Aktiveringsfel i Adobe Digital Editions

Felsök aktiveringsfel i Adobe Digital Editions.

Visas ett felmeddelande när du aktiverar Adobe Digital Editions? Prova i så fall lösningarna på den här sidan för att åtgärda problemet.

E_AUTH_NOT_READY

Det här felet uppstår när auktoriseringsinformationen är skadad. Följ dessa anvisningar för att skapa aktiveringsfilen på nytt.

macOS

 1. Öppna Adobe Digital Editions.

 2. Tryck på Cmd + Shift + D för att ta bort Adobe Digital Editions auktorisering.

 3. Välj att Erase Authorization.

 4. Klicka på OK och avsluta Adobe Digital Editions.

 5. Gå till /Användare/Bibliotek/Application Support/Adobe/Digital Editions och dra filen activation.dat till papperskorgen.

  Obs!

  Se Kan inte se användarbibliotekets filer i Mac OS X 10.7 och senare om du inte kan hitta filen activation.dat i Mac OS X 10.7 och senare.

 6. Öppna Adobe Digital Editions och auktorisera på nytt.

Windows XP, Vista, 7, 8.1 och 10

 1. Öppna Adobe Digital Editions.

 2. Tryck på Ctrl + Shift + D för att ta bort Adobe Digital Editions auktorisering.

 3. Välj att Erase Authorization.

 4. Klicka på OK och avsluta Adobe Digital Editions.

Felsöka problem med om- och avauktorisering på Windows

Obs!

Den här uppgiften kräver att du gör ändringar i Windows-registret. Registret innehåller systemrelaterad information som är viktig för din dator och dess program. Innan du gör några ändringar av registret bör du skapa en säkerhetskopia. Adobe erbjuder ingen support för problem som uppstår på grund av felaktig modifiering av register.

Mer information om Windows-registret och Registereditorn finns på Microsofts supportsida

Om du inte lyckas ta bort auktoriseringen på Windows går det att redigera registret för att ta bort aktiveringsinformationen.

 1. Stäng alla program.
 2. Välj Start > Kör.
 3. Ange regedit i textrutan Öppna och tryck sedan på Retur. Registereditorn öppnas.
 4. Gå till HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Adept\Activation i den vänstra panelen i registerredigeraren.
 5. Markera Adept-nyckeln.
 6. Välj Arkiv > Exportera.
 7. I dialogrutan för Exportera registerfil markerar du Markerad undermapp under Exportera intervall. Ange namn och plats för säkerhetskopiering av registernyckeln. Klicka på Spara.
 8. Högerklicka på Adept-nyckeln och välj Ta bort.
 9. I dialogrutan Bekräfta borttagning av nyckel klickar du på OK.
 10. Stäng Registereditorn.
 11. Öppna Adobe Digital Editions och auktorisera på nytt.

E_ADEPT_REQUEST _EXPIRED

Det här felet kan uppstå när du aktiverar Adobe Digital Editions eller läser EPUB-filer.

Lösning

Kontrollera att systemets tid, datum och tidszon stämmer överens med tiden, datumet och tidszonen när du köpte PDF- eller EPUB-filen för att åtgärda problemet.

Ytterligare information

När du hämtar en PDF- eller EPUB-fil registrerar Adobes aktiveringsserver tidsstämpeln. Informationen lagras inuti boken. När du öppnar boken jämförs informationen med den aktuella systeminformationen. Om systemets tid/datum/tidszon inte stämmer så ignorerar aktiveringsservern din begäran och du kan inte läsa boken.

En (eller flera) av följande systeminställningar orsakar det här felet:

 • Felaktigt klockslag
 • Felaktigt datum
 • Felaktig tidszon

E_AUTH_USERID_INUSE

Detta fel kan uppstå om du har aktiverat Adobe Digital Editions som en anonym användare och du nu försöker koppla ett Adobe ID med den anonyma aktiveringen. 

Lösning

Gör något av följande för att lösa problemet:

Ta bort den anonyma aktiveringen (på Windows: Ctrl + Shift + D, på Mac: Cmd + Shift + D) och auktorisera Adobe Digital Editions med ditt nuvarande Adobe ID. 

Obs!

Detta medför att du inte längre kan komma åt dina nuvarande böcker i Adobe Digital Editions. 

ELLER

Skapa ett nytt Adobe ID och använd det för att auktorisera ditt konto. 

Obs!

Då kan du fortfarande läsa filerna på din dator. Du kan dock komma att behöva auktorisera e-boksläsaren till ditt Adobe ID på nytt.

Andra aktiveringsfel

Andra felkoder som du kan stöta på listas här nedanför:

Felkod

Felsökningshjälp

E_ADEPT_NOT_READY or E_ACT_NOT_READY

Prova att ta bort Adobe Digital Editions auktorisering och auktorisera det sedan på nytt

E_ADEPT_INTERNAL

E_AUTH_BAD_DEVICE_KEY

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto