Xcodes installationsuppmaning visas när du startar Dreamweaver 2017.5

Felsökning av varför Xcodes installationsuppmaning dyker upp när du installerar Dreamweaver 2017.5 som körs på macOS.

Problem

När du har startat Dreamweaver 2017.5 på macOS och klickar på ikonen Git i filpanelen visas ett popup-meddelande som ber dig installera Xcode-kommandorad.

Xcode-kommandorad dyker upp i Dreamweaver 2017.5
Xcode-kommandorad dyker upp i Dreamweaver 2017.5

Som standard är Git inte tillgängligt i macOS. Git är tillgängligt med Xcodes kommandoradsverktyg. När du kör kommandot git på en ny dator så utför det usr/biet/git. Om Xcodes kommandoradsverktyg redan finns installerade fungerarusr/biet/git som git, i annat fall visas ett popup-fönster i vilket du tillfrågas om du vill installera Xcodes kommandoradsverktyg.

Tillfällig lösning

Installera Git-klienten och starta sedan Dreamweaver. Du kan installera git-klienten härifrån.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto