Adobe Document Cloud för SharePoint och OneDrive är ett integrerat paket av PDF-tjänster som gör att du kan göra följande:

 • Öppna och visa PDF-filer online med Adobes webbaserade förhandsvisning av hög kvalitet.
 • Skapa lösenordsskyddade Adobe PDF-filer som bevarar teckensnitt, formatering och layouter.
 • Hantera befintliga PDF-dokument genom att ta bort, ändra ordning eller rotera sidor i PDF-filer.
 • Kombinera flera Microsoft-filer och PDF-filer i en enda PDF som du kan använda för arkivering eller distribution.
 • Konvertera PDF-filer till redigerbara Microsoft Word-, Excel-, PowerPoint- eller RTF-filer via en mobil enhet eller online och samtidigt bevara teckensnitt, formatering och layouter.

Webbläsare som stöds

PDF-hanteraren för Adobe Document Cloud stöds på alla moderna webbläsare som Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Chrome, Firefox och Safari.

Obs!: Om du använder Internet Explorer 11 eller Microsoft Edge, se Webbläsarkonfiguration för IE och Edge.

Öppna PDF-filer

Öppna och visa PDF-filer online med Adobes webbaserade förhandsvisning av hög kvalitet. Klicka på en PDF-fil när du vill öppna den.

Klicka för att öppna en PDF

PDF-filen visas i förhandsvisningen i Adobe Document Cloud. I den högra rutan kan du använda alternativen för att exportera PDF-filer till andra format eller ordna om sidor.

Redigera PDF via förhandsvisningsfönstret

Du kan också använda något av följande sätt för att öppna en PDF online i förhandsvisningen i Adobe Document Cloud.

Via menyraden

 1. Välj en PDF i filhanteraren i OneDrive eller SharePoint. 
 2. På den övre menyn väljer du Öppna > Öppna i Adobe Document Cloud.
Öppna PDF-fil från menyraden

Via snabbmenyn

Högerklicka på en PDF och välj Öppna > Öppna i Adobe Document Cloud.

Öppna PDF-fil i Adobe Document Cloud

Via förhandsvisningen i SharePoint eller OneDrive

På förhandsvisningssidan väljer du Öppna > Öppna i Adobe Document Cloud.

Öppna via förhandsvisningen i SharePoint eller OneDrive

Konvertera en fil till PDF

Du kan konvertera Microsoft Office-dokument till högkvalitativa Adobe PDF-filer som bevarar teckensnitt, formatering och layouter.

Klicka här för att få mer information om filtyperna som du kan konvertera till PDF-filer

Med tillägget kan du konvertera följande vanliga filtyper till PDF:

Konvertera till PDF från Filnamnstillägg som stöds
Microsoft Word .doc, .docx
Microsoft Excel .xls, .xlsx
Microsoft PowerPoint .ppt, .pptx
Bildfilformat .bmp, .gif, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff
Rich Text Format .rtf
Textfil .txt
Adobe Illustrator .ai
Adobe InDesign .indd
Adobe Photoshop .psd
Fyll i och signera formulärformat .form

Steg för att konvertera en fil till PDF:

 1. Högerklicka på filen som du vill konvertera till PDF i filhanteraren i OneDrive eller SharePoint och välj Åtgärder > Skapa PDF från Adobe.

  Konvertera den markerade filen till PDF
 2. Du kan uppmanas att logga in på Adobe Document Cloud. Logga in med ditt Adobe ID och lösenord. 

 3. Filen konverteras till PDF och sparats i dokumentbiblioteket i OneDrive eller SharePoint. Dessutom visas en förhandsvisning av filen.

  Förhandsvisning av den konverterade PDF-filen

Kombinera filer till PDF

Du kan kombinera upp till tolv filer i en PDF-fil. Kombinera filer har stöd för flera filtyper, förutom PDF-filer.

Obs! Du kan inte kombinera PDF-filer som är skyddade, lösenordsskyddade, 3D eller en del av en PDF-portfölj.

 

Klicka här om du vill veta mer om de filformat som du kan kombinera till en PDF-fil

Förutom PDF-filer kan du kombinera följande vanliga filtyper i en PDF-fil med tillägget:

Konvertera till PDF från Filnamnstillägg som stöds
Microsoft Word .doc, .docx
Microsoft Excel .xls, .xlsx
Microsoft PowerPoint .ppt, .pptx
Bildfilformat .bmp, .gif, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff
Rich Text Format .rtf
Textfil .txt
Adobe Illustrator .ai
Adobe InDesign .indd
Adobe Photoshop .psd
Fyll i och signera formulärformat .form

Steg för att kombinera filer till en PDF-fil:

 1. Markera filerna som du vill kombinera i filhanteraren i OneDrive eller SharePoint, högerklicka och välj Kombinera filer från Adobe.

  Kombinera sidor i en PDF
 2. Du kan uppmanas att logga in på Adobe Document Cloud. Logga in med ditt Adobe ID och lösenord. 

 3. Om du har valt en annan typ av fil än PDF konverteras den till en PDF-fil och en förhandsvisning av filen visas.

  Förhandsvisning av de markerade filerna

  (Valfritt) Om en fil har flera sidor, visas den som en grupp. Hovra över filen och klicka på pilknappen för att expandera den. Använd dra och släpp när du vill ändra ordning på sidorna i den kombinerade PDF-filen.

 4. Skriv ett namn för den kombinerade PDF-filen och klicka på Spara som.

 5. Filerna kombineras till en PDF och sparas i dokumentbiblioteket i OneDrive eller SharePoint. Dessutom visas en förhandsvisning av filen.

  Förhandsvisning av den kombinerade PDF-filen

Exportera PDF till Word/Excel/PowerPoint

Du kan konvertera PDF-filer till Microsoft Word-/Excel-/PowerPoint-, RTF- eller bildfiler.

Tillägget Adobe PDF utför OCR på PDF-filer som innehåller bilder, vektorgrafik, dold text eller en kombination av dessa element. Tillägget utför till exempel OCR på PDF-filer som skapas av skannade dokument. Tillägget utför även OCR på text som inte kan tolkas på grund av att texten har kodats felaktigt i källprogrammet.

Obs! OCR är konvertering av bilder med text (skannad text) till redigerbara tecken så att du kan söka, korrigera och kopiera texten.

 

Klicka här för att få mer information om filtyper som du kan exportera från PDF

Med tillägget kan du exportera PDF-filer till följande filtyper:

Exportera PDF till Filnamnstillägg som stöds
Microsoft Word .doc, .docx
Microsoft Excel .xlsx
Microsoft PowerPoint .pptx
Rich Text Format .rtf
Bild .jpg, .tiff, .png

Steg för att exportera PDF-filer:

 1. Högerklicka på PDF-filen som du vill exportera i filhanteraren i OneDrive eller SharePoint och välj Åtgärder > Exportera PDF från Adobe.

  Exportera en PDF-fil till ett annat format
 2. Du kan uppmanas att logga in på Adobe Document Cloud. Logga in med ditt Adobe ID och lösenord.

 3. Sidan Exportera PDF visas. Gör så här:

  1. Markera önskat filformat i listrutan Konvertera till.
  2. I listrutan Dokumentspråk väljer du språket för dokumentet som du vill exportera.
  Välj filformat och dokumentspråk
 4. I det övre högra hörnet klickar du på Konvertera till [markerat format].

  (I skärmbilden ovan visas knappens namn som Konvertera till Word.)

 5. Den valda PDF-filen exporteras till önskat format med samma namn och sparas i dokumentbiblioteket i OneDrive eller SharePoint.

  Hämta eller förhandsgranska den exporterade filen

  Om du vill hämta filen till din enhet klickar du på Hämta. Om du vill förhandsvisa den exporterade Microsoft Office-filen klickar du på Öppna Microsoft förhandsgranskning 365.

Ordna sidor i en PDF

Du kan ändra PDF-dokument genom att ta bort, flytta eller rotera sidor.

Ordna sidor i en PDF-fil:

 1. Högerklicka på PDF-filen som du vill ändra i filhanteraren i OneDrive eller SharePoint och välj Åtgärder > Ordna sidor från Adobe.

  Ordna sidor i en PDF-fil
 2. Du kan uppmanas att logga in på Adobe Document Cloud. Logga in med ditt Adobe ID och lösenord.

  Sidan Ordna sidor visas. Sidminiatyrerna i den markerade PDF-filen visas.

  Sidminiatyrer
  Sidspecifika kommandon visas när du håller musen ovanpå en sidminiatyr.
 3. Så här tar du bort en sida:

  • Håll musen över sidminiatyren och klicka på knappen Ta bort som visas i sidminiatyrvyn.

  Gör så här när du vill ta bort flera sidor:

  • Använd filtret Ange sidor i verktygsfältet och ange sidintervallet som ska roteras. Du kan välja Jämna sidorUdda sidorLiggande sidorStående sidor eller Markera alla.
  • Klicka på knappen Ta bort som visas i verktygsfältet.
 4. Gör så här när du vill rotera en sida:

  • Håll musen över sidminiatyren och klicka på knappen Rotera åt vänster eller Rotera åt höger som visas i sidminiatyrvyn.

  Gör så här när du vill rotera flera sidor:

  • Använd filtret Ange sidor i verktygsfältet och ange sidintervallet som ska roteras. Du kan välja Jämna sidorUdda sidorLiggande sidorStående sidor eller Markera alla.
  • Klicka på knappen Rotera åt vänster eller Rotera åt höger som visas i verktygsfältet.
 5. Dra sidminiatyren till den nya platsen när du vill ändra ordning på sidorna. Sidorna numreras om.

 6. Klicka på Spara. När du vill spara ändringarna i filen klickar du på Spara i dialogrutan Spara som. Du kan även ändra filnamnet i dialogrutan Spara som och sedan klicka på Spara.

  Filen sparas i dokumentbiblioteket i OneDrive eller SharePoint.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy