När ett Adobe-program startas visas dialogrutan Adobe Licensiering när du ska hämta Keychain på macOS

Problem

När ett program startas visas ibland en av följande dialogrutor:

adobe_licensing_helper_keychain
adobe_license_helper uppmanar om Keychain-tillgång till Keychain-inloggningen

Adobe_licencing_helper används för att kontrollera programmets rättigheter när en applikation startas. Eftersom körtidsinformation lagras i inloggningen till Keychain, visas licensdialogrutan om Adobe-appen inte har tillgång till Keychain. Tillgång till Keychain kan blockeras på grund av flera orsaker, så som:

  • Keychain är låst
  • Åtkomstkontroll för Adobe-specifika nycklar i Keychain är inställd på Bekräfta innan åtkomst beviljas

Lösning

Tillåt åtkomst

För att tillåta åtkomst till Keychain, ange ditt lösenord och klicka på OK eller Tillåt alltid.

Ditt Keychain-lösenord är vanligtvis detsamma som ditt macOS-inloggnings-lösenord,såvida du inte har använt appen för Keychain-tillgång för att ändra det.

Förhindra dessa uppmaningar i framtida app-lanseringar

För att förhindra uppmaningar från Keychain kan du försäkra dig om följande:

  • Keychain är upplåst när Adobe-program startas.
  • Keychain låses inte automatiskt efter en viss tidsperiod eller när enheten är i sovläge.
  • Standardinställningarna för åtkomstbehörigheter till Keychain inte ändras manuellt. Alltså ska åtkomstkontrollen för Adobe-specifika nycklar (inne i inloggningen/Säkra anteckningar) i Keychain vara inställda på Tillåt att alla program har tillgång till detta objekt.

Om inställning avAdobe-specifikanycklar i Keychain för att Tillåta alla applikationer åtkomst till detta objekt inte löser problemet prova följande:

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy