Vad är Publish Online?

Med hjälp av Publish Online kan du nu återanvända dokument genom att publicera dem online. Du kan publicera en digital version av ett InDesign-dokument som fungerar på alla enheter och i alla moderna webbläsare utan att behöva installera något plugin-program.

Om du vill få en mer omfattande visningsupplevelse kan du publicera ett interaktivt InDesign-dokument som innehåller knappar, bildspel, animeringar, ljud och video med hjälp av de interaktiva redigeringsfunktionerna i InDesign CC.

När du har publicerat dokumenten kan du skicka dokumentens URL till mottagarna, som kan visa dokumenten på alla enheter, oavsett vilket operativsystem de använder. Du kan också dela onlinedokument i sociala nätverk som Facebook och Twitter eller via e-post med ett enda klick. Dokumentet kan också bäddas in på en webbplats eller i en blogg med hjälp av den inbäddningskod som anges när du klickar på inbäddningsalternativet i visningslayouten.

Det här är två interaktiva exempeldokument som publicerats med InDesign CC 2015.

Uppslag med flera sidor

Du kan skapa ett InDesign-dokument som innehåller uppslag med fler än två sidor, och det publicerade dokumentet visar flera sidor på ett uppslag på samma sätt som de visas i InDesign.

Publicera dokument med flera sidstorlekar

Publicera dokument som innehåller sidor med olika storlekar. Det publicerade dokumentet behåller de enskilda sidornas storlek och visar innehållet på sidorna korrekt.

Texthyperlänkar

Hyperlänkar som skapats på text stöds i publicerade dokument. InDesign behåller alla typer av hyperlänkar i de publicerade dokumenten:

 • URL-adresser
 • E-post
 • Målsidor
 • Märken för innehållsförteckning
 • Indexmärken
 • Korsreferenser

Bildupplösning

Bildupplösningen i publicerade utdata har stöd för 96 PPI och är standardvärdet för bilder med bättre kvalitet i utdata.

Visning på mobiltelefon och surfplatta Kvaliteten på visningen av dina publicerade InDesign-dokument på mobila enheter är mycket hög.

 • Jämnare sidövergångar och förbättrade svepgester.
 • Dialogrutan för delning visas i helskärm
 • Mobiloptimerad layout för miniatyrer ger bättre visning och åtkomst.

På surfplattor visas en lättanvänd bläddringsbar miniatyrbild.

Visningslägen för mobiler och surfplattor
Visningslägen för mobiler och surfplattor

Alternativ för delning

Du kan dela dina publicerade dokument på Twitter och via e-post. Du kan även göra det möjligt för dina läsare att ladda ned ditt dokument i PDF-format.

Alternativ för delning

Du kan dela dina publicerade dokument på Twitter och via e-post.

Genomskinlighetseffekt

De publicerade onlinedokumenten har stöd för genomskinlighet och andra effekter med övertoningslägen. De enda undantagen är textramar, grupper, knappar, objekt med animering och flerlägesobjekt som överlappar med objekt som innehåller genomskinlighet.

Uppdatera publicerade dokument

Du kan uppdatera ett publicerat dokument genom att uppdatera källan och publicera om den.

Publicera ett InDesign-dokument online

 1. Om du vill publicera det aktuella dokumentet online klickar du på knappen Publish Online på fliken App eller väljer Arkiv > Publish Online.

  Dialogrutan med alternativ för Publish Online visas.

 2. På fliken Allmänt på dialogrutan Publish Online anger du den här informationen:

  Titel

  Onlinedokumentets titel.

  Det här namnet visas i webbläsarens namnlist i publicerade utdata.

  Titeln visas även på menyn Senast publicerat (ArkivSenast publicerat) och på Publish Online-kontrollpanelen.

  Beskrivning

  En beskrivning av onlinedokumentet.

  Det här visas i Publish Online-kontrollpanelen och på Facebook om du delar dokumentet där.

  Sidor

  Välj att exportera allt eller ett sidintervall från det aktuella dokumentet.

  Exportera som

  Ange hur sidor visas online i webbläsare.

  Enkel

  En sida åt gången visas i webbläsare

  Uppslag

  Två sidor åt gången visas i webbläsare.

  Tillåt läsarna att ladda ned dokumentet som en PDF (för utskrift)

  Välj det här alternativet om du vill att användarna ska kunna hämta ditt dokument i PDF-format för utskrift.

  Dölj alternativen Dela och Bädda in i det publicerade dokumentet

  Välj det här alternativet om du inte vill att de som visar dokumentet ska se knapparna för att dela och bädda in i ditt publicerade dokument.

  Om du publicerar om ett befintligt dokument. Klicka på Uppdatera befintligt dokument och välj dokumentets namn i listrutan Välj ett befintligt dokument att uppdatera. Ändra inställningarna för onlinepublicering om det behövs.

 3. Ange följande information på fliken Avancerat:

  Välj miniatyr

  Välj omslag för dokumentet som ska publiceras. Den här miniatyrbilden visas vid inläsning på dialogrutan Publish Online tillsammans med titeln och beskrivningen. Den här miniatyrbilden visas också när du delar dokumentet på Facebook.

  Första sidan

  Ange att den första sidan i InDesign-dokumentet används som omslagsminiatyr

  Vald sida

  Välj en sida i InDesign-dokumentet som ska användas som omslagsminiatyr

  Välj bild

  Välj en extern bild som omslagsminiatyr

  Bildinställningar

  Ange hur bilder i dokument ska exporteras

  Automatisk ** rekommenderas **

  Hur bilder ska exporteras avgörs automatiskt i InDesign baserat på prestandaoptimering. De tillgängliga alternativen är JPEG, GIF och PNG.

  Upplösning

  Ange bildernas upplösning. De tillgängliga alternativen är Standard (InDesign-optimerad) och HiDPi (InDesign-optimerad för hög upplösning).

  Obs! HiDPI-bilder kan öka sidans inläsningstid och mängden data som måste hämtas vid visning av sidan.

  JPEG-bildkvalitet

  När bildformat anges till JPEG har det här alternativet flera val för bildkvalitet.

  Paletten GIF-alternativ

  När bildformatet är GIF kan du med det här alternativet välja bland olika metoder för GIF-återgivning.

 4. Klicka på Publicera för att publicera dokumentet online.

  Dialogrutan Publish Online visas:

  • Miniatyrbilden, titeln och beskrivningen visas till vänster i dialogrutan.
  • Förloppet visas till höger.
  Dialogrutan Publish Online
  Dialogrutan Publish Online

 5. Klicka på Avbryt överföring i dialogrutan Publish Online för att avbryta överföringsprocessen.

 6. Klicka på Stäng om du vill minimera dialogrutan till knappen Publish Online i fältet App.

  Obs!

  Publiceringsprocessen avbryts inte om dialogrutan Publish Online minimeras. Du kan fortsätta arbeta med det aktuella dokumentet eller med andra InDesign-dokument.

 7. Klicka på Publish Online i fältet App om du vill öppna dialogrutan Publish Online.

 8. När dokumentet har publicerats online väljer du något av följande alternativ i dialogrutan Publish Online:

  Ett publicerat dokument
  Ett publicerat dokument

  Visa dokument

  Öppna onlinedokumentet i din standardwebbläsare.

  Kopiera

  Kopiera onlinedokumentets URL.

  Dela på Facebook

  Dela dokument-URL:en på din Facebook-sida.

  Dela på Twitter

  Twittra dokumentets URL.

  Skicka URL:en med e-post

  Dela dokumentet med din standardklient för e-post.

Utdata från onlinedokument

Det finns en rad alternativ för visning och delning av det publicerade onlinedokumentet.

Alternativ för visning och delning
Alternativ för visning och delning av ett onlinepublicerat dokument

A (Växla miniatyr)

Visa/dölj miniatyrdockan som visar miniatyrbilder för alla sidor i det publicerade materialet.

B (Zooma in)

Zooma in den aktuella sidan.

C (Zooma ut)

Zooma ut från den aktuella sidan.

D (Helskärm)

Visa den aktuella sidan i helskärmsläge.

E (Dela)

Öppna dialogrutan Dela publikation. I den här dialogrutan finns alternativ för kopiering av det aktuella dokumentets URL (för delning via e-post) och för delning av dokumentet på Facebook.

F (Bädda in )

Kopiera koden som behövs för att bädda in utdata på din webbplats. Du kan också ange en startsida för dokumentet för att öppna den inbäddade utdatan på det valda sidnumret. Välj Disable full screen for embed window (Inaktivera helskärm för inbäddningsfönster) om du inte vill att dokumentet ska gå att visa i helskärmsläge.

Obs!

(E och F) Alternativen för att Dela och Bädda in är inte tillgängliga om du valde Dölj alternativen Dela och Bädda in i det publicerade dokumentet när du publicerade dokumentet. 

G (Hämta PDF)

Hämta utdata i PDF-format för utskrift.

H (Stäng AV volym)

Stäng av ljud och video i det aktuella dokumentet.

I (Rapportera missbruk)

Öppna dialogrutan Rapportera missbruk. Den här dialogrutan har alternativ för typ av missbruk och din information.

Senast publicerade dokument

Menyn för senast publicerat visar en lista med de fem senast publicerade dokumentet.

Klicka på ett dokument i listan om du vill öppna det publicerade materialet i din standardwebbläsare.

 1. Välj Arkiv > Senast publicerat om du vill visa listan med senast publicerade dokument.

Använda Publish Online-kontrollpanelen

I InDesign finns det en Publish Online-kontrollpanel där du kan få tillgång till alla dina publicerade dokument. Välj Arkiv > Publish Online-kontrollpanelen för att visa Publish Online-kontrollpanelen i InDesign. Det finns två flikar på kontrollpanelen.

Publikationer

På fliken Publikationer visas en lista med de dokument du har publicerat.

Publish Online-kontrollpanelen
Publish Online-kontrollpanelen

Dela

Öppna dialogrutan Dela publikation. I den här dialogrutan finns alternativ för kopiering av det aktuella dokumentets URL (för delning via e-post) och för delning av dokumentet på Facebook.

Bädda in

Kopiera koden som behövs för att bädda in utdata på din webbplats. Du kan också ange en startsida för dokumentet för att öppna den inbäddade utdatan på det valda sidnumret. Välj Disable full screen for embed window (Inaktivera helskärm för inbäddningsfönster) under alternativen för att bädda in om du inte vill att dokumentet ska gå att visa i helskärmsläge.

Ta bort

Ta bort det publicerade dokumentet.

Analytics (Analyser)

Översikt

På den här fliken visas analyser av alla dokument du har publicerat.

Publish Online-analyser
Analytics (Analyser)

Views (Visningar)

Antal visningar av dina publicerade dokument.

Readers (Läsare)

Antalet användare som har visat dina publicerade dokument.

Avg. Read Time (Genomsnittlig lästid)

Den genomsnittliga tiden per visning som läsare har interagerat med ditt publicerade dokument.

Total Read Time (Total lästid)

Den totala tid som samtliga användare har visat dina publicerade dokument.

Views On Devices (Visningar på enheter)

Totalt antal visningar fördelat på datorer, mobiltelefoner och surfplattor.

Document Trends (Dokumenttrender)

På den här fliken visas analyser för alla enskilda dokument du har publicerat.

Document Trends (Dokumenttrender)
Document Trends (Dokumenttrender)

Views (Visningar)

Antalet visningar av ditt publicerade dokument.

Readers (Läsare)

Antalet användare som har visat ditt publicerade dokument.

Inaktivera eller aktivera Publish Online

Publish Online är som standard aktiverat när du installerar InDesign 2015. Du kan dock välja att ta bort gränssnittsreferenser till funktionen i InDesign.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Allmänt för att öppna dialogrutan Inställningar.

 2. Gå till fliken Publish Online på dialogrutan Inställningar.

 3. Om du vill ta bort gränssnittsreferenserna avmarkerar du Publish Online och klickar på OK.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy