Adobe Document Cloud för Google Drive är ett integrerat paket av PDF-tjänster som gör att du kan göra följande:

 • Öppna och visa PDF-filer online med Adobes webbaserade förhandsvisning av hög kvalitet.
 • Skapa Adobe PDF-filer som bevarar teckensnitt, formatering och layouter.
 • Hantera befintliga PDF-dokument genom att ta bort, ändra ordning eller rotera sidor i PDF-filer.
 • Kombinera flera filer från Google Drive i en enda PDF som du kan använda för arkivering eller distribution.
 • Konvertera PDF-filer till olika dokumentformat med teckensnitt, formatering och layout intakta.
 • Lägg till kommentarer till PDF-filer med anteckningar, markeringar och ett ritverktyg för att skriva anteckningar för dig själv när du visar PDF-filerna.
 • Skicka PDF-dokument för underskrift och spåra dem.

Webbläsare som stöds

Adobe Document Cloud för Google Drive stöds på alla moderna webbläsare, t.ex. Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Chrome, Firefox och Safari.

Öppna PDF-filer

Öppna och visa PDF-filer online med Adobes webbaserade förhandsvisning av hög kvalitet. Om du vill öppna en PDF-fil högerklickar du på den och väljer Öppna med > Adobe Acrobat för Google Drive.

Öppna PDF-filer

PDF-filen visas i förhandsvisningen i Adobe Document Cloud. På den övre menyn kan du lägga till anteckningar, söka efter ord, hämta PDF, skriva ut PDF och redigera PDF när du vill ordna sidor, kombinera filer, exportera PDF-filer till andra format, skicka dokument för signering och skapa PDF-filer.

Åtgärder på PDF
A. Lägg till anteckningar B. Sök i dokument C. Hämta PDF, skriv ut PDF eller dela feedback D. Redigera när du vill ordna sidor, kombinera filer, exportera PDF, skicka för signering och skapa PDF-filer 

Öppna flera filer

Om du vill öppna flera filer markerar du filerna, högerklickar och väljer Öppna med > Adobe Acrobat för Google Drive. Filerna visas som miniatyrer i förhandsvisningen i Document Cloud. På menyn Redigera kan du utföra olika åtgärder som Ordna sidor, Kombinera filer, Exportera PDF, Skapa PDF och Skicka för signering beroende på filtypen.

 • På menyn Redigera visas alternativen att Kombinera filer, Skapa PDF och Skicka för signering om du öppnar en fil som inte har PDF-format visar.
Alternativ på redigeringsmenyn för en fil som inte har PDF-format
Alternativ på redigeringsmenyn för en fil som inte har PDF-format
 • Menyn Redigera visar alternativ för att Kombinera filer och Skicka för signering om du öppnar flera PDF-filer eller filer som inte har PDF-format.
Öppna flera filer
Alternativ på redigeringsmenyn för flera filer som inte har PDF-format
 • Menyn Redigera visar alla tillgängliga alternativ som Ordna sidor, Kombinera filer, Exportera PDF, Skapa PDF och Skicka för signering om du öppnar en enda PDF-fil.

Obs!

Du kan inte utföra åtgärder som Exportera PDF, Skapa PDF, Ordna PDF eller Skicka för signering för skrivskyddade filer som delas. Du kan inte kombinera skrivskyddade filer med andra filer.

Konvertera en fil till PDF

Du kan konvertera Google Drive-dokument till högkvalitativa Adobe PDF-filer som bevarar teckensnitt, formatering och layouter.

