Kända fel i Dreamweaver 2018-versionerna

Det här dokumentet innehåller information om kända fel, begränsningar, samt sätt att kringgå problemet (om det finns) i den senaste versionen av Dreamweaver

Uppdatering av känt fel i Dreamweaver 2018 (18.2)

När du försöker utföra åtgärder på webbplatsen som att ansluta till en server eller byta webbplats, visas en popup-dialogruta med en uppmaning att ange Keychain-lösenord. 

Miljö:

 • Endast i Mac OS. 
 • Efter att du uppdaterar Dreamweaver 18.0 till Dreamweaver 18.2. 

Dialogrutan för Keychain-åtkomst som visas nedan kommer upp varje gång åtkomst sker till en server på en webbplats. Om du till exempel har två webbplatser med två servrar (en fjärrserver och en testserver) definierade för varje webbplats, så visas denna dialogruta fyra gånger.

Tillfällig lösning: Klicka på Tillåt alltid på dialogrutan för Keychain-åtkomst för att hindra att den kommer upp igen.

Uppdatering av kända fel i Dreamweaver 2018 (18.1)

När du väljer RTL-text, eller när du använder Skift+piltangenten, fungerar det inte som det borde göra. Text runt det sista tecknet avmarkeras automatiskt, och ibland markeras hela raden på en gång. Som en tillfällig lösning av problemet kan du inaktivera egenskapen highlightMatches manuellt i brackets.json-filen.

Öppna filen brackets.json på följande plats via en textredigerare:

 • Win: %appdata%\Adobe\Dreamweaver CC xxxx\en_US\Configuration\Brackets\brackets.json
 • macOS: ~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver CC XXXX/en_US/Configuration/Brackets/brackets.json

Uppdatering av kända fel i Dreamweaver 2018 (18.0)

 • Live-vyn stöder inte CSS-rutnätslayout eftersom CEF-versionen är äldre än 3111.
 • Klipp ut, klistra in, kopiera och välj åtgärder som inte är tillgängliga för bekräftelsemeddelandet i dialogrutan Genomför Git.
 • [enbart för macOS]: Du kan inte söka efter en fil i Git-panelen när inte någon fil är öppen. Programmet godkänner inte söksträngen.
 • När du lägger till en mapp i gitignore tonas också andra filer än de ospårade filerna ned.
 • Felmeddelande visas när Git Bash öppnas och stängs i Dreamweaver.
 • Knappar i panelen Git svarar inte när automatisk kompilering aktiveras för nyligen kopierade SCSS/LESS-filer i databasen. Panelen Git blir tom när du växlar från arbetsytan för utvecklare till standardarbetsytan.
 • Du har inte åtkomst till Git-databaser som kräver tvåfaktorsautentisering genom https.
 • [endast macOS] Dreamweaver fastnar när du ändrar bildformatet till jpeg när du infogar en bild från Bibliotek.
 • Välkomstskärmen slutar reagera på musrörelser och -klick när du öppnar och stänger flera filer.
 • [endast macOS 10,13]: Om du trycker på Enter efter att du har valt en nod i DOM-panelen eller en väljare i CSS Designer visas en tom redigerbar ruta.
 • Fragment som skapats med lokaliserade strängar är inte synkroniserade med Cloud.
 • Adobe Stock sökruta i Välkomstskärmen accepterar indata på japanska, kinesiska och koreanska. Problemet uppstår till och från.
 • När du skriver med kinesiska, japanska eller koreanska tecken efter att ha använt flera markörer i kodvyn, infogas de skrivna tecknen bara första gången på IP-adressen.
 • Kodmarkeringen är bruten om markeringen har både engelsk och dubbelriktad text.
 • [endast macOS 10,13]: När du dubbelklickar på en bild i Filpanelen eller när du klickar på PS-knappen i Egenskapsinspektören visas ett felmeddelande. Bildfilen öppnas inte i Photoshop om programmen installeras på en APFS-diskvolym.
 • [macOS 10,13]: Felaktig filsökväg infogas då du drar och släpper en fil från Finder till designvyn om Dreamweaver installeras på en APFS-diskvolym.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto