Aktivera bildformatsalternativet för Illustrator-resurser

Lär dig aktivera bildformatsalternativet för att sampla om Illustrator-resurser för Dreamweaver.

När du monterar Illustrator-resurser från Creative Cloud Libraries i Dreamweaver är alternativet Bildformat inaktiverat. Därför kan du inte konvertera dina Illustrator-resurser till något av de format som stöds, som PNG 32/PNG 24/PNG 8/JPEG.

När bildformatsalternativet är inaktiverat
När bildformatsalternativet är inaktiverat

Men möjligheten att extrahera SVG-filer från Illustrator-resurser togs bort från Dreamweaver 16 november 2021.  En lösning är att följa dessa anvisningar för att aktivera alternativet Bildformat i dialogrutan Omsampling för att konvertera Illustrator-resurser till de format som stöds:

När bildformatsalternativet är aktiverat
När bildformatsalternativet är aktiverat

Windows

 1. Avsluta Dreamweaver.

 2. Öppna Registereditorn så här:

  1. Klicka på Start > Kör
  2. Skriv regedit i dialogrutan Kör.
  3. Klicka på OK.
 3. Gå till följande nyckel i den vänstra panelen i Registereditorn: HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Dreamweaver [versionsnummer]\Feature Management

 4. Ge AIAssetToSVGConversion värdet FALSE

 5. Starta Dreamweaver, montera Illustrator-resurserna och konvertera dem till format som stöds.

macOS

 1. Avsluta Dreamweaver.

 2. Gå till /[användare]/Library/Preferences/ i Finder och öppna filen Adobe Dreamweaver [versionsnummer] Prefs i valfri textredigerare.

 3. Ge aiassettosvgconversion värdet FALSE i Preferences-filen.

 4. Spara Preferences-filen.

 5. Starta Dreamweaver, montera Illustrator-resurserna och konvertera dem till format som stöds.

Relaterade ämnen

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online