Konfigurera leverantörer av molnsignaturer

Översikt

När ditt konto eller din grupp är konfigurerad att acceptera molnsignaturer (en digital signatur där undertecknarens digitala certifikat lagras säkert i molnet) kan Adobe Acrobat Sign-administratörer för konto eller grupp förvälja molnsignaturleverantörer för att förenkla signeringsprocessen. Identitetsleverantörer (IdP) och betrodda tjänsteleverantörer (TSP) med Cloud Signature Consortium -standardintegreringar till Acrobat Sign är tillgängliga som förval för användning med molnsignaturer.

Förval av en eller flera leverantörer av molnsignaturer tillåter administratörer att:

  • Definiera olika leverantörer/inställningar för identitetslösningar för interna eller externa signerare
  • Visa en förvald föredragen identitetslösning
  • Låt signatörer hoppa över skärmen för val av identitetslösning (om endast en leverantör är förvald)

Eventuella begränsningar för identitetslösningar som tillåts för att signera ett avtal låses i avtalet när det skickas.

Så konfigurerar du

Inställningarna för förval av molnsignaturleverantörer aktiveras på kontonivå av en Acrobat Sign-kontoadministratör. Om gruppnivåinställningar tillåts bör du tänka på att de kommer att åsidosätta alla kontonivåvärden. 

När inställningarna har sparats i administratörsgränssnittet i Acrobat Sign är alla leverantörer som är aktiverade (vilket visas i kryssrutan nedan) tillgängliga för signeraren vid tidpunkten för signeringen. Avsändare behöver inte göra något för att inställningen ska börja gälla, och om du ändrar inställningarna för molnsignaturleverantören påverkas inte redan pågående avtal.

Inställningarna för molnsignaturleverantören finns i användargränssnittet genom att navigera till: Konto > Kontoinställningar > Digitala signaturer

Navigera till menyn Digitala signaturer

När signeraren sedan signerar visas en listruta med identitetslösningar att välja bland för att autentisera sin identitet och slutföra signeringsprocessen.

Mottagarval

Om signeraren inte har verifierats tidigare eller har en befintlig digital identitet hos någon av de godkända identitetsleverantörerna finns det en konfigurerbar länk på den här skärmen.

Observera att standardlänken är konfigurerad för en sida på Adobe.com.

Konfigurera efter signerartyp

Acrobat Sign-administratörer kan konfigurera olika leverantörer av molnsignaturer för användning av interna och externa signerare.

Det avsnitt som markeras med gult nedan anger standardinställningarna för molnsignaturleverantör för alla signerare. Administratörer har möjlighet att aktivera en annan uppsättning kontroller för externa mottagare genom att markera alternativet Använd andra inställningar för digitala signaturer för externa signerare. (markerad med blågrönt nedan).

Tillåtna leverantörer av molnsignaturer

Konfigurera önskad molnsignaturleverantör

När signerare använder en signatur visas det förvalda alternativet för molnsignaturleverantör som förval för dem. Om fler än en molnsignaturleverantör är aktiverad kan signatören ändra sitt val till en annan godkänd molnsignaturleverantör.

Föredragen leverantör av molnsignaturer

Begränsade identitetsleverantörer

Det finns vissa identitetsleverantörer (IdPs) som begränsar åtkomsten till sina kommersiella tjänster till förauktoriserade kunder. Det innebär att tjänsten inte kommer att vara tillgänglig förrän leverantören har auktoriserat kontot för användning. För att kunna aktivera en begränsad IdP måste prenumerationskontot tillhandahålla sitt ”konto-ID” (som visas nedan markerat i gult) till IdP för att konfigurera sin molnsignaturtjänst.

ID för begränsad åtkomst

Fram till att signatörer har godkänts av den begränsade identitetsleverantören, ser de vanligtvis ett felmeddelande från leverantören om de försöker använda en begränsad molnsignaturleverantör. Exempel på begränsade identitetsleverantörer är BankID Sweden och NEM ID. Leverantörer av anpassade molnsignaturer för företag är också begränsade till godkända konton.

Obs!

Konto-ID:et är en egenskap på kontonivån. Alla grupper från ett konto delar samma konto-ID, så när den begränsade identitetsleverantören blir godkänd för ett konto, blir den godkänd för alla grupper för det kontot.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto