Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom.

Ta bort oönskade delar av ett foto med några enkla steg med hjälp av det förbättrade verktyget Fläckborttagning.

Det förbättrade verktyget Fläckborttagning

Med verktyget Fläckborttagning i Lightroom Classic kan du reparera valda delar av en bild genom att använda prover från andra delar av samma bild. Du kan till exempel rensa upp en landskapsbild genom att ta bort föremål som inte är nödvändiga (exempelvis personer och hängande elledningar).

Ta bort en person från ett landskapsfoto med hjälp av verktyget Fläckborttagning I Lightroom Classic CC
Fotografi av landskap med en person (vänster bild). Du kan bort personen från fotot med hjälp av verktyget Fläckborttagning (högra bilden).

Videosjälvstudiekurs: Ta bort något från ett foto

Använda fläckborttagningsverktyget

 1. I modulen Framkalla väljer du verktyget Fläckborttagning i verktygsfältet, eller tryck på Q.

 2. Välj något av följande:

  Lagning Textur, belysning och skuggor från det samplade området matchas i det valda området.
  Klona Använder provområdet på det markerade området.

 3. (Valfritt) I verktygsalternativen för Fläckborttagning drar du i storleksreglaget för att ange storleken på det område som verktyget påverkar.

  Obs!

  Du kan rulla upp eller ned för att öka eller minska verktygets radie. Eller så använder du hakparentestangenterna på tangentbordet för att ändra penselstorleken:

  • Med vänster hakparentes ([) minskar du verktygets radie.
  • Med höger hakparentes (]) ökar du verktygets radie.

 4. Klicka och dra på det område i fotot du vill retuschera.

  • Ett vitt markeringsområde anger det markerade området.
  • Ett annat vitt markeringsområde med en pil som pekar mot markeringen anger provtagningsområdet.
  Använda verktyget Fläckborttagning till att retuschera ett foto I Lightroom Classic CC
  Identifiera vilken del av bilden som ska rensas (i det här fallet personen) och använd sedan verktyget Fläckborttagning till att måla området. Använd knappnålarna (högra bilden) för att omplacera det markerade området eller provtagningsområdena.

 5. (Valfritt) Så här ändrar du det samplingsområde som väljs som standard:

  • Automatiskt Klicka på handtaget för ett valt område och tryck på Snedstreck (/). Ett nytt område samplas. Tryck på snedstrecksknappen tills du hittar ett samplingsområde som passar.
  • Manuellt Använd handtaget för provtagningsområdet till att dra och markera ett nytt område.

  Obs!

  När du väljer en större del av en bild med större penseldrag hittar du normalt inte rätt samplingsområde med en gång. Du kan experimentera med olika alternativ genom att klicka på snedstrecket (/) så att verktyget provar olika samplingsområden.

 6. För att ta bort alla justeringar som du har gjort med verktyget Fläckborttagning klickar du på knappen Återställ under verktygsremsan.

Kortkommandon och reglage på tangentbordet

Cirkulär fläck:

 • Med en enkelklickning skapar du en cirkulär fläck och hittar automatiskt en källa.
 • Kontroll/Kommando + klick för att skapa en cirkulär fläck. Dra för att ange fläckens källa.
 • Kommando/Kontroll + Alternativ/Alt + klick för att skapa en cirkulär fläck. Dra för att ange fläckens storlek.

Ta bort ett valt område eller en fläck:

 • Välj en knappnål och tryck på Ta bort för att avlägsna justeringen.
 • Tryck på Option/Alt och klicka på en fläck om du vill ta bort den.
 • Tryck Option/Alt och dra med musen för att skapa en markering, så kan du automatiskt ta bort fläckar inom markeringsytan.

Rensa ett foto med funktionen Visa fläckar

När du skriver ut ett foto i full upplösning kan utskriften innehåller många brister som inte gick att se på en datorskärm. De bristerna kan vara damm på en kamerasensor, hudfläckar i en porträttbild eller små molnstrimmor på en blå himmel. I full upplösning kan sådana brister bli distraherande.

Funktionen Visa fläckar hjälper dig att se och laga de här bristerna innan du skriver ut.

När verktyget Fläckborttagning är valt, är alternativet Visa fläckar och dess skjutreglage synligt under bilden. När du väljer verktyget Visa fläckar inverteras bilden så att du kan se defekter tydligare. Du kan ändra kontrastnivåerna med skjutreglaget och söka efter defekter med en högre eller lägre detaljnivå. Du kan sedan använda verktyget Fläckborttagning för att ta bort distraherande innehåll.

 1. Välj verktyget Fläckborttagning i verktygsremsan och markera sedan kryssrutan Visa fläckar i verktygsfältet.

  Bilden inverteras och du ser konturerna för elementen i bilden.

  Använda alternativet Visa fläckar när du har valt verktyget Fläckborttagning i Lightroom Classic CC
  Alternativet Visa fläckar är inte valt (vänster). När du väljer alternativet Visa fläckar (höger) blir det möjligt att rensa bort fler detaljer med verktyget Fläckborttagning. Till exempel blir dammfläckarna på hatten i fotot mer synliga med den här vyn.

 2. Använd skjutreglaget Visa fläckar till att ändra konstrasttröskeln för den inverterade bilden. Flytta skjutreglaget till olika kontrastnivåer för att visa defekter som damm, prickar eller annat oönskat innehåll.

 3. Du kan använda verktyget Fläckborttagning till att rensa elementen i fotot. Avmarkera kryssrutan Visa fläckar när du vill visa resultatet.

 4. Upprepa steg 2 och 3 tills du är nöjd.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy