ID.me

ID.me

Översikt

ID.me har sitt huvudkontor i McLean, Virginia (USA) och erbjuder lösningar för identitetssäkring via online-, video- (virtuella personliga) och personliga metoder. ID.me-identitetsverifieringstjänster används av många företag såväl som federala och statliga myndigheter över hela USA och har över 93 miljoner användare i sitt nätverk.

ID.me erbjuder följande lösningar (policyer för identitetsverifiering) integrerade i Adobe Acrobat Sign för att verifiera en undertecknares identitet:

KBA-ersättning

Denna lösning använder ett starkt bevis för att verifiera undertecknarens identitet, till exempel ett personligt mobiltelefonnummer, ett statligt utfärdat ID eller ett pass/passkort.

Befäst identitet

Denna lösning kräver två bevis: ett dokument (licens/statligt ID, pass eller passkort) och antingen ett telefonnummer eller, om verifieringen av telefonnumret misslyckas, en selfie. 

NIST LOA3

Denna lösning möjliggör användning av kunskapsbaserad verifiering (KBV) och en selfie krävs inte.

NIST IAL2/AAL2

Lösningen följer de riktlinjer för digitala identiteter med hög säkerhet som tagits fram av USA:s federala regering. Med hjälp av riktlinjer från NIST (National Institute of Standards and Technology) kan användare verifiera sin identitet via självbetjäning eller videochatt.

För administratörer

För att kunna använda en digital identitetsleverantör hos Acrobat Sign måste kunden ha en licensrätt till leverantörens tjänster. Läs dokumentationen Digital Identity Gateway för mer information om hur du konfigurerar en leverantör av digitala identiteter för användning med Acrobat Sign i ditt företag.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?