Lös anslutningsfel

Ta reda på hur du åtgärdar Adobe-anslutningsfel när du loggar in eller aktiverar Adobe-program.

Fel vid inloggning, aktivering eller start av Adobe-program eller -tjänster?

Om du har anslutningsproblem eller följande fel när du loggar in eller aktiverar Adobe-program, kan du prova de steg som anges i denna artikel:

 • Vi kan inte aktivera [produktnamn]. Du måste aktivera produkten för att kunna använda den...
 • Anslut till internet och försök igen.
 • Antingen är din dator offline eller så är datorns klocka felaktigt inställd, vilket orsakar anslutningsfel. En internetanslutning krävs. Anslut till internet eller justera din klocka och försök igen.
 • Åtkomsten kan vara begränsad till Adobes program och tjänster.

Om du letar efter mer allmän information om vanliga problem med aktivering och inloggning, se Felsök aktiveringsfel för Creative Cloud eller Felsökning av aktivering och inaktivering.

Så här åtgärdar du anslutningsfel

För att lösa anslutningsrelaterade problem provar du lösningarna en efter en och väljer nästa lösning vid behov. 

Lösning 1: Testa din anslutning till Adobes aktiveringsserverar.

 1. Välj den här länken för att se om du har åtkomst till Adobes aktiveringsserverar.

  Om skärmen har två Adobe-logotyper har du åtkomst till aktiveringsservrarna. Försök att aktivera programvaran. Om du behöver hjälp med att aktivera ditt konto, se Felsökning av aktivering och inaktivering.

  Adobe-logotypen

  Har du fortfarande problem? Gå vidare till nästa steg.

 2. Starta en webbläsare och öppna en av följande länkar, beroende på versionen av din produkt:

  Om du ser ett lyckat testmeddelande (se skärmbilder nedan) har du tillgång till aktiveringsservrarna. Prova att aktivera eller starta din programvara.

  Meddelande Lyckat test
  Creative Cloud och CS6: Lyckat test

  Meddelande Lyckat test
  CS5 och CS5.5: Lyckat test

  Obs!

  Det kan hända att meddelandet Åtkomst nekad visas när du klickar på CS5/CS5.5-länken. Det här är fortfarande en bekräftelse på att du kan komma åt aktiveringsservrarna. Prova att aktivera eller starta din programvara. Om du behöver hjälp med din aktiveringskod, se Hjälp med inlösenkod.

  Har du fortfarande problem? Fortsätt till "Återställ din värds fil."

Lösning 2: Återställ värdfilen.

Värdfiler för operativsystem mappar värdnamn till IP-adresser. En felaktigt konfigurerad värdfil kan påverka din dators anslutning till Adobes aktiveringsservrar.

Obs!

Creative Cloud-användare: Återställa värd -filer kan även åtgärda fel som exempelvis "Creative Cloud-applikationerna finns tillgängliga i testläge" eller "Testperiod slut."

 1. Extrahera den hämtade filen och kör reparationsverktyget för begränsad åtkomst i administratörsläge.

  • Windows: Högerklicka på verktyget och välj Kör som administratör.
  • macOS: Dubbelklicka på verktyget och ange administratörsinloggningsuppgifterna för att fortsätta.

  Mer information om hur du använder verktyget för begränsad åtkomst finns i Felet begränsad åtkomst i Creative Clouds skrivbordsprogram.

  Obs! Om problemet inte åtgärdas trots att du kör reparationsverktyget för begränsad åtkomst, återställ då värdfilen manuellt.

Återställ värdfilen manuellt

Om problemet inte åtgärdas trots att du kör reparationsverktyget, återställ då värdfilerna manuellt:

Om du vill återställa värdfilen på Windows gör du följande:

 1. Gå till C:\Windows\System32\drivers\etc.

 2. Öppna hosts filen med en textredigerare, till exempel Anteckningar. (Kom ihåg att köra Anteckningar som administratör.)

 3. Kontrollera om det finns några Adobe-relaterade poster i hosts filen.

  Adobe-poster i värdfilen

  Om det inte finns några Adobe-relaterade poster i hosts filen så krävs ingen ytterligare felsökning. 

  Om det däremot finns Adobe-relaterade poster i hosts filen ska du fortsätta till nästa steg.

 4. Om det finns Adobe-relaterade poster i hosts filen, flytta filen till skrivbordet, till exempel genom att dra den dit.

 5. Ta bort de Adobe-relaterade posterna från hosts filerna.

  Se till att du inte raderar några andra poster.

 6. Spara hosts filen som du redigerade i föregående steg.

  De uppdaterade hosts filerna får inte ha några Adobe-relaterade poster.

 7. Flytta filen från skrivbordet till den ursprungliga platsen: 

  C:\WINDOWS\System32\drivers\etc

  Markera alternativet Ersätt när du flyttar filen.

  Exempelvärdfil

Om du vill återställa hosts filen på macOS gör du följande:

 1. För att hitta filen hosts öppna Finder och välj sen Gå > Gå till mapp I rutan skriver du följande och trycker sedan på Enter:

  /private/etc/hosts

  Hitta värdfiler MacOS

  Om du inte kan hitta filen innebär det att hosts filen är dold. Skriv in följande kommando i ett terminalfönster för att visa filen och upprepa sedan steg 1.

  chflags nohidden /etc/hosts

 2. Öppna hosts filen med hjälp av en textredigerare, t.ex. Text Edit.

 3. Kontrollera om det finns några Adobe-relaterade poster i hosts filen.

  Värdfiler för MacOS

  Om det inte finns några Adobe-relaterade poster i hosts filen så krävs ingen ytterligare felsökning. 

  Om det däremot finns Adobe-relaterade poster i hosts filen ska du fortsätta till nästa steg.

 4. Om det finns Adobe-relaterade poster i hosts filen, flytta filen till skrivbordet, till exempel genom att dra den dit.

 5. Ta bort de Adobe-relaterade posterna från hosts filerna.

  Se till att du inte raderar några andra poster.

 6. Spara hosts filen som du redigerade i föregående steg.

 7. Flytta filen från skrivbordet till den ursprungliga platsen: 

  /private/etc/hosts

  Markera alternativet Ersätt när du flyttar filen.

  Den uppdaterade hosts filen får inte innehålla några Adobe-relaterade poster.

  Värddatabas MacOS

Lösning 3: Kontrollera att du har åtkomst till säkra webbplatser.

Adobes aktiveringsservrar finns på säkra (HTTPS) webbplatser och därför måste din dator ha åtkomst till den typen av webbplatser.

Säker HTTPS-webbplats

Följ dessa steg för att kontrollera att du har åtkomst till säkra webbplatser:

 1. Starta en webbläsare, exempelvis Firefox eller Internet Explorer.

 2. Skriv in https://www.adobe.com i adressfältet och tryck sedan på Retur.

Har du ingen åtkomst till säkra webbplatser?

Kontrollera att klockan på din dator visar rätt tid och är inställd på korrekt tidszon.

Om din dator är bakom en behörighetsproxyserver bör den inaktiveras. Kontakta din nätverksadministratör om du behöver instruktioner eller läs dokumentationen för proxyservern.

Om din dator skyddas av en brandvägg bör du kontrollera att brandväggen inte blockerar aktiveringsservern via portarna 80 och 443.

Kontakta din nätverksadministratör eller läs dokumentationen om hemmanätverkets brandvägg för instruktioner om hur du ska få åtkomst till aktiveringsservern.

Obs!

Om din brandvägg kräver en körbar fil anger du PDApp.exe, som finns här:

 • Windows: Program\Delade filer\Adobe\OOBE\PDApp\core
 • macOS: Program > Verktyg > Adobe Application Manager > Core > PDApp

Lösning 4: Kontrollera GlobalSign Root CA-certifikatet.

Adobes inloggnings- och aktiveringsprocess (Creative Cloud och Creative Suite) kräver ett GlobalSign Root CA-certifikat.

Följ dessa steg för att kontrollera att GlobalSign Root CA-certifikatet är installerat och aktiverat.

 1. Klicka på Starta och skriv in certmgr.msc.

 2. Navigera till Aktuell användare > Betrodda rotcertifikatutfärdare > Certifikat.

 3. Högerklicka på GlobalSign Root CA och välj Egenskaper.

  Alternativ för egenskaper i GlobalSign Root CA
  GlobalSign Root CA-certifikat i Windows

 4. Kontrollera att certifikatet är aktiverat för serverautentisering.

  GlobalSign Root CA-egenskaper
  Certifikategenskaper (Windows)

 1. Gå till Program/Verktygsprogram/Nyckelhanterare.

 2. Lokalisera GlobalSign Root CA certifikatet. Du kan behöva välja kategorin Alla objekt och sedan söka efter Global för att lokalisera certifikatet.

  GlobalSign Root CA-certifikat i Mac OS
  GlobalSign Root CA-certifikat i Mac OS

  Obs!

  Om certifikatet inte är tillgängligt, se Varning: Certifikatutfärdaren för den här webbplatsen är otillförlitlig för anvisningar om hur certifikatet ska installeras.

 3. Högerklicka på certifikatet och välj Hämta information

 4. Kontrollera att certifikatet är aktiverat.

  Certifikategenskaper (macOS)
  Certifikategenskaper (macOS)

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online