Fel "SVN: #155021. Du kan inte uppdatera filen med Dreamweavers Subversion-integration... " | Dreamweaver CS4

Problem

När du ansluter till en Subversion-server i Dreamweaver CS4 får du följande felmeddelande:

SVN: #155021. Du kan inte uppdatera filen med Dreamweavers Subversion-integration eftersom en nyare Subversion-klientapplikation på maskinen har gjort uppdateringar av filens metadata för Subversion. Ytterligare information om problemet finns på http://www.adobe.com/go/dw_svn_en.

Felmeddelandet visas även i en modal dialogruta eller i bakgrundsfilens överföringslogg.

Lösning

Kör konverteringsskriptet för Dreamweaver-tillägget.

Om du vill återställa kompatibilitet för Subversion 1.4.5-klientbiblioteket kör du konverteringsskriptet som har förpackats i ett Dreamweaver-tillägg.

Tillägget utlöser ett Python-skript, så se till att du har Python-skripttolken installerad på den lokala datorn. Mer information finns i Installera Python i Windows nedan.

Obs! Python är installerat som en del av standardinstallationen på macOS X.

Viktigt: Du kan fortfarande ändra platsen i Dreamweaver. Problemet uppstår bara när du försöker synkronisera platsen med Subversion-servern. Problemet påverkar inte andra användare på datorn eftersom ändringen av metadata är lokal för din dator. Dreamweaver kan dock inte interagera med servern förrän du kör konverteringsskriptet.

 1. Avsluta Dreamweaver.
 2. Hämta Adobe Dreamweaver-tillägget (engelska).

  Obs! Ytterligare språk är tillgängliga för hämtning i avsnittet Ytterligare språk längst ner i dokumentet.
 3. Starta Adobe Extension Manager CS4.  OBS
  :
  I Windows Vista och Windows 7 måste du köra Extension Manager ”som administratör” för att slutföra de återstående stegen. Om du vill göra det högerklickar du på Adobe Extension Manager CS4-ikonen och väljer Kör som administratör.

   

 4. Klicka på Installera.
 5. Markera det hämtade tillägget och klicka på Öppna. Det installerade tillägget visas i Extension Manager CS4 enligt följande:

   

 6. Stäng Extension Manager.
 7. Starta Adobe Dreamweaver.
 8. Klicka på Kommandon > Kompatibilitet med Subversion

 9. Klicka på OK för att konvertera platsen. Du ser följande meddelande när konverteringsskriptet har slutförts:

 10. Uppdatera platsen.

Obs! Du kan köra skriptet när som helst. Om du har rört vid din lokala plats med ett annat Subversion-klientprogram igen upprepar du steg 8–10.

Ytterligare information

Subversion-utveckling erbjuder ett skript som konverterar platsens metadata för Subversion-version till 1.4.x, vilket är kompatibelt med Dreamweaver.

Installera Python i Windows

I Windows installerar du det innan du kör Subversion-konvertering.

 1. Kör installationsprogrammet och följ instruktionerna på skärmen.
 2. Starta om datorn.
 3. Jobba genom lösningen ovan.

Installerade filer

Tillägget använder ett Python-skript som Subversion tillhandahåller för att konvertera den lokala platsens metadata. (Mer information finns på http://subversion.tigris.org/faq.html#working-copy-format-change.) Extension Manager installerar två filer i användarmappen. Den första är Python-skriptet (change-svn-wc-format.py). Den andra filen är tilläggets kod, som används för att köra skriptet direkt från Dreamweaver (DWSVNConvert.htm). När tillägget har körts skapas också en utdatafil som innehåller konverteringsloggmeddelanden (change-svn-wc-format.output.txt). Om ett problem uppstår under konverteringen registreras fel i utdatafilen.

Tillägget installeras i hemkatalogen på följande platser:

 • I Windows: Dokument och inställningar/<username>/Programdata/Adobe/Dreamweaver CS4/en_US/Konfiguration/kommandon/DWSVNConvert
 • I macOS: <username>/Bibliotek/Programsupport/Adobe/Dreamweaver CS4/en_US/Konfiguration/kommandon/DWSVNConvert

Windows sökvägssystem och Python

Python-skriptet körs inte som det ska utan att PATH-variabeln är inställd på Windows, vilket Python-installationsprogrammet inte ställer in. Om du vill ändra variabeln redigerar du miljövariablerna i Windows.

 1. Öppna Windows systemegenskaper
 2. Klicka på Miljövariabler på fliken Avancerat
 3. I systemvariabler lägger du till sökvägen där du installerade Python till sökvägsvariabeln (till exempel ”C:\Python25”). Lägg till ett semikolon i sökvägen om det inte finns (till exempel ”;C\Python25”).

Ytterligare information

Om du använder Adobe Dreamweaver och en annan Subversion-klient på samma dator kan du förhindra att platsen interagerar med Subversion-servern.

Klientprogramvara från tredje part kan uppdatera din lokala plats Subversion-metadata till en nyare klientversion, som inte stöds av Adobe Dreamweaver CS4.

Subversion-klienter från tredje part kan omfatta:

 • TortoiseSVN
 • SmartSVN
 • Subclipse

Du hittar ytterligare klienter på Apache Subversion.

Exempel

Du använder Adobe Dreamweaver CS4, som stöder Subversion-klientbiblioteken 1.4.5. Och du använder TortoiseSVN (1.5.x), som stöder klientversion 1.5 på samma dator. När du rör din lokala plats med hjälp av TortoiseSVN (till exempel skickar in en fil) konverteras de lokala Subversion-metadata för platsen till version 1.5. På grund av konverteringen kan Dreamweaver inte längre interagera med Subversion-servern. Det nyare Subversion-klientformatet är inte bakåtkompatibelt med det 1.4-format som stöds av Dreamweaver.

 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto