Dreamweaver CS5 slutar svara när du försöker öppna ett dokument

När du försöker öppna ett dokument i Dreamweaver CS5 eller CS5.5, tar det allt mellan 30 sekunder till flera minuter på sig att att öppna det. Dreamweaver slutar svara tills dokumentet öppnas.

Lösning: Inaktivera funktionen Löses till IP-adress

Inaktivera Dreamweavers funktion Löses till IP-adress med hjälp av instruktionerna för ditt operativsystem.

Mac OS

 1. Avsluta Dreamweaver.
 2. I Finder, navigera till /Users/[användarnamn]/Library/Preferences. 

 3. Öppna filerna Adobe Dreamweaver CS5 Inst (CS5) eller Adobe Dreamweaver CS5.5 Prefs (CS5.5) i TextEdit.
 4. Leta reda på avsnittet [FJÄRRNEDLADDNING] i filen. Det ser ungefär ut så här:
  [REMOTE DOWNLOAD]
  remotedownloadcachesize=1000
  remotedownloadallow=TRUE

 5. Längst ner i detta avsnittet lägger du till en linje som säger: resolveremoteurltoipaddress=FALSE

  [REMOTE DOWNLOAD]-avsnittet ser nu ut så här:
  [REMOTE DOWNLOAD]
  remotedownloadcachesize=1000
  remotedownloadallow=TRUE
  resolveremoteurltoipaddress=FALSE

 6. Spara filen och gå ut ur TextEdit.

Windows

Friskrivning: Dessa steg kräver att du ändrar Windows-registret som innehåller viktig information om dina system och program. Innan du ändrar registret ska du alltid göra en säkerhetskopia av det. Adobe tillhandahåller inte support för problem som orsakas av felaktiga ändringar i registret. Mer information finns i dokumentationen för Windows eller kontakta Microsoft Technical Support eller datorns tillverkare för information om Windows-registret.

 1. Stäng Dreamweaver.
 2. Välj Start > Kör (Windows XP) eller klicka på Start (Windows 7/Vista).
 3. Skriv regedit och tryck sedan på retur.
 4. Navigera till en av följande registernycklar i den vänstra delen av registerredigeraren:

  CS5.5: HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Dreamweaver CS5.5\Remote Download

  CS5: HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Dreamweaver CS5\Remote Download
   

 5. Klicka för att markerafjärrnedladdningsnyckeln till vänster.
 6. Välj Redigera > Nytt > Strängvärde.
 7. Namnge det nya strängvärdet: ResolveRemoteURLToIPAddress
 8. Dubbelklicka på den nya ResolveRemoteURLToIPAddress strängvärdet.
 9. AngeFALSE för värdedatan och klicka sedan på ok.
 10. Avsluta Registerredigeraren.

Ytterligare information

När du öppnar dokument som innehåller URI-fjärreferenser i Dreamweaver, kontaktar den en DNS-server för att kvalificera varje fjärr-URI till dess IP-adress. Med vissa nätverkkonfigurationer kan det ta flera sekunder eller längre, vilket gör att Dreamweaver slutar svara tills det får svar från DNS-servern. Om dokumentet innehåller ett eller flera ogiltiga URI:er, kan det ta lång tid att ta emot svaret från DNS-servern.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy