Felet ”Adobe DRM-fel” | Aktivera åtkomst för e-bok | Digital Editions

Problem

När du aktiverar Adobe Digital Editions eller öppnar en e-bok så returnerar programmet meddelandet "Adobe DRM-fel" eller "E_ADEPT_IO”.

Lösningar

Gör något av följande:

Lösning 1: Om du ändrade tiden i datorn så återställer du till aktuell tid.

Obs!DRM-skyddade böcker blir inte tillgängliga förrän vid den tidpunkt som klockan ursprungligen ställdes på.

Lösning 2: Inaktivera brandväggen, virusprogrammet eller proxyprogramvaran.

Brandväggen, virusprogrammen och proxyprogrammen kan hindra aktiveringsbegäran från Adobe Digital Editions till aktiveringsservern. Om du får ett fel som börjar med "E_ADEPT_IO" så innebär det att datorn inte tillåter anslutning till aktiveringsservern.

Lös det här problemet genom att ändra inställningarna i brandväggen eller annan programvara så att datorn tillåts att ansluta till aktiveringsservern:

 1. Välj Start > Kontrollpanelen > Windows-brandväggen
 2. Gör något av följande:
  • Windows Vista, Windows 7: Välj alternativet Tillåt att ett program eller en funktion passerar Windows-brandväggen i sidpanelen. Klicka på Tillåt ett annat program.
  • Windows XP: Välj fliken Undantag. Klicka på Lägg till program.
 3. Välj Adobe Digital Editions i menyn Lägg till program.
 4. Godkänn meddelandena som visas för att slutföra processen.

Lösning 3: Kontakta Adobes tekniska support för alla andra problem.

Följ länken för att kontakta den tekniska supporten i Adobe Digital Editions supportcenter och öppna ett supportwebbärende.

Inkludera följande information:

 • Beskrivning av problemet inklusive felkod (om det finns)
 • Operativsystem och version
 • Webbläsare och version
 • Processortyp
 • Nätverksanslutning
 • Programvara för hämtning av e-böcker:
  • Adobe Digital Editions 1.7.2
 • Behörighetsnivå för användare (t.ex. administratör, övervakad användare)
 • Typ av innehåll
 • Webbadress till e-bok (om det finns)

Ytterligare information

DRM-fel uppstår av flera orsaker:

 • När du hämtar en e-bok första gången så ansluter Adobe Digital Editions till aktiveringsservern. Om aktiveringsservern inte är tillgänglig, eller nätverksinställningarna förhindrar datorn från att ansluta till servern, så får du ett DRM-fel.
 • Om du öppnar eller läser en e-bok via Adobe Digital Editions på en annan dator än den som du använde när du köpte den, så får du felet. Mer information om detta problem finns i Du kan endast öppna eller läsa eBooks på en dator (Digital Editions).
 • DRM-fel kan uppstå om du har ändrat systemtiden i datorn. DRM-systemet följer klockan för att begränsa användare från att åsidosätta giltighetsdatum för biblioteksböcker och andra objekt som har ett giltighetsdatum.

Om du tror att du har brandväggs- eller proxyproblem:

 • Kontrollera att brandväggen använder port 80 och att INGEN CACHE är aktiverat.

Adobe Digital Editions använder följande HTTP-huvuden. Dessa huvuden är öppna för båda riktningarna. Portarna är standard-HTTP-portar.

x-EBX-Version
x-ABX-Client
x-EBX-Authenticate
x-EBX-Authorization
x-EBX-Authenticationinfo
x-EBX-Authinfo2
---------
SOAPAction
Acceptera språk
acceptera
Anslutning
Pragma
Cache-Control

 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto