Åtgärda felmeddelande 507 under installation av Creative Cloud-program | Windows

Får du felmeddelande 507 när du försöker installera Creative Cloud-program på Windows? Ta reda på hur du åtgärdar felmeddelande 507.

Varför får jag felmeddelande 507 när jag installerar Creative Cloud-program?

Du får felkod 507 vid installation av Creative Cloud-program när lagringsvolymen för de installerade filerna antingen är offline eller har tagits bort. Volymen är den plats på enheten där den installerade filen lagras som standard.

Så här åtgärdar du felmeddelande 507 för Creative Cloud-program

Beroende på om du har åtkomst till volymen eller inte kan du försöka med lösningarna som ges nedan.

Kontrollera att den volym som programmet är installerat på är online och tillgänglig. Om du vill göra det gör du så här:

 1. Högerklicka på Start-knappen och välj sedan Diskhantering.

 2. På skärmen Diskhantering väljer du den enhet där programmet är installerat.

  Diskhantering

 3. Kontrollera om den visas som Uppkopplad.

  Kontrollera om volymen är offline

 4. Om den visas som Offline högerklickar du på disknamnet och väljer Online.

 5. När volymen är online provar du att installera programmet igen.

Om du inte har åtkomst till enheten, avinstallera det redan installerade programmet och försök att installera programmet igen. En manuell avinstallation kan göras med PowerShell-kommandot i Windows:

 1. Välj Visa fellogg i felmeddelandet 

 2. Notera paketets namn så som det visas i felmeddelandet. I följande exempel heter paketet Adobe.CC.XD.

  Skärm med fel 507

 3. Skriv ”Powershell” i Windows-sökrutan.

 4. Högerklicka på Windows PowerShell i sökresultaten och välj Kör som administratör.

 5. Kör följande kommando: Get-AppxPackage -all <paketets namn anges här| Remove-AppxPackage -AllUser. (Obs! Ersätt texten i kursiv stil med namnet på det paket som du noterade i steg 2.)

 6. När programmet har avinstallerats öppnar du Creative Cloud-datorprogrammet och väljer Hjälp > Sök efter uppdateringar.

 7. När Creative Cloud-datorprogrammet har laddats provar du att installera programmet igen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?