Filstorleksbegränsningar

Lagringsgräns för Document Cloud

Document Cloud har 2 GB kostnadsfritt lagringsutrymme eller 100 GB lagringsutrymme med en Acrobat-prenumeration.

Gränser för filöverföringar

Filstorlek

Med undantag för Adobe Send tillåter Document Cloud-tjänsterna uppladdning och konvertering av filer på upp till 100 MB.

Obs!

Din anslutningshastighet till internet och det överförda dokumentets komplexitet (antal sidor, innehåll) påverkar hur stor fil som du kan konvertera. Det innebär att även filer som är under gränsen på 100MB kanske inte går att konvertera om de är för komplexa.

Filstorleksgränsen för Komprimera PDF är 500 MB.

Lagringskvot

Även om du har använt hela ditt lagringsutrymme på 100 GB kan du fortsätta att visa, hämta och konsumera innehåll från Document Cloud. Om du använder en funktion som kräver uppladdning av innehåll till Document Cloud kommer dock att se en avisering om att du har överskridit din kvot. Till exempel,

  • Ladda upp ett dokument till Document Cloud-lagringen.
  • Åtgärder som lagrar resultat i Document Cloud för senare nedladdning och bruk, som att använda verktygen för att konvertera, kombinera eller organisera PDF-dokument i Document Cloud eller Acrobat Reader samt att använda Acrobat-tillägget i Microsoft Office på Mac.
  • Konvertering av PSD-, INDD- och AI-filer till PDF-dokument i Acrobat som använder tjänsten Skapa PDF.
  • Alla PDF-konverteringar i mobilappen för Acrobat Reader.
  • Skanning med Adobe Scan som lagrar resultaten i Document Cloud.

Användning av Adobe Acrobat Sign är inte bunden av lagringskvot. Användare som överskrider lagringskvoten kommer inte att uppleva någon förändring i sin förmåga att använda Acrobat Sign för att skicka eller underteckna avtal.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto