Ta reda på hur du felsöker avancerade anslutningsproblem.

Fel vid inloggning, aktivering eller start?

 • "Vi kan inte aktivera [produktnamn]. Du måste aktivera produkten för att kunna använda den..."
 • "Anslut till Internet och försök igen."
 • "Antingen är din dator offline eller så är datorns klocka felaktigt inställd, vilket orsakar anslutningsfel. En internetanslutning krävs. Anslut till internet eller justera din klocka och försök igen."
 • "Åtkomsten kan vara begränsad till Adobes program och tjänster."

Datorn kan ha problem med anslutningen till Adobes aktiveringsservrar. Följ stegen nedan för att åtgärda dessa problem.

För mer allmän hjälp med vanlig aktivering och inloggningsproblem, se Creative Cloud aktivering felsökning eller Felsökning av aktivering och inaktivering.

Felsök anslutningsproblem

Följ de här stegen i den ordning de visas för att felsöka anslutningsproblem.

1. Testa din anslutning till Adobe aktiveringsserverar.

 1. Klicka på den här länken för att se om du har åtkomst till Adobe aktiveringsserverar.

  Om du ser två Adobe-logotyper har du tillgång till aktiveringsservrarna. Försök att aktivera programvaran. Om du behöver hjälp med att aktivera ditt konto, se Felsökning av aktivering och inaktivering.

  Adobe-ikon

  Har du fortfarande problem? Gå vidare till nästa steg.

 2. Starta en webbläsare och öppna en av följande länkar, beroende på versionen av din produkt:

  Om du ser ett lyckat testmeddelande (se skärmbilder nedan) har du tillgång till aktiveringsservrarna. Prova att aktivera eller starta din programvara.

  Lyckat test
  Creative Cloud och CS6: Lyckat test

  Lyckat test - CS5 och CS5.5
  CS5 och CS5.5: Lyckat test

  Obs!

  Det kan hända att meddelandet Åtkomst nekad visas när du klickar på CS5/CS5.5-länken. Det här är fortfarande en bekräftelse på att du kan komma åt aktiveringsservrarna. Prova att aktivera eller starta din programvara. Om du behöver hjälp med din aktiveringskod, se Hjälp med inlösenkod.

  Har du fortfarande problem? Fortsätt till "Återställ din värds fil."

2. Återställa din värds fil.

Värdfiler för operativsystem mappar värdnamn till IP-adresser. En felaktigt konfigurerad värdfil kan påverka din dators anslutning till Adobes aktiveringsservrar.

Obs!

Creative Cloud-användare: Återställavärd-filer kan även åtgärda fel som exempelvis "Creative Cloud-applikationerna finns tillgängliga i testläge" eller "Testperiod slut."

 1. Extrahera den hämtade filen och kör reparationsverktyget för begränsad åtkomst i administratörsläge.

  • Windows: Högerklicka på verktyget och välj Kör som administratör.
  • Mac OS: Dubbelklicka på verktyget och ange administratörens inloggningsuppgifter för att fortsätta.

  Mer information om hur du använder verktyget för begränsad åtkomst finns i Begränsat åtkomstfel i Creative Clouds skrivbordsprogram.

  Obs!

  Om problemet inte åtgärdas trots att du kör reparationsverktyget,återställ då värdfilerna manuellt.

Återställ värdfilen manuellt

Om problemet inte åtgärdas trots att du kör reparationsverktyget, återställ då värdfilerna manuellt:

Återställ värdfilerna i Windows

Om du vill återställa värdfilenför att installera Acrobat i Windows ska du göra följande:

 1. Gå till C:\Windows\System32\drivers\etc.

 2. Öppna värdfilen med en textredigerare, till exempel Notepad.

 3. Kontrollera om det finns några Adobe-relaterade poster i värdfilen.

  Återställ värdfil - Windows

  Om det inte finns några Adobe-relaterade poster i värdfilen så krävs inget ytterligare felsök. 

  Om det däremot finns Adobe-relaterade poster i värdfilen ska du fortsätta till nästa steg.

 4. Om det finns Adobe-relaterade poster i värdfilenska du flytta filen till skrivbordet, till exempel genom att dra den dit. 

 5. Radera de Adobe-relaterade posterna från värdfilen .

  Se till att du inte raderar några andra poster.

 6. Spara värdfilen som du redigerade i föregående steg.

  De uppdaterade värdfilerna får inte ha några Adobe-relaterade poster.

 7. Flytta filen från skrivbordet till den ursprungliga platsen: 

  C:\WINDOWS\System32\drivers\etc

  Markera alternativet Ersätt när du flyttar filen.

  Upprensad värdfil

Återställ värdfilen på macOS

Om du vill återställa värdfilen på macOS gör du följande:

 1. För att hitta värdfilen ska du öppna Finder och sedan välja > Gå till mapp. Skriv in följande plats i rutan och tryck sedan påRetur:

  /private/etc/hosts

  Gå till dialogrutan Mapp

  Om du inte kan hitta filen innebär det att värdfilen är dold. Skriv in följande kommando i ett terminalfönster för att visa filen och upprepa sedan steg 1 igen.

  chflags nohidden ~/Library

 2. Öppna värdfilen med hjälp av en textredigerare, t.ex. Text Edit.

 3. Kontrollera om det finns några Adobe-relaterade poster i värdfilen.

  värdfil

  Om det inte finns några Adobe-relaterade poster i värdfilen så krävs ingen ytterligare felsökning. 

  Om det däremot finns Adobe-relaterade poster i värdfilen ska du fortsätta till nästa steg.

 4. Om det finns Adobe-relaterade poster ivärdfilen, flytta filen till skrivbordet, till exempel genom att dra den dit. 

 5. Radera de Adobe-relaterade posterna från värdfilerna.

  Se till att du inte raderar några andra poster. 

 6. Spara värdfilen som du redigerade i föregående steg.

 7. Flytta filen från skrivbordet till den ursprungliga platsen: 

  /private/etc/hosts

  Markera alternativet Ersätt när du flyttar filen.

  Denuppdateradevärdfilen får inte ha några Adobe-relaterade poster.

  Upprensad värdfil

3. Kontrollera att du har åtkomst till säkra webbplatser.

Adobes aktiveringsservrar finns på säkra (HTTPS) webbplatser och därför måste din dator ha åtkomst till den typen av webbplatser.

Säker webbplats i Firefox

Följ dessa steg för att kontrollera att du har åtkomst till säkra webbplatser:

 1. Starta en webbläsare, exempelvis Firefox eller Internet Explorer.

 2. Skriv in https://www.adobe.comi adressfältet och tryck sedan påRetur.

Har du ingen åtkomst till säkra webbplatser?

Kontrollera datorns klocka.

Kontrollera att klockan på din dator visar rätt tid och är inställd på korrekt tidszon.

Inaktivera autentisering av proxyservrar.

Om din dator är bakom en behörighetsproxyserver bör den inaktiveras. Kontakta din nätverksadministratör om du behöver instruktioner eller läs dokumentationen för proxyservern.

Kontrollera brandväggsinställningarna.

Om din dator skyddas av en brandvägg bör du kontrollera att brandväggen inte blockerar aktiveringsservern via portarna 80 och 443.

Kontakta din nätverksadministratör eller läs dokumentationen om hemmanätverkets brandvägg för instruktioner om hur du ska få åtkomst till aktiveringsservern.

Obs!

Om din brandvägg kräver en körbar fil anger du PDApp.exe, som finns här:

 • Windows: Program\Delade filer\Adobe\OOBE\PDApp\core
 • Mac OS: Program > Verktyg > Adobe Application Manager > core > PDApp

4. Kontrollera GlobalSign Root CA-certifikatet.

Adobes inloggnings- och aktiveringsprocess (CC och CS) kräver ett GlobalSign Root CA-certifikat.

Följ dessa steg för att kontrollera att GlobalSign Root CA-certifikatet är installerat och aktiverat.

Windows

 1. Klicka på Starta och skriv in certmgr.msc.

 2. Navigera till Aktuell användare > Trusted Root Certificate-utfärdare > Certifikat.

 3. Högerklicka påGlobalSign Root CA och välj Egenskaper.

  GlobalSign Root CA-egenskaper
  GlobalSign Root CA-certifikat i Windows

  Obs!

  Om certifikatet inte är tillgängligt, se Varning: Certifikatutfärdaren för den här webbplatsen är otillförlitlig för anvisningar om hur certifikatet ska installeras.

 4. Kontrollera att certifikatet är aktiverat för serverautentisering.

  Kontrollera att certifikatet är aktiverat
  Certifikategenskaper (Windows)

Mac OS

 1. Gå till Program/Verktyg/Keychain Access.

 2. Lokalisera GlobalSign Root CA certifikatet. Du kan behöva välja kategorin Alla objekt och sedan söka efter Globalt för att lokalisera certifikatet.

  Åtkomstfönster för Keychain
  GlobalSign Root CA-certifikat i Mac OS

  Obs!

  Om certifikatet inte är tillgängligt, se Varning: Certifikatutfärdaren för den här webbplatsen är otillförlitlig för anvisningar om hur certifikatet ska installeras.

 3. Högerklicka på certifikatet ochvälj Hämta information.

 4. Kontrollera att certifikatet är aktiverat.

  Kontrollera att certifikatet är aktiverat
  Certifikategenskaper (Mac OS)

Vill du använda programmet på en ny dator?

För att använda din prenumeration på en annan dator eller enhet, se På hur många datorer kan jag använda mitt Creative Cloud-abonnemang?

Kontakta Adobe Support

Om du inte kan lösa dina anslutningsproblem, kontakta Kundtjänst.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy