Fördjupning: Plugin-program

Plugin-lösningar för medelstor och småskalig publicering

Besök vår partner

 

InDitect Pro
Den nya InDitect Pro-versionen är redo för alla utmaningar. A: arbeta snabbt med en stor ordbas och avancerad felsökning. B: arbeta med distribuerade ordlistor enklare än någonsin. C: definiera er egen företagsordlista för vissa ord.

 

InDihyph Pro Hyphenation
InDihyph Pro är det ledande plugin-programmet för avstavning för InDesign. Det har fem olika kvalitetsnivåer för avstavning, styckeformat, egen dispositionsfunktion samt användaranpassade avstavningsregler.

 

InDitect Spelling Check
InCopy- och InDesign-användare kan nu dra nytta av Dieckmanns högklassiga stavningskontroll. InDitect använder ett omfattande internt lexikon för respektive språk. Denna enorma ordlista kompletteras med specifika Dieckmann-algoritmer för ändelser och sammansättningar. InDitect hittar t.ex. felaktig versalisering och ordlistorna kan anpassas efter behov. InDitect finns för över 30 språk.

Besök vår partner

 

MadeToPrint
MadeToPrint är en internationell standardlösning för att förbättra och effektivisera alla utdataprocesser inifrån Adobe InDesign och InCopy. Pluginen ger maximal kraft och flexibilitet för att automatisera utskrifter och skapande av PostScript®-, EPS- och PDF-filer. MadeToPrint är ett oumbärligt verktyg för alla som arbetar med publicering, grafik eller prepress och som hanterar fler än fem InDesign- eller InCopy-dokument om dagen

Besök vår partner

 

CtrlChanges Light/Standard/Pro

CtrlChanges är ett plugin-program för dem som använder InDesign och InCopy och behöver en klar och tydlig lösning på ett vanligt problem: behovet att se vad som har ändrats i ett dokument. I situationer där flera användare i en arbetsgrupp bidrar med text till ett projekt kan det vara viktigt att veta vad som har ändrats i ett InDesign-dokument. Med CtrlChanges behöver man inte lägga värdefull tid på att söka genom sidor och text för att hitta ändringarna. CtrlChanges stryker under ny text och placerar en markör där text har tagits bort i ett InDesign-dokument.

 

CtrlCrossTalk

Har ni försökt använda InCopy och tyckt att processen med tilldelningar och in- och utcheckning är tillkrånglad och förvirrande? CrossTalk för Adobe InCopy har en smart och enkel lösning. Med plugin-programmet CrossTalk kan man använda InCopy på det sätt många användare förväntar sig att det ska fungera: öppna INDD-filen, konvertera till CrossTalk, redigera texten, spara och stäng. CrossTalk gör det möjligt för arbetsgrupper med copywriters, art directors och andra att arbeta i samma dokument, men bara kunna ändra det innehåll som hör till deras ansvarsområde.

Besök vår partner

 

Cross-References
Cross-References är ett modulärt system för alla slags referenser. Det är en stabil lösning som inspirerats av en liknande funktion i Adobe FrameMaker® men som har större flexibilitet i InDesign-miljön och utnyttjar stycke- och teckenformat genom XML-drivet format.

 

History
History förser InDesign med en historikpanel över ändringar. Historys ångra-funktioner begränsas inte till den aktuella sessionen; ändringar kan ångras flera år efter att de gjorts. Förmågan att bevara alla dokumentversioner i en och samma fil sparar lagringsutrymme och bandbredd.

 

Keyboard Shortcuts
Denna plugin har tagits fram av David Blatner och DTP Tools för att hjälpa dig att hitta och lägga in kortkommandon snabbt och enkelt.

 

Tetris
Tetris för InDesign är en kostnadsfri plugin som du kan använda om du vill spela Tetris på InDesign-panelen.

 

Text Count
Denna plugin innehåller en uppsättning verktyg för att enkelt preflight-granska och upptäcka/eliminera överskjutande text, beräkna hur mycket text det behövs för att fylla tomt utrymme, passa text till ramar och räkna fram många textattribut i olika intervall.

Besök vår partner

 

InCatalog
Ser till att hålla innehåll konsekvent mellan dokument och databaser.

 

InData
Skapa komplexa dokument från rådata.

 

Xtags för InDesign
Omvandla taggad text till färdiga dokument.

Besök vår partner

 

Portfolio 8.5 (fristående version)
Ditt digitala material alltid till hands: Har du tusentals filer att hålla ordning på? Med Portfolio 8.5 kan du enkelt hålla ordning på dina filer.

 

Portfolio Server 8.5
Portfolio Server 8.5 är navet i din innehållshantering, med allt du behöver för att förse användare/avdelningar, kunder, partners eller leverantörer med material – eller för trygg arkivering.

Besök vår partner

 

FontAgent Pro 4
Med FontAgent Pro 4 får du en ett stort antal funktioner för hantering av teckensnitt för din Mac. Du kan fortfarande reparera, optimera och organisera dina teckensnitt, och sedan bygga hierarkiska teckensnittsbibliotek som du kan aktivera, hantera, skydda, skriva ut och förhandsgranska.

 

TypeTrax
Med TypeTrax är det enkelt att hantera dina projekt och teckensnitt. Bara dra ett dokument till Canto Cumulus så känner TypeTrax igen och visar projektets teckensnitt i WYSIWYG-läge, så att du alltid har rätt teckensnitt.

Besök vår partner

 

Readabilities
Den här pluginen analyserar delar av text, vanligen berättelser och artiklar, och tar fram ett objektivt mått på läsbarhet och begriplighet. För närvarande används New Dale-Challs läsbarhetsindex; fler index kommer inom kort.

Besök vår partner

 

Recipe Design Wizard
Recipe Design Wizard ger dina recept en snygg layout vilket gör recepten betydligt mer enkla att använda än traditionella recept. Pluginen Recipe Design Wizard för Adobe InDesign finns för Mac och Windows®.

Besök vår partner

TruEdit

TruEdit är en samverkansbaserad publiceringslösning som är integrerad med InDesign och InCopy med mappbaserade reglage för arbetsflöde.

Besök vår partner

 

HTTPBrowser
HTTPBrowser är en flikbaserad webb-, FTP- och filläsare. Bläddra medan du designar och släpper lämpliga komponenter direkt på InDesign-sidan.

 

IndicPlus
Pluginen IndicPlus återger komplicerade skriftspråk (indiska språk och andra språk) felfritt med Unicode-teckensnitt. Detta är den första plugin som har stöd för att du skriver text på olika indiska språk och andra komplicerade skriftspråk i InDesign.

 

 

SpellPlus
SpellPlus ger en efterlängtad stavningskontrollfunktion i Adobe InDesign på olika indiska språk som hindi, tamil och bengali. SpellPlus förbättrar InDesign genom bättre språk- och stavningsfunktioner.

Besök vår partner

 

PDF2ID
PDF2ID för InDesign konverterar PDF-dokument till en fullt redigerbar InDesign-fil. Pluginen återskapar uppbyggnaden och layouten av dokumentet genom att bilda stycken, lägga på format, omgruppera fristående grafiska element, extrahera bilder, skapa tabeller och återvinna anteckningar och andra element automatiskt.

Besök vår partner

 

InDesignProxy
När det finns flera versioner av InDesign eller InCopy installerade på en dator med Mac OS X startas ofta fel programversion när man dubbelklickar på ikonen till en INDD-fil. InDesignProxy åtgärdar detta problem genom att fungera som en ”stand-in” för InDesign och InCopy.

 

Soxy
När det finns flera versioner av program som Adobe InDesign, QuarkXPress och Adobe Illustrator® installerade på en dator startas ofta fel programversion när man dubbelklickar på ikonen till en fil. Omedvetet sparar man då kanske filen i fel version. Soxy är en lösning på detta problem i Mac OS X och Windows.

 

TextExporter
Kostnadsfria TextExporter sparar alla artiklar i ett InDesign-dokument till en enda utdatafil. Utdataformat är RTF, InDesign Tagged Text och oformaterad text.

Besök vår partner

 

Sonar Bookends InDex Pro
Sonar Bookends InDex Pro är den främsta programvaran för automatisk generering av index och innehållsförteckningar.

Besök vår partner

 

vjoon K2
Denna samverkansbaserade publiceringslösning förenar kapaciteten och tillförlitligheten i stora system med de särskilda behov mindre utgivare, byråer eller andra företag har. Optimal integrering mellan Adobe InDesign och InCopy garanterar maximal hastighet och hög professionell utgivning med enkel hantering.

