Strukturera mappar för att importera artiklar

Du kan använda kommandot Importera artikel i Folio Builder-panelen för att importera artiklar till en folio.

I dialogrutan Importera artikel finns det flera alternativ för att importera artiklar.

Det finns två huvudmetoder för att importera artiklar:

Importera artiklar från en mapp – När du använder den här metoden anger du antingen Importera enstaka artikel eller Importera flera artiklar i dialogrutan Importera artikel och pekar sedan på den mapp som innehåller källfilerna. Med den här metoden måste du strukturera dina mappar och filer på rätt sätt. När du importerar flera artiklar är det valfritt att ange en sidecar.xml-fil som innehåller artikelns metadata.

Importera artiklar som anges i sidecar.xml – När du använder den här metoden skapar du en sidecar.xml-fil som innehåller specifika sökvägar till filer. Det här alternativet är särskilt användbart för att importera InDesign-dokument med alternativa layouter eller för att importera artiklar från olika platser. Observera att du inte kan använda en klassisk sidecar.xml-fil för att importera dokument med den här metoden. Du måste använda det sökvägsbaserade sidecar.xml-formatet som introducerades i v. 31. Mer information finns i Importera artiklar med sökvägsbaserade sidecar.xml-filer.

Mapp- och filnamnskonventioner för att importera artiklar

Dessa konventioner refererar till alternativen Importera enstaka artikel och Importera flera artiklar, inte till alternativet Importera med sidecar.xml-filer.

 • Om du vill importera flera artiklar samtidigt skapar du en foliomapp som består av flera artikelmappar. När du väljer Importera flera artiklar navigerar du till foliomappen som innehåller artikelundermappar.
 • Artikelmappar för folios med dubbel orientering måste innehålla två InDesign-dokument. Skapa ett dokument med suffixet _h (till exempel artikel1_h.indd) och ett med suffixet _v (till exempel artikel_v.indd).
 • HTML-källfiler i folios med dubbel orientering kan innehålla antingen en HTML-fil (till exempel index.html) eller två HTML-filer (till exempel index_v.html och index_h.html). Använd två filer om du vill använda olika HTML-innehåll för vågrät och lodrät orientering.
 • Om artikelmapparna för folios med enkel orientering innehåller två InDesign-filer med suffixen _h och _v suffix används bara den lämpliga layouten.
 • Ange ett suffix (till exempel index_v.html eller index_h.html) för HTML-filen, för HTML-artiklar i folios med enkel orientering.
 • Varje artikelmapp kan innehålla en PNG-fil med miniatyrbilder för innehållsförteckning (TOC). Om filen saknas skapas bilden av innehållsförteckningen automatiskt. För att få bästa möjliga resultat bör du hellre placera dina bildresurser i en undermapp för länkar än i artikelmappen för att undvika att en PNG-bild används i innehållsförteckningen av misstag.

Skapa en mappstruktur för import av flera artiklar

När du skapar en mappstruktur kan du ordna artikelfilerna på olika sätt. Filer som du länkar till i InDesign behöver inte finnas i artikelmappen – de kan finnas i valfri mapp där InDesign kan hitta dem.

Använd enkla fil- och mappnamn. Undvik att använda specialtecken. Observera att artiklarnas mappnamn utgör det artikelnamn du refererar till i gå-till-kommandon.

Exempelstruktur för filer

A. Foliomapp B. Artikelmappar 

Om du importerar flera artiklar till en folio med enkel orientering, ska varje artikelmapp bara innehålla ett dokument. InDesign-filer måste fortfarande ha suffixet _h eller _v i folios med enkel orientering. Du kan inte kombinera artiklar med enkel och dubbel orientering i en folio.

Folio med enbart lodräta artiklar

Skapa en metadata-sidecar-fil för import av artiklar

Metadatafilen sidecar.xml är en valfri metod för att ordna artiklar och använda metadata när du importerar filer. Skapa en sidecar.xml-fil med metadata för varje artikel med en textredigerare eller XML-redigerare. Spara sidecar.xml-filen i rotfoliomappen.

Observera att inte alla artikelegenskaper är tillgängliga i sidecar.xml-formatet just nu.

Obs!

Det finns två olika sidecar.xml-format. Den klassiska sidecar.xml-filen används för att importera artiklar från en foliomapp. Den sökvägsbaserade sidecar.xml-filen används för att importera InDesign-dokument med alternativa layouter. (Se Importera artiklar med sökvägsbaserade sidecar.xml-filer.) De här två sidecar.xml-formaten är inte utbytbara.

Ändra artiklarnas ordningsföljd med hjälp av generatorverktyget för sidecar.xml

Du kan kopiera och klistra in följande text i en textredigerare och redigera den:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<sidecar>

<entry>

<folderName>Article One</folderName>

<articleTitle>title</articleTitle>

<byline>byline</byline>

<kicker>kicker</kicker>

<description>description</description>

<tags>tag1, tag2</tags>

<isAd>false</isAd>

<hideFromTOC>true</hideFromTOC>

<smoothScrolling>never</smoothScrolling>

<isFlattenedStack>false</isFlattenedStack>

<isTrustedContent>true</isTrustedContent>

<articleAccess>kostnadsfri</articleAccess>

<section>avsnittsnamn</section>

</entry>

<entry>

<folderName>Article Two</folderName>

<articleTitle>article 2</articleTitle>

<byline>byline</byline>

<kicker>kicker</kicker>

<description>description</description>

<tags>tag1, tag2</tags>

<isAd>false</isAd>

<hideFromTOC>true</hideFromTOC>

<smoothScrolling>never</smoothScrolling>

<isFlattenedStack>false</isFlattenedStack>

<isTrustedContent>true</isTrustedContent>

<articleAccess>räknad</articleAccess>

<section>avsnittsnamn</section>

</entry>

</sidecar>

Giltiga värden för <isAd>, <isFlattenedStack> och <isTrustedContent> är ”true” och ”false”. Värdet för <isFlattenedStack> avgör om Endast vågrät dragning ska aktiveras och värdet för <isTrustedContent> avgör om Tillåt åtkomst till tillståndsinformation är valt för en HTML-artikel.

Giltiga värden för <smoothScrolling> är bland andra ”always”, ”portrait”, ”landscape” och ”never”. Standardvärdet är ”never”, vilket innebär att rullning fäster vid sidor.

Giltiga <articleAccess>-värden är Kostnadsfri, Räknad och Skyddad.

Du kan använda antingen <byline> eller <author> för Byline-metadata.

För <section>-poster anger du en teckensträng, till exempel ”Livsstil”. Avsnittsvärden är endast giltiga för folios för v23 eller senare.

Ordningen på <entry>-avsnitten bestämmer ordningen på artiklarna i projektet när du skapar projektet eller när du uppdaterar det. Om mappnamnet för en artikel inte visas i sidecar-filen, placeras den nedanför de som visas i listan. Ordningen på elementen inom varje <entry> är betydelselös.

Importera flera artiklar med sidecar.xml

 1. Skapa en sidecar.xml-fil med metadata för varje artikel med en textredigerare eller XML-redigerare.

 2. Spara sidecar.xml-filen i rotfoliomappen.

 3. Välj en folio i panelen Folio Builder och välj Importera artikel i panelmenyn. Välj Importera flera artiklar i dialogrutan Importera artikel, ange mappen som innehåller sidecar.xml-filen och klicka på OK.

Uppdatera artikelegenskaper med sidecar.xml

Om du använder filen sidecar.xml för att uppdatera artikelns metadata eller ändra ordning på artiklarna, kan du använda panelen Folio Builder för att importera filen sidecar.xml.

Denna metod fungerar endast för folios som överförs till servern, inte för lokala folios.

 1. Skapa eller redigera filen sidecar.xml för din folio. Se Skapa en metadata-sidecar-fil för import av artiklar.

  Obs!

  På grund av ett fel går det för närvarande inte att redigera sidecar.xml-filen på rätt sätt. En tillfällig lösning är att lägga till elementet <metadataUpdateOnly/> efter elementet <sidecar> för att undvika ett felmeddelande.

 2. Kopiera eller flytta filen sidecar.xml till en egen mapp.

 3. Gå till panelen Folio Builder, öppna folion som du vill redigera och välj Importera artikel på panelmenyn.

 4. Välj Importera flera artiklar, ange mappen där filen sidecar.xml finns och klicka på OK.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?