Digital Publishing Solution (DPS 2015) ingår nu i Adobe Experience Manager Mobile.

Innehållet visas inte i en app

Mitt innehåll visas inte i min app.

Lösning

Kontrollera följande:

  • Om du har skapat en app med Aktivera förhandsgranskning, klickar du på ikonen Förhandsgranska i avsnittet Innehåll och layouter i portalen för att göra innehållet tillgängligt för förhandsgranskning i appen.
Innehåll och layouter
  • Se till att du har skapat en samling med minst en artikel och att du lade till samlingen till samlingen på den översta nivån. Samlingen på översta nivån heter antingen "standard" eller "standardtelefon" och "standardsurfplatta", beroende på dina projektinställningar.
  • Kontrollera att innehållet är tillgängligt i appen. När du skapar och publicerar en samling, tänk då på att lägga till samlingen till en befintlig samling så att användaren kan navigera till den.
Samlingar
  • Kontrollera projektinställningarna om innehållet visas korrekt på en surfplatta men inte på en telefon, eller vice versa. Om ditt projekt innehåller två navsamlingar på den översta nivån, måste du lägga till innehåll på den översta nivån i båda samlingarna, dvs. ”standardtelefon” och ”standardsurfplatta”.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy