Lägg till eller modifiera tillägg i Dreamweaver

Lär dig hur du får Dreamweaver att identifiera nya filtyper genom att redigera filerna Extensions.txt och MMDocumentTypes.xml.

Läs den här artikeln om du vill felsöka följande problem i Dreamweaver:

 • När du öppnar en fil visas ett felmeddelande om att ingen giltig redigerare kan hittas för detta filnamnstillägg.
 • Färgkodning i kodvyn matchar inte färgkodningen för filtypen du har valt.
 • Servermodellens funktionalitet är inte tillgänglig för filtypen.
 • Du kan inte öppna en sida i designvyn. Sidan visas endast i kodvyn.
 • När du klickar på Arkiv > Spara ellerArkiv >Öppna ser du inte filtypen som du vill ha.

Dreamweaver levereras med möjligheten att redigera och visa många olika filtyper. Den här artikeln fokuserar på hur du anpassar Dreamweaver att identifiera nya filtyper genom att redigera filerna Extensions.txt och MMDocumentTypes.xml. Som användare kan du även ange inställningarna för Öppna i kodvyn så att nya filtyper visas i designvyn.

 • Filen Extensions.txt
  Filen Extensions.txt är en textfil som visar alla filtyper som Dreamweaver känner igen. Den här filen går att redigera i valfritt textredigeringsprogram, t.ex. Anteckningar eller Textredigeraren, för att lägga till kända filtyper på listan. Ändra inte Dreamweavers konfigurationsfiler i själva programmet.
 • MMDocumentTypes.xml-filen
  MMDocumentTypes.xml-filen innehåller definitioner av dokumenttyper och en lista över filtillägg som hör till varje identifierad dokumenttyp. När du lägger till filnamnstillägg i filen Extensions.txt känner Dreamweaver igen ett filtillägg och låter filer av denna typ öppnas i Dreamweaver. När du lägger till filtillägg i filen MMDocumentTypes.xml får Dreamweaver instruktioner om hur det ska behandla detta nya filtillägg och till vilken dokumenttyp detta filtillägg tillhör.

  I den här artikeln beskrivs endast grundläggande redigering av MMDocumentTypes.xml-filen. En detaljerad översikt av redigering av den här filen finns i Utöka Dreamweaver i Dreamweaver. Klicka på Hjälp > Utöka Dreamweaver och sök efter MMDocumentTypes.xml.

 • Öppna i kodvyn
  Inställningen Öppna i kodvyn identifierar filtillägg som inte tillåter designvyn. Se till att du har tagit bort filtillägget (om det finns i listan) från egenskapen Öppna i kodvyn för att tillåta redigering i Designvyn. Klicka på Redigera > Egenskaper (Windows) eller Dreamweaver > Egenskaper (macOS), och sök efter kategorin Filtyper/redigerare.

Redigera Extensions.txt-filen

När du öppnar en fil som Dreamweaver inte kan identifiera visas ett felmeddelande om att ingen giltig redigerare kan hittas för detta filnamnstillägg. Du kan lägga till nya tillägg i listan över tillägg som Dreamweaver känner igen. För att lägga till nya filnamnstillägg, redigera filen Extensions.txt. Poster i filen Extensions.txt bestämmer även i vilken ordning filerna visas i dialogrutorna Arkiv > Öppna och Arkiv > Spara. Lägg till filtypen inc i Dreamweaver.

Obs! Denna procedur förutsätter att du kan se dolda filer och mappar samt filnamnstillägg för kända filtyper. Som standard visas inte dolda filer eller mappar, eller vanliga filnamnstillägg som systemet identifierar i Windows Explorer.

Så här visar du dolda filer, dolda mappar och filnamnstillägg för kända filtyper:

 1. Gör något av följande i Windows Utforskaren:

  • Välj Verktyg > Mappalternativ i Windows XP.
  • Välj Ordna > Mapp- och sökalternativ i Windows Vista.
 2. Klicka på fliken Visa i dialogrutan Mappalternativ.

 3. I Avancerade inställningar markerar du Visa dolda filer och mappar.

 4. Avmarkera Dölj filnamnstillägg för kända filtyper.

 5. Klicka på OK.

Lägg till filtyper i Extensions.txt-filen

Så här lägger du till filtyper i filen Extensions.txt.

 1. Leta upp filen Extensions.txt i användarkonfigurationsfilen för Dreamweaver. Sökvägen till denna mapp beror på operativsystemet och Dreamweaver-versionen:

  • Dreamweaver CS3 på Windows Vista:
   C:\Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Dreamweaver 9\Configuration
  • Dreamweaver 8 på Windows Vista:
   C:\Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Macromedia\Dreamweaver 8\Configuration
  • Dreamweaver CS3 på Windows XP:
   C:\Documents and Settings\[användarnamn]\Application Data\Adobe\Dreamweaver 9\Configuration
  • Dreamweaver 8 på Windows XP & 2000:
   C:\Documents and Settings\[användarnamn]\Application Data\Macromedia\Dreamweaver 8\Configuration
  • Dreamweaver CS3 på Mac OS X:
   Mac HD:Användare:[användarnamn]:Bibliotek:Application Support:Adobe:Dreamweaver 9:Configuration
  • Dreamweaver 8 på Mac OS X:
   Mac HD:Användare:[användarnamn]:Bibliotek:Application Support:Macromedia:Dreamweaver 8:Configuration

  Obs! Ändringarna i den här filen är endast tillgängliga för aktuell användare. Ändringar som görs i denna fil i användarprofilen är inte tillgängliga för andra användare. Mer information om manuell redigering av konfigurationsfiler i Dreamweaver för fleranvändarmiljöer finns i Anpassa Dreamweaver i fleranvändarmiljö.

 2. Öppna filen Extensions.txt i ett externt textredigeringsprogram, t.ex. Anteckningar eller Textredigeraren.

  Ändra inte Dreamweavers konfigurationsfiler i själva programmet.

 3. Lägg till tillägget till raden All Documents. Filnamnstilläggen måste skrivas med versaler och separeras med komma. Exempel: HTML, HTM, SHTM, SHTML, INC.

 4. För att lägga till filnamnstillägg till en befintlig dokumentgrupp, lägg till tillägget på tilläggslistan för önskad grupp. Lägg till en ny rad som innehåller den nya dokumenttypen och en lista över relaterade tillägg för att lägga till en ny dokumentgrupp. Exempel: INC: Inkludera filer

  Du kan också lägga till den här raden i inkluderingslistan på serversidan som redan finns i filen.

 5. Spara filen och starta om Dreamweaver.
 6. Om du vill se ändringarna, öppna Dreamweaver och öppna en fil med det nyligen tillagda filnamnstillägget. Filen öppnas endast i Kodvyn i Dreamweaver.

  Välj Arkiv > Spara som och klicka på popup-menyn Spara som typ. Du ser *.inc-alternativet som identifierat filtillägg i alternativet Inkludera filer. Samma alternativ visas i popup-menyn Filtyper i Arkiv > Öppna.

  Obs!

  Den ordning som tilläggen visas i är samma ordning som de visas i Arkiv > Öppna och dialogrutorna Arkiv > Spara.

  Du måste redigera MMDocumentTypes.xml-filen enligt beskrivningen i följande avsnitt om du vill att designvyn, färgkodningen och serverfunktion ska fungera.

Lägg till tillägg i MMDocumentTypes.xml-filen

MMDocumentTypes.xml-filen innehåller information om servermodell, färgkodningsformat, beskrivningar och så vidare för varje känd dokumenttyp.

Förutom att lägga till nya filnamnstillägg i filen Extensions.txt, måste även nya tillägg läggas till i listan över filnamnstillägg för den relaterade dokumenttypen. Annars vet inte Dreamweaver hur filtypen ska visas. Sedan öppnar Dreamweaver filen i kodvyn som standard.

Om detta tillägg inte är relaterat till någon definierad dokumenttyp, skapas en ny dokumenttyp. Gå till Utöka Dreamweaver i Dreamweaver om du vill skapa en ny dokumenttyp och klicka på Hjälp > Utöka Dreamweaver och sök efter MMDocumentTypes.xml.

Obs! I den här artikeln refererar "dokumenttypsdefinition" till filer som innehåller information om dokument som identifieras av Dreamweaver. Dokumenttypsdefinitionen ska inte förväxlas med DTD-filer som omnämns i XML-dokumentationen.

Utför följande steg för att lägga till tillägg för en dokumenttypsdefinition i filen MMDocumentTypes.xml:

 1. Leta upp filen MMDocumentTypes.xml i Dreamweavers allmänna konfigurationsmapp (inte Dreamweavers användarkonfigurationsmapp). Sökvägen till denna mapp beror på operativsystemet och Dreamweaver-versionen:
  • Dreamweaver CS3 på Windows Vista & XP:

   C:\Program\Adobe\Adobe Dreamweaver CS3\Configuration\DocumentTypes
  • Dreamweaver 8 på Windows Vista, XP & 2000:

   C:\Program\Macromedia\Dreamweaver 8\Configuration\DocumentTypes
  • Dreamweaver CS3 på Mac OS X:

   Mac HD:Program:Adobe Dreamweaver CS3:Configuration:Document Types
  • Dreamweaver 8 på Mac OS X:

   Mac HD:Program:Macromedia Dreamweaver 8:Configuration:Document Types
 2. Öppna filen MMDocumentTypes.xml i ett externt textredigeringsprogram, t.ex. Anteckningar eller Textredigeraren.

  Modifiera inte Dreamweaver-konfigurationsfiler i Dreamweaver.

 3. Sök efter tagguppsättningen för önskad dokumenttyp.

  Följande är standarddokumenttypsdefinitionen för HTML-dokument från MMDocumentTypes.xml-filen:

  <documenttype id="HTML" internaltype="HTML" winfileextension="html,htm,shtml,shtm,stm,tpl,lasso,xhtml" macfileextension="html,htm,shtml,shtm,tpl,lasso,xhtml,ssi" writebyteordermark="false">

 4. Lägg till önskat filnamnstillägg till attributen winfileextension och macfileextension för taggen documenttype. Exempel: winfileextension="html,htm,shtml,shtm,stm,tpl,lasso,xhtml,inc"

  Koden här ovanför lägger till INC-filnamnstillägget på listan över filer som Dreamweaver behandlar som HTML-filer. När du lägger till tillägg i listor för macOS och Windows för den här filtypen öppnar Dreamweaver den här filtypen i designvyn.

 5. Spara MMDocumentTypes.xml och starta om Dreamweaver.
 6. Om du vill se ändringarna, öppna Dreamweaver och öppna en fil med det nyligen tillagda filnamnstillägget.

  Designvyn, kodfärgen och serverfunktionen (om tillämpligt) fungerar nu.

  Obs!

  Ordningen för visning av tilläggen är viktig. Det första tillägget i tilläggslistan är standardtillägget som används för den här filtypen.

  Om du gjorde en säkerhetskopia av MMDocumentTypes.xml och lämnade den i mappen Konfiguration/Dokumenttyper får du flera varningsmeddelanden när du startar Dreamweaver.

  Du får felmeddelanden om att dokumenttypen HTML inte läggs till eftersom ett filtillägg redan används som relateras till ett en tidigare dokumenttyp.

  Du får även ett felmeddelande om samma filtyp har angetts flera gånger i listan i MMDocumentTypes.xml.

  För att dessa varningsmeddelanden ska sluta visas, flytta din säkerhetskopia av filen MMDocumentTypes.xml från mappen Configuration/DocumentTypes.

Redigera i Kodvyn

Det sista steget är att kontrollera inställningarna Filtyper/redigerare (Redigera > Inställningar) och se till att detta filnamnstillägg inte anges i fältet Öppna i kodvyn. Som standard visas INC-filnamnstillägget på denna lista. Om du tar bort inc från listan Öppna i kodvyn kan du visa filer med detta tillägg i Designvyn.

Aktivera kodfärg för egna filtyper

När du har utfört stegen för att lägga till en MMDocumentTypes.xml-fil, kan du fortsätta med följande procedur för att aktivera kodfärg för egna filtyper.

 1. Avsluta Dreamweaver-programmet.

 2. Öppna filen brackets.json på följande plats via en textredigerare:

  Win: %appdata%\Adobe\Dreamweaver CC xxxx\en_US\Configuration\Brackets\brackets.json

  macOS: ~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver CC XXXX/en_US/Configuration/Brackets/brackets.json

  Här refererar xxxx till Dreamweaver-versionen. Till exempel 2017.

 3. Ange följande avgränsare (komma) efter sista nyckel-/värdeparet i json-filen och skriv följande text:
  "language.fileExtensions": {".ext": "php"}

  Ersätt ext med listan över kommaavgränsade filtillägg som kodfärg måste läggas till för.

  Ersätt php med den önskade dokumenttypen. Dokumenttyper som stöds är:

  • bash
  • c
  • clojure
  • coffeescript
  • cpp
  • csharp
  • css
  • dart
  • diff
  • ejs
  • erb_html (inbäddad ruby)
  • groovy
  • handlebars
  • haskell
  • html
  • hx (Haxe)
  • java
  • javascript
  • json
  • jsx
  • less
  • lua
  • markdown
  • perl
  • php
  • properties
  • python
  • ruby
  • sass
  • scala
  • scss
  • sql
  • stylus
  • svg
  • turtle (RDF Turtle)
  • vb
  • vbscript
  • xml
  • yaml
 4. Spara filen och starta Dreamweaver.

Ytterligare information

Mer information om modifiering av filtyper i Dreamweaver finns i Utöka Dreamweaver.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto