Använda synonymordboken

Synonymordboken

Med synonymordboken kan du slå upp synonymer, relaterade ord och antonymer för angivna ord. Om du t.ex. anger "figment", visas i engelska ordlistor synonymerna "fiction" och "fable", relaterade ord som "concoction" och "fantasy" och antonymer som "fact".

Sökningen efter ett ord behöver inte sluta med den första uppsättningen synonymer, relaterade ord och antonymer som du hittar. Du kan slå upp vilket som helst av de föreslagna orden och visa deras synonymer, relaterade ord och antonymer. Du kan snabbt gå tillbaka till de 10 senast uppslagna orden.

Panelen Synonymordbok

A. .Sök efter B. .Ersätt med C. . Språkmenyn D. . Aktuellt sökord E. . Betydelsemenyn F. .Definition G. .Kategori-menyn H. . Resultatlista I. .Läs in ord J. .Sök efter ord K. .Ändra ord 

I InCopy finns följande kategorier för sökning av ord:

Synonymer

Ord med samma eller liknande betydelse som sökordet.

Antonymer

Ord med motsatt eller nästan motsatt betydelse som sökordet.

Se även

Ord som är begreppsmässigt relaterade till sökordet, även om de varken är synonymer eller antonymer.

Närliggande synonymer

Ord med en betydelse som påminner om sökordet.

Närliggande antonymer

Ord med en betydelse som påminner om sökordets motsatta betydelse.

Söka efter ord i synonymordboken

Du kan använda synonymordboken för att leta upp synonymer, antonymer och korta beskrivningar av ord.

Söka efter ett ord som visas i dokumentfönstret

 1. Välj Fönster > Synonymordbok så öppnas synonymordbokspanelen.
 2. Använd textverktyget  till att markera ordet du vill söka på och gör något av följande:
  • Kopiera och klistra in ordet i textrutan Sök efter.

  • Klicka på knappen Läs in ord .

 3. Välj det språk du vill använda.
 4. Klicka på knappen Sök efter ord  eller tryck på Retur.

  En kort beskrivning av ordet visas under Definition på synonymordbokspanelen. I resultatlistan visas relaterade ord baserat på de markeringar du har gjort på menyerna Betydelser och Kategori.

  Obs!

  Du kan dra det lodräta strecket som avgränsar området Definition och resultatlistan från sida till sida för att justera den relativa bredden på de två områdena.

 5. Markera den ordklass du vill söka efter på menyn Betydelser. Om du t.ex. vill söka efter ordet som substantiv, väljer du substantiv. Om du vill ha verbets betydelse, markerar du verb. Alla betydelser finns inte tillgängliga för alla ord.
 6. Markera kategorin (t.ex. Synonymer eller Antonymer) som du vill söka efter på menyn Kategorier. Alla kategorier är inte tillgängliga för alla ord.
Obs!

Om du vill ersätta ordet i fältet Sök efter, Alt-klickar (Windows och Mac OS) du på ett ord i resultatlistan och klickar sedan på knappen Sök efter ord. Om du vill ersätta ordet i fältet Ersätt med klickar du på ett ord i resultatlistan.

Söka efter ett ord som inte visas i dokumentfönstret

 1. Välj Fönster > Synonymordbok så öppnas synonymordbokspanelen.
 2. Skriv ordet du vill söka efter i textrutan Sök efter och tryck på Retur.

Söka efter ett ord igen

 1. Välj Fönster > Synonymordbok så öppnas synonymordbokspanelen.
 2. Välj ordet på popup-menyn Sök efter på synonymordbokspanelen. Den här menyn innehåller de 10 senaste orden du sökte efter.
 3. Klicka på knappen Sök efter ord  .

Infoga ett ord från synonymordbokspanelen

Du kan lägga till och ersätta ord i dokumentet med synonymordbokspanelen. När du ersätter ett markerat ord i dokumentet med ett ord från synonymordbokspanelen ersätts endast det markerade ordet, inte alla förekomster av ordet. Om du vill ersätta alla förekomster använder du kommandot Sök/ersätt.

Obs!

Om ingen matchande post påträffas för textsträngen i textrutan Sök efter, förblir alla andra textrutor på synonymordbokspanelen tomma.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill lägga till ordet, placerar du insättningspunkten på den plats i dokumentet där du vill lägga till ordet.

  • Om du vill ersätta ett ord i dokumentet markerar du det ordet.

 2. Markera ett ord från resultatlistan på synonymordbokspanelen.
 3. Klicka på knappen Ändra ord  eller dubbelklicka på ett ord i resultatlistan.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?