Har du problem med installationen av Adobe Flash Player? Identifiera felet och hitta en lämplig lösning.

1. Har du kontrollerat om Flash Player redan har installerats på datorn?

2. Uppmanas du att stänga webbläsaren?

På Internet Explorer måste installationsprogrammet stänga webbläsaren för att fortsätta med installationen.

Följ dessa anvisningar.

Installationsprogrammet för Flash Player fungerar inte ordentligt om programmet redan använder en tidigare installerad version av Flash Player. Om detta är fallet stänger du alla öppna program och försök igen.

3. Har du kontrollerat om Flash Player är aktiverad i webbläsaren?

För Internet Explorer, se Aktivera Flash Player för Internet Explorer.

För Firefox på alla operativsystem, se Aktivera Flash Player för Firefox

För Safari på Mac OS, se Aktivera Flash Player för Safari.

För Google Chrome, se Aktivera Flash Player för Chrome.

För Opera, se Aktivera Flash Player för Opera.

4. Har du problem med ActiveX?

Inaktivera ActiveX-filtret för att få Flash Player att fungera.

Se Så här aktiverar eller inaktiverar du ActiveX-filtret i IE9, IE10 och IE11.

5.  Har installationsprogrammet påbörjat installationen?

På vilken plats har installationsprogrammet Flash Player laddats ned?

När hämtningen är slutförd uppmanas du av installationsprogrammet för Flash Player att starta installationen. Om uppmaningen inte visas kan du starta installationsprogrammet direkt via mappen Hämtningar.

  1. Stäng alla webbläsare efter att du har hämtat Flash Player.
  2. Lokalisera Flash Player för att installera filen. Om inget annat angetts sparas filen i mappen Hämtningar.
  3. Dubbelklicka på installationsfilen för att starta installationen av Flash Player.

Mer hjälp om hur du hittar hämtade filer finns i avsnitten Hitta en hämtad fil och Hämta filer från webben i Microsoft Hjälp.

6.  Har du behörighetsproblem?

Efter att du har installerat Flash Player fungerar allt som det ska tills att du startar om datorn. När datorn har startats om kommer webbsidorna att be dig att installera Flash Player på nytt.

Se Hur gör jag för att korrigera behörighetsproblem för Windows i Flash Player?.

7.   Kan du inte lösa problemet?

Det multimediala innehållet fungerar inte och du vet inte varför.

Läs om vanligt förekommande problem med Flash Player.

8. Startas inte ADM-installationsprogrammet i Flash Player?

Detta kan inträffa på grund av ett certifikatproblem. ADM-installationsprogrammet använder certifikatet SHA256, som eventuellt inte är kompatibelt med en dator som kör Windows Vista SP2 eller Windows server 2008 SP2.

Om det finns i dina inställningar, går du till sidan Microsoft Support för att hämta en uppdatering för ditt operativsystem. 

Om du fortfarande har problem

Om problemet med installeringen av Adobe Flash Player kvarstår kan du prova att hämta installationsprogrammet direkt från följande webbplatser:

Se även:

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy