Vanligtvis sker utskriften i Adobe® InDesign®, men du kan använda Adobe InCopy® för att skriva ut utkast av artiklarna i text-, artikel- eller layoutvy.

Skriva ut med InCopy

InCopy-dokument är vanligtvis länkade till ett InDesign-malldokument. InDesign-dokumentet används vanligtvis för utskrift, så många av de kontroller som krävs för utskrift med produktionskvalitet finns endast i InDesign. Du kan emellertid använda InCopy till att skriva ut utkast av artiklar i antingen text-, artikel- och layoutvyn. Utskriften ser likadan ut som dokumentet på skärmen, beroende på vilka utskriftsinställningar du har gjort:

  • Om du skriver ut från text- eller artikelvyn skrivs texten ut oformaterad i en enda kontinuerlig spalt (eller spalter). Dokumentlayouten och formateringen visas inte.

  • Om du skriver ut från layoutvyn skrivs dokumentet ut som det visas på skärmen, med ramar och alla andra sidelement.

    Du kan använda InCopy tillsammans med både Adobe PostScript®- och icke-PostScript-skrivare samt med andra typer av utskriftsenheter. Om du använder en PostScript-skrivare bör du kontrollera att du använder rätt skrivardrivrutin tillsammans med rätt PPD-fil (PostScript Printer Description).

Obs!

Det går inte att skriva ut till PDF Writer från InCopy. Om du försöker skriva ut till PDF Writer kommer du att få fördröjningar eller felaktiga utskrifter.

Skrivardrivrutiner

Med en skrivardrivrutin får du direkt åtkomst till skrivarens funktioner från program i datorn. Genom att använda rätt drivrutin försäkrar du dig om att du verkligen har tillgång till alla funktioner som skrivaren är utrustad med.

Du bör använda de senaste skrivardrivrutinerna som visas i följande tabell. Om du får problem med en äldre drivrutin bör du uppgradera till den senaste drivrutinen för operativsystemet.

Operativsystem

Skrivardrivrutin

Windows® XP

Pscript 5 (systemdrivrutin)

Mac OS X 10.2 (eller senare)

Inbyggd PostScript-drivrutin för Mac OS X

Om du vill ha mer information om rekommenderade PostScript-skrivardrivrutiner och installationsanvisningar läser du i avsnittet om skrivardrivrutiner på Adobes webbplats.

Vissa InCopy-utskriftsfunktioner visas både i utskriftsdialogrutan i InCopy och i dialogrutorna för skrivardrivrutinen. Vanligtvis bör du endast ange alternativ för sådana överlappande funktioner i InCopy, eftersom överlappande inställningar som angivits i dialogrutan för skrivardrivrutinen ignoreras i InCopy. Du kan få hjälp med de överlappande alternativen genom att läsa instruktionerna i följande avsnitt.

Skrivardrivrutiner kan ibland hantera andra funktioner än vad som finns i InCopy, t.ex. duplexutskrift. Möjligheten att använda sådana funktioner varierar beroende på vilken skrivardrivrutin du har installerat. Mer information kan du få från skrivarens tillverkare.

Om du vill göra inställningar för en viss skrivare kan du öppna skrivardrivrutinen i InCopy med knappen Konfigurera i dialogrutan Skriv ut i InCopy. I Windows öppnar denna knapp dialogrutan Egenskaper för den valda skrivaren. I Mac OS öppnas standarddialogrutan för utskrift.

Välja en PPD-fil

Med en PPD-fil (PostScript Printer Description) anpassar du drivrutinens funktionssätt efter den specifika PostScript-skrivaren. EN PPD-fil innehåller information om utdataenheten, t.ex. om teckensnitt som är installerade på skrivaren, tillgängliga storlekar och utskriftsorienteringar för utdatamedier, optimerad rastertäthet, rastervinklar, upplösning och kapacitet för färgutdata. Det är viktigt att ange rätt PPD-fil innan du skriver ut. När du väljer den PPD-fil som hör till den använda PostScript-skrivaren eller fotosättaren kommer dialogrutan Skriv ut att fyllas i med de tillgängliga inställningarna för utdataenheten. Du kan växla till en annan vid behov. Program använder informationen från PPD-filen för att avgöra vilken PostScript-information som ska skickas till skrivaren när ett dokument skrivs ut.

Vi på Adobe rekommenderar att du hämtar den senaste versionen av PPD-filen för din utdataenhet från tillverkaren. Då får du det bästa utskriftsresultatet. Många tryckleverantörer och professionella tryckerier har PPD-filer för de fotosättare som de använder. Var noga med att spara PPD-filer på den plats som operativsystemet kräver. Mer information finns i dokumentationen för det operativsystem som du använder.

  1. I Windows och Mac OS väljer du en PPD-fil på samma sätt som du lägger till en skrivare. Instruktionerna för hur du väljer en PPD-fil skiljer sig åt för plattformarna. Mer information finns i dokumentationen för operativsystemet.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy