Uppdragspaket

Skapa och skicka paket (InDesign)

Under idealiska omständigheter har alla InDesign- och InCopy-användare i arbetsgruppen åtkomst till den server där uppdragsfilerna finns. Om en eller fler av användarna inte har åtkomst till en gemensam server kan du i stället skapa och skicka ut komprimerade uppdragspaket. När InCopy-användaren är klar med uppdraget packar han/hon om uppdraget och skickar tillbaka det, så att det integreras i InDesign-dokumentet igen. Paketfiler som skapas i InDesign får tillägget .icap. Returpaketfiler som skapas i InCopy får tillägget .idap.

Det finns två kommandon för paketering av filer: Packa för InCopy respektive Packa och skicka med e-post. Använd Packa för InCopy om du vill skapa ett komprimerat paket som du kan distribuera manuellt. Använd Packa och skicka med e-post om du vill skapa ett komprimerat paket som automatiskt bifogas ett e-postmeddelande.

Obs!

Blanda inte ihop ett uppdragspaket med kommandot Arkiv > Packa i InDesign, som du använder för att packa och skicka ett dokument med tillhörande resurser till en skrivare.

Skapa ett paket för manuell distribution

 1. Skapa ett uppdrag och lägg till innehåll i paketet.

  Det är bara incheckat innehåll som kan tas med i det packade uppdraget. Om något innehåll är utcheckat uppmanas du att checka in det.

 2. På uppdragspanelen markerar du uppdraget och väljer Packa för InCopy på panelmenyn.
 3. Ange ett namn och en plats för paketfilen och klicka på Spara.

Du kan bifoga paketfilen i ett e-postmeddelande, överföra den till en FTP-server eller kopiera den till en disk eller något annat medium.

Obs!

Om du väljer Redigera > Ångra efter att ha skapat ett paket annulleras paketet och objekten i uppdraget låses upp, men paketfilen tas inte bort från datorn och du kan inte ångra ett skickat e-postmeddelande.

Skapa ett paket för e-post (InDesign)

 1. Skapa ett uppdrag och lägg till innehåll i paketet.

  Det är bara innehåll som har checkats in som tas med i det packade uppdraget. Om något innehåll är utcheckat uppmanas du att checka in det.

 2. På uppdragspanelen markerar du uppdraget och väljer Packa för InCopy och skicka med e-post på panelmenyn.

  En komprimerat uppdragspaket skapas och bifogas till ett e-postmeddelande i ditt förvalda e-postprogram.

  Obs!

  Om du vill använda ett annat e-postprogram ändrar du förvalt e-postprogram i operativsystemet. Mer information finns i systemdokumentationen.

 3. Redigera e-postmeddelandet genom att lägga till en mottagare och eventuella instruktioner. Skicka e-postmeddelandet.

Alla objekt i uppdraget checkas ut till den tilldelade användaren. Innehållet i själva paketet är dock inte låst, så vem som helst kan öppna paketet och ändra innehållet.

Avbryta ett paket

Ibland returneras inte det paket du skickar. Meddelandet kan till exempel ha försvunnit eller så kanske inte användaren arbetar i projektet längre. I så fall kan du avbryta paketet.

 1. På uppdragspanelen markerar du det packade uppdraget och väljer Avbryt paket på panelmenyn.
 2. Klicka på OK om du vill avbryta paketet.

Paketfilen tas inte bort från datorn bara för att du avbryter ett paket.

När ett paket har avbrutits är innehållet i paketet tillgängligt för redigering. Om någon returnerar ett paket som har avbrutits kan det uppstå konflikter.

Uppdatera ett paket

När du har skapat ett paket kan du lägga till, ta bort och ändra storlek på objekt.

 1. Lägg till, ta bort eller ändra storlek på en eller fler artiklar i det packade uppdraget.
 2. Markera uppdraget på uppdragspanelen och gör något av följande:
  • Välj Uppdatera paket på uppdragpanelens meny. Ange namn och plats för filen. Gör det uppdaterade paketet tillgängligt för användare genom att placera det på en delad server eller distribuera det via e-post. Kom ihåg att meddela InCopy-användare om att paketet har uppdaterats.

  • Välj Uppdatera paket och skicka med e-post på uppdragspanelens meny och skicka meddelandet.

När InCopy-användare öppnar det uppdaterade paketet läggs endast nytt innehåll till i uppdraget automatiskt. InCopy-användare kan bestämma om de vill skriva över befintligt innehåll eller inte och på så sätt bestämma om de vill spara tidigare ändringar.

Ta emot paket (InCopy)

Du kan ta emot ett paket från en InDesign-användare som har skapat paketet eller en InCopy-användare som har vidarebefordrat paketet till dig. När du öppnar ett uppdragspaket är paketet expanderat. Innehållet kopieras till en ny undermapp i en uppdragsmapp i InCopy.

Öppna ett paket (InCopy)

 1. Du öppnar ett InCopy-paket (*.icap eller *.incp) genom att göra något av följande:
  • Starta paketet med hjälp av e-postprogrammet. Du kan till exempel dubbelklicka på den bifogade filen.

  • Använd Utforskaren eller Finder för att öppna filen. Du kan till exempel dubbelklicka på filen eller dra den till programikonen för InCopy.

  • I InCopy väljer du Arkiv > Öppna och dubbelklickar på den packade uppdragsfilen.

  • I InCopy väljer du Öppna paket på uppdragspanelens meny och dubbelklickar sedan på paketfilen.

Du kan nu redigera artiklarna i paketet. När du påbörjar en artikel uppmanas du att checka ut innehållet i ramen. När du är klar med redigeringen sparar du allt innehåll och returnerar eller vidarebefordrar paketet.

Returnera och vidarebefordra paket (InCopy)

När du har öppnat och redigerat ett paket kan du skicka det till en annan InCopy-användare. Du kan också returnera det till den InDesign-användare som skapade paketet. Paketfiler som skapas för andra InCopy-användare har tillägget INCP. Returpaket som skapas för InDesign-användare har tillägget INDP.

 1. Redigera och checka in innehållet som du vill ha med i paketet.
 2. Välj något av följande på uppdragpanelens meny:

  Vidarebefordra för InCopy

  Skapa ett paket för en annan InCopy-användare. Ange namn och plats för paketfilen och gör den tillgänglig för InCopy-användaren.

  Vidarebefordra för InCopy och skicka med e-post

  Skapa och skicka ett paket för en annan InCopy-användare via e-post. Paketet visas som en bifogad fil i ett nytt meddelande i ditt förvalda e-postprogram. Ange mottagare och instruktioner och skicka meddelandet.

  Returnera för InDesign

  Skapa ett paket som du vill returnera till InDesign-användaren.

  Vidarebefordra för InDesign och skicka med e-post

  Skapa och returnera ett paket till InDesign-användaren via e-post. Paketet visas som en bifogad fil i ett nytt meddelande i ditt förvalda e-postprogram. Ange mottagare och instruktioner och skicka meddelandet.

Ta emot returpaket (InDesign)

 1. Du öppnar ett InDesign-paket (*.idap eller *.indp) genom att göra något av följande:
  • Starta paketet med hjälp av e-postprogrammet. Du kan till exempel dubbelklicka på den bifogade filen.

  • Använd Utforskaren eller Finder för att öppna filen. Du kan till exempel dubbelklicka på filen eller dra den till programikonen för InDesign.

  • I InDesign väljer du Arkiv > Öppna och dubbelklickar på paketfilen.

  • I InDesign väljer du Öppna paket på uppdragspanelens meny och dubbelklickar sedan på paketfilen.

Du uppmanas att uppdatera alla länkar när du öppnar paketet. Om en artikel har ändrats sedan uppdraget packades kan du välja om du vill uppdatera eller bryta länken till innehållet i InDesign-filen. När artiklarna i filerna returneras och checkas in, kan du checka ut och redigera innehållet.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online