Lightroom-förinställningarna har tagits bort

Problem

I dialogrutan Inställningar är följande inställningar inte tillgängliga under fliken Förinställningar (under Inställningar för Standardframkallning):

 • Använd automatiska tonjusteringar
 • Använd automatisk mix vid den första konverteringen till svartvitt

I och med Lightroom CC 2015.7/Lightroom 6.7 har dessa inställningar tagits bort av Adobe. Om du vill använda de framkallningsinställningar som är associerade med de här borttagna inställningarna på dina foton följer du stegen nedan. 

Lösning

 1. Skapa en ny framkallningsförinställning

  1. I modulen Framkalla ska du markera ett foto och konvertera det till gråskala genom att välja Svartvitt i området Behandling på panelen Grundläggande eller genom att trycka på V.
  2. Klicka nu på knappen Skapa ny förinställning (+) längst upp i panelen Förinställningar eller gå till Framkalla > Ny förinställning.
  3. Klicka på Markera ingen för att avmarkera alla alternativ.
  4. Under Automatiska inställningar, välj Automatisk toning och Automatisk svartvit mix för att använda dem i förinställningen.
  5. Skriv ett namn i rutan Förinställningsnamn, ange i vilken Mapp förinställningen ska sparas och klicka på Skapa.

  Förinställningen läggs till på listan under panelen Förinställningar i den angivna mappen. Du kan nu tillämpa denna framkallaförinställning på ditt foto. Förinställningen konverterar ditt foto till gråskala och tillämpar automatiskt inställningarna tonjustering och svartvit mix.

  Om du ofta använder denna typ av framkallaförinställning kan du även välja att skapa en ny importförinställning. Arbetsflödet blir mer effektivt om du tillämpar framkallaförinställningarna vid importen. Se nästa steg för mer information.

 2. Skapa en ny importförinställning

  1. Välj Arkiv > Importera foton och video för att öppna importfönstret.
  2. I panelen Använd vid import till höger i importfönstret, klicka på menyn Framkallningsinställningar och välj den förinställning som du skapade i steg 1.
  3. Välj nu Importera förinställning > Spara aktuella inställningar som ny förinställning längst ned i importfönstret.
  4. I dialogrutan Ny förinställning, ange ett Förinställningsnamn och klicka på Skapa.

  Du kan nu använda inställningarna Automatisk mix och Automatiskt svartvitt när du importerar foton till Lightroom - välj denna importförinställning från menyn Importera förinställning längst ned i importfönstret och klicka på Importera.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online