Allmänna frågor om piratkopiering

Vad är piratkopiering?

Piratkopiering innebär att en eller flera av följande saker inträffar:

 • programvara ändras eller hackas
 • lösenord eller konton som har rapporterats som stulna kopieras, säljs eller används
 • användningen uppfyller inte kraven i licensieringsanvändningsvillkoren

Piratkopiering av programvara utsätter företag och användare för hot mot säkerheten, inbegripet skadlig programvara, spionprogram och virus, och leder till minskad effektivitet inom organisationer.

Skyddar inte mitt antivirusprogram mig mot riskerna med oäkta eller förfalskad programvara?

I de flesta fall kan vanliga antivirus- och säkerhetsprogram inte upptäcka de typer av skadlig programvara som ofta finns i förfalskad eller oäkta programvara.

Är det lagligt att fortsätta använda oäkta eller förfalskad programvara?

Nej, det är olagligt att använda oäkta programvara, oavsett på vilket sätt det sker.

Hur kan jag skydda mig från att använda oäkta eller förfalskade versioner av Adobe-programvara?

Genom att köpa programvara från Adobe.com kan du se till att du köper äkta Adobe-programvara. Du kan också skydda dig genom att läsa användningsvillkoren innan du använder programvara som du har fått från en vän, partner eller medarbetare.

Vad kan jag göra om jag tror att jag har programvara som är oäkta eller förfalskad?

Det finns flera alternativ, beroende på situationen:

 • om du har fått ett meddelande från Adobe om att programvara inte är äkta klickar du på länken i meddelandet för att få mer information. Det bör finnas alternativ för att köpa äkta Adobe-programvara, och du kan även ringa kundtjänsten för att få mer information. Om en annan person i organisationen är ansvarig för inköp av programvara kan du kontakta den personen först
 • om du får ett meddelande om att du har ett ogiltigt serienummer när du installerar programvara beror det förmodligen på att Adobe har blockerat serienumret på grund av missbruk. Följ länken i meddelandet till startsidan där det finns alternativ för att åtgärda problemet
 • om du tror att du har annan eller ytterligare oäkta eller förfalskad programvara kan du köpa äkta programvara direkt från Adobe på Adobe.com

Vad är skillnaden mellan aktivering och registrering?

Alla användare måste aktivera sin programvara inom ett visst antal dagar för att den ska fungera som avsett. Registrering av din programvara hos Adobe är valfritt, men aktivering och registrering är ingen garanti för att du använder äkta programvara.

Hur anmäler jag en återförsäljare som har sålt oäkta eller förfalskad programvara till mig?

Gå till sidan www.adobe.com/genuine, klicka på länken och följ de instruktioner som visas.

Hur bidrar Adobe till att minska piratkopiering?

Vilka program erbjuder Adobe för att skydda användare mot oäkta och förfalskad programvara?

Adobe utvecklar program som hjälper kunderna att få kunskap, information och skydd både när de köper och använder programvara. Exempel på program:

 • utbildning om fördelarna med att använda äkta Adobe-programvara
 • samarbete med organisationer i syfte att förebygga piratkopiering av programvara
 • undersökningar och rättsliga åtgärder mot återförsäljare av oäkta eller förfalskad programvara, inklusive onlinebutiker
 • blockering av serienummer som har erhållits eller genererats på ett olagligt sätt
 • information till kunder som har oäkta eller förfalskad programvara, antingen vid ominstallation eller produktanvändning

Vad är äkta Adobe-programvara?

Äkta Adobe-programvara är lagligt licensierad programvara som har köpts direkt från Adobe. Äkta Adobe-programvara fungerar enligt produktdokumentationen och användningsvillkoren. Den är fri från de sårbarheter som kan finnas i oäkta eller förfalskad programvara.

Vilka är fördelarna med att köpa äkta Adobe-programvara?

Det är endast äkta Adobe-programvara som ger dig tillgång till de senaste uppdateringarna och funktionerna, vilket gör det möjligt för kunder och organisationer att upprätthålla optimal produktivitet med mindre risk för prestandaproblem. Dessutom tillhandahåller endast Adobe endast support och garantier för äkta Adobe-programvara. Genom att köpa äkta Adobe-programvara kan du känna dig trygg med att du använder tillförlitlig programvara.

Hur kommer det sig att välmenande personer eller organisationer börjar använda oäkta programvara?

Det är vanligt att personer eller organisationer omedvetet köper och använder oäkta programvara från oseriösa återförsäljare och onlinebutiker som ofta gör stora ansträngningar för att få oäkta programvara att se ut som äkta, och vissa användare kanske inte inser att de använder programvara med felaktig licensiering förrän de får ett meddelande om det.

Vad finns det för risker med att använda Adobe-programvara som är oäkta eller förfalskad?

Användning av oäkta programvara utsätter enskilda personer och organisationer för olika risker.  Oäkta programvara har ofta ändrats, vilket leder till följande typer av problem:

 • ökad risk för att utsättas för virus eller spionprogramvara som kan förstöra eller kompromettera data
 • ökad risk för att programvaran inte fungerar på rätt sätt eller inte alls
 • begränsad tillgång till kundsupport, uppgraderingar och teknisk dokumentation

Programvarumeddelanden från Adobe - meddelanden vid installationen

Vad är ogiltiga eller spärrade serienummer?

Ogiltiga och spärrade serienummer är serienummer som har blockerats av Adobe eftersom de har erhållits eller genererats på ett olagligt sätt av oauktoriserade återförsäljare. När Adobe upptäcker ett sådant bedrägligt beteende avaktiverar Adobe de serienumren för att förhindra ytterligare missbruk. Du kommer eventuellt inte att upptäcka att serienumren har blockerats förrän du försöker installera eller installera om programvaran.

Varför går det inte längre att installera med serienumret eller programvaran trots att det gick tidigare?

Programvara, även oäkta programvara, kan fungera på normalt sätt tills Adobe identifierar, blockerar eller avaktiverar bedrägliga serienummer, ofta som del av rättsliga åtgärder riktade mot försäljaren. När ett serienummer har blockerats kan det inte användas till att installera eller installera om programvaran.

Jag har fått ett meddelande om att mitt serienummer har återkallats eller är ogiltigt. Kan jag fortsätta använda det? Hur hjälper Adobe mig att lösa det här problemet?

Nej. Om du har fått ett meddelande om att serienumret inte är giltigt kan du inte få åtkomst till programmet. Om du vill visa alternativ för hur du kan lösa problemet följer du instruktionerna i meddelandet.

Programvarumeddelanden från Adobe – meddelanden under produktanvändning

Jag har fått ett meddelande. Vad innebär det?

Valideringstest körs och sedan meddelas personer och organisationer som använder oäkta programvara. Tjänsten används till att söka efter saboterad programvara och ogiltiga licenser. Om du eller en annan person i organisationen får ett meddelande innebär det att oäkta programvara har hittats.

Hur vet Adobe att programvaran inte är äkta?

Adobe använder en uppsättning med tekniklösningar, tjänster och funktioner till att fastställa om en installerad Adobe-produkt är äkta eller oäkta. När en oäkta installation hittas (genom en valideringsprocess) informeras du med hjälp av ett meddelande om att programvaran inte är äkta. Du får också alternativ för att lösa problemet. Förutom meddelandet kan du även se att valideringsprocessen körs i Aktivitetsövervakaren respektive Aktivitetshanteraren.

Hur märker Adobe om min programvara inte är äkta?

Valideringsprocessen används till att söka efter programvara som har ändrats eller hackats, användning av lösenord eller konton som har rapporterats som stulna och användning som inte uppfyller licensieringsanvändningsvillkoren.

Är det möjligt att meddelandet är felaktigt?

Om du eller en annan person i organisationen får ett meddelande innebär det att programvara som inte har klarat valideringskontrollen har hittats och därför är oäkta.

Vad händer om jag ignorerar meddelandet och fortsätter använda programmet?

Oäkta programvaruinställningar är olagliga, och Adobe hjälper dig att förstå problemen på olika sätt.  Om du väljer att ignorera meddelandena och varningarna kommer Adobe att vidta lämpliga åtgärder.

Meddelanden under produktanvändning: förstå testresultatet i meddelandet

Var finns mina testresultat?

För närvarande är resultatet av programvaruvalideringstest endast tillgängligt för användare som har fått ett meddelande från Adobe om att de använder oäkta programvara. Om du har fått ett meddelande kan du visa resultatet av programvaruvalideringstestet genom att klicka på meddelandet.

Vad innebär licensieringsstatusarna i testresultatet för min dator?

Kolumnen Licensieringsstatus innehåller mer information om serienumret/-numren för den programvara du använder.

 • "Godkänd" anger att serienumret har klarat det senaste valideringstestet.
 • "Inte godkänd" innebär att programvaran inte har klarat valideringen. Den statusen visas om serienumret inte har utfärdats av Adobe eller om serienumret är känt för att användas i stulen eller förfalskad programvara och därför är komprometterat.
 • "Inte godkänd - prenumeration krävs" innebär att programvaran är en prenumerationsversion som inte är licensierad på rätt sätt.
 • "Inte godkänd - endast utvärderingsversion" innebär att programvaran endast var avsedd som en utvärderingsversion och att utvärderingsperioden har upphört

Enligt valideringstestet är min programvara manipulerad. Vad innebär det?

Förutom serienummerkontrollen utförs en sökning efter manipulerad programvara, och manipulerad programvara kan hittas även om serienumret är giltigt. Manipulerad programvara innebär att koden har ändrats eller "hackats".

Är programvaran äkta om min licensieringsstatus är "Godkänd" men det finns en bockmarkering i kolumnen Manipulerad programvara?

Den här kombinationen innebär att koden har ändrats eller "hackats" och inte är äkta. 

Säkerhet och integritet

Vilken information samlas in och skickas till Adobe?

Tjänsten används till att söka efter olika versioner av Adobe-programvara, till att verifiera integriteten för programvara och till att validera licenser. Mer information finns på Adobe.com på http://www.adobe.com/privacy/policy.html.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy