BankID – Norge

BankID – Norge-logotyp

Översikt

BankID Norway är en digital identitet (digitalt ID) som är tillgänglig för innehavare av bankkonton i Norge.  Undertecknare kan använda sina inloggningsuppgifter i BankID Norway för att autentisera sin identitet och tillämpa en e-signatur via Digital Identity Gateway eller en digital signatur (molnsignatur) i Adobe Acrobat Sign.

När den används för tillämpningen av en digital fjärrsignatur (molnsignatur med digitalt certifikat)

Följande typ av elektronisk signatur uppnås vid signering med tjänsten BankID Norway:

  • Avancerad elektronisk signatur (AES) som är kompatibel med eIDAS-förordningen

Den här tjänsten är tillgänglig från följande leverantör:

När du använder BankID Norge för att tillämpa en molnsignatur i Acrobat Sign utfärdas ett digitalt certifikat av Intesi Group baserat på signerarens identitet som autentiseras av tjänsten BankID Norge. Dessa uppgifter finns i dokumentets granskningsrapport. Kontakta din säljare eller kundrepresentant om du vill veta mer om att köpa tjänsten direkt från Adobe.  För administratörer: Om du använder BankID Norway för att tillämpa en digital fjärrsignatur (molnsignatur) ska du läsa dokumentationen Konfigurera leverantörer av molnsignaturer [länk] för mer information om hur du konfigurerar en begränsad identitetsleverantör.

När den används för att tillämpa en verifierad e-signatur

BankID Norway kan användas i Acrobat Sign Digital Identity Gateway från två leverantörer:

För administratörer

Om du använder BankID Norway för att tillämpa en verifierad e-signatur med Digital Identity Gateway ska du läsa dokumentationen Digital Identity Gateway för mer information om hur du konfigurerar en leverantör av digitala identiteter för användning med Acrobat Sign i din organisation. 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?