Det finns ett problem med din systemklocka

En felaktig systemklocka på datorn kan orsaka aktiveringsproblem. Har du återställt datum och tid nyligen på datorn? Kontrollera att din dators systemklocka är ställd på korrekt datum och tid och att den är inställd på rätt tidszon.

Meddelandet indikerar att ditt Creative Cloud-program inte startar på grund av att klockan på din dator och Adobes servrar inte stämmer överens.

Tidsrelaterade fel, till exempel fel 251, kan även visas om du ställer tillbaka klockan i ett försök att förlänga testperioden för programmet.

Lösning

Så här löser du problemet:

  1. Kontrollera att du är ansluten till Internet och att datorns datum och tid är korrekt och klicka efter det på Försök igen.

    Detaljerade anvisningar om hur du ställer in systemklockan finns på

  2. Om problemet inte har med datorns datum och tid att göra ska du gå till Avancerad felsökning av anslutningen för anvisningar om hur du återställer värdfilen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?