Dreamweaver för Apple Silicon

Kör Dreamweaver snabbare i enhetligt läge på Apple-datorer med Apple Silicon M1-kretsen.

Dreamweaver körs nu på maskinvaran på Apple-datorer med Apple Silicon M1-kretsen, som är snabbare än liknande konfigurerade tidigare generationens system.  

Kända skillnader och begränsningar

Funktioner som inte är tillgängliga i enhetligt läge

Funktion Kringgå problem
Äldre plugin-program från tredje man (endast Intel) 
Intel-baserade plugin-program fungerar inte i ARM-läge i Dreamweaver. Kör Intel-baserade plugin-program med Dreamweaver på Rosetta tills plugin-programtillverkaren levererar Apple Silicon-kompatibla versioner.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?