Hämtnings- och installationshjälp

Var kan jag hämta programmet?

Creative Cloud-program

Hämta Photoshop, Illustrator, Lightroom med flera

Kom igång

Acrobat-program

Hämta Acrobat (prenumeration), Fill & Sign, Scan med mera.

Kom igång 

Elements-program

Hämta Photoshop Elements.
Kom igång     

Hämta Premiere Elements.
Kom igång 

  Alla andra Adobe-program   Hämta Reader, Acrobat 2020, RoboHelp med mera. Kom igång  

Problem med installationen?

Andra vanliga problem 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?