Med tillägget kan du konvertera följande vanliga filtyper till PDF:

Konvertera till PDF från Filnamnstillägg som stöds
Microsoft Word .doc, .docx
Microsoft Excel .xls, .xlsx
Microsoft PowerPoint .ppt, .pptx
Bildfilformat .bmp, .gif, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff
Rich Text Format .rtf
Textfil .txt, .text
Adobe Illustrator .ai
Adobe InDesign .indd
Adobe Photoshop .psd
Fyll i och signera formulärformat .form

Steg för att konvertera en fil till PDF:

 1. Högerklicka på filen som du vill konvertera till PDF och välj Öppna med > Adobe Acrobat för Google Drive.

 2. I förhandsgranskningsfönstret i Document Cloud, väljer du Redigera > Skapa PDF.

  Skapa PDF-filer

  Om du har öppnat en PDF-fil i förhandsvisningen i Document Cloud visas Google Drive-filutforskaren när du klickar på Redigera > Skapa PDF. Markera den fil som du vill konvertera till PDF och klicka på Välj.

  Markera filen som ska konverteras
 3. Du kan uppmanas att logga in på Adobe Document Cloud. Logga in med ditt Adobe ID och lösenord. 

 4. Filen konverteras till PDF och sparas i ditt Google Drive-bibliotek. Dessutom visas en förhandsvisning av filen.

  Obs!

  Om du har valt en fil som ska konverteras från en delad mapp i Google Drive sparas den konverterade PDF-filen i hemmappen i ditt Google Drive-dokumentbibliotek.

Kombinera filer till PDF

Med tillägget kan du konvertera följande vanliga filtyper till PDF:

Konvertera till PDF från Filnamnstillägg som stöds
Microsoft Word .doc, .docx
Microsoft Excel .xls, .xlsx
Microsoft PowerPoint .ppt, .pptx
Bildfilformat .bmp, .gif, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff
Rich Text Format .rtf
Textfil .txt, .text
Adobe Illustrator .ai
Adobe InDesign .indd
Adobe Photoshop .psd
Fyll i och signera formulärformat .form

Steg för att kombinera filer till en PDF-fil:

 1. I ditt Google Drive-dokumentbibliotek markerar du de filer som du vill kombinera, högerklickar och väljer Öppna med > Adobe Acrobat för Google Drive.

 2. I förhandsgranskningsfönstret i Document Cloud, väljer du Redigera > Kombinera filer.

  Kombinera filer till PDF
 3. Du kan uppmanas att logga in på Adobe Document Cloud. Logga in med ditt Adobe ID och lösenord. 

 4. En förhandsvisning av filerna visas. När du vill lägga till fler filer klickar du på Lägg till filer

  Lägg till filer som ska kombineras

  Markera filer i filutforskaren i Google Drive och klicka på Välj.

  Utforskarfönstret i Google Drive
  Markera filer i filutforskarfönstret i Google Drive

  För att ta bort filerna, markerar du filen och klickar på borttagningsikonen . Ange det nya filnamnet och klicka på Kombinera.

  (Valfritt) Om en fil har flera sidor visas sidnumren under filen. Hovra över filen och klicka på pilknappen Expandera för att expandera den. Använd dra och släpp när du vill ändra ordning på sidorna i den kombinerade PDF-filen.

  Filerna kombineras till en PDF och sparas i dokumentbiblioteket i Google Drive. Dessutom visas en förhandsvisning av filen.

  Obs!

  Om du har valt filer som ska kombineras från en delad mapp i Google Drive sparas den kombinerade filen i hemmappen i ditt Google Drive-dokumentbibliotek.

Exportera PDF-filer till olika dokumentformat

Du kan konvertera PDF-filer till olika dokumentformat.

I Adobe PDF-tillägget utförs en OCR-läsning av PDF-filer som innehåller bilder, vektorgrafik, dold text eller en kombination av dessa element. Tillägget utför till exempel OCR på PDF-filer som skapas av skannade dokument. Tillägget utför även OCR på text som inte kan tolkas på grund av att texten har kodats felaktigt i källprogrammet.

Obs!

OCR-bearbetningen är konverteringen av bilder av text (skannad text) till redigerbara tecken, så att du kan söka i, korrigera och kopiera texten.

Med tillägget kan du exportera PDF-filer till följande filtyper:

Exportera PDF till Filnamnstillägg som stöds
Microsoft Word .doc, .docx
Microsoft Excel .xlsx
Microsoft PowerPoint .pptx
Rich Text Format .rtf
Bild .jpg, .tiff, .png

Steg för att exportera PDF-filer:

 1. I Google Drive-dokumentbiblioteket markerar du PDF-filen som du vill exportera, högerklickar och väljer Öppna med > Adobe Acrobat för Google Drive.

 2. Från förhandsvisningen i Document Cloud väljer du Redigera > Exportera PDF i verktygsfältet.

  Konvertera PDF-filer till Google-dokument, -bilder och -presentationer
 3. Du kan uppmanas att logga in på Adobe Document Cloud. Logga in med ditt Adobe ID och lösenord. 

 4. Sidan Exportera PDF visas. Gör så här:

  1. Välj önskat filformat i listrutan Exportera till.
  2. På menyn Dokumentspråk väljer du språket för dokumentet som du vill exportera.
  Exportera PDF till andra format och välj språk
 5. Klicka på Exportera till [markerat format].

  (I skärmbilden i steg 4 ovan visas till exempel knappens namn som Exportera till docx.)

 6. Den valda PDF-filen exporteras till det önskade formatet med samma namn och öppnas för förhandsvisning. Det exporterade dokumentet sparas automatiskt i ditt Google Drive-dokumentbibliotek.

  Obs!

  Om du har valt att exportera en fil från en delad mapp på Google Drive sparas den exporterade filen i hemmappen i ditt Google Drive-dokumentbibliotek.

Ordna sidor i en PDF-fil

Du kan ordna om PDF-dokument genom att ta bort, ordna om eller rotera sidor.

Ordna sidor i en PDF-fil:

 1. I Google Drive-dokumentbiblioteket markerar du den PDF-fil som du vill ordna om, högerklickar och väljer Öppna med > Adobe Acrobat för Google Drive.

 2. Från förhandsvisningen i Document Cloud väljer du Redigera > Ordna sidor i verktygsfältet.

  Ta bort, infoga, extrahera eller rotera sidor
 3. Du kan uppmanas att logga in på Adobe Document Cloud. Logga in med ditt Adobe ID och lösenord.

  Fönstret Ordna sidor visas. Sidminiatyrerna i den markerade PDF-filen visas.

  Sidminiatyrer
  Sidspecifika kommandon visas när du håller musen ovanpå en sidminiatyr.
 4. Om du vill infoga sidor klickar du på Infoga. I Google Drive-utforskaren markerar du PDF-filen som du vill infoga sidorna från och klickar på Välj.

  Utforskarfönstret i Google Drive
 5. Gör så här när du vill ta bort sidor:

  • För att radera en enskild sida, håller du muspekaren över sidminiatyren och klickar sedan på borttagningsikonen  som visas i sidminiatyrvyn.
  • För att ta bort flera sidor, markerar du sidorna som du vill ta bort och klickar på borttagningsikonen  som visas i verktygsfältet.
 6. Gör så här när du vill rotera sidor:

  • För att rotera en enskild sida, håller du muspekaren över sidminiatyren och klickar sedan på ikonerna Rotera åt vänster eller Rotera åt höger som visas i sidminiatyrvyn.
  • För att rotera flera sidor, markerar du sidorna och klickar på ikonerna Rotate åt vänster eller Rotera åt höger som visas i verktygsfältet.
 7. Dra sidminiatyren till den nya platsen när du vill ändra ordning på sidorna. Sidorna numreras om.

 8. För att spara ändringarna i den befintliga filen, klickar du på Organisera. För att spara ändringarna i en ny fil, anger du filnamnet och klickar på Organisera. Filen sparas i dokumentbiblioteket i Google Drive.

  Obs!

  Om du har valt att ordna en fil från en delad mapp i Google Drive sparas den nya filen i hemmappen i ditt Google Drive-dokumentbibliotek.

Skicka dokument när du vill hämta signaturer

Du kan hämta dokument som signerats av andra med verktyget Skicka för signering som använder molntjänsterna från Adobe Sign. Detta gör det möjligt för signerare att underteckna avtal snabbt med hjälp av en webbläsare eller en mobil enhet, oavsett plats. Signerare behöver inte registrera sig eller köpa en Adobe-produkt för att underteckna avtalen.

Filtyper som stöds för underskrift

Utöver PDF-filer kan du även skicka Microsoft Office-filer, olika bildfiler och textfiler för signering. Filtyper som stöds är: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, TIFF, TIF, BMP, GIF, JPG, JPEG och PNG.

Obs! Redigera dokumentet innan du signerar. Det undertecknade avtalet är certifierat av Adobe Sign. Ändringar av det undertecknade avtalet upphäver certifieringen.

Steg för att få dina dokument signerade av andra:

 1. I ditt Google Drive-dokumentbibliotek markerar du filen som du vill skicka för signering, högerklickar och väljer Öppna med > Adobe Acrobat för Google Drive.

 2. I förhandsvisningen i Document Cloud väljer du Redigera > Skicka för signering i verktygsfältet.

  Skicka PDF-dokument för signering
 3. Du kan uppmanas att logga in på Adobe Document Cloud. Logga in med ditt Adobe ID och lösenord.

 4. På startsidan för Skicka för signering gör du följande:

  1. I fältet Till anger du mottagarnas e-postadresser. Som standard är inställningen Slutför i ordning aktiverad. Ange e-postadresserna i den ordning som du vill att dokumentet ska undertecknas. Siffrorna vid e-postadresserna återspeglar deltagandeordningen. Om du inte vill följa någon viss ordning för signering, kan du växla knappen till Slutför i vilken ordning som helst.
   (Valfritt) Klicka på Lägg till mig om du vill inkluderas som signerare av dokumentet.
  2. Ändra standardtexten i området Meddelande efter behov.
   (Valfritt) Om du vill lägga till fler personer enkom i informationssyfte, använder du knappen Visa kopia button för att lägga till deras e-postadresser i CC-listan.
  3. (Valfritt) Välj Lösenordsskydd om du kräver att mottagarna anger ett lösenord för att öppna och visa den undertecknade PDF-filen.
  4. (Valfritt) Välj Ange påminnelse när du vill ställa in frekvensen för påminnelser som ska skickas tills avtalet är slutfört.
  5. (Valfritt) Välj Förhandsvisa och lägg till signaturfält för att se förhandsvisningen av ditt avtal och lägga till relevanta textfält eller signaturfält. Klicka på Nästa.
   Formulärfälten identifieras automatiskt i PDF-filen. Klicka på ikonen  för att placera de identifierade formulärfälten i PDF-dokumentet. Alternativt drar du fälten från flikarna i den högra rutan och släpper dem på önskad plats i dokumentet.

   Obs
   ! Om du har lagt till flera dokument, konverteras dokumenten till PDF-dokument och kombineras i en enda fil. Den kombinerade filen öppnas så att du kan lägga till lämpliga fält.
  Startsida för Skicka för signering
 5. Klicka på Skicka.

  Avtal skickat

  En kopia av det skickade avtalet lagras i ditt Google Drive-dokumentbibliotek och en bekräftelsedialogruta visas. Du kan utföra följande uppgifter i bekräftelsedialogrutan:

  •  Om du vill spara avtalskopian på en annan plats klickar du på Ändra målmapp. Välj önskad mapp i mapputforskaren i Google Drive och klicka på Välj.
  Markera en mapp
  • Om du vill spåra ditt skickade avtal klickar du på Spåra avtal.
  • Om du vill skicka ett annat avtal för signering klickar du på Skicka ett till.

  Obs!

  Om du har markerat dokumentet som ska skickas i en delad mapp på Google Drive sparas kopian av det skickade avtalet i hemmappen i ditt Google Drive-dokumentbibliotek.

Undertecknarens upplevelse

En undertecknare får ett e-postmeddelande med en länk för att signera avtalet. Undertecknare behöver inte registrera sig eller köpa en Adobe-produkt för att signera avtal. De kan signera avtal med en webbläsare, en mobil enhet eller med datorprogrammet Acrobat DC/Acrobat Reader DC. Om du vill signera avtalet klickar du på Granska och signera.

E-post mottagen av signerare

Spåra avtal som skickats för underskrift

När du skickar ett avtal för signering lagras en kopia av avtalet i ditt Google Drive-dokumentbibliotek. Beroende på avtalsstatus läggs ett suffix till i avtalets namn: (pågående Adobe Sign), (slutfört Adobe Sign), (misslyckat Adobe Sign) eller (utgånget Adobe Sign).

Status för skickat avtal i Google Drive

Om du vill spåra alla avtal som skickats för signering gör du något av följande:

 • I förhandsvisningen i Document Cloud väljer du Redigera > Skicka för signering > Visa alla avtal. Alla dina avtal visas på kontrollpanelen Hantera i Adobe Sign.
Visa alla avtal
Hantera avtal
Kontrollpanelen Hantera i Adobe Sign
 • Klicka på Spåra avtal i bekräftelsedialogrutan för skickade avtal. Sidan Avtalsdetalj visas. Om du vill visa alla avtal klickar du på Hantera avtal. Alla dina avtal visas på kontrollpanelen Hantera i Adobe Sign.
Spåra avtal som skickats för underskrift
Visa avtalsdetaljer
Visa avtalsdetaljer

Lägga till kommentarer till en PDF

Använd kommenteringsfunktionerna i Document Cloud för att göra egna anteckningar när du visar eller läser dokument. Du kan lägga till kommentarer i dina PDF-filer med anteckningar, markeringar och ritverktyget. Alla dina kommentarer i PDF-filen visas i den högra rutan. Gör så här om du vill lägga till kommentarer:

 1. I Google Drive-dokumentbiblioteket markerar du PDF-filen som du vill kommentera, högerklickar och väljer Öppna med > Adobe Acrobat för Google Drive.

 2. Klicka för att välja önskat anteckningsverktyg i verktygsfältet och klicka där du vill placera anteckningen. Följande kommentarstyper är tillgängliga för användning:

  • Anteckning: Klicka där du vill placera en anteckning.
  • Markera text: Markera texten som du vill markera.
  • Ritverktyg: Använd det när du vill lägga till markeringar i PDF-filen.
  Lägga till kommentarer i PDF
  A. Lägga till anteckning B. Markera text C. Använda ritverktyget 

  När du markerar text i en PDF-fil kan du även använda följande kommenteringsverktyg:

  • Genomstruken text: Stryker över den markerade texten.
  • Stryk under text: Stryker under den markerade texten.
  Ytterligare verktyg när du markerar text i en PDF
  A. Markera text B. Genomstruken text C. Stryk under text D. Kopiera text 
 3. Klicka på Skicka

 4. Document Cloud sparar filen automatiskt om 30 sekunder. Om du vill spara PDF-filen direkt, klickar du på Spara i verktygsfältet.

  Obs!

  Om du kommenterar en PDF-fil i en delad mapp i Google Drive sparas filen i samma mapp, inte i hemmappen.

Ändra kommentarernas utseende

Gör så här om du vill ändra färgen på dina kommentarer:

 1. Välj kommentaren. Ett popup-fönster öppnas.

  Ändra färg på kommentaren
 2. Klicka på färgen för att öppna färgpanelen.

 3. Välj önskad färg och klicka på Spara.

Redigera eller ta bort kommentarer

Gör så här om du vill redigera en kommentar:

 • Välj kommentaren. Kommentarsrutan visas till höger. Klicka på Redigera i alternativmenyn (...).

Om du vill ta bort kommentarer väljer du aktuell kommentar och gör följande:

 • Kommentarsrutan visas till höger. Klicka på Ta bort i alternativmenyn (...).
 • Klicka på borttagningsikonen i popup-fönstret.
Ta bort kommentar

Vanliga frågor och svar

Så här använder du ett annat Google-konto:

 1. Klicka på ikonen Google Apps () och välj Adobe Acrobat. Om du inte ser Adobe Acrobat-appen klickar du på Mer för att expandera listan.
 2. Välkomstfönstret för Adobe Acrobat för Google Drive visas.
 3. Klicka på Välj Google Drive-fil och välj sedan ditt konto för att logga in och använda appen Adobe Acrobat för Google Drive.
Välkomstsida för Adobe Acrobat för Google Drive

Om du inte har köpt en Adobe Acrobat-prenumeration visas meddelandet "Din nuvarande plan stöder inte premiumverktyg" när du utför någon åtgärd på PDF-filen. Gör följande för att köpa de tillgängliga Adobe Acrobat-planerna:

 1. I förhandsgranskningsfönstret i Adobe Acrobat klickar du på Redigera och sedan på Visa planer.

  Visa inköpsplaner
 2. En ny flik i webbläsaren öppnas med en lista över tillgängliga planer. Välj önskad plan och följ instruktionerna på skärmen.

 3. Gå tillbaka till fliken PDF-förhandsgranskning i steg 1. Klicka på Bekräfta.

  Bekräfta din inköpta plan

  När ditt konto har bekräftats kan du använda de tillgängliga verktygen.

Inaktivera popup-blockeraren för Adobe Document Cloud-tillägget eller lägg till det i undantagslistan i webbläsaren Safari och Firefox.

Firefox

 1. Klicka på menyknappen Fx57Menu och välj Alternativ.
 2. Välj fliken Sekretess och säkerhet.
 3. Gör något av följande under avsnittet Behörigheter:
  • Avmarkera kryssrutan bredvid Blockera popup-fönster om du vill inaktivera popup-blockerare helt.
  • Klicka på Undantag. En dialogruta visar en lista med webbplatser som du vill tillåta popup-fönster för. Lägg till följande servrar, klicka på Tillåt och sedan på Spara ändringar.
   • https://documentcloud.adobe.com

Safari

 1. På menyraden i Safari väljer du Safari > Inställningar och klickar på Undantag.
 2. Välj Popup-fönster i den vänstra rutan. Klicka på Tillåt för Adobe Document Cloud-tillägget.

Konfigurera webbläsaren genom att lägga till Adobe- och Google-webbplatser i zonen Betrodda platser.

 1. Från Verktyg-menyn, väljer du Internetalternativ.
 2. Klicka på Säkerhets-fliken i dialogrutan Internet-alternativ.
 3. Klicka på Betrodda platser > Platser.
 4. Lägg till nedanstående adresser till zonen med betrodda platser, om den inte redan har lagts till.
  *.adobe.com
  *.google.com

 5. Stäng dialogrutan betrodda platser. Klicka på OK.

Anteckna det alfanumeriska sessions-ID som visas i felmeddelandet. Kontakta supporten och ange sessions-ID. Ett sessions-ID hjälper oss att spåra och hitta orsaken till problemet.

Anteckna felets sessions-ID

För närvarande är Google Drive-integreringen bara tillgänglig för personliga enheter, inte för delade enheter.

Filnamnsformaten som nämns nedan kan inte användas:

 • Specialkatalognamnen "." och ".."
 • Filnamn eller filer med följande filtillägg: CON, PRN, AUX, NUL, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8 och LPT9.
 • Filnamn som slutar med blanksteg eller punkt.
 • Filnamn som börjar med en punkt.