Felsökning av Folio Builder

Inloggningsfel i Folio Builder, ”Id och lösenord matchar inte.”

Detta fel kan inträffa om du anger ett felaktigt ID eller lösenord. Om du kan logga in på skrivbordet i Adobe Digital Publishing Suite med samma uppgifter och du inte har skrivit fel på inloggningssidan till Folio Builder kan du prova med följande:

 1. Logga in på Acrobat.com med dessa uppgifter.
 2. När dialogrutan med användarvillkoren visas godkänner du villkoren om du samtycker till dem. Om det inte visas någon dialogruta med användarvillkor har du troligen skrivit fel vid inloggningen. Du kan då bekräfta ditt id och lösenord och använda länken Forgot Password för att återställa det.
 3. Försök logga in på panelen Folio Builder igen.

Fel i Folio Builder, ”Ogiltig resursplats.”

Detta fel inträffar när källresurser för övertäckningar har flyttats eller tagits bort. Använd panelen Overlay Creator för att se till att alla interaktiva objekt pekar till korrekt källa eller källmapp. Om du har flyttat resurserna från en dator eller plats till en annan använder bildsekvens- och webbinnehållsövertäckningarna absoluta sökvägar. Därför är det nödvändigt att kontrollera platsen för innehållet i panelen Overlay Creator igen.

Se till att du använder en giltig URL-adress till en webbplats för Web View-övertäckningar.

Folio Builder skapar inte en folio

Om du klickar på Ny i panelen Folio Builder och ingen skapas kanske du inte har installerat de nödvändiga programmen. (Felmeddelande nr 3016 anger också att de nödvändiga programmen inte har installerats.)

 1. Ominstallera komponenterna till Adobe Digital Publishing Suite och försök packa igen. Se Installation av DPS-verktyg.

 2. Återställ inställningarna i InDesign och försök packa igen. Se Återställ alla preferenser och standardinställningar i hjälpen till InDesign.

Fel i Folio Builder, "Innehållsgenerering: Mappen är ogiltig för import.”

Det här felet inträffar när du importerar och dina InDesign- eller HTML-filnamn inte har suffixet ”_v” för lodrät och ”_h” för vågrät.Mer information finns i Skapa en mappstruktur.

Felet kan även inträffa på grund av tomt utrymme i slutet av ett filnamn när flera artiklar importeras. Sök efter tomt utrymme i slutet av filnamn. Ta bort tomt utrymme eller lägg till filen med tomt utrymme separat istället för att importera den tillsammans med andra filer.

Fel i Folio Builder, ”Varning: Inga giltiga artikelkataloger hittades.”

Detta felmeddelande visas när du importerar och Folio Builder inte hittar en giltig artikelmapp i din foliomapp. När du anger mappen i Folio Builder ska du välja en foliomapp i stället för någon av artikelmapparna som den innehåller.

Mer information finns i Skapa en mappstruktur.

Fel i Folio Builder, "Ett fel inträffade när folions förhandsgranskning skapades. [Artikelnamn] matchar inte folions orientering.”

Alla artiklar i en folio måste matcha folions orientering. Om folion har dubbel orientering måste varje artikel ha både lodrät och vågrät orientering.

Om folion har enkel orientering uppstår ett vanligt fel med felmatchning när du importerar en HTML-artikel. Om HTML-artikeln inte har suffixet _v- eller _h (till exempel index_v.html), importeras artikeln som en artikel med dubbel orientering.

Fel i Folio Builder, "Ett fel inträffade när folion skulle publiceras. En av artiklarna matchar inte folions orientering. Layouter i artiklar måste matcha folions orientering.”

Det här felet inträffar om du lägger till en artikel med enkel orientering i en folio med dubbel orientering, eller en artikel med dubbel orientering i en folio med enkel orientering. Kontrollera att alla artiklar i folion innehåller följande:

 • endast lodräta dokument
 • endast vågräta dokument
 • både vågräta och lodräta dokument

Om folion har enkel orientering uppstår ett vanligt fel med felmatchning när du importerar en HTML-artikel. Om HTML-artikeln inte har suffixet _v- eller _h (till exempel index_v.html), importeras artikeln som en artikel med dubbel orientering.

Fel i Folio Builder, ”Kunde inte logga in med de angivna uppgifterna.” 

Detta meddelande visas om du har skapat ett Adobe-id, men inte verifierat det. För att verifiera ditt Adobe-id ska du öppna det e-postmeddelande som Adobe skickade till dig när du skapade ditt Adobe-id och klicka på länken för att verifiera. Försök sedan logga in igen.

Problem att logga in på panelen Folio Builder

Om du har problem med att logga in på panelen Folio Builder kan det bero på dåliga sparade kontouppgifter för CS Live. Gå igenom följande steg för att åtgärda problemet.

 1. Avsluta InDesign och alla andra CS- eller CC-program.

 2. Ta bort opm.db-filen som finns i /Users/ ”ditt användarnamn”/Library/Application Support/Adobe/OOBE/opm.db och starta sedan, InDesign och försök att logga in på panelen.

  Om du fortfarande inte kan logga ska du gå vidare med de här stegen.

 3. Använd aktivitetskontrollen för att slutföra CS"N"ServiceManager eller CEPServiceManager.

 4. Ta sedan bort denna fil baserat på versionen: (Säkerhetskopiera filen för säkerhets skull.)

  Obs!

  Exempel:

  /Users/”ditt användarnamn"/Library/Application Support/Adobe/CS"N"ServiceManager/preference/csxs2.pref
  /Users/”ditt användarnamn"/Library/Application Support/Adobe/CEPServiceManager/preference/csxs2.pref

 5. Ta sedan bort det här objektet från Keychain Access baserat på versionen: Adobe CS"N" renga eller Adobe CC renga.

 6. Om du vill ta bort från Keychain ska du navigera till: /Applications/Utilities och starta Keychain Access.app

 7. Om låsikonen uppe till vänster ser låst ut klickar du på den och anger ditt lösenord för att låsa upp den.

 8. Välj objektet ”inloggning” i listan Keychains uppe till vänster.

 9. Välj Lösenord i kategorilistan.

 10. Skriv ”renga” i sökfältet uppe till höger.

 11. Markera slutligen alla träffar och tryck på Delete-tangenten.

Fel i Folio Builder, ”Överföringen misslyckades.”

Se först Felsök artikelöverföringsfel i panelen Folio Builder | Digital Publishing Suite.

Detta fel kan inträffa av flera olika orsaker. En orsak som påträffades under utvecklingen var om man använde versala ASCII-tecken i textfält som associerades med dokumentet eller dess innehåll. Till exempel kan felet uppstå i namnet på ett flerlägesobjekt som ingår i ett bildspel. Sök efter denna användning i något sidelement eller fortsätt till den binära isoleringsmetoden som beskrivs i nästa avsnitt.

Andra orsaker kan utlösa samma fel. Dela ditt innehåll i två delar och se om endast den ena halvan krånglar. Fortsätt i så fall denna binära isoleringsmetod. När du har identifierat ett specifikt element som krånglar kan du försöka skapa ett liknande element i ett nytt dokument och se om det fungerar. Om det gör det kan du jämföra skillnaderna och ändra det krånglande elementet för att anpassa det till det fungerande innehållet. Om du tror att du har identifierat ett fel kan du kontakta Adobes tekniska support. Du kan även rapportera det via Adobes felrapporteringsformulär (Om Adobe Digital Publishing Suite inte finns med i listan kan du logga in på InDesign). 

Fel i Folio Builder, "Ett fel har inträffat [Fel nr 3115]"

Det här felet inträffar när det finns ett problem med dina tillfälliga .folio-filer som har sparats på datorn. Lösningen är att ta bort de tillfälliga mapparna som innehåller dessa filer. Om du tar bort dessa mappar tas alla lokala folios bort som du har skapat. För alla folios som har överförts till Folio Producer återskapas de tillfälliga filerna när du förhandsgranskar eller publicerar folion.

Mac OS

1. Avsluta InDesign.

2. Bläddra till följande plats i Finder:

/Users/[användarnamn]/Library/Preferences/StageManager.[###]/Local Store/

3. Ta bort #SharedObjects och DMP-mapparna.

4. Starta om InDesign.

Om du använder Mac OS X 10.7.x eller senare kan systemfilerna vara dolda. Håll ned Alternativ-tangenten och välj Go > Library, och bläddra sedan till mappen Preferences > StageManager > Local Store.

Windows

1. Avsluta InDesign.

2. Gå till C: i Utforskaren i Windows. Klicka på knappen Ordna uppe till vänster. Klicka på Mappsökningsalternativ. Klicka på fliken Visa och välj Visa alla dolda objekt. Klicka på Använd och OK.

3. Gå därefter till c:\users\[användarnamn]\AppData\Roaming\StageManager.[###]\Local Store.

4. Ta bort DMP-mappen och mappen för delade objekt.

5. Starta InDesign

Fel, ”svr.VirusScanExecutionError”

Problemet orsakas av ett intermittent problem med acrobat.com:s underliggande komponent för virusavläsning. Detta problem inträffar ibland på några få serverinstanser.

Lösningen är att uppdatera artikeln igen. Om du försöker igen vidarebefordras du oftast till en annan värd i serverparken.

Fel, ”svr.InvalidParameter”

Felmeddelandet ”svr.InvalidParameter” visas i vissa fall där utökade tecken har använts i folions metadatafält, till exempel Publikationsnamn eller Folionamn. Undvik att använda utökade ASCII-tecken, till exempel accenter.

”Överföringen misslyckades… okänt serverfel”

Det här felmeddelandet visas om anslutningen med publiceringstjänsten går förlorad.

Information om driftstopp finns i DPS-forumet eller på DPS Dashboard. Om ett driftstopp för tjänsten anges, vänta tills det har lösts. När servern fungerar igen kan du behöva ta bort artikeln och återskapa den. Ta bort filen i Folio Builder-panelen eller i Folio Producer Editor på webbplatsen.

En annan möjlig anledning till en förlorad anslutning är om InDesign inte kan svara på förfrågningar från tjänsten på grund av bearbetningskraven att frambringa folioformatet från källfilerna. Mer information finns i Överföringen misslyckades… okänt serverfel i Folio Builder-panelen.

 

Inloggningsfel för Folio Builder-panelen, "Lösenord krävs. 6–12 tecken"

Folio Builder-panelen kräver att lösenord har en viss teckenlängd. Teckenlängden ska vara 6–12 tecken. Om en användare får detta felmeddelande bör lösenordet ändras så att det faller inom gränsen på 6–12 tecken. Använd alternativet "Har du glömt ditt lösenord?" för att återställa lösenordet.

Folio Builder-panelen säger "Skapar folio...Klar" men panelen visar en snurrande förloppsindikator och innehållet överförs inte.

Detta problem kan uppstå i sällsynta fall när det finns en monterad volym på Mac-datorn med namnet "Användare". Detta kan lösas genom att demontera volymen innan du försöker lägga till innehållet.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online