 

vjoon K4
vjoon K4 är en databasbaserad publiceringsplattform kopplad till Adobe Creative Suite som gör att alla som är inblandade i produktionen på en tidning, tidskrift eller webbportal kan arbeta med InCopy- och InDesign-dokument samtidigt.

 

vjoon Notes Manager 3.0
Pluginen vjoon Notes Manager förändrar ditt arbetssätt helt beträffande textbundna anteckningar i Adobe InDesign och InCopy. Redaktionen kan kommunicera effektivare med hjälp av anteckningar, eftersom det blir enklare och snabbare att visa och navigera i dessa.

 

vjoon Overset Manager 5.1
vjoon Overset Manager för Adobe InDesign och InCopy är en plugin som ger dig fullständig kontroll över textlängd och överskjutande text: du kan räkna ord, visa, redigera och skriva ut överskjutande text. Den här pluginen ökar produktionssäkerheten genom att varna dig om dokumentet innehåller överskjutande text när du skriver ut eller exporterar till en fil.

Besök vår partner

 

Smart Connection
Smart Connection är en uppsättning skalbara arbetsflödeslösningar som integrerar InDesign och InCopy med vilket filsystem som helst. Pro-versionen kan även integreras med databaser.

 

Smart Connection Enterprise
Med Smart Connection Enterprise kan Adobe InDesign, InCopy och andra klientprogram integreras i ett parallellt arbetsflöde för maximal effektivitet. Smart Connection Enterprise används över hela världen av olika utgivare för att effektivt producera publikationer.

 

Smart Connection Pro för InDesign och InCopy
Vill du ha ett strukturerat arbetsflöde för din publikation till ett överkomligt pris? Smart Connection Pro, som baseras på InDesign och InCopy, är svaret. Ni kan samarbeta effektivt om en publikation samtidigt som uppgifter som design och redaktionsarbete hålls strikt åtskilda.

 

Smart Hyphen
Smart Hyphen införlivar den bästa avstavningsfunktionen som för närvarande finns i InDesign och InCopy, med stöd för betydligt fler språk. Korrekt avstavning ger bättre spridning av mellanrum (white space) och ett bättre textflöde, vilket ger högre kvalitet och snyggare utseende på det ni vill förmedla.

 

Smart Layout
Smart Layouts automatiska processer och smarta beteende gör att InDesign-användare effektivare kan arbeta med flera textspalter, i synnerhet i tidningar och tidskrifter där sidorna görs under tidspress.

 

Smart Layout för InCopy
Plugin-programmet Smart Layout är ett oumbärligt verktyg för alla formgivare på tidningar eller tidskrifter som arbetar med flera spalter med text och bilder. Komplexa och krångliga layouter i artiklar blir enkla att hantera med den smarta pluginen.

 

Smart Speller
Smart Speller införlivar den bästa stavningskontrollfunktionen som för närvarande finns i InDesign och InCopy, med stöd för betydligt fler språk. Alla ordlistor uppdateras regelbundet för att säkerställa korrekt stavning, och dess oöverträffade hantering av sammansatta ord är imponerande.

 

Smart Speller & Smart Hyphen Bundle
Om det är kvalitet du söker är Smart Speller och Smart Hyphen verktygen du behöver.

Plugin-lösningar för medelstor och småskalig publicering

Plugin-lösningar för Adobe® InCopy® där man vid medelstor och småskalig publicering kan utnyttja de kraftfulla funktionerna i InCopy utan någon komplex infrastruktur. Välj bland ett av följande erbjudanden från tredjepartsutvecklare för att implementera ett publiceringssystem med Adobe InDesign® och InCopy via ett antal plugin-program.

Besök vår partner

 

InDitect Pro
Den nya InDitect Pro-versionen är redo för alla utmaningar. A: arbeta snabbt med en stor ordbas och avancerad felsökning. B: arbeta med distribuerade ordlistor enklare än någonsin. C: definiera er egen företagsordlista för vissa ord.

 

InDihyph Pro Hyphenation
InDihyph Pro är det ledande plugin-programmet för avstavning för InDesign. Det har fem olika kvalitetsnivåer för avstavning, styckeformat, egen dispositionsfunktion samt användaranpassade avstavningsregler.

 

InDitect Spelling Check
InCopy- och InDesign-användare kan nu dra nytta av Dieckmanns högklassiga stavningskontroll. InDitect använder ett omfattandet internt lexikon för respektive språk. Denna enorma ordlista kompletteras med specifika Dieckmann-algoritmer för ändelser och sammansättningar. InDitect hittar t.ex. felaktig versalisering och ordlistorna kan anpassas efter behov. InDitect finns för över 30 språk.

Besök vår partner

 

MadeToPrint
MadeToPrint är en internationell standardlösning för att förbättra och effektivisera alla utdataprocesser inifrån Adobe InDesign och InCopy. Pluginen ger maximal kraft och flexibilitet för att automatisera utskrifter och skapande av PostScript®-, EPS- och PDF-filer. MadeToPrint är ett oumbärligt verktyg för alla som arbetar med publicering, grafik eller prepress och som hanterar fler än fem InDesign- eller InCopy-dokument om dagen

Besök vår partner

 

CtrlBridge

CtrlBridge utvidgar dina Adobe Bridge- och Adobe Version Cue®-program och förvandlar Adobe Creative Suite® till ett kraftfullt, rollbaserat och uppgiftsdrivet arbetsflödessystem.

 

CtrlChanges Light/Standard/Pro

CtrlChanges är ett plugin-program för dem som använder InDesign och InCopy och behöver en klar och tydlig lösning på ett vanligt problem: behovet att se vad som har ändrats i ett dokument. I situationer där flera användare i en arbetsgrupp bidrar med text till ett projekt kan det vara viktigt att veta vad som har ändrats i ett InDesign-dokument. Med CtrlChanges behöver man inte lägga värdefull tid på att söka genom sidor och text för att hitta ändringarna. CtrlChanges stryker under ny text och placerar en markör där text har tagits bort i ett InDesign-dokument.

 

CtrlCrossTalk

Har ni försökt använda InCopy och tyckt att processen med tilldelningar och in- och utcheckning är tillkrånglad och förvirrande? CrossTalk för Adobe InCopy har en smart och enkel lösning. Med plugin-programmet CrossTalk kan man använda InCopy på det sätt många användare förväntar sig att det ska fungera: öppna INDD-filen, konvertera till CrossTalk, redigera texten, spara och stäng. CrossTalk gör det möjligt för arbetsgrupper med copywriters, art directors och andra att arbeta i samma dokument, men bara kunna ändra det innehåll som hör till deras ansvarsområde.

Besök vår partner

 

Cross-References
Cross-References är ett modulärt system för alla slags referenser. Det är en stabil lösning som inspirerats av en liknande funktion i Adobe FrameMaker® men som har större flexibilitet i InDesign-miljön och utnyttjar stycke- och teckenformat genom XML-drivet format.

 

History
History förser InDesign med en historikpanel över ändringar. Historys ångra-funktioner begränsas inte till den aktuella sessionen; ändringar kan ångras flera år efter att de gjorts. Förmågan att bevara alla dokumentversioner i en och samma fil sparar lagringsutrymme och bandbredd.

 

Keyboard Shortcuts
Denna plugin har tagits fram av David Blatner och DTP Tools för att hjälpa dig att hitta och lägga in kortkommandon snabbt och enkelt.

 

Tetris
Tetris för InDesign är en kostnadsfri plugin som du kan använda om du vill spela Tetris på InDesign-panelen.

 

Text Count
Denna plugin innehåller en uppsättning verktyg för att enkelt preflight-granska och upptäcka/eliminera överskjutande text, beräkna hur mycket text det behövs för att fylla tomt utrymme, passa text till ramar och räkna fram många textattribut i olika intervall.

Besök vår partner

 

InCatalog
Ser till att hålla innehåll konsekvent mellan dokument och databaser.

 

InData
Skapa komplexa dokument från rådata.

 

Xtags för InDesign
Omvandla taggad text till färdiga dokument.

Besök vår partner

 

Portfolio 8.5 (fristående version)
Ditt digitala material alltid till hands: Har du tusentals filer att hålla ordning på? Med Portfolio 8.5 kan du enkelt hålla ordning på dina filer.

 

Portfolio Server 8.5
Portfolio Server 8.5 är navet i din innehållshantering, med allt du behöver för att förse användare/avdelningar, kunder, partners eller leverantörer med material – eller för trygg arkivering.

Besök vår partner

 

FontAgent Pro 4
Med FontAgent Pro 4 får du en ett stort antal funktioner för hantering av teckensnitt för din Mac. Du kan fortfarande reparera, optimera och organisera dina teckensnitt, och sedan bygga hierarkiska teckensnittsbibliotek som du kan aktivera, hantera, skydda, skriva ut och förhandsgranska.

 

TypeTrax
Med TypeTrax är det enkelt att hantera dina projekt och teckensnitt. Bara dra ett dokument till Canto Cumulus så känner TypeTrax igen och visar projektets teckensnitt i WYSIWYG-läge, så att du alltid har rätt teckensnitt.

 

Besök vår partner

 

Readabilities
Den här pluginen analyserar delar av text, vanligen berättelser och artiklar, och tar fram ett objektivt mått på läsbarhet och begriplighet. För närvarande används New Dale-Challs läsbarhetsindex; fler index kommer inom kort.

Besök vår partner

 

Recipe Design Wizard
Recipe Design Wizard ger dina recept en snygg layout vilket gör recepten betydligt mer enkla att använda än traditionella recept. Pluginen Recipe Design Wizard för Adobe InDesign finns för Mac och Windows®.

 

Besök vår partner

 

TruEdit
  TruEdit är en lösning som team kan utnyttja för samarbete och som integreras med InDesign och InCopy med mappbaserade arbetsflödeskontroller.

Besök vår partner

 

HTTPBrowser
HTTPBrowser är en flikbaserad webb-, FTP- och filläsare. Bläddra medan du designar och släpper lämpliga komponenter direkt på InDesign-sidan.

 

IndicPlus
Pluginen IndicPlus återger komplicerade skriftspråk (indiska språk och andra språk) felfritt med Unicode-teckensnitt. Detta är den första plugin som har stöd för att du skriver text på olika indiska språk och andra komplicerade skriftspråk i InDesign.

 

 

SpellPlus
SpellPlus ger en efterlängtad stavningskontrollfunktion i Adobe InDesign på olika indiska språk som hindi, tamil och bengali. SpellPlus förbättrar InDesign genom bättre språk- och stavningsfunktioner.

Besök vår partner

 

PDF2ID
PDF2ID för InDesign konverterar PDF-dokument till en fullt redigerbar InDesign-fil. Pluginen återskapar uppbyggnaden och layouten av dokumentet genom att bilda stycken, lägga på format, omgruppera fristående grafiska element, extrahera bilder, skapa tabeller och återvinna anteckningar och andra element automatiskt.

Besök vår partner

 

InDesignProxy
När det finns flera versioner av InDesign eller InCopy installerade på en dator med Mac OS X startas ofta fel programversion när man dubbelklickar på ikonen till en INDD-fil. InDesignProxy åtgärdar detta problem genom att fungera som en ”stand-in” för InDesign och InCopy.

 

Soxy
När det finns flera versioner av program som Adobe InDesign, QuarkXPress och Adobe Illustrator® installerade på en dator startas ofta fel programversion när man dubbelklickar på ikonen till en fil. Omedvetet sparar man då kanske filen i fel version. Soxy är en lösning på detta problem i Mac OS X och Windows.

 

TextExporter
Kostnadsfria TextExporter sparar alla artiklar i ett InDesign-dokument till en enda utdatafil. Utdataformat är RTF, InDesign Tagged Text och oformaterad text.

Besök vår partner

 

TypeFitter
Nu kostnadsfri för InCopy: Det har aldrig tidigare gått så snabbt, enkelt och effektivt att passa in text sedan TypeFitter för Adobe InDesign lanserades. Med sofistikerade textpassningsalgoritmer i InDesign ger TypeFitter en smidig process för elegant typografi. Den kostnadsfria versionen för InCopy ger all funktionalitet från InDesign till InCopys layoutvy. Nu kan skribenter och redaktörer använda TypeFitters tidsbesparande funktionalitet för att passa in text direkt i Adobes branschledande verktyg för text.

 

TypeFitter Classic
Justera text manuellt och gör den tätare eller mindre kompakt utan att kompromissa med textkvaliteten. TypeFitter Classic är ett suveränt produktionsverktyg som förändrar ditt arbetssätt med text.

 

TypeFitter Pro
Det har aldrig tidigare gått så snabbt, enkelt och effektivt att passa in text sedan TypeFitter Pro lanserades. TypeFitter Pros sofistikerade passningsregler hittar och åtgärdar automatiskt problem i texten. Med en enkel klickning kan TypeFitter Pro åtgärda problem som änkor och horungar, felbalanserade spalter med mera.

Besök vår partner

 

Sonar Bookends InDex Pro
Sonar Bookends InDex Pro är den främsta programvaran för automatisk generering av index och innehållsförteckningar.

Besök vår partner

 

vjoon K2
Denna samverkansbaserade publiceringslösning förenar kapaciteten och tillförlitligheten i stora system med de särskilda behov mindre utgivare, byråer eller andra företag har. Optimal integrering mellan Adobe InDesign och InCopy garanterar maximal hastighet och hög professionell utgivning med enkel hantering.

 

vjoon K4
vjoon K4 är en databasbaserad publiceringsplattform kopplad till Adobe Creative Suite som gör att alla som är inblandade i produktionen på en tidning, tidskrift eller webbportal kan arbeta med InCopy- och InDesign-dokument samtidigt.

 

vjoon Notes Manager 3.0
Pluginen vjoon Notes Manager förändrar ditt arbetssätt helt beträffande textbundna anteckningar i Adobe InDesign och InCopy. Redaktionen kan kommunicera effektivare med hjälp av anteckningar, eftersom det blir enklare och snabbare att visa och navigera i dessa.

 

vjoon Overset Manager 5.1
vjoon Overset Manager för Adobe InDesign och InCopy är en plugin som ger dig fullständig kontroll över textlängd och överskjutande text: du kan räkna ord, visa, redigera och skriva ut överskjutande text. Den här pluginen ökar produktionssäkerheten genom att varna dig om dokumentet innehåller överskjutande text när du skriver ut eller exporterar till en fil.

Besök vår partner

 

Smart Connection
Smart Connection är en uppsättning skalbara arbetsflödeslösningar som integrerar InDesign och InCopy med vilket filsystem som helst. Pro-versionen kan även integreras med databaser.

 

Smart Connection Enterprise
Med Smart Connection Enterprise kan Adobe InDesign, InCopy och andra klientprogram integreras i ett parallellt arbetsflöde för maximal effektivitet. Smart Connection Enterprise används över hela världen av olika utgivare för att effektivt producera publikationer.

 

Smart Connection Pro för InDesign och InCopy
Vill du ha ett strukturerat arbetsflöde för din publikation till ett överkomligt pris? Smart Connection Pro, som baseras på InDesign och InCopy, är svaret. Ni kan samarbeta effektivt om en publikation samtidigt som uppgifter som design och redaktionsarbete hålls strikt åtskilda.

 

Smart Hyphen
Smart Hyphen införlivar den bästa avstavningsfunktionen som för närvarande finns i InDesign och InCopy, med stöd för betydligt fler språk. Korrekt avstavning ger bättre spridning av mellanrum (white space) och ett bättre textflöde, vilket ger högre kvalitet och snyggare utseende på det ni vill förmedla.

 

Smart Layout
Smart Layouts automatiska processer och smarta beteende gör att InDesign-användare effektivare kan arbeta med flera textkolumner, i synnerhet i tidningar och tidskrifter där sidorna görs under tidspress.

 

Smart Layout för InCopy
Plugin-programmet Smart Layout är ett oumbärligt verktyg för alla formgivare på tidningar eller tidskrifter som arbetar med flera kolumner med text och bilder. Komplexa och krångliga layouter i artiklar blir enkla att hantera med den smarta pluginen.

 

Smart Speller
Smart Speller införlivar den bästa stavningskontrollfunktionen som för närvarande finns i InDesign och InCopy, med stöd för betydligt fler språk. Alla ordlistor uppdateras regelbundet för att säkerställa korrekt stavning, och dess oöverträffade hantering av sammansatta ord är imponerande.

 

Smart Speller & Smart Hyphen Bundle
Om det är kvalitet du söker är Smart Speller och Smart Hyphen verktygen du behöver.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto