Åtgärda felkod 191 för Creative Cloud-program | Windows

Får du fel 191 när du installerar ett Creative Cloud-program på Windows? Läs mer om hur du åtgärdar felet.

 Om du fick felmeddelandet 191 när du installerade Adobe XD, se Korrigera felkod 191 vid installation av XD.

Varför får du fel 191?

Fel 191 uppstår vanligtvis i följande situationer:

 • Systeminloggningskontot har inte administratörsbehörigheter.
 • Enheten uppfyller inte systemkraven för att installera programmet Universal Windows Platform (UWP). För information, se systemkrav.
 • Windows-installation har misslyckats med att sidoladda ett UWP-paket.

Innan du börjar

Kontrollera att systeminloggningskontot har administratörsbehörigheter innan du börjar.

 1. Tryck på Windows + R på tangentbordet.

 2. Skriv netplwiz och klicka på OK.

 3. Se till att Administratörer är under Grupp i fliken Användare.

  Fliken Användare i Windows

Gör de här stegen om systeminloggningskontot inte har administratörsbehörigheter.

 1. Markera kontot du vill göra ändringar inom Användare för datorn.

 2. Klicka på Egenskaper.

 3. Välj Administratör som användarkontotyp inom fliken Gruppmedlemskap.

  Välj gruppmedlemskap för administratör

 4. Klicka på Tillämpa och sedan på OK.

Efter felsökning kan du arbeta igenom följande lösningar, fortsätt till nästa lösning om det behövs.

Så här åtgärdar du felmeddelande 191

Du kan stöta på ett fel som ERROR_DELETING_EXISTING_APPLICATIONDATA_STORE_FAILED eller ett liknande fel när du installerar Creative Cloud-program. Detta kan inträffa när det redan finns ett annat Creative Cloud-programpaket installerat på datorn.

Så här tar du bort det befintliga paketet och installerar det nya paketet:

 1. Skriv ”powershell” i sökrutan i Windows aktivitetsfält.

 2. Hitta ”Windows PowerShell” och högerklicka på det.

 3. Välj Kör som administratör och klicka på Ja när du blir ombedd att ge samtycke.

 4. Kör kommandot Add-AppxPackage -RegisterByFamilyName -MainPackage Adobe.CC.XD_{version}_x64__adky2gkssdxte för att visa det befintliga paketet.

 5. Leta upp och avinstallera Creative Cloud-program från listan Program och funktioner.

 6. Installera det nya paketet för programmet från Creative Cloud-datorprogram.

Säkerställ att följande mappar har läs- och skrivåtkomst. Om du vill göra det följer du de angivna sökvägarna för att hitta mapparna i datorn. 

 • C:\Windows\temp
 • C:\Användare\<User Name>\AppData\Local\Temp
 • C:\Användare\<User Name>\AppData\Local\Packages

När du har gjort det följer du stegen nedan och verifierar eller ändrar mappbehörigheter för dessa mappar, en i taget  Fortsätt sedan för att installera programmet från Creative Cloud-datorprogram.

 1. Gå till mappen för vilken du vill kontrollera läs- och skrivbehörigheter.

 2. Högerklicka på mappen och välj Egenskaper.

 3. Om mappen inte har läs- och skrivåtkomst går du till fliken Säkerhet och klickar på Redigera.

  Fliken Säkerhet i Windows

 4. Markera rutan för Läsa och Skriva i kolumnen Tillåt.

 5. Klicka på Tillämpa.

Det är troligt att några skadade Microsoft Store-komponenter förhindrar installationen. För att åtgärda problemet måste du återställa cacheminnet för Microsoft Store.

 1. Tryck på Windows + R på tangentbordet.

 2. Skriv WSReset.exe och klicka på OK..

  En tom kommandotolk (och Microsoft Store) öppnas.

 3. Vänta tills Microsoft Store har reparerat sig själv. Tolken stängs automatiskt när cacheminnet för Store har återställts.

 4. När du är klar öppnar du Store och installerar programmet igen.

Om problemet kvarstår kan du installera om Microsoft Store med Windows PowerShell.

 1. Skriv ”Windows PowerShell” i sökfältet.

 2. Högerklicka på ”Windows PowerShell” och välj Kör som administratör.

 3. I PowerShell kopierar du och klistrar in följande kommando och trycker sedan på Retur.

  Get-AppxPackage -AllUsers| Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml”}

 4. När du är klar öppnar du Microsoft Store och installerar Creative Cloud-program igen.

För Windows 10

 1. Gå till Start > Inställningar > Uppdatera och säkerhet.

 2. Klicka på Windows-uppdateringar från den vänstra menyn.

 3. Sök efter nya Windows 10-uppdateringar genom att välja Sök efter uppdateringar.

  Uppdateringarna och installationerna börjar automatiskt och sker direkt efter sökningen eller, med vissa uppdateringar, kan de schemaläggas när du inte använder datorn.

 1. Sök efter filen Install.log på följande plats: C:\Program (x86)\Vanliga filer\Adobe\Installationsprogram.

 2. Sök efter #@#OS_Error_Code när du öppnar filen.

 3. Kopiera felkoden som följer #@#OS_Error_Code, som liknar exemplet nedan.

  Fellogg för felkod 191

 4. Lokalisera den kopierade felkoden i felsökningsdokumentet.

 5. Följ rekommenderad lösning för den specifika felkoden.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?