Installera Visual C++ 2010 Redistributable

Visual C ++ 2010 Redistributable för att undvika körfel

Dreamweaver visar ett fel om Microsoft Visual C++ (x64 och x86) runtime inte är tillgängligt eller inte har installerats på datorn.

Följande varningsmeddelande visas på skärmen:

Om Microsoft Visual C++ (x64 eller x86) runtime inte är tillgängligt eller inte är installerat uppstår följande problem:

  • Dreamweaver-programmet startar inte.
  • Arbetsflödet för bildoptimering påverkas.

Lösning: Installera Microsoft Visual C++ runtime

Se till att installera Microsoft Visual C ++ 2010 redistributable-paketet innan du hämtar versionerna 18.x, 19.x, 20.x av Dreamweaver via elektronisk hämtning av programvara (ESD).

Slutför följande:

 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto