Läs om hur du får åtkomst till, redigerar, ordnar och delar foton med hjälp av Adobe Photoshop Lightroom på webben.

Du kan använda Adobe Photoshop Lightroom på webben till att enkelt få åtkomst till, ordna och dela dina foton. Du kan även använda Adobe Photoshop Lightroom på webben till att redigera foton, som att göra beskärningar, göra justeringar och använda förinställningar.

Om du vill använda Lightroom på webben går du till lightroom.adobe.com och loggar in med ditt Adobe ID-, Facebook- eller Google-konto.

Logga in

 1. Gå till https://lightroom.adobe.com.

 2. Du kan logga in med ditt Adobe ID-, Facebook- eller Google-konto när du klickar på Logga in. Du kan även starta din Lightroom-utvärdering genom att klicka på Testa utan kostnad.

  När du har loggat in visas dina foton i vyn Alla foton i det första fönstret. Det är en tidslinjebaserad vy med alla Lightroom-foton uppdelade efter månad. I den här vyn visas även foton som inte är en del av något album.

Kom igång med arbetsytan

Kontrollpanelsvyn

I kontrollpanelsvyn i den vänstra panelen på skärmen visas en lista över dina senaste aktiviteter, som:

 • Din statistik - det totala antalet överförda foton, videofilmer och album.
 • Nyheter och uppdateringar - en lista över de senaste uppdateringarna av funktioner och förbättringar.
 • Lightroom  - hämta Lightroom till din macOS- eller Windows-dator.
 • Lightroom mobile - hämta och installera Lightroom för mobila enheter till/på din iOS- eller Android-enhet.

Du kan även visa kurser och självstudiekurser om hur du använder Lightroom med Photoshop.

Dashboard

Vyn Alla foton

Det första fönstret som öppnas är vyn Alla foton. Den här vyn är en tidslinjebaserad vy med alla foton i alla dina album som du har skapat i Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter, Adobe Photoshop Lightroom CC för datorer eller Adobe Photoshop Lightroom CC på webben.

all_photos

Du kan använda sökfältet till att söka efter foton med hjälp av nyckelord. Du kan även filtrera dina mediefiler baserat på stjärngraderingar, flaggor och filformat (foton och videofilmer). Om du vill göra det klickar du på . Du kan även sortera dina foton efter fångstdatum eller relevans genom att klicka på .

Filter

Vyn Album

Om du vill visa alla album som du har skapat i Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter, Adobe Photoshop Lightroom CC för datorer eller Adobe Photoshop Lightroom CC på webben klickar du på Visa alla i den vänstra panelen på skärmen. Om du vill skapa ett album eller en mapp klickar du på Skapa album eller på  i den vänstra panelen.

show_all

För varje album som visas visas ikoner längst ned till höger. Följande ikoner visas:

 - överför foton till ditt album

 - dela ditt album

 - redigera albuminställningar som rubrik och omslagsfoto. Du kan även dela ditt album, skapa bildspel och ta bort albumet

Stödrastervyn (används till att visa alla dina foton)

Du kan använda stödrastervyn till att visa alla foton i ett album. Om du vill visa fotona i ett album i stödrastervyn klickar du på det.

grid_view

Du kan använda sökfältet i panelen längst upp på skärmen till att söka efter foton med hjälp av nyckelord. Du kan filtrera foton genom att klicka på . Om du vill överföra fler foton, skapa ett bildspel och dela ett album klickar du på respektive alternativ i panelen längst upp på skärmen.

top_panel_in_gridview

Om du vill sortera dina foton klickar du på ikonen  längst upp till höger på skärmen:

sort_in_grid_view

Flaggstatus - klicka på en flagga om du vill visa foton baserat på flaggstatus: Ingen flagga, Valt eller Avvisat.

Sortera efter fångsttid - välj något av sorteringsalternativen om du vill ändra visningsordningen för fotona baserat på fångsttid. Klicka på alternativet igen om du vill växla ordning mellan stigande och fallande.

Anpassad ordning - sortera fotona i en anpassad sorteringsordning som du har angett i Lightroom Classic eller Lightroom för datorer.


Luppvyn (används till att visa ett foto och till att förbereda dig för att redigera ett foto)

Om du vill visa ett foto i stödrastervyn i luppvyn klickar du på det. I den här vyn visas ett foto i taget. Om du vill ha åtkomst till redigeringsläget där du kan använda justeringar, förinställningar och verktyget klickar du på Redigera det här fotot.

Luppvyn är den vy där du utför de flesta av åtgärderna på foton. Förutom att ändra fotot kan du även ange en flagga för det, gilla det, ange en stjärngradering för det och lägga till kommentarer till det.

Om du vill dela fotot klickar du på  i panelen till höger på skärmen, om du vill hämta det ursprungliga fotot eller den senaste versionen av filen klickar du på .

loupe_view

Ordna

Lägga till foton eller videofilmer i ett album

Du kan lägga till foton i vyn Alla foton eller i ett album. Du kan bläddra och välja dina foton och överföra eller dra dem till ett album.

Bläddra efter och välja foton

 1. Välj vyn Alla foton eller ett album som du har skapat som du vill lägga till fotona i.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på  (under ikonen Lightroom) längst upp till vänster på skärmen.
  • Klicka på  i den övre panelen alldeles ovanför stödrastret.
 3. En dialogruta öppnas. Bläddra efter mappsökvägen och välj ett eller flera foton som du vill lägga till. Klicka på Öppna.

 4. En blå förloppsindikator för överföringen visas längst upp på skärmen. Du kan visa förloppet för överföringen genom att klicka på  längst upp till höger. När överföringen har slutförts kan du visa de överförda fotona genom att klicka på Uppdatera i den blåa anteckning som visas.

  NYTT visas över det album du har lagt till fotona i.

Dra foton från datorn

 1. Välj vyn Alla foton eller ett album som du har skapat som du vill lägga till fotona i.

 2. Gå till Utforskaren (Windows) respektive Finder (macOS), gå till rätt mapp och markera ett eller flera foton eller videofilmer som du vill överföra.

 3. Dra de valda filerna till webbsidan för Lightroom i webbläsaren. En blå markering visas över stödrasterområdet. Släpp de valda fotona över det området.

  drag_and_drop

  Du kan även dra de valda filerna till valfritt album i panelen Album till vänster. En blå markering visas över albumet. Släpp de valda filerna på albumet.

  drap_and_drop_toalbum
 4. En blå förloppsindikator för överföringen visas längst upp på skärmen. Du kan visa förloppet för överföringen genom att klicka på  längst upp till höger. När överföringen har slutförts kan du visa de överförda fotona genom att klicka på Uppdatera i den blåa anteckning som visas.

  NYTT visas över det album du har lagt till fotona i.

Ordna album i mappar

Mappar kan innehålla album och andra mappar som visas i panelen Album.

Så här skapar du en mapp:

 1. Klicka på ikonen + i panelen Album till vänster.

 2. Klicka på Skapa mapp.

 3. Dra ett eller flera album till mappen.

 4. Du kan även skapa undermappar och lägga till album i dem.

Söka efter och filtrera foton

Du kan använda nyckelord i sökfältet till att enkelt söka efter foton. Du kan även söka efter foton baserat på de föremål som finns i dem. Du kan till exempel snabbt söka efter alla foton som det finns berg eller bilar i.

Om du vill filtrera foton klickar du på  bredvid sökfältet och använder följande filtreringsalternativ:

 • Stjärngradering: använd om du vill visa foton som har en viss stjärngradering eller högre. Du kan till exempel visa foton som har tre stjärnor eller fler.
 • Flaggor: du kan söka efter foton som är flaggade, avslagna eller som inte har någon flagga.
 • Visa bara foton.
 • Visa bara videofilmer.
search_bar

Visa fotometadata

Välj ett foto i stödrastervyn och klicka på ikonen Visa information () i den högra panelen på skärmen. Du kan visa panelen Information, som innehåller fotometadata som kamera, dimensioner, filstorlek med mera. Du kan även lägga till och redigera rubrik och bildtext för det valda fotot.

Ange en flagga eller stjärngradering

I luppvyn använder du ikonerna i panelen längst ned på skärmen till att flagga eller ange en stjärngradering för det valda fotot.

flag_or_rate_icons

Ta bort ett foto

Viktigt:

När du tar bort ett foto tas det bort från dina Lightroom-foton, alla synkroniserade enheter, album och delade gallerier. Det går inte att ångra den här åtgärden och det går inte att hämta det borttagna fotot senare.

Så här tar du bort ett foto:

 1. I stödrastervyn för Alla foton eller i ett öppet album: markera fotot genom att klicka på   längst upp till höger i fotominiatyrbilden.

  Om du vill markera flera foton efter varandra i stödrastervyn Skift-klickar du på det första fotot och sedan på det sista fotot.

 2. Klicka på Ta bort i den övre panelen.

  När du gör det tas fotot bort permanent, och det tas även bort från dina Lightroom-foton, alla synkroniserade enheter, album och delade gallerier. Det går inte att ångra den här åtgärden.

Redigera foton

Beskära, rotera och räta upp ett foto

Du kan beskära med hjälp av proportioner, rotera, räta upp och vända det markerade fotot.

I luppvyn: klicka på Redigera det här fotot längst upp till vänster på skärmen. I redigeringsläget kan du använda olika typer av redigeringar på det valda fotot och sedan synkronisera redigeringarna med alla anslutna enheter.

Lightroom Classic CC: Beskära foton

Om du vill beskära fotot väljer du proportioner och drar i kanterna och hörnen av beskärningsguiden.

Du kan också göra följande:

Vända och rotera - vänd eller rotera fotot vertikalt eller horisontellt.
Räta upp - räta upp fotot genom att dra i skjutreglaget Vinkel. Du kan även räta upp fotot automatiskt genom att klicka på Automatiskt.

Lägga till förinställningar

Du kan använda en förinställning från en lista över angivna förinställningseffekter. Om du vill använda en förinställning väljer du en förinställning och klickar på Spara och avsluta.

Presets

Använda justeringar

Du kan visa histogrammet och redigera fotot med hjälp av olika skjutreglage i panelerna Profil, Ljus, Färg, Effekter och Delad ton. Om du vill ändra fotot väljer du en justeringspanel och använder skjutreglagen.

Profil

Om du vill välja och använda en profil på fotot klickar du i listrutan i panelen Profil eller klickar på Bläddra. Du kan använda profiler till att kontrollera hur färger och toner återges i dina foton. Mer information om profiler finns i Profil.

Automatiskt

Om du vill använda de bästa redigeringarna för skjutreglage som Exponering, Kontrast, Högdagrar, Skuggor, Vitt och Svärta på fotot klickar du på Automatiskt i panelen Ljus.

Ljus

Du kan justera färgtonsintervallet för fotot i panelen Ljus. Mer information finns i Ljus.

Färg

Du kan använda skjutreglagen i panelen Färg till att justera färgerna i fotot. Mer information finns i Färg.

Effekter

I panelen Effekter kan du använda effekter som Klarhet, Ta bort dis, Vinjettering och Korn på fotot. Mer information om effekterna finns i Effekter.

Delad ton

I panelen Delad ton kan du skapa en delad ton där olika färger används för skuggor och högdagrar i fotot. Mer information finns i Delad ton.

lr_web_edit_adjust

Återställa till det ursprungliga fotot

Om du vill återställa till det ursprungliga oredigerade fotot klickar du på Återställ till ursprungligt i den övre panelen på redigeringsskärmen.

Ångra redigeringar

Om du vill ångra de senaste redigeringar du har gjort i fotot klickar du på Ångra redigeringar i den övre panelen på redigeringsskärmen.

Hämta eller dela

Du kan enkelt dela dina foton och album som en allmän URL-adress, anpassa temat och visningen för fotona och publicera dem på Facebook, Twitter och Google+. Du kan också dela dem i ditt Lightroom-galleri och publicera dem som ett onlineprojekt med hjälp av Adobe Portfolio. Du kan hämta en JPG-fil av det redigerade fotot eller hämta det ursprungliga fotot i Lightroom.

Dela ett album

 1. Välj det album du vill dela i panelen Album till vänster.

 2. Klicka på i den övre panelen på skärmen.

  Du kan använda följande alternativ till att dela:

  Dela det här albumet - öppna delningsinställningarna för albumet.

  Lägg till albumet i galleriet - dela albumet och alla foton i det i ditt galleri.

  Skapa en delning - dela foton och lägg till anpassad text och layout.

  Du kan även skicka till:

  Adobe Portfolio - en anpassad webbplats som du kan använda till att visa upp dina foton.

 3. Välj något av de alternativen:

  Dela det här albumet - visa dialogrutan Albuminställningar. I den här dialogrutan kan du använda följande flikar till att:

  • Allmänt - redigera rubrik och ange omslagsfoto.
  • Dela - dela albumet som en allmän URL-adress.
  • Bildspel - skapa ett bildspel.
  • Ta bort - ta bort albumet.

  Lägg till albumet i galleriet - publicera eller dela ditt album som en URL-adress med hjälp av ett Lightroom-galleri.

  Skapa en delning - redigera albuminställningar och dela fotona. Du kan även använda Tema och Utseende till att ange visningsinställningar. När du har redigerat skapas en allmän URL-adress som du kan publicera på Facebook, Twitter eller Google+.

  Skicka till: Adobe Portfolio - publicera albumet som en ny sida på Adobe Portfolio.

Lägg till de valda fotona

 1. I stödrastervyn för Alla foton eller i ett öppet album: markera de foton du vill dela. Om du vill markera ett foto håller du pekaren över det och klickar på  längst upp till höger på fotot. Därefter kan du markera flera foton genom att klicka på dem.

  select_photos_toshare
 2. Klicka på Dela i den övre panelen. En dialogruta med antal valda foton visas med följande delningsalternativ:

  Skapa en delning - dela foton och lägg till anpassad text och layout.

  Du kan även skicka till:

  Adobe Portfolio - en anpassad webbplats som du kan använda till att visa upp dina foton.

  share_photos
 3. Välj något av följande:

  Dela: Skapa en delning - redigera inställningar som Rubrik, Skapare, Omslagsfoto med flera. Du kan även definiera visningsinställningar, som tema och utseende. När du har redigerat skapas en allmän URL-adress som du kan dela på Facebook, Twitter eller Google+.

  share_photos_on_socialmedia

  Skicka till: Adobe Portfolio - publicera dina foton som ett onlineprojekt på Adobe Portfolio.

  send_to_adobe_portfolio
  Om du vill publicera fotona på Adobe Portfolio redigerar du inställningarna och klickar på Fortsätt.

Gilla eller lägga till kommentarer i ett delat album

Du kan gilla och lägga till kommentarer till foton i ett delat album. Om du vill göra det öppnar du ett delat album och klickar på det foto du vill visa i luppvyn. Öppna panelen Aktivitet genom att klickar på   i den högra panelen på skärmen. Sedan kan du gilla eller lägga till kommentarer för fotot.

Hämta ett foto

Om du vill hämta ett foto visar du det i luppvyn genom att klicka på det och sedan klickar du på  i den högra panelen på skärmen. Du kan sedan hämta det ursprungliga fotot eller den senaste versionen.

Ursprungligt

Hämta det ursprungliga foto som du har överfört. Endast du kan hämta det ursprungliga fotot. Andra personer som visar det delade fotot kan inte hämta det ursprungliga fotot.

Senaste version

Hämta det senaste redigerade fotot i JPG-format.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy