Ta med metadata i en artikel

Arbeta med metadata

Metadata är standardiserad information om en fil, bland annat författarnamn, upplösning, färgrymd, copyright och nyckelord som används i den. Du kan använda metadata för att effektivisera arbetsflödet och ordna dina filer.

Standarden XMP

Metadata-information lagras med standarden XMP (Extensible Metadata Platform), som Adobe Bridge, Adobe Illustrator, Adobe InDesign och Adobe Photoshop bygger på. XMP bygger på XML, och i de flesta fall lagras metadata i filen. Om det inte går att lagra informationen i filen lagras metadata i en separat fil som kallas för underordnad fil. XMP underlättar utbytet av metadata mellan Adobe-program och mellan olika arbetsflöden för publicering. Du kan till exempel spara metadata från en fil som en mall och sedan importera filinformationen till andra filer.

Metadata som lagras i andra format, till exempel Exif, IPTC (IIM), GPS och TIFF, synkroniseras och beskrivs enligt XMP-standarden så att de enkelt kan visas och hanteras. I andra program och funktioner (som Adobe Drive) används också XMP till att överföra och lagra information som versionskommentarer, som du kan söka efter med hjälp av Adobe Bridge.

I de flesta fall lagras metadata i filen även om filformatet ändras, till exempel från PSD till JPG. Metadata bevaras också när filerna placeras i ett Adobe-dokument eller -projekt.

Obs!

Du kan använda XMP SDK (Software Development Kit) för att anpassa generering, bearbetning och utbyte av metadata. Du kan till exempel använda XMP SDK för att lägga till fält i dialogrutan Filinformation. Mer information om XMP och XMP SDK finns på Adobes webbplats.

Arbeta med metadata i Adobe Bridge och Adobe Creative Suite-komponenter

Många av de kraftfulla Adobe Bridge-funktionerna för att ordna och söka efter filer och versioner möjliggörs av att det finns XMP-metadata i filerna. I Adobe Bridge finns det två sätt att arbeta med metadata. Du kan antingen göra det på panelen Metadata eller i dialogrutorna Filinformation (InDesign) eller Information om innehållsfil (InCopy).

I vissa fall kan det finnas flera vyer för samma metadataegenskap. En egenskap kan till exempel ha etiketten Författare i en vy och Skapad av i en annan, men båda gäller för samma underliggande egenskap. Även om du anpassar dessa vyer för särskilda arbetsflöden bibehåller de XMP-standarden.

Lägga till metadata via dialogrutan Filinformation

I dialogrutan Filinformation visas kameradata, filegenskaper, en redigeringshistorik samt copyright- och författarinformation för det aktuella dokumentet. I dialogrutan Filinformation visas dessutom egna metadatapaneler. Du kan lägga till metadata direkt i dialogrutan Filinformation. All information du lägger till i ett fält åsidosätter befintliga metadata och det nya värdet kommer att användas i alla markerade fält.

 1. Välj Arkiv > Filinformation (InDesign) eller Arkiv > Information om innehållsfil (InCopy).
 2. Välj något av följande på flikarna högst upp i dialogrutan:
  Obs!

  Använd höger- eller vänsterpil för att växla mellan flikarna, eller klicka på den nedåtriktade pilen och välj en kategori i listan.

  Beskrivning

  Här kan du ange dokumentinformation om filen, till exempel dokumentets namn, författare, beskrivning och nyckelord som kan användas för att söka efter dokumentet. Du anger copyrightinformation genom att välja alternativet Copyrightskyddad på menyn Copyrightstatus. Ange sedan copyrightägaren, meddelandet och webbadressen till personen eller företaget som innehar upphovsrätten.

  IPTC

  Innehåller fyra områden: IPTC-innehåll beskriver bildens visuella innehåll. IPTC-kontakt visar kontaktinformation om fotografen. IPTC-bild visar beskrivande information om bilden. IPTC-status visar arbetsflödes- och copyrightinformation.

  Kameradata

  Innehåller två områden: I Kameradata 1 visas skrivskyddad information om kameran och inställningar som användes för att ta fotot, till exempel fabrikat, modell, slutarhastighet och bländare. Kameradata 2 visar skrivskyddad information om fotografiet, inklusive pixeldimensioner och upplösning

  Videodata

  Visar information om videofilen, bland annat bildbredd och -höjd, och här kan du ange information, bland annat namn på band och scen.

  Ljuddata

  Här kan du ange information om ljudfilen, bland annat titel, artist, bithastighet och loopinställningar.

  Mobil SWF

  Visar information om mobila mediefiler, inklusive rubrik, författare, beskrivning och innehållstyp.

  Kategorier

  Gör att du kan ange kategorier baserat på Associated Press-kategorier.

  Ursprung

  Här kan du ange filinformation som är användbar för nyhetsutsändningar, inklusive när och var filen skapades, överföringsinformation, specialinstruktioner samt rubrikinformation.

  DICOM

  Visar patient-, undersöknings-, serie- och utrustningsinformation för DICOM-bilder.

  Historik

  Visar historikloggen i Adobe Photoshop för bilder som har sparats i Photoshop. Fliken Historik visas endast om Adobe Photoshop är installerat.

  Illustrator

  Här anger du dokumentprofil för utskrift, webben eller mobila utdata.

  Avancerat

  Visar fält och strukturer för lagring av metadata med hjälp av namnutrymmen och egenskaper, till exempel filformat och egenskaper för XMP, Exif och PDF.

  Raw-data

  Här visas XMP-textinformation om filen.

 3. Skriv informationen som du vill lägga till i ett fält som visas.
 4. Verkställ ändringarna genom att klicka på OK.

Exportera metadata som en XMP-fil

Du kan spara metadata i en XMP-fil och dela den med andra användare. Dessa XMP-filer kan användas som mallar för att fylla i InCopy-dokument och andra dokument som skapats med XMP-aktiverade program. Exporterade mallar sparas på en delad plats som alla program som hanterar XMP har åtkomst till. De visas också på popup-menyn längst ner i dialogrutan Filinformation.

 1. Välj Arkiv > Filinformation (InDesign) eller Arkiv > Information om innehållsfil (InCopy).
 2. Välj Exportera på popup-menyn längst ner i dialogrutan.
 3. Ange ett filnamn, välj en plats för filen och klicka på Spara.
  Obs!

  För att se metadatamallar i Utforskaren (Windows) eller i Finder (Mac OS) klickar du på popup-menyn längst ner i dialogrutan Filinformation och väljer Visa mallmapp.

Importera metadata från en XMP-fil

När du importerar metadata till ett dokument från en exporterad XMP-mallfilen kan du ange om alla metadata i det aktuella dokumentet ska rensas och lägga till nya metadata, behålla alla utom matchande metadata eller lägga till matchande metadata till befintliga metadata.

 1. Välj Arkiv > Filinformation (InDesign) eller Arkiv > Information om innehållsfil (InCopy).
  • Välj en XMP-fil på popup-meny längst ner i dialogrutan, markera ett importalternativ och klicka sedan på OK.

  • Välj Importera på popup-menyn längst ner i dialogrutan, markera ett importalternativ och klicka sedan på OK. Dubbelklicka sedan på XMP-mallfilen som du vill importera.

Redigera metadata i bildfiler

När du genererar bildtexter för monterade bilder i InDesign används metadata för den monterade bilden. Du kan redigera metadata för InDesign-dokument, men du kan inte redigera metadata för filer som har monterats i InDesign. I stället ändrar du metadata för monterade bilder med hjälp av det ursprungliga programmet, med hjälp av Finder eller Utforskaren, eller använder Adobe Bridge eller Adobe Mini Bridge.

 1. Högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (Mac OS) i InDesign på bilden och välj Redigera original.

  Du kan också välja Redigera med och sedan välja ett program som Adobe Illustrator eller Adobe Photoshop.

 2. Välj Arkiv > Filinformation i det ursprungliga programmet.

 3. Redigera metadata och klicka på OK.

Du kan också markera en bild i Adobe Bridge och välja Arkiv > Filinformation om du vill redigera bildens metadata. Se Lägga till metadata via dialogrutan Filinformation.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?