Exportera till Adobe PDF

Exportera ett InCopy-dokument till Adobe PDF

Du kan exportera InCopy-dokument direkt till Adobe PDF. Du kan exportera i vyerna Text, Artikel och Layout. Om du exporterar i vyn Layout resulterar det i ett PDF-dokument med bibehållen layout och designelement. I motsats får ett dokument som exporteras i någon av vyerna Text eller Artikel det textutseende som visas i vyn Text respektive Artikel i InCopy. Det kan vara praktiskt att exportera från vyn Text eller Artikel för en InCopy-artikel till PDF för skribenter, redigerare och andra i ett dokuments granskningscykel som kanske inte har InCopy i sina datorer. PDF-dokumentet har samma fördelar som återfinns i vyerna Text och Artikel i InCopy, inklusive maximal läsbarhet för text och anteckningsfunktioner.

Obs!

Adobe PDF-filer som har exporterats från Adobe InDesign®-dokument som innehåller övertryck eller genomskinlighetseffekter visas bäst i Acrobat 6.0 eller senare med alternativet Förhandsvisa övertryck markerat.

 1. Välj Arkiv > Exportera.
 2. Under Filformat (Windows) respektive Format (Mac OS) väljer du Adobe PDF-fil. Ange ett filnamn, välj en plats för filen och klicka på Spara.
 3. Välj Text och artikel eller Layout på menyn Visa.
 4. Ändra inställningar efter behov.

  De inställningar du anger sparas med programmet och används för alla nya InCopy-dokument som du exporterar till PDF tills du väljer nya inställningar.

 5. Klicka på Exportera.
Obs!

När du exporterar till PDF från InCopy bevaras länkar från OPI-kommentarer (Open Prepress Interface) för bilder i InDesign-dokumentet. Med hjälp av OPI-länkar kan InDesign-användare inkludera snabba och lågupplösta versioner (utkast) av bilder för placering på en sida. För slutlig utskrift kan en InDesign-leverantör eller prepress-tjänstleverantör automatiskt ersätta de lågupplösta bilderna med versioner i hög upplösning.

Vanliga Adobe PDF-alternativ

Det finns flera alternativ som är vanliga för vyerna Text, Artikel och Layout när du exporterar ett dokument till PDF.

Kompatibilitet

Ange kompatibilitetsnivån för Adobe PDF-filen. För dokument som ska distribueras till en större publik kan du överväga Acrobat 5 (PDF 1.4) för att försäkra dig om att alla användare kan visa och skriva ut dokumentet. Om du skapar filer med Acrobat 8-/9-kompatibilitet (PDF 1.7) finns det en risk att de resulterande PDF-filerna inte är kompatibla med tidigare versioner av Acrobat.

Skapa delmängd av teckensnitt när andelen tecken är mindre än

Ange tröskelvärde för inbäddning av fullständiga teckensnitt baserat på hur många av teckensnittets tecken som används i dokumentet. Om procentandelen av tecken som används i dokumentet för ett visst teckensnitt överskrids, bäddas hela det teckensnittet in. I annat fall bäddas endast en delmängd av teckensnittet in. Inbäddning av fullständiga teckensnitt medför att PDF-filstorleken ökar, men om du vill vara säker på att alla teckensnitt bäddas in fullständigt anger du 0 (noll).

Inkludera sidinformation

Inkludera dokumentets namn, sidnummer samt datum och tid då filen exporterades.

Visa PDF efter export

Öppna PDF-filen i den senaste versionen av Acrobat som är installerad i datorn. För korrekt resultat bör du se till att kompatibilitetsalternativet stämmer med den senaste versionen av Acrobat som är installerad.

Adobe PDF-alternativ för vyerna Text och Artikel

Dialogrutan Exportera PDF innehåller alternativ som är specifika för vyerna Text och Artikel.

Artiklar

Exportera en enstaka artikel eller flera artiklar.

Teckensnitt

Inkludera inställningar för teckenfamilj och format, teckenstorlek och radavstånd för den exporterade filen. Dessa inställningar påverkar inte skärmvisningsinställningarna för vyerna Text och Artikel.

Inkludera artikelinformation

Dokumentets rubrik, författare och beskrivning visas i den exporterade PDF-filen.

Inkludera styckeformat

Information om styckeformat från informationsspalten som visas i vyerna Text och Artikel visas i den exporterade PDF-filen.

Inkludera textbundna anteckningar

Exportera alla (eller endast synliga) textbundna anteckningar som finns i dokumentet. Om du vill inkludera de anteckningsfärger som har tilldelats för personer i projektet markerar du Visa anteckningsbakgrunder med färg.

Inkludera spårade ändringar:

Exportera alla (eller endast synliga) spårade ändringar som finns i dokumentet. Om du vill inkludera de redigeringsfärger som har tilldelats för personer i projektet markerar du Visa bakgrunder för ändringsspårning med färg.

Inkludera exakta radbrytningar

Exportera radbrytningar så som de visas i artikeln. Om alternativet inte är markerat bryts textraderna i enlighet med bredd och orientering för det bredaste artikelfönstret.

Inkludera radnummer

Exportera så att radnummer visas i informationsspalten. Det här alternativet visas endast om Inkludera exakta radbrytningar är markerat.

Fyll sidan (använd flera spalter)

Exportera artikeln med det antal spalter och den spaltbredd som du anger. Det här alternativet visas endast om Inkludera exakta radbrytningar är markerat.

Obs!

Om du väljer en liten spaltbredd och en stor teckenstorlek (under Teckensnitt i det här avsnittet) kan det medföra överlappande text i det exporterade dokumentet.

Adobe PDF-alternativ för vyn Layout

Följande alternativ är endast tillgängliga vid export från vyn Layout:

Alla

Exporterar alla sidor i det aktuella dokumentet eller boken. Det är standardinställningen.

Intervall

Anger det sidintervall som ska exporteras i det aktuella dokumentet. Du kan ange ett intervall med ett bindestreck, och separera flera sidor eller intervall med komma. Alternativet är inte aktivt när du exporterar en bok.

Uppslag

Exporterar sidor tillsammans som om de var sammanbundna, eller tryckta på samma ark.

Obs!

Använd inte Uppslag om du vill trycka hos ett professionellt tryckeri. Om du gör det kan tryckeriet inte montera sidorna.

Inkludera anteckningar som anteckning

Exportera alla anteckningar som PDF-anteckningar.

Interaktiva element

Välj Inkludera utseende om du vill inkludera objekt som knappar och filmförhandsgranskningar i PDF-filen.

Optimera för snabb webbvisning

Storleken på PDF-filen minskar och filen optimeras för snabbare visning i webbläsare genom att filen struktureras om för sidvis nedladdning.

Bädda in sidminiatyrbilder

Skapa miniatyrbilder i den exporterade PDF-filen.

Skapa säkra PDF-dokument

Du kan begränsa åtkomsten till en Adobe PDF-fil när du exporterar den. När säkerhetsrestriktioner används för filer är alla verktyg och menyalternativ som berör dessa funktioner nedtonade.

Du kan skydda en PDF-fil och ange att användaren måste ange ett användarlösenord för att kunna öppna filen och ett huvudlösenord för att kunna ändra säkerhetsinställningarna. Om du anger skyddande begränsningar för en fil bör du också ange ett huvudlösenord. I annat fall kan vem som helst som öppnar filen ta bort begränsningarna. Om en fil öppnas med huvudlösenordet avaktiveras de skyddande begränsningarna tillfälligt. Om filen är försedd med båda lösenorden kan du öppna den med endera lösenordet.

Obs!

Inställningen Kompatibilitet anger krypteringsnivån. Alternativet Acrobat 4 (PDF 1.3) använder en låg krypteringsnivå (40-bitars RC4), medan övriga alternativ använder en hög krypteringsnivå (128-bitars RC4 eller AES).

 1. Välj Arkiv > Exportera.
 2. Under Filformat (Windows) respektive Format (Mac OS) väljer du Adobe PDF-fil. Ange namn och sökväg för filen och klicka på Spara.
 3. Klicka på Säkerhetsinställningar.
 4. I avsnittet Lösenord anger du vilket lösenordsskydd du vill använda:
  • Markera Lösenord krävs för att öppna dokumentet. I textrutan Lösenord för att öppna dokumentet anger du det lösenord som användare måste ange för att kunna öppna PDF-filen.

  • Markera Lösenord krävs för att ändra behörigheter och lösenord. I textrutan Lösenord för behörigheter anger du det lösenord som användare måste ange för att kunna ange eller ändra säkerhetsinställningar i PDF-filen.

  Obs!

  Du kan inte använda samma lösenord för båda textrutorna.

 5. I avsnittet Behörigheter definierar du vilken nivå av användaråtgärder som är tillåtna:

  Ingen utskrift

  Användaren kan inte skriva ut Adobe PDF-filen.

  Ingen ändring av dokumentet

  Användaren kan inte fylla i formulär eller göra några andra ändringar i Adobe PDF-filen.

  Ingen kop. eller extrah. av innehåll, avaktiv. åtkomst

  Användaren kan inte markera text och bilder.

  Inga tillägg eller ändr. av kommentarer eller formulärfält

  Användaren kan inte lägga till eller ändra anteckningar och formulärfält om de öppnar PDF-filen i Adobe Acrobat eller ett annat PDF-program.

 6. Klicka på Spara och sedan på Exportera.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?