Digital Publishing Solution (DPS 2015) ingår nu i Adobe Experience Manager Mobile.

Fel: Det går inte att nå servern

När du skapar ett nytt projekt, visas ett felmeddelande:

Det går inte att nå servern. Kontrollera din anslutning eller försök igen senare. Det här projektet kan ändå ha skapats i väntande läge. Kontrollera projektlistan för projektet.

Fel: Det går inte att nå DPS-servern

Lösning

Om projektet inte finns med på din lista, försök skapa det på nytt.

Om projektet är med på listan, kanske det inte har konfigurerats på rätt sätt. Se till att det är korrekt genom att vänta i 10 minuter, klicka för att redigera projektet och klicka på Spara. Om projektet befinner sig i väntande läge kontaktar du teknisk support vid DPS Enterprise som hjälper dig.

Ytterligare information

Under perioder av hög belastning kan tjänstens tidsgränser överskridas. Adobe arbetar med att förbättra tillförlitligheten för att undvika den här typen av fel.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy