Problem med att installera eller uppdatera Adobe-program? Hitta snabbt lösningar på vanliga hämtnings-, installations- och uppdateringsfel.

Skriv felnumret eller titeln nedan för att hitta felet och se vanliga lösningar.

Hitta felet

 

De vanligaste felen

Fel 1

Fel 81

Fel 201

Fel 205

Fel 206

Fel 403

Felkod 1: Installationsfel

Felkod 1 anger att Creative Cloud-programmen på din enhet har skadats eller att enheten inte kan ansluta till Adobe-servrarna.

Lösning

Se Lös installationsproblem | Adobe Creative Cloud-datorprogram.

Felkod P1: Installationsfel

Felkod P1 anger att Creative Cloud-programmen på din enhet har skadats eller att enheten inte kan ansluta till Adobe-servrarna.

Lösning

Se Lös installationsproblem | Adobe Creative Cloud-datorprogram.

Avslutningskod 6

Avslutningskod 6 anger ett installationsfel. Det är ett allmänt fel som vanligtvis uppstår när programinstallationen slutförs med fel.

Lösning

Om du fick felet när du installerade ett Creative Cloud-program, se Avslutningskod 6 eller Avslutningskod 7 – installationsfel | Creative Cloud

Om du fick avslutningskod 6 när du installerade ett Creative Suite-program (CS5, CS5.5, CS6), Adobe Photoshop Elements eller Adobe Premiere Elements, se Avslutningskod 6 eller Avslutningskod 7 – installationsfel | CS.

Avslutningskod 7

Avslutningskod 7 anger ett installationsfel. Det är ett allmänt fel som vanligtvis uppstår när programinstallationen slutförs med fel.

Lösning

Om du fick felet när du installerade ett Creative Cloud-program, se Avslutningskod 6 eller Avslutningskod 7 – installationsfel | Creative Cloud

Om du fick avslutningskod 6 när du installerade ett Creative Suite-program (CS5, CS5.5, CS6), Adobe Photoshop Elements eller Adobe Premiere Elements, se Avslutningskod 6 eller Avslutningskod 7 – installationsfel | CS.

Felkod 16

Felkod 16 indikerar ett konfigurationsfel när ett Creative Cloud-program startas. Felet uppstår vanligtvis när behörigheter till programmappar (Adobe PCD och SLStore) är felaktiga. 

Lösning

Ange behörighet för både SLStore- och Adobe PCD-mapparna för att åtgärda felet. För information, se Lös konfigurationsfel | Adobe Creative Cloud.

Felkod 19: Returkoden från Adobe-installationsprocessen är (19)

Felkod 19 anger att oförenliga processer körs.

Lösning

Stäng alla oförenliga processer och testa att installera igen. Identifiera den oförenliga processen genom att kontrollera installationsloggfilen för den produkt där installationen misslyckas (Acrobat). Du hittar en lista över processer som är oförenliga med installationen i den här loggfilen.

För Acrobat-installationer blir Microsoft Office-applikationer som ska stängas som PDFMaker, tillagda under installationen. Om du vill visa en fullständig lista över ytterligare processer som ska stängas, se Lösa processkonflikter.  

Mer information om felet finns i Installationen av Acrobat misslyckas med felkod 19.

Felkod 21: Systemkraven uppfylls inte

Felkod 21 anger att din enhet inte uppfyller de minsta systemkraven för installation av programmet.

Lösning

Uppgradera systemet till de lägsta systemkrav som krävs för att installera programmet. Mer information om systemkrav för att installera program finns i Systemkrav

Felkod P21: Systemkraven uppfylls inte

Felkod P21 anger att din enhet inte uppfyller de minsta systemkraven för installation av programmet.

Lösning

Uppgradera systemet till de lägsta systemkrav som krävs för att installera programmet. Mer information om systemkrav för att installera program finns i Systemkrav.

Felkod 22: Skiftlägeskänsliga enheter stöds inte

Felkod 22 indikerar att volymen som du försöker installera Creative Cloud-programmet på är skiftlägeskänslig. Felet uppstår vanligtvis på macOS.

Lösning

Åtgärda felet genom att installera programmet på en enhet som inte är skiftlägeskänslig. För mer information, se ”Skiftlägeskänsliga enheter som inte stöds” eller liknande installationsfel | macOS.

Felkod 23: Otillräckligt diskutrymme

Felkod 23 anger att din enhet inte har tillräckligt med utrymme på hårddisken och att hårddisken nästan är full.

Lösning

Frigör utrymme och välj Försök igen.

Felkod P23: Otillräckligt diskutrymme

Felkod P23 anger att din enhet inte har tillräckligt med utrymme på hårddisken och att hårddisken nästan är full.

Lösning

Frigör utrymme och välj Försök igen.

Felkod 25: Ett problem uppstod vid installationen (programnamn)

Felkod 25 visar att du försöker installera Intel-versionen av ett program på datorer som körs på processorer med ARM-arkitektur.

Lösning

Besök Creative Cloud-webbplatsen och försök installera programmet igen. Creative Cloud-datorprogrammet installeras först och hanterar programinstallationen.

Om du får problem med att installera Creative Cloud-datorprogrammet från Creative Cloud-webbplatsen kan du installera det med en länk för direkthämtning. Försök installera programmet igen när det har installerats.

Felkod P25: Ett problem uppstod vid installationen (programnamn)

Felkod 25 visar att du försöker installera Intel-versionen av ett program på datorer som körs på processorer med ARM-arkitektur.

Lösning

Besök Creative Cloud-webbplatsen och försök installera programmet igen. Creative Cloud-datorprogrammet installeras först och hanterar programinstallationen.

Om du får problem med att installera Creative Cloud-datorprogrammet från Creative Cloud-webbplatsen kan du installera det med en länk för direkthämtning. Försök installera programmet igen när det har installerats.

Felkod 41: Det går inte att komma åt en nödvändig fil/katalog

Felkod 41 anger att installationsprogrammet inte har rätt tillgång till en nödvändig fil eller katalog.

Lösning

Kontrollera att du inte är inloggad med ett begränsat konto. Det är också troligt att filbehörigheterna under ditt nuvarande användarkonto har ändrats. Välj Försök igen för att installera Creative Cloud-programmet igen.

Felkod P41: Det går inte att komma åt en nödvändig fil/katalog

Felkod P41 anger att installationsprogrammet inte har rätt tillgång till en nödvändig fil eller katalog.

Lösning

Kontrollera att du inte är inloggad med ett begränsat konto. Det är också troligt att filbehörigheterna under ditt nuvarande användarkonto har ändrats. Välj Försök igen för att installera Creative Cloud-programmet igen.

Felkod 42: Det går inte att komma åt en nödvändig fil/katalog

Felkod 42 anger att ditt operativsystem antingen inte kan validera Adobe-appens digitala certifikat eller måste uppdateras.

Lösning

Se Åtgärda felkoderna 42 och 72 när du installerar eller uppdaterar Creative Cloud-program.

Felkod P42: Det går inte att komma åt en nödvändig fil/katalog

Felkod P42 anger att ditt operativsystem antingen inte kan validera Adobe-appens digitala certifikat eller måste uppdateras.

Lösning

Se Åtgärda felkoderna 42 och 72 när du installerar eller uppdaterar Creative Cloud-program.

Felkod 44: Det går inte att skapa en nödvändig fil/katalog

Felkod 44 anger att Creative Cloud inte kan skapa en fil eller katalog som krävs för installation.

Lösning

Välj Försök igen för att försöka skapa filen eller katalogen igen.

Felkod P44: Det går inte att skapa en nödvändig fil/katalog

Felkod P44 anger att Creative Cloud inte kan skapa en fil eller katalog som krävs för installationen.

Lösning

Välj Försök igen för att försöka skapa filen eller katalogen igen.

Får du felkod 46 med meddelandet ”Installationsprogrammet kunde inte komma åt en nödvändig fil/katalog”? Se Så här åtgärdar du felmeddelande 46.

Felkod 46: Installationen misslyckades

Felkod 46 indikerar att installationen misslyckades, eftersom installationsprogrammet inte kunde komma åt en fil eller katalog som krävs för installationen.

Lösning

Avbryt installationsprogrammet och starta det igen för att försöka på nytt. Om detta inte fungerar kan du försöka starta om datorn.

Får du felkod 46 med meddelandet ”Installationen misslyckades”? Se Så här åtgärdar du felmeddelande 46.

Felkod 46: Installationsprogrammet kunde inte komma åt en nödvändig fil/katalog

Felkod 46 anger att installationsprogrammet inte kan komma åt en nödvändig fil eller katalog som krävs för installation.

Lösning

Välj Försök igen för att installera eller uppdatera programmet igen.

Felkod P46: Installationen misslyckades

Felkod P46 indikerar att installationen misslyckades, eftersom installationsprogrammet inte kunde komma åt en fil eller katalog som krävs för installationen.

Lösning

Avbryt installationsprogrammet och starta det igen för att försöka på nytt. Om detta inte fungerar kan du försöka starta om datorn.

Felkod 48: Det går inte att komma åt en nödvändig fil/katalog

Felkod 48 anger att Creative Cloud inte kan komma åt en fil eller katalog som krävs för installation.

Lösning

Välj Försök igen för att försöka komma åt filen eller katalogen igen.

Felkod P48: Det går inte att komma åt en nödvändig fil/katalog

Felkod P48 anger att Creative Cloud inte kan komma åt en fil eller katalog som krävs för installationen.

Lösning

Välj Försök igen för att försöka komma åt filen eller katalogen igen.

Felkod 49: Det går inte att komma åt en nödvändig fil/katalog

Felkod 49 anger att Creative Cloud inte kan komma åt en fil eller katalog som krävs för installation.

Lösning

Välj Försök igen för att försöka komma åt filen eller katalogen igen.

Felkod P49: Det går inte att komma åt en nödvändig fil/katalog

Felkod P49 anger att Creative Cloud inte kan komma åt en fil eller katalog som krävs för installationen.

Lösning

Välj Försök igen för att försöka komma åt filen eller katalogen igen.

Får du felkod 50 med meddelandet ”Kärnkomponenter kunde inte installeras”? Se Så här åtgärdar du felmeddelande 50.

Felkod 50: Installationen misslyckades

Felkod 50 indikerar att Creative Cloud-programmet inte kunde installeras eftersom installationsprogrammet inte kunde skapa en viktig säkerhetskopia.

Lösning

Testa följande lösningar i ordning. Fortsätt endast till nästa lösning om en tidigare lösning inte löser problemet.

1. Stäng webbläsaren och försök att installera programmet igen.

2. Starta om datorn och installera programmet igen.

3. Avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet med avinstallationsprogrammet och försök installera på nytt.

4. Avancerad felsökning: Gå igenom filen ACC.log och kontrollera vilken sökväg som är låst. Stäng filen eller mappen på enheten och försök göra installationen på nytt. Gör följande för att kontrollera filen ACC.log:

 • Gå till C:\Users\[användarnamn\AppData\Local\Temp\CreativeCloud\ACC.
 • Öppna filen ACC.log.
 • Sök efter följande fel i loggfilen: LockedFilesWithProcesses. Till exempel kan du se något som påminner om följande. Namnet på den berörda filen som du behöver stänga visas i slutet av felloggen. I följande exempel måste användaren stänga filen chrome.exe.
  LockedFilesWithProcesses: ADC : C:\Program (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\ADS : chrome.exe
 • Gå till filen med den angivna sökvägen och stäng den i Aktivitetshanteraren.

Får du felkod 50 med meddelandet ”Installationen misslyckades”? Se Så här åtgärdar du felmeddelande 50.

Felkod 50: Kärnkomponenter kunde inte installeras

Felkod 50 anger att vissa kärnkomponenter inte kunde installeras. 

Lösning

Testa följande lösningar i ordning. Fortsätt endast till nästa lösning om en tidigare lösning inte löser problemet.

1. Stäng webbläsaren och försök att installera programmet igen.

2. Starta om datorn och försök installera programmet igen.

3. Avinstallera programmet och försök installera programmet igen.

4. Avancerad felsöknings: Granska filen ACC.log och kontrollera vilken sökväg som är låst. Stäng filen eller mappen på enheten och försök göra installationen på nytt. Gör följande för att kontrollera filen ACC.log:

 • Gå till C:\Users\[användarnamn\AppData\Local\Temp\CreativeCloud\ACC.
 • Öppna filen ACC.log.
 • Sök efter följande fel i loggfilen: LockedFilesWithProcesses. Till exempel kan du se något som påminner om följande. Namnet på den berörda filen som du behöver stänga visas i slutet av felloggen. I följande exempel måste användaren stänga filen chrome.exe.
  LockedFilesWithProcesses: ADC : C:\Program (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\ADS : chrome.exe
 • Gå till filen med den angivna sökvägen och stäng den i Aktivitetshanteraren.

Felkod P50: Installationen misslyckades

Felkod P50 indikerar att Creative Cloud-programmet inte kunde installeras eftersom installationsprogrammet inte kunde skapa en viktig säkerhetskopia.

Lösning

Testa följande lösningar i ordning. Fortsätt endast till nästa lösning om en tidigare lösning inte löser problemet.

1. Stäng webbläsaren och försök att installera programmet igen.

2. Starta om datorn och installera programmet igen.

3. Avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet med avinstallationsprogrammet och försök installera på nytt.

4. Avancerad felsökning: Gå igenom filen ACC.log och kontrollera vilken sökväg som är låst. Stäng filen eller mappen på enheten och försök göra installationen på nytt. Gör följande för att kontrollera filen ACC.log:

 • Gå till C:\Users\[användarnamn\AppData\Local\Temp\CreativeCloud\ACC.
 • Öppna filen ACC.log.
 • Sök efter följande fel i loggfilen: LockedFilesWithProcesses. Till exempel kan du se något som påminner om följande. Namnet på den berörda filen som du behöver stänga visas i slutet av felloggen. I följande exempel måste användaren stänga filen chrome.exe.
  LockedFilesWithProcesses: ADC : C:\Program (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\ADS : chrome.exe
 • Gå till filen med den angivna sökvägen och stäng den i Aktivitetshanteraren.

Felkod 72: Det går inte att komma åt en nödvändig fil/katalog

Felkod 72 anger antingen att Windows-uppdateringar inte är installerade eller att Windows inte kan validera digitala certifikat. 

Lösning

Installera alla Windows-uppdateringar. Om problemet kvarstår följer du stegen för att validera digitala certifikat enligt beskrivningen i Korrigera felkoderna 42 och 72 när du installerar eller uppdaterar Creative Cloud-program.

Felkod P72: Det går inte att komma åt en nödvändig fil/katalog

Felkod P72 anger att Windows-uppdateringar inte har installerats eller att Windows inte kan validera digitala certifikat. 

Lösning

Installera alla Windows-uppdateringar. Om problemet kvarstår följer du stegen för att validera digitala certifikat enligt beskrivningen i Korrigera felkoderna 42 och 72 när du installerar eller uppdaterar Creative Cloud-program.

Felkod 81: Ett annat installationsprogram körs redan

Felkod 81 anger att en annan Adobe-installation eventuellt körs i bakgrunden. Detta kan orsaka en konflikt, vilket resulterar i detta fel.

Lösning

(Obs! Läs Fel P81 eller 81 uppstår när du installerar Adobe Acrobat DC om felet uppstod när du installerade Adobe Acrobat DC.)

1. Kontrollera om det pågår en Adobe-installation i Aktivitetskontroll (macOS) eller Aktivitetshanteraren (Windows) och avsluta den. Försök sedan installera programmet.

2. Om detta inte fungerar, starta om datorn och försök att installera appen igen.

Felkod P81: Ett annat installationsprogram körs redan

Felkod P81 anger att en annan Adobe-installation eventuellt körs i bakgrunden. Detta kan orsaka en konflikt, vilket resulterar i detta fel.

Lösning

(Obs! Läs Fel P81 eller 81 uppstår när du installerar Adobe Acrobat DC om felet uppstod när du installerade Adobe Acrobat DC.)

1. Kontrollera om det finns en pågående Adobe-installation i Aktivitetskontroll (macOS) eller Aktivitetshanteraren (Windows) och stäng dem. Installera sedan om programmet.

2. Om detta inte fungerar, starta om datorn och försök att installera appen igen.

Felkod 82: Adobe Application Manager körs

Felkod 82 anger att Adobe Application Manager troligen körs i bakgrunden och stör din nuvarande installation.

Lösning

Vänta tills Adobe Application Manager är klar och försök sedan igen.

Felkod P82: Adobe Application Manager körs

Felkod P82 anger att Adobe Application Manager troligen körs i bakgrunden och stör din nuvarande installation.

Lösning

Om du vill åtgärda felet väntar du tills Adobe Application Manager har slutförts och försöker sedan igen.

Får du felkod 86 med meddelandet En annan installationsprograminstans körs? Se Så här åtgärdar du felmeddelande 86.

Felkod 86: En annan version av Creative Cloud-datorprogrammet körs

Felkod 86 anger att en konflikt uppstår med en annan instans av programmet som körs på din enhet när ett försök att uppdatera Creative Cloud-programmet utförs.

Lösning

Avbryt Creative Cloud-datorprogrammet och försök uppdatera programmet igen. Om problemet kvarstår kan du testa de lösningar som anges i Felkod 86 | Creative Cloud.

Får du felkod 86 med meddelandet En annan installationsprograminstans körs? Se Så här åtgärdar du felmeddelande 86.

Felkod 86: En annan installationsprograminstans körs

Fel 86 anger att vid försök att uppdatera en applikation uppstod en konflikt med en annan instans av applikationen som körs på din enhet.

Lösning

Avbryt installationsprogrammet och försök igen.

Felkod P86: En annan version av Creative Cloud-datorprogrammet körs

Felkod P86 anger att en konflikt uppstår med en annan instans av programmet som körs på din enhet när ett försök att uppdatera Creative Cloud-programmet utförs.

Lösning

Avbryt Creative Cloud-datorprogrammet och försök uppdatera programmet igen. Om problemet kvarstår kan du testa de lösningar som anges i Felkod 86 | Creative Cloud.

Felkod 87: Ett annat installationsprogram körs redan

Felkod 87 anger att de motstridiga processerna som körs i bakgrunden avbryter installationsprocessen. En Microsoft installationsprocess (MSI) eller en extern fil eller mapp kan påverka den nya installationsprocessen. Ibland uppstår detta fel på grund av otillräckliga behörigheter.

Lösning

Vänta tills installationen är slutförd och försök sedan installera programmet igen. Du kan också avsluta den aktuella installationen genom att följa dessa steg.

1. Högerklicka på aktivitetsfältet och välj Aktivitetshanteraren

2. Leta efter ett MSI-installationsprogram som orsakar problemet och välj Avsluta aktivitet.

3. När den andra installationen stängs ska du försöka installera programmet igen.

Felkod P87: Ett annat installationsprogram körs redan

Felkod P87 anger att de motstridiga processerna som körs i bakgrunden avbryter installationsprocessen. En Microsoft installationsprocess (MSI) eller en extern fil eller mapp kan påverka den nya installationsprocessen. Ibland uppstår detta fel på grund av otillräckliga behörigheter.

Lösning

Vänta tills installationen är slutförd och försök sedan installera programmet igen. Du kan också avsluta den aktuella installationen.

1. Högerklicka på aktivitetsfältet och välj Aktivitetshanteraren.

2. Leta efter ett MSI-installationsprogram som orsakar problemet och välj Avsluta aktivitet.

3. När den andra installationen stängs ska du försöka installera programmet igen.

Felkod 101: Det går inte att installera produkten

Felkod 101 anger att PIM inte kan ändras eller skapas.

Lösning

Välj Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

Felkod C101: Det går inte att installera produkten

Felkod C101 anger att PIM inte kan ändras eller skapas.

Lösning

Välj Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

Felkod 102: Det går inte att installera produkten

Felkod 102 anger ett installationsfel.

Lösning

Välj Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

Felkod C102: Det går inte att installera produkten

Felkod C102 anger ett installationsfel.

Lösning

Välj Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

Felkod 103: Det går inte att installera produkten

Felkod 103 anger ett installationsfel.

Lösning

Välj Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

Felkod C103: Det går inte att installera produkten

Felkod C103 anger ett installationsfel.

Lösning

Välj Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

Felkod 105: Det går inte att installera/avinstallera produkten

Felkod 105 anger att installationen misslyckas när du försöker installera Adobe-appar, till exempel Photoshop eller Illustrator. Problemet uppstår när du inte har läs-/skrivbehörighet på filen hdpim.db eller om filen hdpim.db är skadad.

Lösning

Välj Försök igen för att installera/avinstallera på nytt. Mer information finns i Det gick inte att installera Adobe-program | Fel 105.

Felkod C105: Det går inte att installera/avinstallera produkten

Felkod C105 anger att installationen misslyckas när du försöker installera Adobe-appar, till exempel Photoshop eller Illustrator. Problemet uppstår när du inte har läs-/skrivbehörighet på filen hdpim.db eller om denna är skadad.

Lösning

Välj Försök igen för att installera/avinstallera på nytt. Mer information finns i Det gick inte att installera Adobe-program | Fel 105.

Felkod 106: Det går inte att installera produkten

Felkod 106 anger ett installationsfel.

Lösning

Välj Försök igen.

Felkod C106: Det går inte att installera produkten

Felkod C106 anger ett installationsfel.

Lösning

Välj Försök igen.

Felkod 107: Hämtningen är skadad

Felkod 107 anger att en av installationsfilerna saknas eller är skadad.

Lösning

Välj Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

Felkod C107: Hämtningen är skadad

Felkod C107 anger att en av installationsfilerna saknas eller är skadad.

Lösning

Välj Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

Felkod 108: En annan installationsprograminstans körs

Felkod 108 indikerar att en annan Adobe-installationstjänst (till exempel ett Adobe-installationsprogram) kanske körs i bakgrunden och stör den nya installationen.

Lösning

Vänta tills den andra installationen är klar och försök sedan igen.

Felkod C108: En annan installationsprograminstans körs

Felkod C108 indikerar att en annan Adobe-installationstjänst (till exempel ett Adobe-installationsprogram) kanske körs i bakgrunden och stör den nya installationen.

Lösning

Vänta tills den andra installationen är klar och försök sedan igen.

Felkod 109: Det går inte att installera produkten

Felkod 109 anger ett installationsfel.

Lösning

Välj Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

Felkod C109: Det går inte att installera produkten

Felkod C109 anger ett installationsfel.

Lösning

Välj Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

Felkod 110: Det går inte att installera produkten

Felkod 110 anger att operativsystemets interna resurser är överbelastade.

Lösning

Stäng program som inte behövs och välj sedan Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

Felkod C110: Det går inte att installera produkten

Felkod C110 anger att operativsystemets interna resurser är överbelastade.

Lösning

Stäng program som inte behövs och välj sedan Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

Felkod 113: Det går inte att nå Adobes servrar

Felkod 113 anger att din enhet inte kan ansluta till Adobe-servrar eller att brandväggsinställningarna på din enhet stör installationen. Detta fel kan inträffa även på Windows-enheter om du ändrar inställningar för Internet Explorer när programmet har installerats.

Lösning

Följ de givna stegen. Gå vidare till nästa lösning endast om en föregående lösning inte fungerar.

1. (Endast Windows) Återställ Internet Explorers inställningar: Ibland uppstår fel 113 om du ändrar inställningar för Internet Explorer efter att ha installerat programmet. Du kan återställa Internet Explorers inställningar till vad de ursprungligen var vid installationen av Internet Explorer på enheten. Alla tidigare inställningar i Internet Explorer försvinner när du återställer dem. Försök installera programmet igen när inställningarna har återställts.

2. Inaktivera antivirusprogramvaran tillfälligt: Mer information om hur du inaktiverar antivirusprogram tillfälligt finns i antivirusdokumentationen. När du har inaktiverat antivirusprogrammet temporärt kan du försöka installera programmet igen. Glöm inte bort att aktivera antivirusprogrammet när du är klar.

3. Försök använda en annan internetanslutning; Om du har mer än en internetanslutning, försök använda den andra. Försök sedan installera programmet igen.

4. Konfigurera programvarubrandväggen: Programvarubrandväggar begränsar åtkomsten till datorn. Vissa programvarubrandväggar meddelar dig när ett program försöker ansluta till internet. Andra fel kan ske på grund av brandväggens konfiguration.

 • Tillåt åtkomst till internet för Creative Cloud-datorprogrammet om du uppmanas till detta.
 • Om du inte uppmanas till detta inaktiverar du programvarubrandväggarna tillfälligt för att avgöra om de blockerar Internetåtkomst. Se programvarubrandväggens information för att få hjälp. Lär dig de bästa sätten att konfigurera Windows Defender Firewall. Lär dig även konfigurera en brandvägg i macOS.

Försök installera programmet igen när du har konfigurerat programvarubrandväggen.

 Om du är på ett företag kan du kontakta IT-administratören för att konfigurera programvarubrandväggen.

Felkod C113: Det går inte att nå Adobes servrar

Felkod C113 anger att din enhet inte kan ansluta till Adobe-servrar eller att brandväggsinställningarna på din enhet stör installationen. Detta fel kan inträffa även på Windows-enheter om du ändrar inställningar för Internet Explorer när programmet har installerats.

Lösning

Följ de givna stegen. Gå vidare till nästa lösning endast om en föregående lösning inte fungerar.

1. (Endast Windows) Återställ Internet Explorers inställningar: Ibland uppstår fel 113 om du ändrar inställningar för Internet Explorer efter att ha installerat programmet. Du kan återställa Internet Explorers inställningar till vad de ursprungligen var vid installationen av Internet Explorer på enheten. Alla tidigare inställningar i Internet Explorer försvinner när du återställer dem. Försök installera programmet igen när inställningarna har återställts.

2. Inaktivera antivirusprogramvaran tillfälligt: Mer information om hur du inaktiverar antivirusprogram tillfälligt finns i antivirusdokumentationen. När du har inaktiverat antivirusprogrammet temporärt kan du försöka installera programmet igen. Glöm inte bort att aktivera antivirusprogrammet när du är klar.

3. Försök använda en annan internetanslutning: Om du har mer än en internetanslutning, försök använda den andra. Försök sedan installera programmet igen.

4.  Konfigurera programvarubrandväggen: Programvarubrandväggar begränsar åtkomsten till datorn. Vissa programvarubrandväggar meddelar dig när ett program försöker ansluta till internet. Andra fel kan ske på grund av brandväggens konfiguration.

 • Tillåt åtkomst till internet för Creative Cloud-datorprogrammet om du uppmanas till detta.
 • Om du inte uppmanas till detta inaktiverar du programvarubrandväggarna tillfälligt för att avgöra om de blockerar Internetåtkomst. Se programvarubrandväggens information för att få hjälp. Lär dig de bästa sätten att konfigurera Windows Defender Firewall. Lär dig även konfigurera en brandvägg i macOS.

Försök installera programmet igen när du har konfigurerat programvarubrandväggen.

 Om du är på ett företag kan du kontakta IT-administratören för att konfigurera programvarubrandväggen.

Felkod 114: Det går inte att extrahera filer

Felkod 114 anger ett fel under filextrahering.

Lösning

Välj Försök igen för att påbörja hämtningen och installationen igen.

Felkod C114: Det går inte att extrahera filer

Felkod C114 anger ett fel under filextrahering.

Lösning

Välj Försök igen för att påbörja hämtningen och installationen igen.

Felkod 115: Hämtningen är skadad

Felkod 115 anger att den hämtade filen är skadad.

Lösning

Välj Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

Felkod C115: Hämtningen är skadad

Felkod C115 anger att den hämtade filen är skadad.

Lösning

Välj Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

Felkod 116: Hämtningen är skadad

Felkod 116 anger att ett antivirusprogram på enheten har blockerat en funktion i nedladdningsprocessen.

Lösning

Inaktivera antivirusprogrammet på ditt system innan du försöker installera programmet igen.

Felkod C116: Hämtningen är skadad

Felkod C116 anger att ett antivirusprogram på enheten har blockerat en funktion i nedladdningsprocessen.

Lösning

Inaktivera antivirusprogrammet på ditt system innan du försöker installera programmet igen.

Felkod 117: Hämtningen verkar vara skadad

Felkod 117 anger att nedladdningen verkar vara skadad. Du behöver internetanslutning för att ladda ned och uppdatera Adobe-program.

Lösning

1. Inaktivera antivirusprogramvaran tillfälligt: Se antivirusdokumentationen för information om hur du inaktiverar antivirusprogrammet tillfälligt.

2. Försök med en annan internetanslutning: Om du är ansluten via Wi-Fi kan du testa med en sladdanslutning. Om du är ansluten via en sladd kan du testa en annan.

3. Konfigurera programvarubrandväggen: Programvarubrandväggar begränsar åtkomsten till datorn. Vissa programvarubrandväggar meddelar dig när ett program försöker ansluta till internet.

 • Tillåt åtkomst till internet för Creative Cloud-datorprogrammet om du uppmanas till detta.
 • Om du inte uppmanas till detta inaktiverar du programvarubrandväggarna tillfälligt för att avgöra om de blockerar Internetåtkomst. Se programvarubrandväggens information för att få hjälp.

4. Konfigurera brandväggar eller proxy för maskinvaran: Många organisationer använder en maskinvarubrandvägg och en proxyserver som ibland förhindrar programvara från att få åtkomst till en extern server. En maskinvarulösning gäller för alla datorer inom företagsnätverket. De flesta hemnätverk använder inte maskinvarubrandväggar eller proxyteknik. Kontakta företagets IT-avdelning för att få information om brandväggar och proxy.

5. Försök installera programmet igen

Felkod C117: Hämtningen verkar vara skadad

Felkod C117 anger att nedladdningen verkar vara skadad. Du behöver internetanslutning för att ladda ned och uppdatera Adobe-program.

Lösning

1. Inaktivera antivirusprogramvaran tillfälligt: Se antivirusdokumentationen för information om hur du inaktiverar antivirusprogrammet tillfälligt.

2. Försök med en annan internetanslutning: Om du är ansluten via Wi-Fi kan du testa med en sladdanslutning. Om du är ansluten via en sladd kan du testa en annan.

3. Konfigurera programvarubrandväggen: Programvarubrandväggar begränsar åtkomsten till datorn. Vissa programvarubrandväggar meddelar dig när ett program försöker ansluta till internet.

 • Tillåt åtkomst till internet för Creative Cloud-datorprogrammet om du uppmanas till detta.
 • Om du inte uppmanas till detta inaktiverar du programvarubrandväggarna tillfälligt för att avgöra om de blockerar Internetåtkomst. Se programvarubrandväggens information för att få hjälp.

4. Konfigurera brandväggar eller proxy för maskinvaran: Många organisationer använder en maskinvarubrandvägg och en proxyserver som ibland förhindrar programvara från att få åtkomst till en extern server. En maskinvarulösning gäller för alla datorer inom företagsnätverket. De flesta hemnätverk använder inte maskinvarubrandväggar eller proxyteknik. Kontakta företagets IT-avdelning för att få information om brandväggar och proxy.

5. Försök installera programmet igen

Felkod 118: Ingen internetanslutning

Felkod 118 anger att det finns ett problem med att ansluta till servern, eller att internetanslutningen inte är tillgänglig. 

Lösning:

1. Kontrollera om du har en internetanslutning: Du måste ha en internetanslutning för att hämta och uppdatera program. Kontrollera att du kan ansluta till internet och välj Försök igen.

2. Inaktivera antivirusprogramvaran tillfälligt: Mer information om hur du inaktiverar antivirusprogram tillfälligt finns i antivirusdokumentationen.

3. Försök med en annan internetanslutning: Om du är ansluten via Wi-Fi kan du testa med en sladdanslutning. Om du är ansluten via en sladd kan du testa en annan.

4. Konfigurera programvarubrandväggen: Programvarubrandväggar begränsar åtkomsten till datorn. Vissa programvarubrandväggar meddelar dig när ett program försöker ansluta till internet.

 • Tillåt åtkomst till internet för Creative Cloud-datorprogrammet om du uppmanas till detta.
 • Om du inte uppmanas till detta inaktiverar du programvarubrandväggarna tillfälligt för att avgöra om de blockerar Internetåtkomst. Se programvarubrandväggens information för att få hjälp.

5. Försök installera programmet igen

Felkod C118: Ingen internetanslutning

Felkod C118 anger att det finns ett problem med att ansluta till servern, eller att internetanslutningen inte är tillgänglig. 

Lösning:

1. Kontrollera om du har en internetanslutning: Du måste ha en internetanslutning för att hämta och uppdatera program. Kontrollera att du kan ansluta till internet och välj Försök igen.

2. Inaktivera antivirusprogramvaran tillfälligt: Mer information om hur du inaktiverar antivirusprogram tillfälligt finns i antivirusdokumentationen.

3. Försök med ett annat nätverk: Försök använda en annan internetanslutning om det finns någon. Om du är ansluten via Wi-Fi kan du testa att ansluta med en sladd. Om du är ansluten via en sladd kan du testa en annan.

4. Konfigurera programvarubrandväggen: Programvarubrandväggar begränsar åtkomsten till datorn. Vissa programvarubrandväggar meddelar dig när ett program försöker ansluta till internet.

 • Tillåt åtkomst till internet för Creative Cloud-datorprogrammet om du uppmanas till detta.
 • Om du inte uppmanas till detta inaktiverar du programvarubrandväggarna tillfälligt för att avgöra om de blockerar Internetåtkomst. Se programvarubrandväggens information för att få hjälp.

5. Försök installera programmet igen

Felkod 119: Servern svarar inte

Felkod 119 anger att din enhet inte kan ansluta till Adobes servrar.

Lösning

Kontrollera internetanslutningen och brandväggsinställningarna och försök sedan igen. För mer information, se Korrigera anslutningsproblem för Adobe-program.

Felkod C119: Servern svarar inte

Felkod C119 anger att din enhet inte kan ansluta till Adobes servrar.

Lösning

Kontrollera internetanslutningen och brandväggsinställningarna och försök sedan igen. För mer information, se Korrigera anslutningsproblem för Adobe-program.

Felkod 120: Otillräckligt diskutrymme

Felkod 120 anger att din enhet inte har tillräckligt med utrymme på hårddisken och att hårddisken nästan är full.

Lösning

Frigör utrymme och välj Försök igen.

Felkod C120: Otillräckligt diskutrymme

Felkod C120 anger att din enhet inte har tillräckligt med utrymme på hårddisken och att hårddisken nästan är full.

Lösning

Frigör utrymme och välj Försök igen.

Felkod 121: Det gick inte att skriva till den tillfälliga filplatsen.

Felkod 121 anger att installationsprogrammet har problem med inställningarna för den tillfälliga mappen eller åtkomst till dem på enheten. 

Lösning

Korrigera behörigheter för den tillfälliga platsen. Försök sedan installera programmet igen.

Felkod C121: Det gick inte att skriva till den tillfälliga filplatsen.

Felkod C121 anger att installationsprogrammet har problem med inställningarna för den tillfälliga mappen eller åtkomst till dem på enheten. 

Lösning

Korrigera behörigheter för den tillfälliga platsen. Försök sedan installera programmet igen.

Felkod 122: Det går inte att nå Adobes servrar

Felkod 122 anger att din enhet inte kan ansluta till Adobes servrar.

Lösning

Kontrollera internetanslutningen och brandväggsinställningarna och försök sedan igen. För mer information, se Korrigera anslutningsproblem för Adobe-program.

Felkod C122: Det går inte att nå Adobes servrar

Felkod C122 anger att din enhet inte kan ansluta till Adobes servrar.

Lösning

Kontrollera internetanslutningen och brandväggsinställningarna och försök sedan igen. För mer information, se Korrigera anslutningsproblem för Adobe-program.

Felkod 124: Det går inte att nå Adobes servrar

Felkod 124 anger att din enhet inte kan ansluta till Adobes servrar.

Lösning

Kontrollera internetanslutningen och brandväggsinställningarna och försök sedan igen. För mer information, se Korrigera anslutningsproblem för Adobe-program.

Felkod C124: Det går inte att nå Adobes servrar

Felkod C124 anger att din enhet inte kan ansluta till Adobes servrar.

Lösning

Kontrollera internetanslutningen och brandväggsinställningarna och försök sedan igen. För mer information, se Korrigera anslutningsproblem för Adobe-program.

Felkod 125: Det går inte att nå Adobes servrar

Felkod 125 anger att din enhet inte kan ansluta till Adobes servrar.

Lösning

Kontrollera internetanslutningen och brandväggsinställningarna och försök sedan igen. För mer information, se Korrigera anslutningsproblem för Adobe-program.

Felkod C125: Det går inte att nå Adobes servrar

Felkod C125 anger att din enhet inte kan ansluta till Adobes servrar.

Lösning

Kontrollera internetanslutningen och brandväggsinställningarna och försök sedan igen. För mer information, se Korrigera anslutningsproblem för Adobe-program.

Felkod 126: Hämtningen är skadad

Felkod 126 anger att en av installationsfilerna är skadad.

Lösning

Välj Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

Felkod C126: Hämtningen är skadad

Felkod C126 anger att en av installationsfilerna är skadad.

Lösning

Välj Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

Felkod 127: Det går inte att extrahera filer

Felkod 127 anger att installationsprogrammet inte kan extrahera zip-filen till den tillfälliga platsen på din enhet. Detta kan hända på grund av brist på diskutrymme, eller om nödvändiga behörigheter inte är tillgängliga. Ibland kan till och med en antivirusprogramvara blockera extraheringsprocessen i den tillfälliga katalogen. 

Lösning

Gör följande och försök sedan installera programmet igen:

 1. Kolla behörigheter i mappen adobetemp som finns på:
  [Windows]: <systemenhet>\adobetemp
  [macOS]: <systemenhet>/adobetemp
 2. Inaktivera din antivirusprogramvara tillfälligt och försök ladda ned igen.

Felkod C127: Det går inte att extrahera filer

Felkod C127 anger att installationsprogrammet inte kan extrahera zip-filen till den tillfälliga platsen på din enhet. Detta kan hända på grund av brist på diskutrymme, eller om nödvändiga behörigheter inte är tillgängliga. Ibland kan till och med en antivirusprogramvara blockera extraheringsprocessen i den tillfälliga katalogen.

Lösning

Gör följande och försök sedan installera programmet igen:

 1. Kolla behörigheter i mappen adobetemp som finns på: 
  [Windows]: <systemenhet>\adobetemp
  [macOS]: <systemenhet>/adobetemp
 2. Inaktivera din antivirusprogramvara tillfälligt och försök ladda ned igen.

Felkod 128: Hämtningen är skadad

Felkod 128 anger att den hämtade filen är skadad.

Lösning

Välj Försök igen för att hämta och installera på nytt.

Felkod C128: Hämtningen är skadad

Felkod C128 anger att den hämtade filen är skadad.

Lösning

Välj Försök igen för att hämta och installera på nytt.

Felkod 130: Det går inte att installera produkten

Felkod 130 anger att din app inte kunde installeras.

Lösning

Avinstallera programmet som du försöker installera genom att använda rensningsverktyget för Creative Cloud och försök sedan installera programmet igen.

Felkod C130: Det går inte att installera produkten

Felkod C130 anger att din app inte kunde installeras.

Lösning

Avinstallera programmet som du försöker installera genom att använda rensningsverktyget för Creative Cloud och försök sedan installera programmet igen.

Felkod 131: ”Creative Cloud-uppdateringen misslyckades” eller ”Det går inte att synka”

Felkod 131 anger att vissa bakgrundsprocesser i Creative Cloud (Core Sync, CCLibrary, CCXPProcess och Node) måste stängas innan du kan fortsätta med uppdateringen.

Lösning

Öppna Aktivitetshanteraren (Windows) eller Aktivitetskontroll (macOS) för att stänga följande bakgrundsprocesser:

 • CCLibrary
 • CCXProcess
 • CoreSync
 • Node

Försök sedan uppdatera programmet igen. Information om hur du stänger dessa processer finns i Åtgärda fel 131 vid uppdatering av Creative Cloud-datorprogram.

Felkod 132: Det går inte att installera produkten i rotkatalogen

Felkod 132 anger att programmet inte kunde installeras i rotkatalogen.

Lösning

Välj en annan installationsplats i inställningarna för din enhet och försök sedan igen.

Felkod C132: Det går inte att installera produkten i rotkatalogen

Felkod C132 anger att programmet inte kunde installeras i rotkatalogen.

Lösning

Välj en annan installationsplats i inställningarna för din enhet och försök sedan igen.

Felkod 133: Mer utrymme krävs för att installera programmet

Felkod 133 anger att enheten inte har tillräckligt med utrymme på hårddisken för att installera programmet.

Lösning

Frigör utrymme eller välj en annan installationsplats för programmet. Försök sedan installera programmet igen.

Frigöra utrymme

För macOS, se Så här frigör du lagringsutrymme på Mac. För Windows, se Frigör enhetsutrymme i Windows 10.

Ändra installationsplatsen för programmet

1. Välj kontoikonen uppe till höger i Creative Cloud-datorprogram. Välj sedan Inställningar.

2. Välj Program i det vänstra sidofältet.

3. Under Installera väljer du redigeringsikonen  för att ändra standardinstallationsplatsen.

4. Välj den plats där du vill installera programmet. Ett bekräftelsemeddelande visas.

5. Försök installera programmet igen.

Om det inte löser problemet bör du starta om enheten och installera programmet igen.

Felkod C133: Mer utrymme krävs för att installera programmet

Felkod C133 anger att din enhet inte har tillräckligt med utrymme på hårddisken och att hårddisken nästan är full.

Lösning

Frigör utrymme eller välj en annan installationsplats för programmet. Försök sedan installera programmet igen.

Frigöra utrymme

För macOS, se Så här frigör du lagringsutrymme på Mac. För Windows, se Frigör enhetsutrymme i Windows 10.

Ändra installationsplatsen för programmet

1. Välj kontoikonen uppe till höger i Creative Cloud-datorprogram. Välj sedan Inställningar.

2. Välj Program i det vänstra sidofältet.

3. Under Installera väljer du redigeringsikonen  för att ändra standardinstallationsplatsen.

4. Välj den plats där du vill installera programmet. Ett bekräftelsemeddelande visas.

5. Försök installera programmet igen.

Om det inte löser problemet bör du starta om enheten och installera programmet igen.

Felkod 135: Det går inte att avinstallera produkten

Felkod 135 anger att avinstallationen misslyckades.

Lösning

Välj Försök igen för att avinstallera programmet igen.

Felkod C135: Det går inte att avinstallera produkten

Felkod C135 anger att avinstallationen misslyckades.

Lösning

Välj Försök igen för att avinstallera programmet igen.

Felkod 136: Det går inte att installera produkten

Felkod 136 anger ett installationsfel.

Lösning

Välj Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

Felkod C136: Det går inte att installera produkten

Felkod C136 anger ett installationsfel.

Lösning

Välj Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

Felkod 137: Det går inte att installera produkten

Felkod 137 anger ett installationsfel. 

Lösning

Välj Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

Felkod C137: Det går inte att installera produkten

Felkod C137 anger ett installationsfel. 

Lösning

Välj Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

Felkod 138: Systemet har ont om minne

Felkod 138 anger att din enhet inte har nödvändigt minne för att slutföra installationen smidigt.

Lösning

Starta om enheten och försök installera programmet igen.

Felkod C138: Systemet har ont om minne

Felkod C138 anger att din enhet inte har nödvändigt minne för att slutföra installationen smidigt.

Lösning

Starta om enheten och försök installera programmet igen.

Felkod 139: Hämtningen är skadad

Felkod 139 anger en skadad nedladdningsfil.

Lösning

Välj Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

Felkod C139: Hämtningen är skadad

Felkod C139 anger en skadad nedladdningsfil.

Lösning

Välj Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

Felkod 140: Det gick inte att installera produkten på den valda platsen på grund av behörighetsproblem

Felkod 140 anger att ditt installerade program inte kan installeras på den valda platsen på grund av behörighetsproblem.

Lösning

Välj en ny installationsplats i enhetens inställningar och försök installera programmet igen.

Felkod C140: Det gick inte att installera produkten på den valda platsen på grund av behörighetsproblem

Felkod C140 anger att ditt installerade program inte kan installeras på den valda platsen på grund av behörighetsproblem.

Lösning

Välj en ny installationsplats i enhetens inställningar och försök installera programmet igen.

Felkod 141: Det går inte att installera produkten

Felkod 141 anger ett installationsfel.

Lösning

Välj Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

Felkod C141: Det går inte att installera produkten

Felkod C141 anger ett installationsfel.

Lösning

Välj Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

Felkod 142: Det går inte att installera produkten

Felkod 142 anger ett installationsfel på grund av en ogiltig token i nedladdningspaketet.

Lösning

Välj Försök igen för att hämta och installera på nytt.

Felkod C142: Det går inte att installera produkten

Felkod C142 anger ett installationsfel på grund av en ogiltig token i nedladdningspaketet.

Lösning

Välj Försök igen för att hämta och installera på nytt.

Felkod 143: Hämtningen är skadad

Felkod 143 anger att installationen misslyckades, eftersom sökvägen till källfilen inuti paketets zip inte finns.

Lösning

Välj Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

Felkod C143: Hämtningen är skadad

Felkod C143 anger att installationen misslyckades, eftersom sökvägen till källfilen inuti paketets zip inte finns.

Lösning

Välj Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

Felkod 144: Hämtningen är skadad

Felkod 144 anger att installationen misslyckades, eftersom sökvägen till källfilen inuti paketets zip inte finns.

Lösning

Välj Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

Felkod C144: Hämtningen är skadad

Felkod C144 anger att installationen misslyckades, eftersom sökvägen till källfilen inuti paketets zip inte finns.

Lösning

Välj Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

Felkod 145: Filen finns redan

Felkod 145 anger att filen med samma namn som katalogen redan finns i din enhet.

Lösning

1. Välj länken Installationen misslyckades i felmeddelandet.

2. Välj Visa fellogg i dialogrutan.

3. Leta efter den exakta sökvägen för filen i felloggen som öppnas. Följande är ett exempel på hur felloggen ser ut och var du kan hitta sökvägen till filen för datorn.

4. Byt namn på eller ta bort filen eller mappen du har identifierat och försök att installera programmet igen.

Felkod C145: Filen finns redan

Felkod C145 anger att filen med samma namn som katalogen redan finns i din enhet.

Lösning

1. Välj länken Installationen misslyckades i felmeddelandet.

2. Välj Visa fellogg i dialogrutan.

3. I felloggen som öppnas ska du leta efter filens exakta sökväg. Följande är ett exempel på hur felloggen ser ut och var du kan hitta sökvägen till filen för datorn.

4. Byt namn på eller ta bort filen eller mappen du har identifierat och försök att installera programmet igen.

Felkod 146: Det går inte att flytta filen

Felkod 146 anger att installationsprogrammet inte kan flytta en fil från den tillfälliga mappen i vilken den först hämtades.

Lösning

1. Välj länken Installationen misslyckades i felmeddelandet.

2. Välj Visa fellogg i dialogrutan.

3. I felloggen som öppnas ska du leta efter filens exakta sökväg. Följande är ett exempel på hur felloggen ser ut och var du kan hitta sökvägen till filen för datorn.

4. Ge läs- och skrivbehörigheter till den berörda filen eller mappen.

5. Försök installera programmet igen. 

Om problemet kvarstår byter du namn på påverkade filer eller mappar och installerar programmet igen. Mer information finns i Felkod 146 under installation av Creative Cloud-program.

Felkod C146: Det går inte att flytta filen

Felkod C146 anger att installationsprogrammet inte kan flytta en fil från den tillfälliga mappen i vilken den först hämtades.

Lösning

1. Välj länken Installationen misslyckades i felmeddelandet.

2. Välj Visa fellogg i dialogrutan.

3. I felloggen som öppnas ska du leta efter filens exakta sökväg. Följande är ett exempel på hur felloggen ser ut och var du kan hitta sökvägen till filen för datorn.

4. Ge läs- och skrivbehörigheter till den berörda filen eller mappen.

5. Försök installera programmet igen. 

Om problemet kvarstår byter du namn på påverkade filer eller mappar och installerar programmet igen. Mer information finns i Felkod 146 under installation av Creative Cloud-program.

Felkod 147: Det går inte att kopiera filen

Felkod 147 anger att installationsprogrammet inte kan kopiera filen under installation/avinstallation.

Lösning

Kontrollera behörigheterna och försök sedan installera programmet igen. Felmeddelandet visar sökvägen för det påverkade filnamnet eller registervärdet.

Felkod C147: Det går inte att kopiera filen

Felkod C147 anger att installationsprogrammet inte kan kopiera filen under installation/avinstallation.

Lösning

Kontrollera behörigheterna och försök sedan installera programmet igen. Felmeddelandet visar sökvägen för det påverkade filnamnet eller registervärdet.

Felkod 149: Det går inte att ta bort katalogen

Felkod 149 anger att din enhet inte kunde ta bort en katalog under installationen eller avinstallationen.

Lösning

Identifiera namnet och sökvägen för katalogen från felmeddelandet. Byt sedan namn på eller radera katalogen och försök installera eller avinstallera igen.

Felkod C149: Det går inte att ta bort katalogen

Felkod C149 anger att din enhet inte kunde ta bort en katalog under installationen eller avinstallationen.

Lösning

Identifiera namnet och sökvägen för katalogen från felmeddelandet. Byt sedan namn på eller radera katalogen och försök installera eller avinstallera igen.

Felkod 150: Det går inte att ta bort filen

Felkod 150 anger att din enhet inte kan ta bort en katalog under installationen eller avinstallationen.

Lösning

Identifiera namnet och sökvägen för katalogen från felmeddelandet. Byt sedan namn på eller radera katalogen och försök installera eller avinstallera igen.

Felkod C150: Det går inte att ta bort filen

Felkod C150 anger att enheten inte kan ta bort en katalog under installationen eller avinstallationen.

Lösning

Identifiera namnet och sökvägen för katalogen från felmeddelandet. Byt sedan namn på eller radera katalogen och försök installera eller avinstallera igen.

Felkod 151: Det går inte att skapa den symboliska länken

Felkod 151 indikerar att den symboliska länken inte kunde skapas under installationen. Felet uppstår vanligtvis på macOS. 

Lösning

1. Välj länken Installationen misslyckades i felmeddelandet.

2. Välj Visa fellogg i dialogrutan.

3. Leta efter den exakta filsökvägen i fellogginformationen. Följande är ett exempel på hur felet ser ut och var du hittar filen eller mappsökvägen.

4. Byt namn på filen eller mappen du har identifierat och försök att installera programmet igen.

Felkod C151: Det går inte att skapa den symboliska länken

Felkod C151 anger att den symboliska länken inte kunde skapas under installationen. Felet uppstår vanligtvis på macOS. 

Lösning

1. Välj länken Installationen misslyckades i felmeddelandet.

2. Välj Visa fellogg i dialogrutan.

3. Leta efter den exakta filsökvägen i fellogginformationen. Följande är ett exempel på hur felet ser ut och var du hittar filen eller mappsökvägen.

4. Byt namn på filen eller mappen du har identifierat och försök att installera programmet igen.

Felkod 152: Det går inte att ta bort den symboliska länken

Felkod 152 anger att installationsprogrammet inte har behörighet att radera en symbolisk länk från din enhet.

Lösning

Välj länken Installationen misslyckades i felmeddelandet. Välj sedan Visa fellogg för att se sökvägen för den påverkade filen. Kontrollera behörigheterna för filen och testa installationen igen. 

Felkod C152: Det går inte att ta bort den symboliska länken

Felkod C152 anger att installationsprogrammet inte har behörighet att radera en symbolisk länk från din enhet.

Lösning

Välj länken Installationen misslyckades i felmeddelandet. Välj sedan Visa fellogg för att se sökvägen för den påverkade filen. Kontrollera behörigheterna för filen och testa installationen igen. 

Felkod 153: Kan inte hämta behörighet för en fil eller mapp på macOS

Felkod 153 anger att din enhet inte kunde ge behörighet till en befintlig fil eller mapp.

Lösning

Välj länken Installationen misslyckades i felmeddelandet. Välj sedan Visa fellogg för att se sökvägen för den påverkade filen. Uppge behörigheterna för filen och testa installationen igen.

Felkod C153: Kan inte hämta behörighet för en fil eller mapp på macOS

Felkod C153 anger att din enhet inte kunde ge behörighet till en befintlig fil eller mapp.

Lösning

Välj länken Installationen misslyckades i felmeddelandet. Välj sedan Visa fellogg för att se sökvägen för den påverkade filen. Uppge behörigheterna för filen och testa installationen igen.

Felkod 156: Det går inte att skapa den symboliska länken

Felkod 156 anger att installationsprogrammet misslyckades med att skapa en genväg enligt definitionen i installationskonfigurationen.

Lösning

1. Välj länken Installationen misslyckades i felmeddelandet. 

2. Välj Visa fellogg i dialogrutan som visas för att se sökvägen för det påverkade filnamnet eller registervärdet.

3. Kontrollera sedan behörigheterna för den angivna katalogen och dess överordnade katalog.

4. Ta bort eventuella gamla genvägar med samma namn.

5. Välj Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

Om felet uppstod i Windows 10 inaktiverar du Åtkomst till styrd mapp i Windows Security.

Felkod C156: Det går inte att skapa den symboliska länken

Felkod C156 anger att installationsprogrammet inte kan skapa en genväg enligt definitionen i installationskonfigurationen.

Lösning

1. Välj länken Installationen misslyckades i felmeddelandet. 

2. Välj Visa fellogg i dialogrutan som visas för att se sökvägen för det påverkade filnamnet eller registervärdet. 

3. Kontrollera sedan behörigheterna för den angivna katalogen och dess överordnade katalog.

4. Ta bort eventuella gamla genvägar med samma namn.

5. Välj Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

Om felet inträffar i Windows 10 inaktiverar du Åtkomst till styrd mapp i Windows Security.

Felkod 157: Det går inte att ta bort den symboliska länken

Felkod 157 anger att installationsprogrammet inte har behörighet att radera en symbolisk länk från din enhet.

Lösning

Välj länken Installationen misslyckades i felmeddelandet. Välj sedan Visa fellogg för att se sökvägen för den påverkade filen. Kontrollera behörigheterna för filen och testa installationen igen. 

Felkod C157: Det går inte att ta bort den symboliska länken

Felkod C157 anger att installationsprogrammet inte har behörighet att radera en symbolisk länk från din enhet.

Lösning

Välj länken Installationen misslyckades i felmeddelandet. Välj sedan Visa fellogg för att se sökvägen för den påverkade filen. Kontrollera behörigheterna för filen och testa installationen igen. 

Felkod 160: Det går inte att skapa registernyckeln

Felkod 160 anger att du inte har behörighet att skapa registernyckeln.

Lösning

Kontrollera behörigheterna och försök installera igen. För att få information om registernyckeln väljer du länken Installationen misslyckades i felmeddelandet. Följ den här proceduren när du har identifierat registernyckeln.

Felkod C160: Det går inte att skapa registernyckeln

Felkod C160 anger att du inte har behörighet att skapa registernyckeln.

Lösning

Kontrollera behörigheterna och försök installera igen. För att få information om registernyckeln väljer du länken Installationen misslyckades i felmeddelandet. Följ den här proceduren när du har identifierat registernyckeln.

Felkod 171: Det går inte att installera produkten

Felkod 171 anger ett problem med registernyckeln.

Lösning

Välj Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

Felkod C171: Det går inte att installera produkten

Felkod C171 anger att det finns ett problem med registernyckeln.

Lösning

Välj Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

Felkod 176: Det går inte att installera på en nätverksenhet

Felkod 176 anger att du försöker installera programmet på en nätverksenhet. 

Lösning

Välj en annan installationsplats i enhetens inställningar och installera programmet igen.

Felkod C176: Det går inte att installera på en nätverksenhet

Felkod C176 anger att du försöker installera programmet på en nätverksenhet.

Lösning

Välj en annan installationsplats i enhetens inställningar och installera programmet igen.

Felkod 177: Den valda installationssökvägen är för lång

Felkod 177 anger att den valda installationssökvägen är för lång för installationsprogrammet att avläsa. Detta stör installationsprocessen.

Lösning

Välj en annan installationsplats i inställningarna och installera programmet igen.

Felkod C177: Den valda installationssökvägen är för lång

Felkod C177 anger att den valda installationssökvägen är för lång för installationsprogrammet att avläsa. Detta stör installationsprocessen.

Lösning

Välj en annan installationsplats i inställningarna och installera programmet igen.

Felkod 178: Installationssökvägen innehåller ogiltiga tecken

Felkod 178 anger att installationen inte kan slutföras eftersom installationssökvägen innehåller ett ogiltigt tecken.

Lösning

Välj en annan installationsplats i inställningarna och försök installera programmet igen.

Felkod C178: Installationssökvägen innehåller ogiltiga tecken

Felkod C178 anger att installationen inte kan slutföras eftersom installationssökvägen innehåller ett ogiltigt tecken.

Lösning

Välj en annan installationsplats i inställningarna och försök installera programmet igen.

Felkod 179: Installationssökvägen verkar vara ogiltig

Felkod 179 anger att installationssökvägen är ogiltig.

Lösning

Välj en annan installationsplats i inställningarna och installera sedan om programmet.

Felkod C179: Installationssökvägen verkar vara ogiltig

Felkod C179 anger att installationssökvägen är ogiltig.

Lösning

Välj en annan installationsplats i inställningarna och installera sedan om programmet.

Felkod 180: Installationsspråket verkar vara ogiltigt

Felkod 180 anger att installationsspråket måste uppdateras eller ändras.

Lösning

Välj en annan installationsplats i inställningarna och installera sedan om programmet. Mer information finns i Ändra språkinställningen för dina Creative Cloud-program.

Felkod C180: Installationsspråket verkar vara ogiltigt

Felkod C180 anger att installationsspråket måste uppdateras eller ändras.

Lösning

Välj en annan installationsplats i inställningarna och installera sedan om programmet. Mer information finns i Ändra språkinställningen för dina Creative Cloud-program.

Felkod 181: Installationssökvägen verkar vara ogiltig

Felkod 181 anger att installationssökvägen är ogiltig.

Lösning

Välj en annan installationsplats i inställningarna och installera sedan om programmet.

Felkod C181: Installationssökvägen verkar vara ogiltig

Felkod C181 anger att installationssökvägen är ogiltig.

Lösning

Välj en annan installationsplats i inställningarna och installera sedan om programmet.

Felkod 182: Det skapade paketet innehåller inte det paket som ska installeras

Felkod 182 anger att det skapade paketet inte innehåller det paket som ska installeras.

Lösning

Skapa paketet igen och installera sedan om programmet.

Felkod C182: Det skapade paketet innehåller inte det paket som ska installeras

Felkod C182 anger att det skapade paketet inte innehåller det paket som ska installeras.

Lösning

Skapa paketet igen och installera sedan om programmet.

Felkod 183: Installationen eller uppdateringen misslyckades

Lösning

Välj Försök igen för att installera eller uppdatera programmet igen. Om det inte åtgärdar problemet följer du instruktionerna i Åtgärda fel 183 vid installation av Creative Cloud-program.

Felkod C183: Installationen eller uppdateringen misslyckades

Felkod C183 indikerar ett installations- eller uppdateringsfel.

Lösning

Välj Försök igen för att installera eller uppdatera programmet igen. Om det inte åtgärdar problemet följer du instruktionerna i Åtgärda fel 183 vid installation av Creative Cloud-program.

Felkod 184: Filen är låst av en annan process

Felkod 184 anger att en nödvändig fil är låst av en annan process. 

Lösning

Starta om systemet och försök installera igen.

Felkod C184: Filen är låst av en annan process

Felkod C184 anger att en nödvändig fil är låst av en annan process. 

Lösning

Starta om systemet och försök installera igen.

Felkod 188: Versionen av Adobe Creative Cloud-datorprogrammet som finns installerad på ditt system är inte kompatibel med installationsprogrammet

Felkod 188 anger att en äldre version av datorprogrammet Adobe Creative Cloud som finns installerad på ditt system är inte kompatibel med installationsprogrammet. 

Lösning

Hämta den senaste versionen av Adobe Creative Cloud-datorprogrammet och försök igen.

Felkod C188: Versionen av Adobe Creative Cloud-datorprogrammet som finns installerad på ditt system är inte kompatibel med installationsprogrammet

Felkod C188 anger att en äldre version av datorprogrammet Adobe Creative Cloud som finns installerad på ditt system är inte kompatibel med installationsprogrammet. 

Lösning

Hämta den senaste versionen av Adobe Creative Cloud-datorprogrammet och försök igen.

Felkod 189: Otillräckligt diskutrymme

Felkod 189 anger att din enhet inte har tillräckligt med utrymme på hårddisken och att hårddisken nästan är full.

Lösning

1. Välj Uppdateringen misslyckades i felmeddelandet.

2. Välj Visa fellogg i dialogrutan.

3. Sök efter information om hur mycket ledigt utrymme som krävs för att installera programmet i felinformationen. Ta en titt på exemplet nedan.

4. Frigör nödvändigt utrymme på installationsplatsen och försök uppdatera programmet igen.

Mer information om hur du frigör utrymme i macOS finns i Så här frigör du lagringsutrymme i Mac. För information om hur du frigör utrymme på Windows, se Frigör enhetsutrymme i Windows 10.

Felkod C189: Otillräckligt diskutrymme

Felkod C189 anger att din enhet inte har tillräckligt med utrymme på hårddisken och att hårddisken nästan är full.

Lösning

1. Välj Uppdateringen misslyckades i felmeddelandet.

2. Välj Visa fellogg i dialogrutan.

3. Sök efter information om hur mycket ledigt utrymme som krävs för att installera programmet. Ta en titt på exemplet nedan.

4. Frigör nödvändigt utrymme på installationsplatsen och försök uppdatera programmet igen.

Mer information om hur du frigör utrymme i macOS finns i Så här frigör du lagringsutrymme i Mac. För information om hur du frigör utrymme på Windows, se Frigör enhetsutrymme i Windows 10.

Felkod 190: Systemkraven uppfylls inte

Felkod 190 anger att din enhet inte uppfyller de minsta systemkraven för installation av programmet.

Lösning

Se Systemkrav | Creative Cloud.

Felkod C190: Systemkraven uppfylls inte

Felkod C190 anger att din enhet inte uppfyller de minsta systemkraven för installation av programmet.

Lösning

Se Systemkrav | Creative Cloud.

Felkod 191: Installations- eller uppdateringsfel

Felkod 191 anger ett installations- eller uppdateringsfel. 

Lösning

Välj Försök igen för att installera eller uppdatera programmet igen. Mer information finns i Felkod 191 under installation av Creative Cloud-program | Windows.

Felkod C191: Installations- eller uppdateringsfel

Felkod C191 indikerar ett installations- eller uppdateringsfel. 

Lösning

Välj Försök igen för att installera eller uppdatera programmet igen. Mer information finns i Felkod 191 under installation av Creative Cloud-program | Windows.

Felkod 192: En nyare version av programmet är redan installerad

Felkod 192 anger att en nyare version av programmet redan har installerats. 

Lösning

Avinstallera versionen som är installerad på systemet och försök igen.

Felkod C192: En nyare version av programmet är redan installerad

Felkod C192 anger att en nyare version av programmet redan har installerats. 

Lösning

Avinstallera versionen som är installerad på systemet och försök igen.

Felkod 193: Installationen kan inte fortsätta

Felkod 193 anger att du försöker installera en 64-bitarsversion av programmet på en 32-bitarsenhet.

Lösning

Uppgradera ditt system till 64 bitar.

Felkod C193: Installationen kan inte fortsätta

Felkod C193 anger att du försöker installera en 64-bitarsversion av programmet på en 32-bitarsenhet.

Lösning

Uppgradera ditt system till 64 bitar.

Felkod 194: Installationen kan inte fortsätta eftersom det finns flera användare inloggade på detta system

Felkod 194 anger att installationen inte kan fortsätta, eftersom det finns flera användare som är inloggade på ditt system.

Lösning

Logga ut dessa användare från systemet och försök igen.

Felkod C194: Installationen kan inte fortsätta eftersom det finns flera användare inloggade på detta system

Felkod C194 anger att installationen inte kan fortsätta, eftersom det finns flera användare som är inloggade på ditt system.

Lösning

Logga ut dessa användare från systemet och försök igen.

Felkod 195: Systemkraven uppfylls inte

Felkod 195 anger att din enhet inte uppfyller de minsta systemkraven.

Lösning

Uppgradera ditt system till de lägsta systemkrav som krävs för att installera programmet. Mer information finns i Systemkrav | Creative Cloud.

Felkod C195: Systemkraven uppfylls inte

Felkod C195 anger att din enhet inte uppfyller de minsta systemkraven.

Lösning

Uppgradera ditt system till de lägsta systemkrav som krävs för att installera programmet. Mer information finns i Systemkrav | Creative Cloud.

Felkod 196: Det går inte att installera produkten

Felkod 196 anger ett installationsfel.

Lösning

Välj Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

Felkod C196: Det går inte att installera produkten

Felkod C196 anger ett installationsfel.

Lösning

Välj Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

Får du felkod 201 med felmeddelandet Ett problem har uppstått med hämtningsprocessen? Se Så här åtgärdar du felmeddelande 201.

Felkod 201: Creative Cloud-uppdateringen misslyckades

Felkod 201 indikerar ett installations- eller uppdateringsfel som inträffar när enheten inte kan ansluta till servern.

Lösning

1. Kontrollera att du är ansluten till internet: Du måste ha en internetanslutning för att kunna hämta och uppdatera program. Kontrollera att du är ansluten till internet och välj Försök igen.

2. Inaktivera antivirusprogramvaran tillfälligt: Mer information om hur du inaktiverar antivirusprogram tillfälligt finns i antivirusdokumentationen.

3. Försök med ett annat nätverk: Försök använda en annan internetanslutning om det finns tillgängligt. Om du är ansluten via Wi-Fi kan du testa att ansluta med en sladd. Om du är ansluten via en sladd kan du testa en annan.

4. Konfigurera programvarubrandväggen: Programvarubrandväggar begränsar åtkomsten till datorn. Vissa programvarubrandväggar meddelar dig när ett program försöker ansluta till internet.

 • Tillåt åtkomst till internet för Creative Cloud-datorprogrammet om du uppmanas till detta.
 • Om du inte uppmanas till detta inaktiverar du programvarubrandväggarna tillfälligt för att avgöra om de blockerar Internetåtkomst. Se programvarubrandväggens information för att få hjälp.

5. Konfigurera brandväggar eller proxy för maskinvaran: Många organisationer använder en maskinvarubrandvägg och en proxyserver som ibland förhindrar programvara från att få åtkomst till en extern server. En maskinvarulösning gäller för alla datorer inom företagsnätverket. De flesta hemnätverk använder inte maskinvarubrandväggar eller proxyteknik. Kontakta företagets IT-avdelning för att få information om brandväggar och proxy.

Felkod P201: Det gick inte att uppdatera Creative Cloud

Felkod 201 indikerar ett installations- eller uppdateringsfel som inträffar när enheten inte kan ansluta till servern.

Lösning

1. Kontrollera att du är ansluten till internet: En internetanslutning krävs för att du ska kunna hämta och uppdatera program. Kontrollera att du är ansluten till internet och välj Försök igen.

2. Inaktivera antivirusprogramvaran tillfälligt: Mer information om hur du inaktiverar antivirusprogram tillfälligt finns i antivirusdokumentationen.

3. Försök med ett annat nätverk: Försök använda en annan internetanslutning om det finns någon. Om du är ansluten via Wi-Fi kan du testa att ansluta med en sladd. Om du är ansluten via en sladd kan du testa en annan.

4. Konfigurera programvarubrandväggen: Programvarubrandväggar begränsar åtkomsten till datorn. Vissa programvarubrandväggar meddelar dig när ett program försöker ansluta till internet. Andra fel kan ske på grund av brandväggens konfiguration.

 • Tillåt åtkomst till internet för Creative Cloud-datorprogrammet om du uppmanas till detta.
 • Om du inte uppmanas till detta inaktiverar du programvarubrandväggarna tillfälligt för att avgöra om de blockerar Internetåtkomst. Se programvarubrandväggens information för att få hjälp.

5. Konfigurera brandväggar eller proxy för maskinvaran: Många organisationer använder en maskinvarubrandvägg och en proxyserver som ibland förhindrar programvara från att få åtkomst till en extern server. En maskinvarulösning gäller för alla datorer inom företagsnätverket. De flesta hemnätverk använder inte maskinvarubrandväggar eller proxyteknik. Kontakta företagets IT-avdelning för att få information om brandväggar och proxy.

Felkod 205: Det har uppstått ett problem med den hämtade filen

Felkod 205 indikerar att det har uppstått ett problem med den hämtade filen. Detta fel kan också uppkomma på grund av nätverksproblem. 

Lösning

Följ de givna stegen. Gå vidare till nästa lösning endast om en föregående lösning inte fungerar.

1. Inaktivera antivirusprogramvaran tillfälligt: Mer information om hur du inaktiverar antivirusprogram tillfälligt finns i antivirusdokumentationen. När du har inaktiverat antivirusprogrammet temporärt kan du försöka installera programmet igen. Glöm inte bort att aktivera antivirusprogrammet när du är klar.

2. Försök använda en annan internetanslutning: Om du har mer än en internetanslutning, försök använda den andra. Försök sedan installera programmet igen.

3. Konfigurera programvarubrandväggen: Programvarubrandväggar begränsar åtkomsten till datorn. Vissa programvarubrandväggar meddelar dig när ett program försöker ansluta till internet. Andra fel kan ske på grund av brandväggens konfiguration.

 • Tillåt åtkomst till internet för Creative Cloud-datorprogrammet om du uppmanas till detta.
 • Om du inte uppmanas till detta inaktiverar du programvarubrandväggarna tillfälligt för att avgöra om de blockerar Internetåtkomst. Se programvarubrandväggens information för att få hjälp. Lär dig de bästa sätten att konfigurera Windows Defender Firewall. Lär dig även konfigurera en brandvägg i macOS .

Försök installera programmet igen när du har konfigurerat programvarubrandväggen.

 Om du är på ett företag kan du kontakta IT-administratören för att konfigurera programvarubrandväggen.

Felkod P205: Det har uppstått ett problem med den hämtade filen

Felkod P205 indikerar att det har uppstått ett problem med den hämtade filen. Detta fel kan också uppkomma på grund av nätverksproblem. 

Lösning

Följ de givna stegen. Gå vidare till nästa lösning endast om en föregående lösning inte fungerar.

1. Inaktivera antivirusprogramvaran tillfälligt: Mer information om hur du inaktiverar antivirusprogram tillfälligt finns i antivirusdokumentationen. När du har inaktiverat antivirusprogrammet temporärt kan du försöka installera programmet igen. Glöm inte bort att aktivera antivirusprogrammet när du är klar.

2. Försök använda en annan internetanslutning: Om du har mer än en internetanslutning, försök använda den andra. Försök sedan installera programmet igen.

3. Konfigurera programvarubrandväggen: Programvarubrandväggar begränsar åtkomsten till datorn. Vissa programvarubrandväggar meddelar dig när ett program försöker ansluta till internet. Andra fel kan ske på grund av brandväggens konfiguration.

 • Tillåt åtkomst till internet för Creative Cloud-datorprogrammet om du uppmanas till detta.
 • Om du inte uppmanas till detta inaktiverar du programvarubrandväggarna tillfälligt för att avgöra om de blockerar Internetåtkomst. Se programvarubrandväggens information för att få hjälp. Lär dig de bästa sätten att konfigurera Windows Defender Firewall. Lär dig även konfigurera en brandvägg i macOS.

Försök installera programmet igen när du har konfigurerat programvarubrandväggen.

 Om du är på ett företag kan du kontakta IT-administratören för att konfigurera programvarubrandväggen.

Felkod 206: Ingen nätverksanslutning eller ingen serveranslutning

Felkod 206 anger att det finns ett problem med att ansluta till servern, eller att internetanslutningen inte är tillgänglig.

Lösning:

Följ de givna stegen. Gå vidare till nästa lösning endast om en föregående lösning inte fungerar.

1. (Endast Windows 7) Aktivera Transport Layer Security (TLS) 1.2-protokollet: Om du fick detta fel på Windows 7 där det äldre TLS 1.0- eller TLS 1.1-protokollet används ska du aktivera uppdateringen till TLS 1.2. Försök installera programmet igen när det är klart.

2. Kontrollera om du har en internetanslutning: Du måste ha en internetanslutning för att hämta och uppdatera program. Kontrollera att du kan ansluta till internet och välj Försök igen.

3. Inaktivera antivirusprogramvaran tillfälligt: Mer information om hur du inaktiverar antivirusprogram tillfälligt finns i antivirusdokumentationen. Försök installera programmet igen när programmet har inaktiverats. Glöm inte bort att slå på antivirusprogrammet igen när programmet har installerats.

4. Testa ett annat nätverk: Om du har mer än en internetanslutning, försök använda den andra. Försök sedan installera programmet igen.

5. Konfigurera programvarubrandväggen: Programvarubrandväggar begränsar åtkomsten till datorn. Vissa programvarubrandväggar meddelar dig när ett program försöker ansluta till internet.

 • Tillåt åtkomst till internet för Creative Cloud-datorprogrammet om du uppmanas till detta.
 • Om du inte uppmanas till detta inaktiverar du programvarubrandväggarna tillfälligt för att avgöra om de blockerar Internetåtkomst. Se programvarubrandväggens information för att få hjälp. Lär dig de bästa sätten att konfigurera Windows Defender Firewall. Lär dig även konfigurera en brandvägg i macOS.

Försök installera programmet igen när du har konfigurerat programvarubrandväggen.

Obs! Om du är på ett företag kan du kontakta IT-administratören för att konfigurera programvarubrandväggen.

Felkod P206: Ingen nätverksanslutning eller ingen serveranslutning

Felkod P206 anger att det finns ett problem med att ansluta till servern eller att internetanslutningen inte är tillgänglig. 

Lösning:

Följ de givna stegen. Gå vidare till nästa lösning endast om en föregående lösning inte fungerar.

1. (Endast Windows 7) Aktivera Transport Layer Security (TLS) 1.2-protokollet: Om du fick detta fel på Windows 7 där det äldre TLS 1.0- eller TLS 1.1-protokollet används ska du aktivera uppdateringen till TLS 1.2. Försök installera programmet igen när det är klart.

2. Kontrollera om du har en internetanslutning: Du måste ha en internetanslutning för att hämta och uppdatera program. Kontrollera att du kan ansluta till internet och välj Försök igen.

3. Inaktivera antivirusprogramvaran tillfälligt: Mer information om hur du inaktiverar antivirusprogram tillfälligt finns i antivirusdokumentationen. Försök installera programmet igen när programmet har inaktiverats. Glöm inte bort att slå på antivirusprogrammet igen när programmet har installerats.

4. Testa ett annat nätverk: Om du har mer än en internetanslutning, försök använda den andra. Försök sedan installera programmet igen.
5. Konfigurera programvarubrandväggen: Programvarubrandväggar begränsar åtkomsten till datorn. Vissa programvarubrandväggar meddelar dig när ett program försöker ansluta till internet.

 • Tillåt åtkomst till internet för Creative Cloud-datorprogrammet om du uppmanas till detta.
 • Om du inte uppmanas till detta inaktiverar du programvarubrandväggarna tillfälligt för att avgöra om de blockerar Internetåtkomst. Se programvarubrandväggens information för att få hjälp. Lär dig de bästa sätten att konfigurera Windows Defender Firewall. Lär dig även konfigurera en brandvägg i macOS.

Försök installera programmet igen när du har konfigurerat programvarubrandväggen.

Obs! Om du är på ett företag kan du kontakta IT-administratören för att konfigurera programvarubrandväggen.

Felkod 207: Det finns inget svar från servern

Felkod 207 anger att svaren från servern inte mottogs av din enhet.

Lösning

Försök med alternativa nätverksanslutningar och försök även att tillfälligt inaktivera brandväggen och internetsäkerhets- och antivirusprogram tills installationen är klar. Mer information finns i Så här löser du vanliga anslutningsproblem.

Felkod P207: Det finns inget svar från servern

Felkod P207 anger att svaren från servern inte mottogs av din enhet.

Lösning

Försök med alternativa nätverksanslutningar och försök även att tillfälligt inaktivera brandväggen och internetsäkerhets- och antivirusprogram tills installationen är klar. Mer information finns i Så här löser du vanliga anslutningsproblem.

Felkod 208: Det finns ett problem med hämtningen på grund av begränsat diskutrymme.

Felkod 208 anger att din enhet inte har tillräckligt med utrymme på hårddisken och att hårddisken nästan är full.

Lösning

Frigör utrymme på startenheten och välj Försök igen.

Felkod P208: Det finns ett problem med hämtningen på grund av begränsat diskutrymme.

Felkod P208 anger att din enhet inte har tillräckligt med utrymme på hårddisken och att hårddisken nästan är full.

Lösning

Frigör utrymme på startenheten och välj Försök igen.

Felkod 209: Du har inte behörighet att hämta filen på det här systemet

Felkod 209 anger att du inte har behörighet att ladda ned filen till ditt system. 

Lösning

1. Leta reda på mappen %temp% i Windows och mappen /tmp i macOS.

2. Kontrollera att du har behörigheter för dessa mappar. Det är troligt att filbehörigheterna på ditt nuvarande användarkonto har ändrats.

3. Om du inte har behörigheterna ska du ordna dem och välja Försök igen.

Felkod P209: Du har inte behörighet att hämta filen på det här systemet

Felkod P209 anger att du inte har behörighet att hämta filen till ditt system. 

Lösning

1. Leta reda på mappen %temp% i Windows och mappen /tmp i macOS.

2. Kontrollera att du har behörigheter för dessa mappar. Det är troligt att filbehörigheterna på ditt nuvarande användarkonto har ändrats.

3. Om du inte har behörigheterna ska du ordna dem och välja Försök igen.

Felkod 213: Det tycks vara ett problem med hämtningsprocessen.

Felkod 213 anger att en fil som krävs för installation saknas på servern eller att URL-adressen för servern är felaktig.

Lösning

Välj Försök igen för att testa att installera igen. Om det inte löser problemet kan du ansluta till ett annat nätverk och försöka installera programmet igen.

Felkod P213: Det tycks vara ett problem med hämtningsprocessen

Felkod P213 anger att en fil som krävs för installation saknas på servern eller att URL-adressen för servern är felaktig.

Lösning

Välj Försök igen för att testa att installera igen. Om det inte löser problemet kan du ansluta till ett annat nätverk och försöka installera programmet igen.

Felkod 301: Det går inte att installera produkten

Felkod 301 anger ett installationsfel.

Lösning

1. Välj Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

2. Om det inte löser problemet bör du starta om enheten och försöka installera programmet igen.

3. Testa anvisningarna i Lös installationsfel | Creative Cloud-datorprogrammet om problemet kvarstår.

Felkod C301: Det går inte att installera produkten

Felkod C301 anger ett installationsfel.

Lösning

1. Välj Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

2. Om det inte löser problemet bör du starta om enheten och försöka installera programmet igen.

3. Testa anvisningarna i Lös installationsfel | Creative Cloud-datorprogrammet om problemet kvarstår.

Felkod 302: Administratörslösenord krävs

Felkod 302 indikerar att Creative Cloud-programmet inte lyckades uppdatera eller installera eftersom du inte är inloggad på systemets administratorkonto.

Lösning

Om du uppmanas att ange administratörslösenordet för systemet anger du administratörslösenordet. Följ anvisningarna för ditt operativsystem för att lägga till eller ändra administratörskontot för datorn (om det behövs).

Windows

1. Tryck på Windows + R.

2. Skriv netplwiz och tryck på Retur.

3. Välj konto i popup-fönstret och välj sedan Egenskaper.

4. Gå till Gruppmedlemskap och välj Administratör.

5. Välj Tillämpa och välj sedan OK.

6. Starta om systemet och installera eller uppdatera programmet igen.

macOS

1. Gå till Systeminställningar > System > Användare och grupper.

2. Välj låsknappen längst ned på skärmen.

3. Skriv in ett aktuellt användarnamn och lösenord för administratörer i de angivna utrymmena.

4. Välj alternativet Låt användaren administrera den här datorn.

5. Starta om datorn och installera eller uppdatera programmet igen.

Felkod 303: Det går inte att installera produkten

Felkod 303 anger ett installationsfel.

Lösning

Välj Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

Felkod C303: Det går inte att installera produkten

Felkod C303 anger ett installationsfel.

Lösning

Välj Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

Felkod 304: Installationen fungerar inte längre

Felkod 304 anger att installationen inte fungerar längre. 

Lösning

Ladda ned den senaste versionen av datorprogrammet Creative Cloud och försök igen.

Felkod C304: Installationen fungerar inte längre

Felkod C304 anger att installationen inte fungerar längre. 

Lösning

Ladda ned den senaste versionen av datorprogrammet Creative Cloud och försök igen.

Felkod 305: Programinstallation eller -uppdatering misslyckades

Felkod 305 anger ett installations- eller uppdateringsfel.

Lösning

Testa följande lösningar i ordning:

1. Välj Försök igen för att hämta och installera eller uppdatera programmet igen.

2. Starta om datorn och försök att installera eller uppdatera programmet igen.

Felkod C305: Programinstallation eller -uppdatering misslyckades

Felkod C305 indikerar ett installations- eller uppdateringsfel.

Lösning

Testa följande lösningar i ordning:

1. Välj Försök igen för att hämta och installera eller uppdatera programmet igen.

2. Starta om datorn och försök att installera eller uppdatera programmet igen.

Felkod 306: Det går inte att installera/uppdatera produkten

Felkod 306 anger ett installations- eller uppdateringsfel.

Lösning

Ladda ned den senaste versionen av installationsprogrammet med hjälp av direkthämtningslänkar och försök igen.

Felkod C306: Det går inte att installera/uppdatera produkten

Felkod C306 anger ett installations- eller uppdateringsfel.

Lösning

Ladda ned den senaste versionen av installationsprogrammet med hjälp av direkthämtningslänkar och försök igen.

Felkod 403: Installationen eller uppdateringen misslyckades

Felkod 403 indikerar att något gick fel vid installationen eller uppdateringen av Creative Cloud-programmet.

Lösning

 1. Öppna Creative Cloud-datorprogrammet. (Välj -ikonen i aktivitetsfältet i Windows eller i menyfältet i macOS.)
 2. Gå till Program > Uppdateringar.
 3. Välj ikonen för fler åtgärder  i det övre högra hörnet välj sedan Sök efter uppdateringar.
 4. När programmet har sökt efter uppdateringar kan du installera eller uppdatera programmet igen.

Felkod 404: Nödvändig OS-komponent saknas

Felkod 404 anger att den nödvändiga OS-komponenten saknas.

Lösning

Se Fel: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll saknas.

Felkod C404: Nödvändig OS-komponent saknas

Felkod C404 anger att den nödvändiga OS-komponenten saknas.

Lösning

Se Fel: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll saknas.

Felkod 500: Paketet kunde inte installeras

Felkod 500 anger att paketet inte kunde installeras eftersom tjänsten Windows-brandväggen inte körs. 

Lösning

Aktivera Windows Defender-brandväggen och välj sedan Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

Felkod C500: Paketet kunde inte installeras

Felkod C500 anger att paketet inte kunde installeras eftersom tjänsten Windows-brandväggen inte körs.

Lösning

Aktivera Windows Defender-brandväggen och välj sedan Försök igen för att hämta och installera programmet igen.

Felkod 501: Paketet kunde inte installeras eftersom resurser som det modifierar används för tillfället

Felkod 501 anger att programpaketet som ska installeras försöker få åtkomst till en fil som används av ett annat program.

Lösning

Stäng program som rapporterades i felloggen. Se Felkod 501 när du installerar Creative Cloud-program på Windows.

Felkod C501: Paketet kunde inte installeras eftersom resurser som det modifierar används för tillfället

Felkod C501 anger att programpaketet som ska installeras försöker få åtkomst till en fil som används av ett annat program.

Lösning

Stäng program som rapporterades i felloggen. Se Felkod 501 när du installerar Creative Cloud-program på Windows.

Felkod 502: Otillräckligt diskutrymme

Felkod 502 anger att din enhet inte har tillräckligt med utrymme på hårddisken och att hårddisken nästan är full.

Lösning

Frigör utrymme och välj Försök igen.

Felkod C502: Otillräckligt diskutrymme

Felkod C502 anger att din enhet inte har tillräckligt med utrymme på hårddisken och att hårddisken nästan är full.

Lösning

Frigör utrymme och välj Försök igen.

Felkod 503: Paketet är redan installerat

Felkod 503 anger att programpaketet eller UWP-körmiljön som Creative Cloud-datorprogrammet försöker installera inte är identiskt med bitpaketet som redan är installerat.

Lösning

Se Felkod 503 när du installerar Creative Cloud-program på Windows.

Felkod C503: Paketet har redan installerats

Felkod C503 anger att programpaketet eller UWP-körmiljön som Creative Cloud-datorprogrammet försöker installera inte är identiskt med bitpaketet som redan är installerat.

Lösning

Se Felkod 503 när du installerar Creative Cloud-program på Windows.

Felkod 504: Driftsättning av paket är blockerat

Felkod 504 anger att

 • driftsättning av paket är blockerat av policyn för applikationskontroll
 • driftsättning av paket blockeras av policyn Tillåt driftsättningsoperation i specialprofiler.

Lösning

Ställ in användarprofiler för roaming för att driftsätta paketet för användare i nätverket. Se Driftsätt användarprofiler för roaming för att lära dig hur du ställer in användarprofiler för roaming på användarkonton. Om nödvändigt, kontakta systemadministratören.

Om det inte finns några policyer som konfigurerats på ditt system och du fortfarande ser detta fel kan du vara inloggad med en tillfällig profil. Logga ut och logga in igen, och försök sedan igen.

Felkod C504: Driftsättning av paket är blockerat

Felkod C504 anger att

 • driftsättning av paket är blockerat av policyn för applikationskontroll
 • driftsättning av paket blockeras av policyn Tillåt driftsättningsoperation i specialprofiler.

Lösning

Ställ in användarprofiler för roaming för att driftsätta paketet för användare i nätverket. Se Driftsätt användarprofiler för roaming för att lära dig hur du ställer in användarprofiler för roaming på användarkonton. Om nödvändigt, kontakta systemadministratören.

Om det inte finns några policyer som konfigurerats på ditt system och du fortfarande ser detta fel kan du vara inloggad med en tillfällig profil. Logga ut och logga in igen, och försök sedan igen.

Felkod 505: Det gick inte att sänka behörigheterna

Felkod 505 anger att programmet inte har de behörigheter som krävs.

Lösning

Använd ett av följande sätt för att åtgärda problemet:

1. Avinstallera Beyondtrust Powerbroker.

2. Starta om din enhet.

3. Tillämpa alla systemuppdateringar.

4. För fjärrdriftsättning med hjälp av administratörskonsolspaketet, se till att paketet körs under lokal systemkontext.

5. Aktivera Windows-tjänsten Secondary Logon om den är inaktiverad. När paketet är installerat kan du inaktivera den igen.

Felkod C505: Det gick inte att sänka behörigheterna

Felkod C505 anger att programmet inte har de behörigheter som krävs.

Lösning

Använd ett av följande sätt för att åtgärda problemet:

1. Avinstallera Beyondtrust Powerbroker.

2. Starta om din enhet.

3. Tillämpa alla systemuppdateringar.

4. För fjärrdriftsättning med hjälp av administratörskonsolspaketet, se till att paketet körs under lokal systemkontext.

5. Aktivera Windows-tjänsten Secondary Logon om den är inaktiverad. När paketet är installerat kan du inaktivera den igen.

Felkod 506: Fel vid installation av policy

Felkod 506 anger att separat inläsning är inaktiverat i Windows, eller att de nödvändiga behörigheterna inte är aktiverade.

Lösning

Se Felkod 506 när du installerar Creative Cloud-program på Windows.

Felkod C506: Fel vid installation av policy

Felkod C506 anger att separat inläsning är inaktiverat i Windows, eller att de nödvändiga behörigheterna inte är aktiverade. 

Lösning

Se Felkod 506 när du installerar Creative Cloud-program på Windows.

Felkod 507: Det går inte att installera produktuppdateringen eftersom volymen är offline

Felkod 507 indikerar att installationen inte kunde slutföras, eftersom lagringsvolymen för de installerade filerna antingen är offline eller borttagna. Volymen är den plats i systemet där den installerade filen lagras som standard.

Lösning

Se Åtgärda felmeddelande 507 under installation av Creative Cloud-program | Windows

Felkod C507: Det går inte att installera produktuppdateringen eftersom volymen är offline

Felkod C507 indikerar att installationen inte kunde slutföras, eftersom lagringsvolymen för de installerade filerna antingen är offline eller borttagna. Volymen är den plats i systemet där den installerade filen lagras som standard. 

Lösning

Se Åtgärda felmeddelande 507 under installation av Creative Cloud-program | Windows

Felkod 508: Det går inte att installera produkten eftersom programpaketregistret är skadat

Fel 508 indikerar att paketlagringsplatsen är skadad. Felet uppstår vanligtvis när den mapp som registernyckeln PackageRepositoryRoot refererar till i följande katalog inte finns eller är skadad: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Appx.

Lösning

Först måste du kontrollera om registernyckeln PackageRepositoryRoot saknas eller är skadad. När du har konstaterat att så är fallet måste du återställa Microsoft Store och rensa dess cache. För information, se Åtgärda fel 508 vid installation av Creative Cloud-program | Windows.

Felkod C508: Det går inte att installera produkten eftersom programpaketregistret är skadat

Fel C508 indikerar att paketlagringsplatsen är skadad. Felet uppstår vanligtvis när den mapp som registernyckeln PackageRepositoryRoot refererar till i följande katalog inte finns eller är skadad: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Appx.

Lösning

Först måste du kontrollera om registernyckeln PackageRepositoryRoot saknas eller är skadad. När du har konstaterat att så är fallet måste du återställa Microsoft Store och rensa dess cache. För information, se Åtgärda fel 508 vid installation av Creative Cloud-program | Windows.

Felkod C509: Det går inte att installera produkten eftersom installationspaketet inte stöds i filsystemet

Fel 509 indikerar att filsystemformatet för volymen (som C:-enhet, D:-enhet osv.) där du försöker installera programmet inte stöder programpakettypen. Du behöver formatet NTFS (New Technology File System) för att installera programpaketet. NTFS är ett filsystemformat som hjälper Windows-operativsystemet att enkelt lagra, organisera och hitta filer på en hårddisk.

Lösning

Se till att volymen (t.ex. C:-enhet, D:-enhet och så vidare) du använder för att installera programmet är i NTFS-format. Om volymen inte följer NTFS vill du kanske ändra lagringsvolymen för den plats där det installerade paketet sparas och sedan försöka installera programmet igen.

Hur kontrollerar jag om filsystemet för volymen är NTFS?

1. Gå till volymen där programpaketet är installerat.

2. Högerklicka på volymen och välj sedan Egenskaper.

3. Om volymen använder NTFS kommer Filsystem att visas som NTFS.

Om filsystemet för volymen inte är NTFS ska du ändra installationsplatsen till en volym som använder NTFS-filsystemet.

Hur kan jag ändra var de installerade filerna sparas?

 1. Gå till Start > Inställningar > System.
 2. Välj Lagring i den vänstra rutan.
 3. Välj Ändra var nytt innehåll sparas under Fler lagringsinställningar.
 4. Välj volymen med NTFS-filsystemformat i listrutan Nya program sparas till.

Försök installera programmet igen när det är gjort.

Felkod C509: Det går inte att installera produkten eftersom installationspaketet inte stöds i filsystemet

Fel C509 indikerar att filsystemformatet för volymen (som C:-enhet, D:-enhet osv.) där du försöker installera programmet inte stöder programpakettypen. Du behöver formatet NTFS (New Technology File System) för att installera programpaketet. NTFS är ett filsystemformat som hjälper Windows-operativsystemet att enkelt lagra, organisera och hitta filer på en hårddisk.

Lösning

Se till att volymen (t.ex. C:-enhet, D:-enhet och så vidare) du använder för att installera programmet är i NTFS-format. Om volymen inte följer NTFS vill du kanske ändra lagringsvolymen för den plats där det installerade paketet sparas och sedan försöka installera programmet igen.

Hur kontrollerar jag om filsystemet för volymen är NTFS?

1. Gå till volymen där programpaketet är installerat.

2. Högerklicka på volymen och välj Egenskaper.

3. Om volymen använder NTFS kommer Filsystem att visas som NTFS.

Om filsystemet för volymen inte är NTFS ska du ändra installationsplatsen till en volym som använder NTFS-filsystemet.

Hur kan jag ändra var de installerade filerna sparas?

 1. Gå till Start > Inställningar > System.
 2. Välj Lagring i den vänstra rutan.
 3. Välj Ändra var nytt innehåll sparas under Fler lagringsinställningar.
 4. Välj volymen med NTFS-filsystemformat i listrutan Nya program sparas till.

Försök installera programmet igen när det är gjort.

Felkod 702: Installationen misslyckades

Felkod 702 anger ett installationsfel. Det här felet inträffar vanligtvis i macOS när du inte har tillräcklig behörighet för att komma åt en fil eller katalog som krävs för installationen. Om du har loggat in på kontot med administratörsbehörighet men ändå inte kan installera produkten, så kan din diskbehörighet vara skadad. Du måste reparera diskbehörigheter innan du går vidare med installationen.

Lösning

Följ de här stegen för att reparera diskbehörigheter.

 1. Välj > Verktyg.
 2. Dubbelklicka på Skivverktyg.
 3. Markera volymen i vänstra panelen där du vill ha reparationsbehörighet.
 4. Välj fliken Första hjälpen.

 5. Välj den volym där du vill installera Adobe-programmet och välj sedan Reparera diskbehörigheter.
 6. Försök installera programmet igen. 
 7. Om detta inte fungerar, starta om datorn och försök att installera appen igen.

Felkod 708: Registerinställningar för säkerhetszoner är aktiverade

Fel 708 indikerar att Creative Cloud-datorprogrammet inte gick att uppdatera eller installera på grund av webbläsarens (Internet Explorer) säkerhetszoninställningar. Dessa inställningar hanteras huvudsakligen av systemadministratören, som kan bestämma vilka webbplatser du kommer åt. Fel 708 uppstår bara i Windows. 

Lösning

Detta är en lösning som kan hjälpa dig att inaktivera registerinställningarna tillfälligt så att hämtningen kan ske.

1. Sök i Windows efter regedit och välj Registereditorn.

2. Välj Kör som administratör.

3. Gå till denna registernyckel: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings.

4. Dubbelklicka på Internet Settings för att öppna innehållet och dubbelklicka sedan på Security_HKLM_only.

5. Ändra värdet på date till 0.

6. Försök uppdatera Creative Cloud-datorprogrammet.

7. När appen har uppdaterats eller installerats kan du ändra tillbaka värdet på Security_HKLM_only till 1.

Felkod 1001: Det gick inte att uppdatera Creative Cloud

Felkod 1001 anger att Creative Cloud-datorprogrammet inte kunde uppdateras.

Lösning

Se Lös installationsproblem | Creative Cloud-datorprogram.

Felkod 1002: Creative Cloud-datorprogram kunde inte uppdateras

Felkod 1002 anger att Creative Cloud-datorprogrammet inte kunde uppdateras. 

Lösning

Se Fel 1002: Creative Cloud-datorprogram kunde inte uppdateras.

Felkod 1004: Uppdatering av Creative Cloud-program misslyckades

Felkod 1004 indikerar att Creative Cloud-datorprogrammet inte kunde uppdateras eftersom du inte är inloggad med administratörskontot.

Lösning:

Välj Försök igen för att försöka uppdatera Creative Cloud-datorprogram igen. Om du uppmanas att ange administratörslösenordet för systemet anger du administratörslösenordet. Följ anvisningarna för ditt operativsystem för att lägga till eller ändra administratörskontot för datorn (om det behövs).

Windows

1. Tryck på Windows + R.

2. Skriv netplwiz och tryck på Retur.

3. Välj konto i popup-fönstret och välj Egenskaper.

4. Gå till Gruppmedlemskap och välj Administratör.

5. Välj Tillämpa och välj sedan OK.

6. Starta om systemet och uppdatera programmet igen.

macOS

1. Gå till Systeminställningar > System > Användare och grupper.

2. Välj låsknappen längst ned på skärmen.

3. Skriv in ett aktuellt användarnamn och lösenord för administratörer i de angivna utrymmena.

4. Välj alternativet Låt användaren administrera den här datorn.

5. Starta om datorn och uppdatera programmet igen.

Felkod 1406: Kunde inte skriva värdet mappar till nyckel [nyckelnamn]

Felkod 1406 anger att installationen avbröts när du försökte installera Adobe Acrobat eller Adobe Reader 7 eller senare i Windows. Detta inträffar vanligtvis när produkten inte kunde skriva värdet mappar till den angivna nyckeln under installationen.

Lösning

Se Fel 1402 eller fel 1406 vid installation av Acrobat eller Reader.

Felkod 1603: Allvarligt fel under installation

Fel 1603 anger ett installationsfel som är allmänt, men datorspecifikt. Det kan finnas många orsaker till att felet inträffar. Mer information finns i Fel 1603: Ett allvarligt fel inträffade under installationen.

Lösning

Se Fel 1603: Ett allvarligt fel inträffade under installationen.

Fel 1722: Det uppstod ett problem med installationsprogrammet för Windows

Fel 1722 anger att du försöker installera eller uppdatera Adobe Acrobat DC/Adobe Acrobat Reader DC med någon av följande metoder:

 • Med Hjälp > Uppdateringar
 • Installation med hjälp av Creative Cloud-datorprogram
 • Hämta uppdateringen manuellt och installera

Installationen misslyckas med följande felmeddelande:

”Fel 1722. Det uppstod ett problem med detta installationsprogram för Windows. Ett program som kördes som del av installationen avslutades inte som väntat. Kontakta supportpersonalen eller paketförsäljaren. Åtgärd InstallWebResources, plats: <Produktens installationssökväg>\AcroCEF\RdrServicesUpdater.exe.

Lösning

Se Fel 1722 under installationen/uppdateringen av Acrobat DC/Acrobat Reader DC i Windows.

Felkod 1923: Tjänsten Adobe Acrobat-uppdateringstjänst (AdobeARMService) kunde inte installeras

Fel 1923 anger att något av följande inträffade när du försökte uppdatera Adobe Acrobat DC eller Acrobat Reader DC:

 • En fil används och installationsprogrammet kan inte skriva över filen.
 • Filen används av antivirusprogram eller säkerhetskopieringsprogram som du har installerat på datorn.
 • En tidigare avinstallation av Adobe Acrobat DC eller Acrobat Reader DC lyckades inte.

Lösning

Se Fel 1923 inträffar när du försöker uppdatera Adobe Acrobat DC eller Acrobat Reader DC.

Felkod 1935: Ett fel inträffade vid installation av en sammansättning

Fel 1935 anger att installationen misslyckades för Acrobat eller Adobe Reader 8.1 eller senare i Windows. 

Lösning

Se Acrobat-installationen misslyckas och felkod 1935 visas i Windows.

Felkod 28000: Det gick inte att installera Acrobat-licenseringsmodulen

Fel 28000 anger ett installationsfel för Acrobat-licensieringsmodulen.

Lösning

Se Hur du förhindrar att Acrobat-installationen på 64-bitars Windows återtas.

Felkod A12E1: Det verkar ha uppstått ett problem med installationsprocessen 

Felkod A12E1 anger ett installations- eller uppdateringsfel.

Lösning

Se Felkod A12E1 vid installation av Creative Cloud-produkter | Creative Cloud.

 

 Ställ en fråga i användarforumet

Ställ frågor och få svar av experter.