Hitta lösningen för din felkod

Hitta snabbt en specifik felkod eller ett felmeddelande: Använd funktionen Hitta i webbläsaren för att snabbt hitta felet du söker efter i det här dokumentet. Tryck på Cmd+F (Mac OS) eller Ctrl+F (Windows).

Felkod Beskrivning Lösning
1, P1 Installationen/uppdateringen av kärnkomponenter misslyckades. Hämta den senaste versionen av installationsprogrammet och försök igen.
2, P2 Installationen/uppdateringen av kärnkomponenter misslyckades. Hämta den senaste versionen av installationsprogrammet och försök igen.
21, P21 Systemkraven uppfylls inte. Uppgradera ditt system i enlighet med de minimikrav som krävs för att installera programmet. Mer information finns i Systemkrav.
23, P23 Det finns inte tillräckligt med ledigt diskutrymme. Frigör något utrymme och klicka på Försök igen.
41, P41 Det gick inte att komma åt en nödvändig fil/katalog. Klicka på Försök igen för att installera det igen.
42, P42 Det gick inte att komma åt en nödvändig fil/katalog. Klicka på Försök igen för att installera det igen.
43, P43 Det gick inte att kopiera en nödvändig fil/katalog. Klicka på Försök igen för att installera det igen.
44, P44 Det gick inte att skapa en nödvändig fil/katalog. Klicka på Försök igen för att installera det igen.
45, P45 Det gick inte att komma åt en nödvändig fil/katalog. Klicka på Försök igen för att installera det igen.
46, P46 Det gick inte att komma åt en nödvändig fil/katalog. Klicka på Försök igen för att installera det igen.
47, P47 Det gick inte att komma åt en nödvändig fil/katalog. Klicka på Försök igen för att installera det igen.
48, P48 Det gick inte att komma åt en nödvändig fil/katalog. Klicka på Försök igen för att installera det igen.
49, P49 Det gick inte att komma åt en nödvändig fil/katalog. Klicka på Försök igen för att installera det igen.
50, P50 Kärnkomponenter kunde inte installeras. Hämta den senaste versionen av installationsprogrammet och försök igen.
81, P81 En annan installationsprograminstans körs. Vänta tills installationsprograminstansen har avslutats och försök igen.
82, P82 Adobe Application Manager körs. Vänta tills Adobe Application Manager är klar och försök igen.
86. P86 En annan installationsprograminstans körs. Avbryt installationsprogrammet och försök igen.
87, P87 En annan installationsprograminstans körs. Vänta tills installationsprograminstansen har avslutats och försök igen.
101, C101 Det går inte att installera produkten. Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.
102, C102 Det går inte att installera produkten. Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.
103, C103 Det går inte att installera produkten. Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.
105, C105 Det gick inte att installera/avinstallera produkten
Klicka på Försök igen för att installera/avinstallera på nytt. Mer information finns i Det gick inte att installera Adobe-appar | Fel 105.
106, C106 Det går inte att installera produkten. Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.
107, C107 Hämtningen är skadad. Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.
108, C108 En annan installationsprograminstans körs. Vänta tills installationsprograminstansen har avslutats och försök igen.
109, C109 Det går inte att installera produkten. Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.
110, C110 Det går inte att installera produkten. Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.
113, C113
Det går inte att nå Adobes servrar.
Kontrollera Internetanslutningen och brandväggsinställningarna och försök sedan igen. Mer information finns i Avancerad felsökning av anslutning.
114, C114 Det går inte att extrahera filerna.
Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.
115, C115 Hämtningen är skadad. Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.
116, C116 Hämtningen är skadad. Prova med att inaktivera antivirusprogrammet på din dator.
117, C117 Nätverksanslutnings- eller stabilitetsproblem. Se Allvarligt fel 117 inträffade vid nedladdning för mer information.
119, C119 Servern svarar inte. Kontrollera Internetanslutningen och brandväggsinställningarna och försök sedan igen. Mer information finns i Avancerad felsökning av anslutning.
120, C120 Det finns inte tillräckligt med ledigt diskutrymme. Frigör något utrymme och klicka på Försök igen.
121, C121 Det gick inte att skriva till den tillfälliga filplatsen. Korrigera behörigheter för den tillfälliga platsen.
122, C122 Det går inte att nå Adobes servrar. Kontrollera Internetanslutningen och brandväggsinställningarna och försök sedan igen. Mer information finns i Avancerad felsökning av anslutning.
123, C123 Felaktig behörighet för mappen /tmp
Se Installation misslyckades | Avslutningskod 123.
124, C124 Det går inte att nå Adobes servrar.
Kontrollera Internetanslutningen och brandväggsinställningarna och försök sedan igen. Mer information finns i Avancerad felsökning av anslutning.
125, C125 Det går inte att nå Adobes servrar.

Kontrollera Internetanslutningen och brandväggsinställningarna och försök sedan igen. Mer information finns i Avancerad felsökning av anslutning.
126, C126 Hämtningen är skadad. Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.
127, C127 Det går inte att extrahera filerna.

Gör så här:

  • Kontrollera behörighet på mappen adobetemp som finns på [Win] <system drive>/adobetemp eller [macOS] <system drive>\adobetemp.
  • Inaktivera antivirusprogrammet på din dator
128, C128 Hämtningen är skadad. Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.
130, C130 Det går inte att installera produkten.
Avinstallera produkten som du försöker installera med hjälp av Adobe Cleaner Tool och försök sedan installera produkten igen.
132, C132 Det går inte att installera produkten i rotkatalogen.
Välj en annan plats för installation i inställningar och prova på nytt.
133, C133 Det finns inte tillräckligt med ledigt diskutrymme. Frigör utrymme och försök igen.
135, C135 Det gick inte att avinstallera produkten. Klicka på Försök igen för att avinstallera.
136, C136

Det går inte att installera produkten.

Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.
137, C137 Det går inte att installera produkten. Klicka på Försök igen för att hämta och installera på nytt.
138, C138 Systemet har ont om minne.
Starta om systemet och försök installera igen.
139, C139 Hämtningen är skadad. Klicka på Försök igen för att hämta och installera på nytt.
140, C140 Det gick inte att installera produkten i behörighetproblemen för vald plats på grund av. Välj en annan plats för installation i inställningar och prova på nytt.
141, C141 Det går inte att installera produkten.
Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.
142, C142 Det går inte att installera produkten. Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.
143, C143 Hämtningen är skadad. Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.
144, C144 Hämtningen är skadad. Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.
145, C145 Filen finns vid installationens sökväg.  Byt namn på/radera filen och försök sedan igen. Ytterligare information om filen finns i Mer information.
146, C146 Det går inte att flytta filen. Se Felkod 146 när du installerar Adobe-appar.
147, C147 Det gick inte att kopiera filen. Kontrollera behörigheterna och försök igen. Mer information om sökvägen finns i Mer information.
149, C149 Det gick inte att ta bort katalogen. Byt namn på/radera katalogen och försök igen. Mer information om katalogen finns i Mer information.
150, C150 Det går inte att ta bort filen. Byt namn på/radera filen och försök igen. Ytterligare information om filen finns i Mer information.
151, C151 Det går inte att skapa symbolisk länk. Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.
152, C152 Det går inte att ta bort den symboliska länken. Kontrollera behörigheterna och försök igen. Ytterligare information om filen finns i Mer information.
153, C153 Kan inte hämta behörighet för en fil eller mapp på macOS. Kontrollera behörigheterna och försök igen. För att få information om filen eller mappen, se Mer information.
156, C156 Det går inte att skapa symbolisk länk. Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.
157, C157 Det går inte att ta bort den symboliska länken. Kontrollera behörigheterna och försök igen.  Ytterligare information om filen finns i Mer information.
160, C160 Det gick inte att skapa registernyckel. Kontrollera behörigheterna och försök igen.   Mer information om registernyckeln finns i Mer information.
171, C171 Det går inte att installera produkten. Klicka på Försök igen för att hämta och installera på nytt.
176, C176 Det går inte att installera till nätverksenhet. Välj en annan plats för installation i inställningar och prova på nytt.
177, C177 Den markerade installationssökvägen är för lång. Välj en annan plats för installation i inställningar och prova på nytt.
178, C178 Installationssökvägen innehåller ogiltiga tecken. Välj en annan plats för installation i inställningar och prova på nytt.
179, C179 Installationssökvägen verkar vara ogiltig.  Välj en annan plats för installation i inställningar och prova på nytt.
180, C180 Installationspråket verkar vara ogiltigt. Välj ett annat installationsspråk, försök installera igen.
181, C181 Installationssökvägen verkar vara ogiltig. Välj en annan plats för installation i inställningar och prova på nytt.
182, C182 Det skapade paketet innehåller inte det paket som ska installeras. Skapa paketet igen och försök sedan att installera.
183, C183 Det går inte att installera produkten.
Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.
184, C184 Filen är låst av en annan process
Starta om systemet och försök installera igen.
188, C188 Den version av kärnkomponenter som är installerade på ditt system är inte kompatibel med det aktuella installationsprogrammet. Hämta den senaste versionen av installationsprogrammet och försök igen
189, C189 Det finns inte tillräckligt med ledigt diskutrymme.
Frigör utrymme och försök igen.
190, C190 Systemkraven uppfylls inte. Uppgradera ditt system i enlighet med de minimikrav som krävs för att installera programmet. Mer information finns i Systemkrav.
191, C191 Det går inte att installera produkten. Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.
192, C192 En nyare version av programmet har redan installerats. Avinstallera versionen som är installerad på systemet och försök igen.
193, C193 Installationen kan inte fortsätta. Det går inte att installera en 64-bitarsversion av programmet på en 32-bitarsdator.
194, C194 Installationen kan inte fortsätta eftersom det finns flera användare inloggade på detta system. Logga ut dessa användare från systemet och försök igen.
195, C195 Systemkraven är inte uppfyllda.
Uppgradera ditt system i enlighet med de minimikrav som krävs för att installera programmet. Mer information finns i Systemkrav.
196, C196 Det går inte att installera produkten. Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.
201, P201 Det finns ett problem med nedladdningsprocessen. Se Nätverks- och anslutningsproblem.
205, P205 Det finns ett problem med den nedladdade filen.
Se Nätverks- och anslutningsproblem.
206, P206 Nätverksanslutningen är otillgänglig eller servern kan inte nås. Se Nätverks- och anslutningsproblem.
207, P207 Det finns inget svar från servern. Se Nätverks- och anslutningsproblem.
208, P208 Det finns ett problem med nedladdningen på grund av begränsat diskutrymme. Frigör utrymme och försök igen.
209, P209 Du har inte behörighet att ladda ner filen på det här systemet. Kontrollera behörigheterna och försök igen.
301, C301 Det går inte att installera produkten. Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.
303, C303 Det går inte att installera produkten. Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.
304, C304 Installationen fungerar inte längre. Hämta den senaste versionen av installationsprogrammet och försök igen
404, C404 Nödvändig OS-komponent saknas. Se Fel: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll saknas.

Hitta din felkod

Hitta din felkod i felmeddelandet eller i installationsprogramloggarna.

Länken Mer information finns i felmeddelandet

När du klickar på länken Mer information i felmeddelandet får du felkoden som appen använder för att identifiera problemet. Du kan också se annan viktig information som t.ex. sökvägen för det berörda filnamnet eller registervärdet.

Mer information
Ett exempel på information som länken Mer information ger.

Installationsloggar

Sök efter filen Install.log på följande plats:

  • Windows 7, 8, och 10 (64-bitars): C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers
  • Windows 7, 8, och 10 (32-bitars): C:\Program Files\Common Files\Adobe\Installers
  • Mac OS: /Library/logs/Adobe/Installers/

Hittar du inte felkoden?

För mer information om ytterligare installationsfelkoder för , seInstallationfelkoder och meddelanden.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy