Vanliga frågor om Adobe Genuine-programvara

Endast äkta Adobe-program och -tjänster ger dig de senaste funktionerna och det senaste säkerhetsskyddet, kontinuerlig tillgång till support och de senaste säkerhetsuppdateringarna.

Allmänna frågor

Äkta Adobe-programvara eller -appar är lagligt licensierad programvara som köpts direkt från Adobe eller en auktoriserad återförsäljare. Endast äkta Adobe-programvara ger dig de senaste funktionerna, kontinuerlig tillgång till support och de senaste säkerhetsuppdateringarna.

Att tillhandahålla och använda oäkta programvara och olicensierade program är inte tillåtet av Adobe och är inte "okej". Dessutom är oäkta programvara en vanlig källa till skadlig programvara och virus. IDC uppskattar att bland de organisationer som köper eller installerar ett olicensierat programpaket eller köper en dator med olicensierad programvara riskerar var tredje (29 procent) att stöta på skadlig programvara.

Genom att köpa programvara direkt från Adobe.com eller en auktoriserad återförsäljare kan du vara säker på att du får äkta Adobe-programvara. Vi strävar efter att skydda dig från bedrägliga återförsäljare och vill säkerställa att endast äkta Adobe-program finns att köpa. 

 • Om du har fått ett meddelande från Adobe om att din programvara inte är äkta klickar du på meddelandet för att få mer information och får möjlighet att köpa äkta Adobe-programvara eller kontakta Adobe för mer information.
 • Om någon annan inom organisationen ansvarar för programvaruinköp (till exempel din IT-administratör), kan du kontrollera det med dem först.
 • Om du har fått ett meddelande när du försöker installera programvaran kan Adobe ha blockerat ett serienummer på grund av felaktig användning. Klicka på meddelandet för att se vilka alternativ som finns för att lösa problemet.
 • Om du har oäkta programvara eller ett olicensierat program avinstallerar du dem så snart du kan. 

Om du har fått meddelanden om att du använder olicensierade Adobe-program måste du avinstallera den olicensierade versionen. Vi rekommenderar att du avinstallerar alla olicensierade versioner innan du hämtar äkta Adobe-program. 

Om du är osäker på vilka program som kan vara olicensierade avinstallera alla dina program och därefter hämtar du dem från Adobe.com. Om du behöver mer hjälp med att avinstallera programmen kan du använda Creative Cloud Cleaner Tool.

Hur bidrar Adobe till att minska tillgängligheten på oäkta (även kallat piratkopierad) programvara och appar?

Adobe arbetar aktivt för att förhindra bedrägeri vid källan genom att övervaka bedrägeritrender, blockera kända problem, stänga av potentiella luckor och åtala leverantörer som gör överträdelser. Vi arbetar också kontinuerligt för att förbättra våra funktioner för upptäckt av bedrägerier i hela företaget för att förhindra att program från Adobe modifieras och säljs utan tillstånd. Vi vill att våra kunder ska kunna dra full nytta av äkta Adobe-program och -tjänster. Mer information om förebyggande åtgärder mot bedrägeri finns på https://www.adobe.com/trust/fraud-prevention.html.

Piratkopiering av programvara innebär att:

 • programvaran har ändrats eller hackats och/eller
 • lösenord eller konton som har rapporterats som stulna kopieras används och/eller
 • användningen inte är i linje med licensierade användningsvillkor (inbegripet licensavtalet för slutanvändare).

Piratkopiering av programvara kan leda till ineffektiv användning för konsumenter och företag och samtidigt öka risken för exponering för säkerhetshot, inklusive skadliga program och virus.*

Adobe bryr sig om och vi vill att våra kunder ska ha de bästa upplevelserna med Adobes program och appar. Därför arbetar vi med att utveckla program för att säkerställa att kunderna är utbildade, informerade och skyddade. Programmen omfattar:

 • undersökning och vidtagande av åtgärder mot återförsäljare av oäkta programvara
 • blockering av serienummer som har erhållits eller genererats på ett olagligt sätt
 • och informera kunderna om de har oäkta programvara, både vid installation och användning av produkten, med alternativ för att lösa problemet.

Användning av oäkta programvara eller olicensierade program utsätter enskilda personer och organisationer för olika risker. Oäkta programvara förändras ofta, vilket leder till följande typer av problem:

 • ökad risk för exponering för virus och skadlig programvara som kan skada dina data
 • ökad risk för att programvaran inte fungerar på rätt sätt eller inte alls

Om Adobe Genuine Service (AGS)

Adobe Genuine Service verifierar regelbundet om installerade Adobe-program är äkta eller inte, vilket hjälper till att skydda kunderna från säkerhetsrisker och skadlig programvara som kan finnas i oäkta program.* När Adobe-program inte är äkta kan AGS informera användaren via meddelanden. Meddelandena ger detaljerad information om hur problemet kan lösas. För att blockera bedräglig aktivitet och skydda din dator kan Adobe avaktivera det identifierade oäkta Adobe-programmet. 

Mer information om AGS finns på: https://helpx.adobe.com/genuine/adobe-genuine-service.html.

Tjänsten kontrollerar olika versioner av programvara från Adobe i syfte att verifiera programvarans integritet och licensernas giltighet genom att kontrollera följande: Adobe-program med serienummer, licenstyp och Adobe-kod.

AGS levereras med flera Adobe-program. Om du har installerat Adobe-program kan du se verifieringsprocessen som körs i Aktivitetsövervakaren (macOS) eller Aktivitetshanteraren (Windows).

AGS innehåller en funktion för automatisk avinstallation. När en användare avinstallerar alla Adobe-program från sin dator, oavsett om de är äkta eller inte, avinstalleras AGS automatiskt.

Vi har märkt att många kunder inte känner till att de har installerat eller köpt program och tjänster från Adobe som inte är äkta och att de kan behöva ytterligare information för att hantera situationen. Därför rekommenderar vi att du fortsätter att köra AGS på datorn. Men om du bestämmer dig för att avinstallera AGS manuellt kan du följa dessa instruktioner.

Observera att även om AGS kan avinstalleras förbehåller sig Adobe, i enlighet med vår integritetspolicy, rätten att använda andra metoder för att skydda Adobe-program från bedräglig aktivitet som inte kan avinstalleras.

Programvarumeddelanden från Adobe – meddelanden vid installation

Ogiltiga serienummer är serienummer som har blockerats av Adobe på grund av felaktig användning. När Adobe upptäcker det bedrägliga beteendet avaktiveras de ogiltiga serienumren. Kunderna kanske inte inser att ett serienummer har avaktiverats förrän de försöker installera eller installera om programvaran och bör då följa de instruktioner som ges för att lösa det här problemet.

Programvarumeddelanden från Adobe – meddelanden under produktanvändning

Adobe Genuine Service (AGS) kör valideringskontroller och meddelar de personer och organisationer som använder oäkta programvara. AGS söker efter programvaruändringar och ogiltiga licenser. Om du eller någon i din organisation har fått ett meddelande från Adobe innebär det att oäkta programvara har identifierats. 

Adobe kör valideringskontroller som identifierar om Adobe-programvara eller appar som finns installerade är äkta eller oäkta. När programvara eller appar som inte är äkta identifieras kan tjänsten informera användarna via meddelanden och ge förslag på hur problemet ska lösas. Förutom meddelanden kan användaren även se att valideringsprocessen körs i Aktivitetsövervakaren (macOS) eller Aktivitetshanteraren (Windows).

Om du eller någon i din organisation har fått ett meddelande beror det på att AGS (Adobe Genuine Service) har upptäckt Adobe-program eller -appar i ditt system som inte är äkta. För att lösa problemet bör du följa instruktionerna i meddelandet. 

Om en användare väljer att ignorera meddelanden och varningar från AGS kan Adobe inaktivera oäkta Adobe-program för att blockera bedräglig aktivitet och skydda användarens dator.

Adobe Genuine – begränsning av volym

Det här avsnittet gäller företagsanvändare.

Du kan ha fått ett e-postmeddelande om att våra bedrägeribekämpningsspecialister har upptäckt bedrägligt beteende i fråga om serienummer från Adobe kopplade till en programvara som ditt företag möjligtvis använder. Bedräglig användning av serienummer innebär ett serienummer som kan ha kopierats, stulits, sålts eller missbrukats. Svara på e-postmeddelandet om du vill ha mer information.

För att minimera störningar kommer Adobe att förse dig med ett nytt serienummer som ersätter alla serienummer som påverkats. Varje serienummer som påverkats kommer sedan att avaktiveras för att förhindra fortsatt missbruk. Befintliga installationer som använder berörda serienummer måste avinstalleras och de nya serienumren ska användas för ominstallation och ny installation.

Nej, ersättningsserienummer tillhandahålls utan extra kostnad. För att undvika framtida missbruk bör du dock se till att det nya serienumret är säkert och endast används av behörig personal.

Du kan ha fått e-postmeddelande om att våra bedrägeribekämpningsspecialister har upptäckt bedrägligt beteende i fråga om serienummer från Adobe kopplade till en programvara som ditt företag möjligtvis använder. Berörda serienummer kommer att avaktiveras för att förhindra fortsatt missbruk. Befintliga installationer som använder de berörda serienumren måste avinstalleras. Nya serienummer kommer att tillhandahållas och bör användas för ominstallation och ny installation. 

* Programvaruhantering: Security Imperative, Business Opportunity, BSA Global Software Survey, juni 2018 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online