Felsöka Dreamweaver på Macintosh OS X

Inledning

I denna TechNote föreslås några allmänna felsökningstekniker för problem eller oväntat beteende med Macromedia Dreamweaver MX, Dreamweaver MX 2004 och Dreamweaver 8 som körs på Apple Macintosh OS X. Svar på vanliga frågor och ytterligare information finns i slutet av denna TechNote.

Obs! Denna TechNote innehåller information som är specifik för Dreamweaver. Användare bör använda denna TechNote tillsammans med Allmän felsökning för Macintosh (TechNote tn_3500), i vilken det beskrivs grundläggande felsökningssteg som är lämpliga för alla Macromedia-produkter på Macintosh OS X.

Informationen är indelad i tre huvudavsnitt:

Samla in information

Felsökning av problem med Dreamweaver är i allmänhet enklare när fullständig information och villkor för att reproducera problemet är tillgängliga. Information som hjälper till att ringa in problemet fås genom att du svarar på frågorna nedan.

Uppfyller datorn minimisystemkraven för Dreamweaver?

Kontrollera att systemet uppfyller minimikraven. Att köra under eller utan de annonserade minimikraven kan leda till att programvaran inte fungerar som den ska.

 • Dreamweaver 8:
  600 MHz PowerPC G3 och senare
  Macintosh OS X 10.3 och senare
  256 MB RAM
  300 MB ledigt diskutrymme
  Du måste ha en färgskärm på minst 1 024 x 768 med kapacitet för tusentals färger, även om miljontals färger rekommenderas.
  Obs! Produkten måste aktiveras via internet före användning. På sidan Produktaktivering finns mer information om aktivering.
 • Dreamweaver MX 2004:
  500 MHz PowerPC G3-processor
  Macintosh OS X 10.2.6 och senare, 10.3
  128 MB RAM-minne (256 MB rekommenderas)
  275 MB ledigt diskutrymme
  Du måste ha en färgskärm på minst 800 x 600 med kapacitet för tusentals färger, även om 1 024 x 768 med miljontals färger rekommenderas.
  Obs! Produkten måste aktiveras via internet eller telefon före användning. På sidan Produktaktivering finns mer information om aktivering.
 • Dreamweaver MX:
  En Power Macintosh G3 eller bättre
  Macintosh OS 9.1 och senare eller Macintosh OS X 10.1 och senare
  96 MB RAM (128 MB rekommenderas)
  275 MB ledigt diskutrymme
  Du måste ha en färgskärm på minst 800 x 600 med kapacitet för tusentals färger, även om 1 024 x 768 med miljontals färger rekommenderas.

Obs!: Unix File System (UFS) är inte ett filsystemformat som stöds för användning med Dreamweaver på Macintosh OS X 10.x. Använd Macintosh OS Extended (Journaled) HFS-formatering på hårddiskarna.

Körs underhållsuppgifter i bakgrunden regelbundet?

En del utvecklare rapporterar att avvikande beteende har korrigerats och att programprestandan har förbättrats när underhållsuppgifter har körts i bakgrunden. Vi rekommenderar att dessa uppgifter körs regelbundet. Se Apples supportartikel med ID-nummer 107388 för ytterligare information.

Isolera problemet

När du har bekräftat att systemkraven är uppfyllda och information samlas in om program som körs samtidigt som Dreamweaver, kan isoleringen av problemet börja.

Finns det en konflikt med ett annat program?

Stäng alla andra program och kontrollera att problemet kvarstår när Dreamweaver är det enda program som körs. En lista över de program som körs finns i fönstret Tvångsavsluta som du får fram genom att trycka på Option-Apple-Escape. För avancerade användare ger ProcessViewer-verktyget (finns i /Program/Verktyg) viss information om program som för närvarande körs.

Du kan få fram ytterligare information genom att köra toppverktyget Unix i terminalfönstret, vilket visar programmets namn. Mer information om processer och daemons finns i artiklarna: MacOS X-server: Processer och MacOS X: Vad gör alla dessa processer?.

Kan problemet vara inställningsfilen?

Eftersom inställningsfilen för Dreamweaver generellt uppdateras oftare än andra Dreamweaver-filer, är chansen att den filen skadas större. Om du vill testa inställningsfilen för Dreamweaver kan du flytta eller byta namn på filen medan Dreamweaver inte körs, starta om Dreamweaver och prova att återskapa problemet. Dreamweaver kommer då att skapa en ny inställningsfil som ska eliminera problem som är kopplade till en skadad fil.

Obs! Definitioner av Dreamweaver-platser lagras i inställningsfilen, så använd export-/importfunktionen som är inbyggd i dialogrutan Sites innan du utför testet. Inställningsfilen för Dreamweaver finns i HD:Användare:[användarnamn]:Bibliotek:mappen Inställningar, namngiven enligt följande:

 • Dreamweaver 8 Prefs
 • Dreamweaver MX 2004 Prefs
 • Dreamweaver MX Prefs

Försvinner ett nytt fönster på en andra skärm?

Flera kunder har rapporterat att det uppstår problem när de öppnar nya filer på en andra skärm. Det nya fönstret visas som en liten rektangel ungefär fem till tio pixlar längre ner på sidan av den andra skärmen. Du kan kringgå problemet genom att flytta titelfältet till den första skärmen och ändra storlek på fönstret genom att dra i det nedre högra hörnet.

Har du kontrollerat om hårddisken är skadad?

Det finns flera verktyg som undersöker och reparerar hårddiskskador. I kunskapsbasdokumentet macOS X: Om att använda skivverktyg och fsck för filsystemunderhåll beskrivs användningen av dessa verktyg. Dessutom finns det tredjepartsverktyg som kan åtgärda vissa typer av diskskador.

Kan du återskapa problemet i Macintosh OS 9?

Obs! Detta är ett användbart steg för Dreamweaver MX-användare, men Dreamweaver 8 och Dreamweaver MX 2004 körs inte under klassiskt läge. För Dreamweaver 8 och MX 2004 krävs Macintosh OS X.

Annan användbar information är huruvida problemet kan återskapas i Macintosh OS 9.x eller inte. Observera att detta inte är detsamma som att köras i klassiskt läge. Om du vill köra programmen i Macintosh OS 9.x måste du starta om datorn. I Apples kunskapsbasdokument Så här växlar du mellan macOS 9 och macOS X beskrivs hur du växlar mellan Macintosh OS 9.x och Macintosh OS X.

Om problemet inte kan återskapas i Macintosh OS 9.x bör ytterligare undersökningar avgöra om problemet rör Dreamweaver MX-installationen genom att du använder ett nytt konto med administratörsbehörighet för att se om problemet återskapas.

Söka efter ett sätt att kringgå problemet

De flesta problem med Dreamweaver kan åtgärdas när problemet har definierats, men vissa problem kan kräva ominstallation av Dreamweaver eller inaktivering av ett skadat typsnitt.

Hur avinstallerar jag Dreamweaver?

Se Avinstallera Studio 8-program på Macintosh OS X (TechNote 8f101099) för instruktioner om hur du avinstallerar Dreamweaver. Innan du avinstallerar måste du se till att säkerhetskopiera viktiga platser och anpassade inställningar; se Säkerhetskopiera och återställa Dreamweaver-inställningar (TechNote tn_18736) för information.

Hur installerar jag om Dreamweaver?

 1. Kopiera Dreamweaver-installationsprogrammet från CD:n till skrivbordet. (Bläddra på CD:n och leta efter FSCOMMAND > DW_client_installer.
 2. Stäng av 10.x (Apple-meny > Stäng av)
 3. Sätt på maskinen och håll ner Shift-tangenten för att starta i Säker start (kallas även Säkert läge).
 4. Kör Dreamweavers installationsprogram i Säkert läge.
 5. Starta om maskinen för att logga ut från Säkert läge.

Hur inaktiverar jag ett typsnitt?

I macOS X – fel vid start av Fireworks (TechNote tn_16404) beskrivs hur du inaktiverar typsnitt. Se Apples kunskapsbasdokument Så här lägger du till eller tar bort klassiska typsnitt för att lägga till eller ta bort klassiska typsnitt i typsnittsmappen. En annan typsnittsresurs är kunskapsbasdokumentet Typsnittsplatser och deras syften.

Annan felsökning för Macintosh OS X 10.x

 • Kör snabbkorrigeringen för Macromedia-installationsprogram

  Se Vissa program körs inte efter uppgradering av Macintosh OS X-versioner(ServiceNote tn_18933). Obs! Det här steget gäller inte Dreamweaver 8.

 • Inaktivera startsidan

  Vissa användare har stött på problem med att startsidan för Dreamweaver får programmet att ta mycket minne eller orsakar startproblem. Problemet rapporterades först på Macintosh OS X 10.3.9. I de flesta fall löser sig problemet genom att du stänger av startsidan.
  1. Gå till HD:Användare:[användarnamn]:Bibliotek:Inställningar:Dreamweaver 8 Prefs.
  2. Öppna inställningsfilen i Textredigering (Kontroll + Välj inställningsfilen och välj Öppna med > Textredigering).
  3. I textredigering väljer du Redigera > Sök> Sök (Apple Command + F) och letar efter ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR.
  4. Ändra raden visa startsidan=True till visa startsidan=False.
  5. Spara filen (Arkiv > Spara).
  6. Testa Dreamweaver 8.

   Obs! Om du tar bort eller avinstallerar/installerar om Dreamweaver 8 återställs inställningsfilen till standardinställningarna.

 • Skapa ett nytt användarkonto på Macintosh OS 10.x med administratörsbehörigheter (detta behandlas i den allmänna TechNoten)

  1. Gå till Apple-menyn > Systeminställningar.
  2. Starta dialogrutan Konton i systemkategorin.
  3. Klicka på plusknappen (+) för Ny användare
  4. Ange alla fält i dialogrutefönstret Ny användare och se till att du kryssar i (markerar) ”Tillåt användaren att administrera den här datorn” på fliken Säkerhet.

  Obs! Om alternativet inte är tillgängligt kanske du inte är administratör för datorn. Då kanske du måste be administratören att göra det här steget åt dig.

  5. Logga in som det nya användarkontot (Apple-meny > Logga ut som [användarnamn]).
  6. Testa Dreamweaver.

  Obs! Om problemet försvinner kan det vara något problem med det ursprungliga kontot. Du kan överväga att reparera diskbehörigheter.

 • Reparera macOS X-behörigheter

  Reparationer av behörigheter i macOS X 10.2 eller senare innebär att operativsystemets starthastighet, prestanda och stabilitet ökar. Det är en god vana att reparera behörigheter regelbundet. Behörigheter är rättigheter som ges till filer, mappar och katalogstrukturer i macOS X. När filer kommer från ett annat operativsystem eller installeras utan att ha rätt behörigheter kan det uppstå problem.

  Mer information om verktyget för diskreparation för Macintosh OS X finns i Apples kunskapsbasdokument Felsökning av behörighetsproblem i macOS X.

  Obs! Du kan behöva verifiera att du har den senaste uppdateringen för operativsystemet. Besök Apples webbplats för att söka efter den senaste uppdateringen för operativsystemet.

Svar på vanliga frågor

 • Om Dreamweaver MX är installerat på Macintosh OS 9, kommer det då att köras på Macintosh OS X?

  Ja
 • Om Dreamweaver MX är installerat på Macintosh OS X, kommer det då att köras på Macintosh OS 9?

  Ja
 • Hur gör jag för att aktivera rotkontot på Macintosh OS X?

  Apple beskriver hur du aktiverar rotåtkomst i kunskapsbasdokumentet Aktivera och använda rotanvändaren i macOS X
  .
 • Var installeras Dreamweavers tillägg?

  Tillägg som installeras av användare sparas i /Användare/ANVÄNDARNAMN
  /Bibliotek/Programsupport/Macromedia Dreamweaver 8/Konfiguration.

Ytterligare information

Nedan hittar du ytterligare TechNotes angående felsökning och länkar till fler resurser:

TechNotes om specifika Macintosh-problem

TechNotes om typsnittsproblem

Tredjepartsresurser

Även om länkar till externa webbplatser tillhandahålls som en resurs är webbplatserna inte en del av Macromedia. Se Macromedias policy angående länkar till tredjepartswebbplatser i avsnittet Juridiska meddelanden och information. Sidor till externa webbplatser öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto