Sammanfattning av nya funktioner

2017 års utgåva av InCopy

2017 års utgåva av InCopy CC (november 2016) är anpassad efter de viktigaste behoven hos designer och ger smidiga arbetsflöden med hög prestanda och stabilitet, och tidsbesparande funktioner.

En sammanfattning av funktioner i tidigare versioner av InCopy CC finns i Sammanfattning av nya funktioner | InCopy CC 2015.

Spaltöverspännande fotnoter

Nu när du arbetar med en textram med flera spalter har du möjlighet att infoga en fotnot som sträcker sig över flera spalter. Välj Låt fotnoter omfatta flera spalter i Fotnotsalternativ för dokument för aktivera den här funktionen. Baserat på vad du väljer gör detta att alla fotnoter i dokumentet antingen omfattar alla spalter eller återställs till det ursprungliga utseendet.

Alternativet att låta fotnoter omfatta flera spalter är aktiverat som standard för nya dokument som skapas i InCopy CC 2017. Däremot är alternativet inaktiverat som standard för befintliga dokument som skapats i äldre versioner.

Mer information finns i Fotnoter.

Förbättringar av OpenType

I den här versionen av InCopy är det lättare att hitta OpenType-egenskaper. När du markerar text eller en textram kan du klicka på ett märke som visar vilka OpenType-egenskaper som kan tillämpas på den markerade texten. Nu kan du även förhandsvisa hur en viss OpenType-egenskap ser ut. Om det finns olika teckensnitt i markeringen visas OpenType-egenskaper för alla teckensnitten.

Snabbmeny för textramsmarkering

Tillämpa OpenType-egenskaper på mer än bara ett tecken. När du markerar en textram eller text i en textram identifierar nu InCopy vilka OpenType-egenskaper som kan användas på den markerade texten och visar ett alternativ för att tillämpa dem.

Mer information finns i Använda teckensnitt.

Stöd för snabbmenyer för ordningstal och ligaturer

Stödet för snabbmenyer, som tidigare var tillgängligt för alternativa tecken och bråktal, har nu utökats till att omfatta ordningstal och ligaturer (mjuka/standard). Så när du nu markerar t.ex. 1st, 2nd, 3rd föreslår InCopy automatiskt en ordningstalsegenskap. Ordningstalen är för närvarande begränsade till engelska ordningstal.

Om du markerar ”st” i ordet Start och det finns en mjuk ligatur för tecknen föreslår InCopy att du använder den egenskapen. Samma sak gäller för standardligaturer.

Mer information finns i Använda teckensnitt och Formatera tecken.

Stilistiska uppsättningar

OpenType-teckensnitt innehåller vanligtvis stilistiska uppsättningar. InCopy visar dessa stilistiska uppsättningar som Uppsättning 1, Uppsättning 2 osv. Det är svårt att utifrån namnet utröna vilken typ av stilistisk uppsättning det är. Med den här funktionen används det namn på den stilistiska uppsättningen som teckensnittsutvecklaren gett det, och det visas i InCopy när det hänvisas till det.

Mer information finns i Använda teckensnitt.

Ny funktion på panelen Hyperlänkar

I tidigare versioner av InCopy lästes dokument in långsamt om de innehöll många hyperlänkar som var kopplade till hyperlänkspanelen. I den här versionen läses hyperlänkspanelen in mycket snabbare, vilket ger högre prestanda jämfört med tidigare versioner.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto