Fel vid uppladdning av bild till Behance från Lightroom 5.6

Problem

När du laddar upp en bild till Behance från Lightroom 5.6 får du följande fel: ”Gick inte att ladda upp en WIP-uppdatering till Behance: ogiltig behörighet eller typ av förfrågan.”

Lösning

Uppdatera Lightroom 5.6 till Lightroom 5.7.1 eller senare.

Mac OS

  1. Avsluta Lightroom.
  2. Hämta filen WichitaFoundation.agtoolkit.zip nedan.
  3. Dubbelklicka på den hämtade filen för att packa upp den. Den resulterande filen heter WichitaFoundation.agtoolkit.
  4. I din programmapp ska du kontrollklicka på Lightroom-programfilen och välja Visa paketinnehåll.
  5. Välj Innehåll > Ramverk.
  6. Dra den uppackade WichitaFoundation.agtoolkit-filen till mappen Ramverk.
  7. Om du uppmanas att autentisera, klicka på Autentisera.
  8. När du uppmanas ersätta filen ska du klicka på Ersätt.
  9. Ange ditt systemlösenord om det behövs.
  10. Öppna Lightroom.

Hämta

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?