Om API-referensen för Dreamweaver

Om API-referensen för Dreamweaver

API-referensen för Adobe Dreamweaver beskriver programmeringsgränssnitten (API:er). API:erna gör det möjlighet att utföra olika stöduppgifter under utvecklingen av Adobe® Dreamweaver-tillägg och lägger till programkod för dina webbsidor i Dreamweaver. API:erna innehåller det huvudsakliga JavaScript-API som ger tillgång till de flesta grundläggande funktionerna i Dreamweaver. De grundläggande funktionerna i Dreamweaver omfattar vanligtvis allt som kan göras via en meny med mera. Det innehåller även olika verktygs-API:er som utför vanliga uppgifter som att läsa och skriva filer, överföra information via HTTP och kommunicera med Fireworks och Flash.

Det utökade JavaScript-API:et gör det möjligt att utföra en mängd olika uppgifter. Många av dessa uppgifter kan utföras när användarna skapar eller redigerar Dreamweaver-dokument. Dessa API-funktioner grupperas efter de olika delar av användargränssnittet i Dreamweaver som påverkas. JavaScript-API:t innehåller till exempel funktioner för arbetsytor, dokument och design. API-funktionerna gör det bland annat möjligt att utföra följande uppgifter:

  • Öppna ett nytt dokument
  • Hämta eller ställa in en typsnittsstorlek
  • Hitta förekomsten av en söksträng i HTML-kod
  • Göra ett verktygsfält synligt

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?