Anpassa användar- och standardinställningar

Inställningar

Exempel på inställningar är standardplaceringen för paneler, måttinställningar samt visningsinställningar för bilder och typografi.

Det som skiljer inställningar och standardinställningar åt är användningsområdet. Användarinställningarna använder du för att ange hur vissa InCopy-funktioner ska se ut och fungera. Standardinställningar används för InCopy-dokument.

Obs!

InCopy-inställningarna kan användas i skript. Om du vill dela en uppsättning i en användargrupp skapar du ett skript som används för att ange inställningarna, och sedan skickar du skriptet till alla användare i gruppen så att de kan köra det på sina datorer. Använd inte kopiera och klistra in för överföring av inställningarna från en dator till andra datorer. Då kan programmet bli instabilt. Mer information om skript finns i skripthandboken för InCopy på Adobes webbplats.

Ange standardvärden

Om du ändrar någon av inställningarna utan att ha något dokument öppet används ändringarna som standardinställningar för nya dokument. Om ett dokument är öppet när du ändrar någon av inställningarna påverkar ändringarna endast det dokumentet.

Detsamma gäller om du ändrar någon av inställningarna utan att ha markerat något objekt. Då används ändringarna som standardinställningar för nya objekt.

Ändra standardinställningar för nya dokument

 1. Stäng alla dokument.
 2. Ändra inställningar för menyobjekt, paneler eller dialogrutor.
Obs!

Om du brukar använda samma sidstorlek och språk för dina dokument kan du ändra de här standardinställningarna utan att ha något dokument öppet. Om du till exempel vill ändra standardvärdet för sidstorlek stänger du alla dokument, väljer Arkiv > Dokumentinställningar och markerar önskad sidstorlek. Ange ett standardlexikon genom att stänga alla dokument, välja Redigera > Inställningar > Lexikon (Windows) eller InCopy > Inställningar > Lexikon (Mac OS) och markera sedan ett alternativ på menyn Språk.

Ange standardinställningar för nya objekt i ett dokument

 1. Välj Redigera > Avmarkera alla när du har ett dokument öppet.
 2. Ändra inställningar för menyobjekt, paneler eller dialogrutor.

Anpassa skalförändring av gränssnittet

Ange preferenser för skalanpassning i InCopy om du vill skalanpassa användargränssnittet enhetligt utifrån skärmupplösningen. Element i användargränssnittet skalanpassas därefter och blir sköna att se på högupplösta bildskärmar. När du startar InCopy med nya preferenser identifierar programmet din skärmupplösning och justerar programmets gränssnittsskala därefter.
Obs! 
 Gränssnittsskalning stöds inte på skärmar med låg upplösning.

Så här ställer du in skalanpassningen av gränssnittet:

 • (Win) Välj Redigera > Preferenser > Skalförändring av gränssnittet
 • (macOS) Välj InCopy > Preferenser > Skalförändring av gränssnittet

Använd följande alternativ för att anpassa användargränssnittet i dialogrutan Skalförändring av gränssnittet:

 • UI: Ändra reglaget Skalförändring av gränssnitt för att öka eller minska gränssnittets skala enligt dina behov. I allmänhet behöver högupplösta bildskärmar högre skalanpassningsfaktor. En förhandsgranskning av det skaländrade gränssnittet visas bredvid reglaget. Starta om InCopy för att tillämpa de ändrade inställningarna. Om du väljer att starta om senare träder ändringarna i kraft nästa gång du startar InCopy.
  Obs! Hur många steg som visas i reglaget beror på skärmens upplösning. Fler steg visas för skärmar med högre upplösningar.
 • Skalanpassa markören proportionellt: När detta är aktiverat (det är PÅ som standard) får detta alternativ markörikonernas skala att anpassas proportionellt med gränssnittet.
 • Visningsstorlek för begränsningsram: Ändra reglaget för att skalanpassa begränsningsramens visningsstorlek.

Läs Vanliga frågor om du har problem med det skalbara användargränssnittet.

Återställa alla inställningar och standardvärden

 1. Gör något av följande:
  • (Windows) Starta InCopy och tryck på Skift+Ctrl+Alt. Klicka på Ja när du får en fråga om du vill ta bort inställningsfilerna.

  • (Mac OS) Håll ned Skift+Alt+Kommando+Ctrl när du startar InCopy. Klicka på Ja när du får en fråga om du vill ta bort inställningsfilerna.

Återställa varningsmeddelanden

 1. Välj Redigera > Inställningar > Allmänt (Windows) respektive InCopy > Inställningar > Allmänt (Mac OS).
 2. Klicka på Återställ alla varningsmeddelanden om du vill visa alla varningsmeddelanden, även de som du tidigare valt att bortse från. (När varningar visas kan du markera ett alternativ för att indikera att du inte vill att varningen ska visas igen.)

Liknande innehåll

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?