Använd den här guiden för att felsöka problem vid installation av Adobe Flash Player i Windows 7 och tidigare system. Sök länkar till praktiska resurser för att lösa Adobe Flash Player-problem.
Viktig påminnelse:
Flash Player utgår den 31 december 2020. Mer information finns på informationssidan för Flash Player EOL.

Har du problem med installationen av Adobe Flash Player? Identifiera felet och hitta en lämplig lösning.

1. Har du kontrollerat om Flash Player redan är installerad på datorn?

2. Uppmanas du att stänga webbläsaren?

På Internet Explorer måste installationsprogrammet stänga webbläsaren för att fortsätta med installationen.

Följ dessa anvisningar.

Installationsprogrammet för Flash Player fungerar inte ordentligt om programmet redan använder en tidigare installerad version av Flash Player. Om detta är fallet stänger du alla öppna program och försök igen.

3. Har du kontrollerat om Flash Player är aktiverad i webbläsaren?

För Internet Explorer, se Aktivera Flash Player för Internet Explorer.

För Firefox på alla operativsystem, se Aktivera Flash Player för Firefox

För Safari på Mac OS, se Aktivera Flash Player för Safari.

För Google Chrome, se Aktivera Flash Player för Chrome.

För Opera, se Aktivera Flash Player för Opera.

4. Har du problem med ActiveX?

Inaktivera ActiveX-filtret för att få Flash Player att fungera.

Se Så här aktiverar eller inaktiverar du ActiveX-filtret i IE9, IE10 och IE11.

5.  Har installationsprogrammet påbörjat installationen?

När hämtningen är slutförd uppmanas du av installationsprogrammet för Flash Player att starta installationen. Om uppmaningen inte visas kan du starta installationsprogrammet direkt via mappen Hämtningar.

  1. Stäng alla webbläsare efter att du har hämtat Flash Player.
  2. Lokalisera Flash Player för att installera filen. Om inget annat angetts sparas filen i mappen Hämtningar.
  3. Dubbelklicka på installationsfilen för att starta installationen av Flash Player.

Mer hjälp om hur du hittar hämtade filer finns i avsnitten Hitta en nedladdad fil och Ladda ned filer från webben i Microsoft Hjälp.

6. Har du behörighetsproblem?

Efter att du har installerat Flash Player fungerar allt som det ska tills att du startar om datorn. När datorn har startats om kommer webbsidorna att be dig att installera Flash Player på nytt.

Se Hur gör jag för att korrigera behörighetsproblem för Windows i Flash Player?

7.   Startar inte Flash Players installationsprogram?

Du kan behöva uppdatera ditt operativsystem för att det ska vara kompatibelt med installationsprogrammets digitala certifikat (sha256). Följande operativsystem kräver uppdatering:

  • Windows XP Om du använder operativsystemet Windows XP med Service Pack 2 eller lägre ska du uppgradera till Service Pack 3.
  • Windows Vista Om du använder operativsystemet Windows Vista SP2 ska du ladda ned uppdateringen till operativsystemet från Microsoft-supporten.
  • Windows Server 2008 Om du använder operativsystemet Windows Server 2008 SP2 ska du ladda ned uppdateringen till operativsystemet från Microsoft-supporten.

Om du fortfarande har problem

Om problemet med installeringen av Adobe Flash Player kvarstår kan du prova att hämta installationsprogrammet: