Importera animerade kompositioner till Dreamweaver

Importera animerade kompositioner till Dreamweaver och konfigurera platsen för extraherade Filer.

Du kan importera Animate-kompositioner (OAM-filer) till Dreamweaver. Kompositionen monteras där markören hålls.

Innehållet i den importerade OAM-filen extraheras till en mapp med namnet animation_assets. Du kan ändra standardplats i dialogrutan Platskonfiguration (Plats > Ny plats).

Obs!

Det finns inte stöd för filnamn med tecken med dubbla byte.

 1. Flytta pekaren till den plats där du vill att Animate-kompositionen ska infogas.

 2. Välj Infoga > HTML > Animerad komposition.

 3. Gå till mappen som innehåller OAM-filen och öppna den. Animeringen placeras på den angivna platsen.

  Som standard extraheras innehållet i OAM-filen till mappen animation_assets. En undermapp med samma namn som filen skapas. Innehållet i OAM-filen placeras i mappen Resurser på den här platsen.

  Om du vill ändra den här standardplatsen under Webbplats > Ny plats > Avancerade inställningar väljer du Animate-resurser. I Resursmapp ändrar du platsen för extraherade filer.

  Obs!

  Du kan placera Animate-kompositioner på enskilda sidor som inte hör till någon plats. Filerna extraheras till sidans plats.

  Obs!

  Om XML-filen med OAM-manifestet innehåller specialtecken som "&" kan kompositionerna inte infogas i Dreamweaver. Försäkra dig om att OAM XML-manifestfilen alltid klarar W3C-validering.

 4. Om du vill radbryta den infogade OAM-filen inom en tagg ska du göra följande:

  1. Högerklicka på filen i designvyn. 

  2. Välj Radbryt tagg.

  3. I dialogrutan Radbryt tagg anger du den tagg som ska användas för att radbryta filen.

 5. Förhandsvisa den infogade Animate-kompositionen i en webbläsare eller i Live-vyn.

Om Animate-kompositionen är responsiv bevaras responsiviteten automatiskt i Dreamweaver. 

Obs!

Du kan inte infoga samma responsiva OAM-fil mer än en gång på samma HTML-sida.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto