Adobe Genuine Service

Adobe Genuine Service är en kostnadsfri tjänst som regelbundet verifierar om Adobe-program på din dator är äkta och meddelar dig om de inte är det.

Vad är Adobe Genuine Service?

Adobe Genuine Service (AGS) är en kostnadsfri tjänst som regelbundet verifierar om Adobe-program på din dator är äkta och meddelar dig om de inte är det. AGS kan hjälpa till att skydda kunddatorer från säkerhetsrisker och skadlig kod som kan finnas i oäkta program.

Tjänsten är utformad för att:

  • Regelbundet kontrollera om de Adobe-program som är installerade på din enhet är äkta.
  • Meddela dig via popup-fönster och meddelanden i programmet om oäkta Adobe-program hittas.
  • Ge detaljerad information om hur problemet kan lösas via meddelandet.
  • Ge ett specialiserat kundsupportteam tillgång via meddelandet.

I vissa fall kan Adobe kontakta dig direkt för att lösa problemet.

Endast äkta Adobe-program och -tjänster ger dig de senaste funktionerna och det senaste säkerhetsskyddet, kontinuerlig tillgång till support och de senaste säkerhetsuppdateringarna. För att blockera bedräglig aktivitet och skydda din dator kan Adobe därför inaktivera det identifierade oäkta Adobe-programmet.  

Välj om du vill hämta Adobe Genuine Service via Adobe Acrobat Reader 

Kunder som installerar Adobe Acrobat Reader för första gången har nu möjlighet att installera AGS. Om du vill installera AGS på datorn markerar du kryssrutan nedan innan du hämtar Adobe Acrobat Reader.

Installera Adobe Genuine Service via Adobe Acrobat Reader

Markera kryssrutan för att hämta Adobe Genuine Service

Obs!

Begränsningar i Adobe Genuine Service via Adobe Acrobat Reader

Såvida inte Adobe behöver få ett separat godkännande för att installera Adobe Genuine Service godkänner du att installationen eller uppdateringen kan resultera i att Adobe Genuine Service hämtas, ett program som laddas ned,som först kontrollerar om det finns någon programvara från Adobe och som identifierar och identifierar om det finns några exemplar av oäkta Adobe-programvara. Programvaran och Adobe Genuine Service kan samla in och överföra information till Adobe enligt beskrivningen i https://www.adobe.com/se/genuine.html (eller följande URL-adress). Ett fastställande från Adobe att någon Adobe-programvara inte är äkta kan leda till att den helt eller delvis inte kan användas, avbrytas eller avsluta din användning av den oäkta Adobe-programvaran. 

Specialiserad support för kunder som oavsiktligt installerat oäkta Adobe-programvara

Adobe inser att många kunder kan bli förvånade över att de har program och tjänster från Adobe som inte är äkta och att de kan behöva ytterligare information för att hantera situationen. Vi erbjuder specialiserad support och resurser för att hjälpa kunderna att välja den bästa lösningen för sina behov.

Att stödja ´kunder som av misstag installerat bedräglig eller modifierad programvara är en prioritet för Adobe. Det är vår uppgift att ge kunderna den bästa upplevelsen och samtidigt hjälpa dem att undvika oäkta eller bedräglig programvara.  

Vad mer gör Adobe för att förhindra bedrägerier?

Att stödja våra kunder som utan vetskap har installerat oäkta programvara är bara en del av hur Adobe hanterar detta problem. Förutom AGS arbetar Adobe aktivt för att förhindra bedrägerier vid källan genom att övervaka bedrägeritrender, blockera kända problem, täppa till potentiella luckor, åtala felaktiga leverantörer och informera om bedrägerimedvetenhet och förebyggande åtgärder.

Vi arbetar också kontinuerligt för att förbättra våra funktioner för upptäckt av bedrägerier i hela företaget för att förhindra att program från Adobe modifieras. Vi vill att våra kunder ska kunna dra full nytta av äkta Adobe-program och -tjänster. Mer information om förebyggande åtgärder mot bedrägeri finns på https://www.adobe.com/trust/fraud-prevention.html

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto