Finnish Trust Network (FTN)

FTN-logotyp

Översikt

Finnish Trust Network (FTN) är en sammanställare av digitala identiteter (digitalt ID) som utfärdas till finska medborgare och organisationer av Finance Finland (Finanssiala), en grupp finska banker och Mobiilivarmenne, en grupp finska mobiltelefonoperatörer. Undertecknare kan använda sina FTN-inloggningsuppgifter för att autentisera sin identitet och tillämpa en e-signatur via Digital Identity Gateway eller en digital fjärrsignatur (molnsignatur) i Adobe Acrobat Sign.  Båda tjänsterna tillhandahålls av Intesi Group.

Följande signaturtyp uppnås vid signering med FTN-tjänsten:

  • Avancerad elektronisk signatur (AES) i enlighet med eIDAS-förordningen

När du använder FTN för att tillämpa en molnsignatur i Acrobat Sign utfärdas ett digitalt certifikat av Intesi Group baserat på signerarens identitet som autentiseras av tjänsten FTN. Dessa uppgifter finns i dokumentets granskningsrapport. Kontakta din säljare eller kundrepresentant om du vill veta mer om att köpa tjänsten direkt från Adobe.

För administratörer

Om du använder FTN för att tillämpa en digital fjärrsignatur (molnsignatur) ska du läsa dokumentationen Konfigurera leverantörer av molnsignaturer för mer information om hur du konfigurerar en begränsad identitetsleverantör.

Om du använder FTN för att tillämpa en verifierad e-signatur med Digital Identity Gateway ska du läsa dokumentationen Digital Identity Gateway för mer information om hur du konfigurerar en leverantör av digitala identiteter för användning med Acrobat Sign i din organisation.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?