Sammanfattning av funktioner | InCopy | 2018-utgåvor

Mars 2018- och oktober 2017-utgåvorna av InCopy CC (version 13.x)

I mars 2018- och oktober 2017-utgåvorna av InCopy CC ligger fokus på att förbättra användargränssnittet med mer kontroll över vanliga funktioner och arbetsflöden. Läs nedan om du vill få en snabb introduktion till de nya funktionerna och länkar till resurser med ytterligare information.

En sammanfattning av funktioner i tidigare versioner av InCopy CC finns i Sammanfattning av nya funktioner | tidigare versioner.

Slutkommentarer

Nyheter i mars 2018-utgåvan

Nu kan du lägga till slutkommentarer och snabbt referera till kommentarer i långa dokument. Du kan också ange inställningar för numrering, formatering och layout för slutkommentarer. Numreringen justeras automatiskt baserat på hur slutkommentarerna har ordnats om i texten.

Nu kan du också importera Word-dokument som innehåller slutkommentarer med hjälp av importalternativ. Alla slutkommentarer importeras och läggs till i en ny textram.

Mer information finns i Slutkommentarer.

Slå samman styckekanter

Nyheter i mars 2018-utgåvan

Nu kan du skapa kanter som omsluter flera stycken med funktionen Styckekant. Välj alternativet Slå samman sammanhängande kanter och skuggning med samma inställningar när du skapar en styckekant för att slå samman kanterna hos två sammanhängande stycken, om de har samma styckekant och skuggningsegenskaper.

Slå samman styckekanter och skuggning

Mer information finns i Formatera stycken.

Modern användarupplevelse

Nyheter i oktober 2017-utgåvan 

InCopy har nu ett helt nytt användargränssnitt som är enhetligt, modernt och mycket snyggare. Verktygen och panelerna har nya ikoner. Du kan ändra gränssnittet för att få en optimal användarupplevelse genom att använda ett av de fyra tillgängliga färgalternativen: Mörk, Medelmörk, Medelljus och Ljus.

Användargränssnitt: då och nu, med intensiteten inställd som Ljus

A. Föregående användargränssnitt B. Aktuellt användargränssnitt (InCopy CC oktober 2017-utgåvan) 

Tillgängliga färgteman

Styckekant

Nyheter i oktober 2017-utgåvan 

Med styckekant kan du skapa en kant runt ett eller flera stycken. Du kan anpassa hörnen med snygga effekter för att lyfta fram stycket.

Mer information finns i Formatera stycken.

Duden-integration (endast tyska)

Nyheter i oktober 2017-utgåvan 

Duden, ett välrenommerat tyskt varumärke för ordlistor, är nu inbyggt och integrerat i InCopy. Nu kan du använda Duden för få exaktare tysk avstavning och stavningskontrollförslag.

Mer information finns i Duden-ordlista.

Teckensnittsrelaterade funktioner

Nyheter i oktober 2017-utgåvan 

När du söker efter teckensnitt kan du begränsa resultatet genom att filtrera efter klassificering, till exempel Serif, Sans Serif och Handskrift.

Du kan också söka efter teckensnitt utifrån visuell likhet. Teckensnitt som mest liknar det teckensnitt som du söker efter visas högst upp i sökresultatet. En statusremsa i teckensnittsmenyn visar information om de filter som använts.

Mer information finns i Ordna och filtrera teckensnitt.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto