Adobe Photoshop Lightroom på webben

Läs om hur du får åtkomst till, redigerar, ordnar och delar foton med hjälp av Adobe Photoshop Lightroom på webben.

Du kan använda Adobe Photoshop Lightroom på webben till att enkelt få åtkomst till, ordna och dela dina foton. Du kan även använda Adobe Photoshop Lightroom på webben till att redigera foton, som att göra beskärningar, göra justeringar och använda förinställningar.

Om du vill använda Lightroom på webben går du till lightroom.adobe.com och loggar in med ditt Adobe ID-, Facebook-, Google- eller Apple-konto.

Logga in

 1. Gå till https://lightroom.adobe.com.

 2. Du kan logga in med ditt Adobe ID-, Facebook- Google- eller Apple-konto när du klickar på Logga in. Du kan även starta din Lightroom-utvärdering genom att klicka på Testa utan kostnad.

  Lightroom på webben
  Lightroom på webben

  När du har loggat in visas dina foton i vyn Alla foton i det första fönstret. Det är en tidslinjebaserad vy med alla Lightroom-foton uppdelade månadsvis. I den här vyn visas även foton som inte är en del av något album.

Kom igång med arbetsytan

Vyn Hem

Klicka på hem-ikonen  om du vill visa dina senaste redigeringar, album och importer eller enkelt navigera till vyn Alla foton. När du är i vyn Hem kan du även utforska ett antal interaktiva självstudiekurser och inspireras av redigeringar som har gjorts av andra fotograferingsmedlemmar under avsnittet Upptäck.

Vyn Hem
Vyn Hem

Vyn Alla foton

Klicka på ikonen Mina foton  för att öppna vyn Alla foton. Den här vyn är en tidslinjebaserad vy med alla foton i alla dina album som du har skapat i Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter, Adobe Photoshop Lightroom CC för datorer eller Adobe Photoshop Lightroom CC på webben.

Vyn Alla foton
Vyn Alla foton

Du kan använda sökfältet till att söka efter foton med hjälp av nyckelord. Du kan även filtrera dina mediefiler baserat på stjärngraderingar, flaggor och filformat (foton och videofilmer). Om du vill göra det klickar du på .

Filter

A. Filtrera efter stjärngradering B. Filtrera efter flagga C. Filtrera efter filtyp (foton eller videor) 

Vyn Delade album

Tryck på ikonen Dela  i den vänstra panelen om du vill gå till vyn Delade album som är en lista över alla album som du har delat offentligt. Du kan också visa de album som delas med dig i den här vyn.

Delade album

Stödrastervyn (används till att visa alla dina foton)

Du kan använda stödrastervyn till att visa alla foton i ett album. Om du vill visa fotona i ett album i stödrastervyn klickar du på det.

Stödrastervyn

Du kan använda sökfältet i panelen längst upp på skärmen till att söka efter foton med hjälp av nyckelord. Du kan filtrera foton genom att klicka på .

Luppvyn (används för att visa ett foto och för att förbereda ett foto för redigering)

Om du vill visa ett foto i stödrastervyn i luppvyn klickar du på det. I den här vyn visas ett foto i taget. I den här vyn kan du använda justeringar, förinställningar och beskärningsverktyget.

Luppvyn är den vy där de flesta fotoredigeringarna görs. Förutom att ändra fotot kan du även tilldela fotot en flagga, gilla fotot, stjärngradera fotot och lägga till kommentarer till fotot.

Om du vill dela fotot klickar du på  i panelen till höger på skärmen, om du vill hämta det ursprungliga fotot eller den senaste versionen av filen klickar du på .

Luppvyn

Ordna

Lägga till foton eller videofilmer i ett album

Du kan lägga till foton i vyn Alla foton eller i ett album. Du kan bläddra och välja dina foton och överföra eller dra dem till ett album.

Bläddra efter och välja foton

 1. Välj vyn Alla foton eller ett album som du har skapat och som du vill lägga fotona i.

 2. Klicka på  (under ikonen Lightroom) längst upp till vänster på skärmen.

 3. En dialogruta öppnas. Bläddra efter mappsökvägen och välj ett eller flera foton som du vill lägga till. Klicka på Öppna.

 4. En blå förloppsindikator för överföringen visas längst upp på skärmen. Du kan visa överföringsförloppet genom att klicka på  längst upp till höger. 

Dra foton från datorn

 1. Välj vyn Alla foton eller ett album som du har skapat och som du vill lägga fotona i.

 2. Gå till Utforskaren (Windows) respektive Finder (macOS), gå till rätt mapp och markera ett eller flera foton eller videofilmer som du vill överföra.

 3. Dra de valda filerna till webbsidan för Lightroom i webbläsaren. En blå markering visas över stödrasterområdet. Släpp de valda fotona på det området.

  dra och släpp

  Du kan även dra de valda filerna till valfritt album i panelen Album till vänster. En blå markering visas över albumet. Släpp de valda filerna på albumet.

 4. En blå förloppsindikator för överföringen visas längst upp på skärmen. Du kan visa överföringsförloppet genom att klicka på  längst upp till höger.

Ordna album i mappar

Mappar kan innehålla album och andra mappar, och de visas i panelen Mina foton.

Så här skapar du en mapp:

 1. I panelen Mina foton till vänster klickar du på +-ikonen bredvid Album.

 2. Klicka på Skapa mapp.

 3. Dra ett eller flera album till mappen.

 4. Du kan även skapa undermappar och lägga till album i dem.

Söka efter och filtrera foton

Du kan med hjälp av nyckelord i sökfältet enkelt söka efter foton. Du kan även söka efter foton baserat på de föremål som finns i dem. Du kan till exempel snabbt söka efter alla foton med berg eller bilar.

Om du vill filtrera foton klickar du på  bredvid sökfältet och använder följande filtreringsalternativ:

 • Stjärngradering: använd om du vill visa foton som har en viss stjärngradering eller högre. Du kan till exempel visa foton som har tre stjärnor eller fler.
 • Flaggor: du kan söka efter foton som är flaggade, ignorerade eller som inte har någon flagga.
 • Visa bara foton
 • Visa bara videofilmer
Filter

Visa fotometadata

Välj ett foto i luppvyn och klicka på ikonen Visa information  på den högra panelen på skärmen. Du kan visa panelen Information, som innehåller fotometadata som kamera, dimensioner, filstorlek med mera. Du kan även lägga till och redigera rubrik och bildtext för det valda fotot.

Tilldela en flagga eller stjärngradering

I luppvyn använder du ikonerna i panelen längst ned på skärmen för att flagga eller tilldela en stjärngradering till det valda fotot.

Ta bort ett foto

Viktigt:

När du tar bort ett foto tas det bort från dina Lightroom-foton, alla synkroniserade enheter, album och delade gallerier. Du får tillgång till och kan hämta foton som du har tagit bort inom 60 dagar efter att du har tagit bort dem. Mer information finns på Få tillgång till och återställa borttagna foton.

Så här tar du bort ett foto:

 1. I stödrastervyn för Alla foton eller i ett öppet album: markera fotot genom att klicka på   längst upp till höger i fotominiatyrbilden.

  Om du vill markera flera foton efter varandra i stödrastervyn Skift-klickar du på det första fotot och sedan på det sista fotot.

 2. Klicka på Ta bort i den övre panelen.

Redigera foton

Beskära, rotera och räta upp ett foto

I luppvyn klickar du på ikonen beskär och rotera i den högra panelen. Du kan beskära med hjälp av proportioner, rotera, räta upp och vända det markerade fotot.

Beskär och rotera

Om du vill beskära fotot väljer du proportioner och drar i kanterna och hörnen av beskärningsguiden.

Du kan också göra följande:

Vända och rotera – vänd eller rotera fotot vertikalt eller horisontellt.
Räta upp – räta upp fotot genom att dra i skjutreglaget Vinkel. Du kan även räta upp fotot automatiskt genom att klicka på Automatiskt.

Lägga till förinställningar

I luppvyn trycker du på ikonen Förinställningar i menyn Redigera. Du kan använda en förinställning från en lista över angivna förinställningseffekter. Om du vill använda en förinställning väljer du en förinställning och klickar på Spara och avsluta.

Förinställningar

Använda förinställningar

I luppvyn klickar du på redigeringsikonen i panelen till höger för att se histogrammet och redigera fotot med olika reglage i listrutepanelerna för Profil, Ljus, Färg, Effekter och Optik. Om du vill ändra fotot väljer du en justeringspanel och använder skjutreglagen.

Från och med juni 2022-versionen kan du även styra intensiteten för den använda förinställningen med reglaget Förinställd mängd.

Profil

Om du vill välja och använda en profil på fotot klickar du i listrutan i panelen Profil eller klickar på Bläddra. Du kan använda profiler till att kontrollera hur färger och toner återges i dina foton. Mer information om profiler finns i Profil.

Automatiskt

Om du vill använda de bästa redigeringarna för skjutreglage som Exponering, Kontrast, Högdagrar, Skuggor, Vitt och Svärta på fotot klickar du på Automatiskt i panelen Ljus.

Ljus

Du kan justera färgtonsintervallet för fotot i panelen Ljus. Mer information finns i Ljus.

Färg

Du kan använda skjutreglagen i panelen Färg till att justera färgerna i fotot. Mer information finns i Färg.

Effekter

I panelen Effekter kan du använda effekter som Klarhet, Ta bort dis, Vinjettering och Kornighet på fotot. Mer information om effekterna finns i Effekter.

OPTIK

I panelen Optik kan du korrigera vanliga kameraobjektivproblem vid vissa brännvidder, bländarsteg och brännvidder. Mer information finns i Optik.

Redigera

Återställ till original

I luppvyn klickar du på ikonen i panelen till höger och markerar Återställ till original för att återgå till det oredigerade originalfotot.

Återställ till Öppen

I luppvyn klickar du på ikonen i panelen till höger och markerar Återställ till Öppen för att ångra de senaste redigeringarna av fotot.

Återställ

Hämta eller dela

Dela ett album

Nu kan du dela album och bjuda in andra att visa eller lägga till foton i dem. Du kan också välja foton som inte ingår i något album och dela dem via en inbjudan samt be andra att lägga till foton i albumet. På så sätt kommer du enkelt åt alla foton på ett och samma ställe.

Om du vill dela och bjuda in andra till ett album gör du så här:

 1. Välj det album du vill dela i panelen Mina foton till vänster.

 2. Klicka på ikonen Dela och bjud in längst upp till höger.

 3. I dialogrutan Dela och bjud in klickar du på Hämta delningsbar länk.

  Hämta delningsbar länk

 4. Fältet Länkåtkomst är inställt på Alla kan visa som standard. Det skapar en offentlig länk så att alla som har länken kan se ditt album.

  Du kan också ändra inställningen för Länkåtkomst till Endast inbjudna för att skapa en privat länk som innebär att bara medlemmar som du har bjudit in kan se eller lägga till foton i ditt album.

 5. Klicka på  om du vill kopiera länken och dela den med andra. Om inställningen Länkåtkomst är inställd på Alla kan visa kan du också klicka på Facebook- eller Twitter-ikonerna för att dela albumet på Facebook eller Twitter.

  Om du vill bjuda in andra att visa eller lägga till foton i album anger du deras e-postadresser i avsnittet Bjud in och klickar på Bjud in. De inbjudna får ett e-postmeddelande och kan komma åt albumet.

 6. I avsnittet Bjud in kan du visa listan över de e-postadresser som du har skickat inbjudan till. Bredvid varje e-postadress klickar du på listrutan och anger åtkomstinställningen för personen:

  • Kan visa Den inbjudna personen kan visa det delade albumet, lägga till kommentarer till foton och markera dem som favoriter.
  • Kan lägga till Den inbjudna personen kan lägga till foton i det delade albumet, lägga till kommentarer till foton och markera dem som favoriter.
  • Ta bort Tar bort den inbjudna personen från delningslistan.
  Dela och bjud in

 7. På fliken Inställningar kan du redigera följande inställningar:

  • Under Allmänt:
   • Tillåt hämtningar (JPG) och export Välj den här inställningen om du vill att andra ska kunna hämta den delade fotouppsättningen.
   • Visa metadata Välj den här inställningen om du vill att andra ska kunna visa metadata för den delade fotouppsättningen. 
   • Visa platsinformation Välj den här inställningen om du vill att andra ska kunna visa platsinformation för den delade fotouppsättningen. Om du vill dölja platsinformation avmarkerar du inställningen.
   • Tillåt kommentarer och gilla-markeringar Den här inställningen är vald som standard så att användarna kan lämna kommentarer och gilla-markeringar på delade foton. Avmarkera den om du inte vill att användarna ska kunna kommentera eller gilla.
  • Under Länk:
   • Tillåt åtkomstbegäran Den här inställningen är vald som standard så att personer kan begära åtkomst till att få se dina delade foton

Gilla eller lägga till kommentarer i ett delat album

Du kan gilla och lägga till kommentarer till foton i ett delat album. Om du vill göra det öppnar du ett delat album och klickar på det foto du vill visa i luppvyn. Klicka på  i panelen längst ned på skärmen för att komma åt panelen Aktivitet. Sedan kan du gilla eller lägga till kommentarer till fotot.

Hämta ett foto

Om du vill hämta ett foto visar du det i luppvyn genom att klicka på det och sedan klickar du på  i den högra panelen på skärmen. Du kan sedan hämta det ursprungliga fotot eller den senaste versionen.

Ursprungligt

Hämta det ursprungliga foto som du har överfört. Endast du kan hämta det ursprungliga fotot. Andra personer som visar det delade fotot kan inte hämta det ursprungliga fotot.

Senaste version

Hämta det senaste redigerade fotot i JPG-format.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto