Digital Publishing Solution (DPS 2015) ingår nu i Adobe Experience Manager Mobile.

Dokumentet innehåller lösningar till felmeddelanden som du kan få när du använder migreringsverktyget för att konvertera innehåll i Digital Publishing Suite till Experience Manager Mobile.

Felmeddelanden när du har klickat på knappen Migrera

Kontot kan inte hittas eller är inte ett programkonto

Mer information: Folios kan endast migreras från ett konto som har en programroll.

Lösning: Kontrollera att kontots Adobe ID är korrekt och att det har tilldelats en programroll i DPS kontrollpanel.

Folios i den här migreringen kräver en överlappning med migreringen som pågår

Mer information: En annan pågående process för migrering försöker överföra samma uppsättning av folios.

Lösning: Vänta tills migreringen som pågår har avslutats och försök igen.

Det finns för många folios i begäran om migrering, den kan hantera högst 25 folios per begäran

Mer information: Det är endast tillåtet med 25 folios eller full rendering vid en migrering.

Lösning: Du kan antingen välja färre än 25 folios eller välja full rendering och försöka igen.

Du inte har behörighet att migrera innehåll. Kontakta din projektadministratör.

Mer information: Du måste ha behörigheter för att lägga till innehåll och köra migreringen.

Lösning: Kontrollera din behörighet så att du vet att du får lov att lägga till innehåll.

Det har inträffat ett fel med begäran om migrering

Mer information: Ett fel förhindrade att begäran om migrering startades.

Lösning: Försök igen senare eller kontakta supportteamet för Adobe.

Felmeddelanden från migreringsloggar

Folioformatet för "folionamn" är för gammalt, endast version 1.7.0 och senare stöds.

Folioformatet för artikeln "artikelnamn" i folio "folionamn" är för gammalt, endast version 1.7.0 och senare stöds.

Mer information: Migrering kan endast hantera folios eller artiklar i version 1.7.0 och senare.

Lösning: Konvertera folio till ett senare format.

Folion "folionamn" saknar en av de metadata som krävs (Produkt ID, publiceringsdatum eller manifestXRef) och kan inte flyttas.

Mer information: Foliodata är ofullständiga, en av parametrarna saknas. Om produkten är publicerad av Folio Producer bör inte felet inträffa. Om felet uppstår, kontakta Adobe Support.

Lösning: Korrigera data som saknas och försök igen.

Det gick inte att konvertera folion "folionamn".

Det gick inte att konvertera artikeln "artikelnamn" i folion "folionamn".

Mer information: För det mesta indikerar detta felmeddelande ett problem med migreringstjänsten.

Lösning: Kontakta Adobe Support.

Folion "folionamn" är skadad och kan inte migreras.

Artikeln "artikelnamn" i "folionamn" är skadad och kommer inte att migreras.

Mer information: Vanligtvis är detta fel en indikation på att foliofilen är skadad. Om detta inte är fallet, kontakta Adobe DPS Support.

Lösning: Korrigera den skadade folion och försök igen.

Orienteringen för folion "folionamn", "landskap" stöds inte.

Artikeln "artikelnamn" i orienteringen för "folionamn", "landskap" stöds inte.

Information: Användaren har valt fel orientering för folios som ska överföras. Användargränssnittet försöker inte automatiskt identifiera den rekommenderade orienteringen i dina folios. Men detta är inte alltid möjligt i pre-migrationssteget, eller så innehåller din rendering folios med både liggande och stående orientering.

Lösning: Välj rätt orientering och försök igen eller ignorera det här felet om det är inte giltigt.

Folion "folionamn": Det uppstod ett problem vid kommunikationen med Distribution Service, åtgärden misslyckades efter fem försök.

Det uppstod ett problem vid kommunikationen med Distribution Service, åtgärden misslyckades efter fem försök.

Mer information: Felet visar att det finns ett problem under kommunikationen med den äldre versionen av Distribution Service.

Lösning: Försök igen om en stund. Om detta inte löser problemet, kontakta Adobe Support.

Folion "folionamn" hittades inte på Distribution Service.

Mer information: Felet visar att det finns felmatchningar i de data somDistribution Service returnerar.

Lösning: Försök igen. Om problemet kvarstår kan du kontakta Adobe Support.

Folion "folionamn": Det uppstod ett problem vid kommunikationen med servern, åtgärden misslyckades efter fem försök.

Det uppstod ett problem vid kommunikationen med servern, åtgärden misslyckades efter fem försök.

Mer information: Felet visar att det finns ett problem under kommunikationen med Producer Service.

Lösning: Vänta och välj sedan försök igen. Om problemet kvarstår kan du kontakta Adobe Support.

Internt serverfel uppstår när du flyttar folion "folionamn"; kontakta Adobe Support.

Mer information: Oftast innebär detta ett allvarligt problem med migreringstjänsten.

Lösning: Kontakta Adobe Support.

Fel vid generering av ID medan du migrerar folio "folionamn". Kontakta Adobe Support.

Mer information: Felet visar att en folio inte kunde överföras eftersom namnet i det nya systemet överlappar ett befintligt namn.

Lösning: Kontakta Adobe Support.

Artikeln ”artikelnamn” i ”folionamn” innehåller en ogiltig fil och kommer inte att migreras.

Mer information: Det här felet indikerar att en fil i angiven artikel har ett ogiltigt filnamn, tecknen ”;” och ”?” stöds inte i filnamn.

Lösning: Uppdatera din folio och ta bort ogiltiga tecken.

Varningsmeddelanden från migreringsloggar

Folion "folionamn" med ID "folio ID" är en ogiltig rendering av folion med ID "folionamn" och den kommer inte att migreras.

Mer information: Detta meddelande indikerar inte ett verkligt problem. Ditt konto innehåller dubblerade folios för samma rendering. Vanligtvis är dessa folios inte tillgängliga från Folio Producer, och det går inte att ta bort dem. Beroende på olika parametrar visas de i viewer eller inte. Om dubbla folios inte är ett problem, kontrollera att den flyttade folion är klar och korrekt, och ignorera därefter felet. 

Lösning: Om fel folio har migrerats, kontaktar du Adobe DPS Support för att ta bort ogiltiga folios från ditt gamla DPS-konto och migrera på nytt.

Det finns 201 artiklar i folion "folionamn", det maximala numret migrerade inlägg är 200 i pre-versionen; den skapade samlingen är ofullständig.

Mer information: Den här begränsningen är tillfällig och kommer att tas bort snart. 

Lösning: Ingen lösning.

Informationsmeddelanden från migreringsloggar

Samlingen "samlingens namn" skapades från folion "folionamn"

Mer information: Meddelandet är en anteckning som länkar gamla folios med samlingar. (Det är en länk till en samling i AEM Mobile).

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy